Въведете търсене!

За по-сложно търсене натиснете тук !

Добре дошли в нашия нов сайт!

Дигитална Библиотека Шумен

Основна функция на всяка библиотека е да опазва писменото наследство и да осигурява достъп до него. Изграждането на дигитален архив като първа стъпка и създаването на виртуална библиотека като краен продукт е съвременният начин за реализирането на тази функция. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" работи в тази насока от 2006 г., когато след спечелването от Община Шумен на проект „Опазване на исторически документи” по програма SPA – подкрепа за малки проекти на Корпуса на мира, финансиран от Американската агенция за международно развитие, се създава отдел "Дигитално студио".
В този сайт ще можете да ползвате свободно дигиталните копия на екземпляри от някои от най-ценните сбирки на нашата библиотека - Възрожденска старопечатна сбирка, Старопечатни книги, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на РБ "Стилиян Чилингиров".

Колекции

 • "Стилиян Чилингиров"


    В колекцията влизат книги с автор, съставител, редактор, преводач и т.н. Стилиян Чилингиров, патрон на нашата библиотека.

  Към Колекцията
 • Възрожденски книги и периодични издания


  Както е известно, старопечатните издания и ръкописите заемат специално място във фонда на всяка библиотека. Специфичното при тези документи е, че книжните носители са подложени на стареене поради отдалеченото време, в което са създадени, отдавна са се превърнали в библиографска рядкост, а част от книжните тела са в лошо състояние физическо състояние. В днешно време дигитализирането е единственият съвременен начин за тяхното съхранение и осигуряване на неограничен достъп до тях. Процесите по сканиране и обработка на старопечатните книги в шуменската регионална библиотека са вече приключени, като цялата сбирка от над 580 тома (около 50 000 електронни страници) е преработена в цифров формат. Наред с това в партньорство с фирма PC-TM ООД е създаден нов софтуерен модул „Старопечатни книги” в Автоматизираната библиотека (АБ). Благодарение на него библиографската информация за старопечатния фонд и дигиталните копия са събрани на едно място. Потребителите могат лесно да осъществят своето търсене, а към всяко библиографско описание е добавен линк към сканираното изображение.

  Към Колекцията
 • Издания на библиотеката


  Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" e регистрирана като издател в Националния регистър на издаваните книги в България на 1.12.2006. Тематики: Библиография и библиотекознание, Художествена литература и др.

  Към Колекцията
 • Книги. Редки и ценни издания


  Тези библиотечни колекции също са сред най-ценните. В тях обикновено се включват славянските печатни издания, датирани в периода ХV-ХІХ век, както и старопечатните книги на други езици. Всички те са важна и неизменна част от културно-историческото ни наследство, не просто защото са стари, а поради факта, че са били разпространени на конкретната територия с определена цел (било то образователна, просветителска, естетическа, научна и пр.). Наред с всичко останало тези книги ни дават представа за потребите на читателите от онова време, а различните бележки в техните полета са свидетелство както за тяхната история, така и за различни събития и явления. Всичко това налага те също да се възприемат като част от движимото културно наследство, което една регионална библиотека следва да дигитализира и представи във виртуалния свят. Сбирката на РБ "Стилиян Чилингиров" съдържа над 1 500 библиотечни единици. Най-старото издание, което притежаваме е от 1729 година и вече може да бъде видяно в дигиталната ни колекция.

  Към Колекцията
 • Краеведски книги


  Книги от шуменски автори и местна история от края на 19. век до средата на 20. век
  Books by authors from Shumen and local history from the end of the 19th century to the middle of the 20th century

  Краеведската сбирка на всяка библиотека съдържа и книги, сборници, брошури, служебни публикации, статистически и отчетни издания на различни организации и учреждения, периодични издания, картички, дипляни и други носители на информация, свързани както с локалната, така и с националната история. Голяма част от тези издания са с ограничен тираж и трудно достъпни. По тази причина работата по дигитализирането и представянето на този фонд в дигитална библиотека е сред приоритетите на РБ "Стилиян Чилингиров".

  Към Колекцията
 • Местна периодика


  Шуменски периодичен печат от края на 19. век до средата на 20. век
  Periodicals from Shumen from the end of the 19th century to the middle of the 20th century

  Издаването на вестници и списания заема важно място в културния живот на България след Освобождението. Откриването на много печатници, както и новата обществено-икономическа и политическа обстановка в страната дават възможност и обуславят необходимостта от издаване на информационни всекидневници. Зараждат се и първите местни периодични издания. В Шумен за периода 1878-1947 г. излизат 84 вестника с различна тематика и продължителност. Тяхното съдържание е ценно като изворов материал за времето, през което са издавани. Поради тънката хартия и нейното състаряване, големия размер и пр., прекия контакт на читателя с тези периодични издания излага на голям риск физическото състояние на книжното тяло. По тази причина РБ "Стилиян Чилингиров" работи планово по дигитализирането и представянето на наличните 73 заглавия от този период, които са част от фонда ѝ.

  Към Колекцията
 • Архивни документи, снимки, портрети, пощенски картички


  Архивите на видни личности са уникални библиотечни единици, чието опазване и популяризиране са наша отговорност. Информацията, която дава тази част от фонда на библиотеката е важна за специалистите и изследователите от различните научни области (световна и българска нова история, краезнание, история на литературата и пр.). Първи стъпки в това направление е представяне на лични архиви на Богдан Тетовски и Стилиян Чилингиров.

  Към Колекцията

Регионална Библиотека "Стилиян Чилингиров"

295

ДОКУМЕНТИ

285

КНИГИ

5

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ