Архивни документи

1941

(без заглавие)

(Приказки)

*** (без заглавие) (Владая, 22.08.1941) – 6 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

2006

Архив на Богдан Тетовски : Св. 1

Тетовски, Богдан
Архив на Богдан Тетовски : Св. 1-3 / Богдан Тетовски. - Шумен, 2006.- 35 см. - (Оригинални документи).
Св. 1. [Стихове]. - 158 с. : 1 л. портр., 71 л. ръкоп., 6 л. печ.

колекция

Личен архив на Богдан Тетовски

Към Документа

Архивни документи

1948

Белият кон

(Приказки)

Белият кон (15.07.1948) – 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Белята в торбата

(Разкази)

Белята в торбата (30.12.1947) – 1 с., ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Блага реч железни врата отваря

(Приказки)

Блага реч железни врата отваря (16.04.1947) – 5 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Бог да прости

(Разкази)

Бог да прости (в. „Знаме”, № 268, 10.12.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1945

Боже, докога ?

(Разкази)

Боже, докога ? (04.08.1945)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

В съда

(Разкази)

В съда (в. „Знаме”, № 274, 18.12.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Везир и сойтария (лалабаши)

(Приказки)

Везир и сойтария (лалабаши) (13.04.1947) – 5с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1939

Вихър и Борика

(Разкази)

Вихър и Борика (в. „Зора”, XXI, № 6025, с. 2, 16.07.1939)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1945

Грях

(Приказки)

Грях (02.07.1945) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1939

Две години без Антон Страшимиров

(Разкази)

Две години без Антон Страшимиров (Сп. „Устрем”, I, № 6, дек.1939)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Две пропасти

(Поеми)

Две пропасти. Поема (13.03.1950) – 55 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Доверието

(Разкази)

Доверието : Великденски разказ (02.01.1950) – 6 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Дребна работа

(Приказки)

Дребна работа (05.01.1947) – 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Едно представление през 1870 година

(Разкази)

Едно представление през 1870 година : Весели странички от печално минало (13.11.1947) – 14 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Езикът на животните

(Разкази)

Езикът на животните (в. „Знаме”, № 265, 07.12.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

За клетвата

(Разкази)

За клетвата (13.09.1946) – 3 с., машинопис (отметка - „непечатана”)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1942

За останалото не питайте

(Разкази)

За останалото не питайте (28.01.1942) – 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

И тъй може, и тъй може

(Приказки)

И тъй може, и тъй може (19.07.1947) – 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1951

Като не върви – не върви

(Приказки)

Като не върви – не върви (31.12.1951) – 7 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1949

Кафе с дупка

(Приказки)

Кафе с дупка (16.11.1949) – 5 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Кой за какво е роден

(Приказки)

Кой за какво е роден (17.06.1947) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1945

Котарак поднася кафе

(Приказки)

Котарак поднася кафе (23.07.1945) -4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Кучето, което се научи да говори

(Приказки)

Кучето, което се научи да говори* (под линия е обяснено – Приказката недопусната от цензурата) (в. „Знаме”, X, № 12, с. 4, 06.10.1945)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Летец

(Поеми)

Летец. Лирическа поема (13.11.1947) – 44 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Малки разкази – Това заслужават ; Кучето, котката и мишката (японска приказка)

(Разкази)

Малки разкази – Това заслужават ; Кучето, котката и мишката (японска приказка) (в. „Знаме, № 208, 02.10.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Минарето

(Разкази)

Минарето (в. „Знаме”, № 63, с. 2, 17.01.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Минарето

(Разкази)

Минарето (в. „Знаме”, № 63, с. 2, 17.01.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Мохамед на гости

(Приказки)

Мохамед на гости (юли 1947) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1945

Муски

(Разкази)

Муски (в. „Знаме”, X, № 39, с. 4, 07.11.1945)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Най-доброто управление

(Разкази)

Най-доброто управление (в. „Знаме”, № 253, 23.11.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Най-известният

(Разкази)

Най-известният (октомври 1947) – 6 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1952

Народно наказание

(Приказки)

Народно наказание (30.06.1952) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1924

Необходимо предупреждение

(Разкази)

Необходимо предупреждение (12.06.1923) 4 с., ръкопис (отметка - „ отказана да я печатат във в. „Ден” и „Народ”)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Обещанието на дели Хасан

(Приказки)

Обещанието на дели Хасан (20.10.1950) – 4 с., машинопис ( 2 екземпляра)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Облог

(Приказки)

Облог (29.06.1950) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Овчарят везир

(Приказки)

Овчарят везир (18.04.1947) – 6 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Орел и таралеж

(Разкази)

Орел и таралеж (в. „Знаме”, № 232, 30.10.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1948

От Митхад паша

(Разкази)

От Митхад паша (19.10.1948) – 7 с., ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1951

Посветен на Бога

(Разкази)

Посветен на Бога (Послушник) (23.12.1947) – 38 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Посвещение (Летец)

(Поеми)

Посвещение (Летец). Поема (06.11.1947) (На стр. 20 е фиксирана дата – Реселец, 04.10.1947 г.) – 48 с., ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Послушник

(Разкази)

Послушник [Посветен на бога](23.12.1947) – 42 с., ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Поуката на лъва

(Приказки)

Поуката на лъва (25.05.1950) 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Приказка за безгрешния

(Приказки)

Приказка за безгрешния (02.03.1947) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Проста българска мъдрост

(Приказки)

Проста българска мъдрост (21.08.1950) – 5 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Рамазан

(Приказки)

Рамазан (28.08.1947) – 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1945

Случай от Багдат

(Приказки)

Случай от Багдат (30.08.1945) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Справедливият съдия

(Приказки)

Справедливият съдия (11.04.1950) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Старият каикчия

(Разкази)

Старият каикчия (в. „Знаме”, № 118, с. 4, 4.04.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Старият каикчия

(Разкази)

Старият каикчия (в. „Знаме”, № 118, с. 4, 4.04.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1952

Страхът като лечебно средство

(Разкази)

Страхът като лечебно средство (19.03.1952) – 6 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Съвет

(Приказки)

Съвет (20.12.1946) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Тайната

(Приказки)

Тайната (Реселец, 17.06.1947) – 6 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1949

Тъкан от пясък

(Приказки)

Тъкан от пясък (21.05.1949) – 5 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Халифът от Кашмир

(Приказки)

Халифът от Кашмир (15.07.1950) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Хекиминът

(Разкази)

Хекиминът (в. „Знаме”, №256, 27.11.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1946

Хекиминът

(Разкази)

Хекиминът (в. „Знаме”, №256, 27.11.1946)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1950

Ходжата от Гюн – Гьормез

(Приказки)

Ходжата от Гюн – Гьормез (15.03.1950) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Ценз

(Приказки)

Ценз (22.07.1947) – 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Циганин и клетва

(Приказки)

Циганин и клетва (03.06.1947) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Чест и свобода

(Приказки)

Чест и свобода (05.05.1947) – 4 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Юларът

(Приказки)

Юларът (26.07.1947) - 3 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1945

Юларът

(Приказки)

Юларът (София, 26.07.1945) – 2 с., ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Архивни документи

1947

Я камилата …

(Приказки)

Я камилата … (14.04.1947) – 5 с., машинопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа