Търсене за: Всичко

Колекция: Книги. Редки и ценни издания

Тип документи: Всички

Книги

1729

Historia sacrorum a B. Luthero emendatorum

Hane, Philipp Friedrich

Hane, Philipp Friedrich
Historia sacrorum a B. Luthero emendatorum : A suis initiis ad religiosae profanaeque pacificationis augustanae ; aevum deducta ; ac itamethdice concinnata, ut recitationibus academicislonge commodius adhiberi ; usque ejus pragmaticus inde ad quoscunque studiorum cultores redundare possit / Philipp Friedrich Hane. - Lipsiae : Apud Joh Frid. Gleditschii b. fil., 1729. - 44, 232 с. ; 19 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1876

The Turkish atrocities in Bulgaria

MacGahan, J. A.

MacGahan, J. A.
The Turkish atrocities in Bulgaria : Letters of the spesial commissioner of the "Daily news", J. A. Macgahan, esq. / J. A. MacGahan. - London : Bradbury, Agnew and Co., 1876. - 98 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1914

Алманах на Царство България за 1913-1914 год

Алманах на Царство България за 1913-1914 год. / Ред. Коста Д. Списаревски. - София, 1914. - 1 064 с. : ил. ; 37 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1885

Аритметика за класните училища

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Аритметика за класните училища / Събрал Т. Икономов. - 2. доп. изд. - Русе : Скоро-печ. Народен учител, 1885. - 248 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1899

Аромъне

Вайганд, Густав

Вайганд, Густав
Аромъне : Етнографско филологическо историческо издирвание на тъй наречения народ македоно-ромъне или цинцаре / Густав Вайганд ; Прев. от нем. Ср. Данов. - Варна : П. Хр. Генков, 1899 (Варна : печ. Зора, 1899). - V, 305, III с. ; 25 см + к. (1 отд. л.)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1923

Атлас от 20 карти за изучаване на обща и българска история

Атлас от 20 карти за изучаване на обща и българска история : Във II и III клас на народните прогимназии. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1923. - 12 л. карти ; 23 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1912

Богомилски легенди

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Богомилски легенди : Страници из летописа на света / Аноним. - София, 1912 (София : Придворна печ. Ив. Кандела). - 143 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1935

Богомилското учение

Глогов, Антон Илиев

Глогов, Антон Илиев
Богомилското учение / Антон Илиев Глогов. - Фототип. изд. - София : Хелиопол, 2006. - 144 с. ; 17 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1897

Богу или Мамону

Толстой, Лев Николаевич

Толстой, Лев Николаевич
Богу или Мамону / Лев Толстой ; Прев. от рус. - Варна : Печ. Н. Петров, 1897. - 13 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1857

Божественное и священное Евангелие

Божественное и священное Евангелие : ... иждивением любороднаго и благороднаго господина Николая Парисиади. - Виена : Книгопечатня Мехитаристов, 1857. - 248, 36 с. ; 38,5 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1923

Боян Магьосникът

Пундев, Васил Маринов

6579

Пундев, Васил Маринов
Боян Магьосникът : Историко-литературна студия / Васил Маринов Пундев. - София, 1923 (София : печ. Арм. воен.-фонд, 1923). - 49 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1911

Брачната проблема

Габриеле Ройтер

Ройтер, Габриеле
Брачната проблема / Габриеле Ройтер ; Прев. Н. Соколов. - София : Знание, 1911 (София : печ. Либерален клуб, 1911). - 40 с. ; 18,5 см

Истинското име на прев. Георги Бакалов.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1930

България 1000 години. 927-1927

България 1000 години. 927-1927 : [Сборник]. - София : Министерство на народното просвещение, 1930. - 1 023 с. : с ил., 9 к. ; 29 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1882

Българска граматика

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Българска граматика / Т. П. Икономов. - 3. изд. - Пловдив и др. : Хр. Г. Данов, 1882. - 126 с. ; 23 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1886

Българска граматика

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Българска граматика / Т. П. Икономов. - 5. испр. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1886. - 140 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1881

Българска граматика

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Българска граматика / Т. Икономов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1881. - 126 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1888

Българска граматика. Ч. 4. Синтаксис

Илиев, Атанас Трифонов

Илиев, Атанас Трифонов
Българска граматика : За гимназиите, реалките, семинариите, педагогическите и общинските главни училища и за самоука / Състав. Ат. Т. Илиев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1888. - 21 см

Ч. 4. Синтаксис. - 1888. - 166 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1944

Българският дух през вековете

Аврамов, Стефан Николов

Аврамов, Стефан Николов
Българският дух през вековете : Принос към общ. движения в историята на българите / Стефан Николов Аврамов. - София : Култура, 1944. - VIII, 168 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1931

Българското село

Българското село : Юбилеен сборник : 1930 година. - София : Печ. Пряпорец, [1931]. - LХХII, 480, 120 с. : с портр. ; 37 см. - (Библиотека Нашето село)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1918

Видения из древна България

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Видения из древна България : Сказания за мир и бран : Кн. 1 - / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, 1918 (София : Придворна печ.). - 25 см

Кн. 1. - 1918. - 223 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1892

Въведение към критиката на философията на правото от Хегел

Маркс, Карл

Маркс, Карл
Въведение към критиката на философията на правото от Хегел / К. Маркс ; Прев. от рус. Д. Бойкинов. - София : Печ. Ив. П. Даскалов и с-ие, 1892. - 48 с. с 4 приложения ; 20 см. - (Българска социалистическа библиотека ; кн. III)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1934

Годишен отчет от настоятелството на Разградското читалище „Развитие“ за 1933 година

Годишен отчет от настоятелството на Разградското читалище "Развитие" за 1933 година. - Разград : Печ. П. Антонов, 1934. - 25 с. : с табл.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1921

Действията на III армия в Добруджа през 1916 година

Тошев, Стефан

Тошев, Стефан
Действията на III армия в Добруджа през 1916 година / С. Тошев. - [София] : [С. М. Стайков], [1921]. - 318 с. : с ил. ; 21x30 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1892

Делото по заговора за убийството на Негово Царско Височество княза…

Делото по заговора за убийството на Негово Царско Височество княза и министър-председателя Стамболова и убийството на министъра Белчева / Изд. Георги Цукев. - София : Типолитогр. Б. Зилбер, 1892. - 924, LXXXIX, V с. : с портр. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1887

Един оглед по етнографията на Македония

Гулабчев, Спиро Константинов

Гулабчев, Спиро Константинов
Един оглед по етнографията на Македония / Спиро Константинов Гулабчев. - Габрово : Печ. Н. Стойков и сие, 1887. - 112 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1893

Един поглед върху бъдещето

Михаелис, Ричард

Михаелис, Ричард
Един поглед върху бъдещето : Отговор на "Един преглед върху миналото" от Едуард Белами / Ричард Михаелис ; Прев. от нем. Вартоломей Робертович. - Разград : Печ. Ст. Ив. Килифарски и с-ие, 1893. - 116 с. ; 25 см

(Цена в кумул.) : 1 лв. Подв. с: Шелгунов, Н. В. Обществено-икономическа орисница. 1889. - Икономов, Т. П. Где е спасението. 1888. - Ненов, Й. За възраждането на българщината в Т. Пазарджик. 1890. - Ризов, Д. Разлагающа се и възраждающа се България. 1894. - Москов, М. Пролетна китка. 1888

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1891

Елементарна практическа граматика

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Елементарна практическа граматика / Т. Икономов. - Ново изд. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1891. - 291 с. ; 19 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1926

Епопея на българския войн. Т. 1.

Епопея на българския войн : Възпоменателен сборник : Т. 1-7. - София : Курилски манастир, 1926-1943 (София : печ. Бял кръст). - 25 см. - (Бойна библиотека ; 1)
Т. 1. / Под ред. на Д. Кацев-Бурски, Ангел Михайлов. - 1926. - ХVI, 376 с. : с ил. ; с портр.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1929

Епопея на българския войн. Т. 2.

Епопея на българския войн : Възпоменателен сборник : Т. 1-7. - София : Курилски манастир, 1926-1943 (София : печ. Бял кръст). - 25 см. - (Бойна библиотека ; 2)
Т. 2. - 1929 (София : [печ. Пряпорец]). - 330 с. : с ил. ; с портр. ; с факс.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1930

Епопея на българския войн. Т. 3.

Епопея на българския войн : Възпоменателен сборник : Т. 1-7. - София : Курилски манастир, 1926-1943 (София : печ. Бял кръст). - 25 см. - (Бойна библиотека ; 3)
Т. 3. - 1932 (София : [печ. Типограф]). - 514 с. : с ил.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1935

Епопея на българския войн. Т. 5.

Епопея на българския войн : Възпоменателен сборник : Т. 1-7. - София : Курилски манастир, 1926-1943 (София : печ. Бял кръст). - 25 см. - (Бойна библиотека ; 5)
Т. 5. / Ред. Д. Кацев-Бурски. - 1935 (София : [пем. Добринов]). - IV, 387 с. : с ил. ; с портр. + ил. (8 л.)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1939

Епопея на българския войн. Т. 6.

Епопея на българския войн : Възпоменателен сборник : Т. 1-7. - София : Курилски манастир, 1926-1943 (София : печ. Бял кръст).- 25 см. - (Бойна библиотека ; 6)
Т. 6. / Урежда к-т. - 1939 (София : печ. Добринов, Табаков). - IV, 412 с. : с портр. ; със снимки

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1943

Епопея на българския войн. Т. 7.

Епопея на българския войн : Възпоменателен сборник : Т. 1 - 7. - София : Курилски манастир, 1926-1943 (София : печ. Бял кръст). - 25 см. - (Бойна библиотека ; 7)
Т. 7. / Глав. ред. Д. Кацев-Бурски. - 1943 (София : печ. Добринов). - 392 с. : с ил.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1945

Животните в българското народно творчество

Томов, Алеко С.

Томов, Алеко С.
Животните в българското народно творчество / Алеко Томов ; Предг. Андрей Андреев. - София : Бр. Миладинови, 1945. - 160 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1897

Заекване и неговото лекуване

Андрес, Е. А.

Андрес, Е. А.
Заекване и неговото лекуване : Практическо ръководство за родители, въспитатели и за самообучение / Е. А. Андрес ; Прев. Ив. П. Кепов. - Кюстендил : Г. Дюлгерови, 1897. - 83 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1891

Записки по движенията на първоначалните доброволчески чети в Сръбско-турската война…

Докторов, Иван С.

Докторов, Иван С.
Записки по движенията на първоначалните доброволчески чети в Сръбско-турската война и подробно описание на неизвестната до сега чета от 51 человека, която се движила с цел да търси четата на Хр. Ботева и се присъедини към нея (през 1876 год.) / Иван С. Докторов. – София : Друж. печ. Единство, 1891. - 137 с. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1898

Значението на авторитета във възпитанието

Добролюбов, Николай А.

Добролюбов, Николай А.
Значението на авторитета във възпитанието / Н. А. Добролюбов ; Прев. от ориг. - Враца : печ. Труд, 1898. - 29 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1894

Изтупленый дервиш, или възточный въпрос

Раковски, Георги Стойков

Раковски, Георги Стойков
Изтупленый дервиш, или възточный въпрос : 1858 в Одесе / Г. С. Раковски. - Пловдив : Обл. печ., 1894. - 72 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1894

История на цивилизацията в Англия

Бокл, Хенри Тома

Бокл, Хенри Тома
История на цивилизацията в Англия : Т. 1 - 2 / Х. Т. Бокл ; Изд. Д. Н. Модинков. - Пловдив : Печ. Съгласие, 1894. - 662 с. ; 23 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1933

Каймак-Чалан

Кацев-Бурски, Данаил

Кацев-Бурски, Данаил
Каймак-Чалан : Из дневника на сестра Евга / Данаил Кацев-Бурски. - София : Печ. Добринов, 1933. - 270 с. : с прил. портр. на н. в. царица Йоанна ; 23 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1943

Как се печати книга

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Как се печати книга : Печатарско изкуство / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, 1943 (София : С. М. Стайков). - 64 с. : с ил. ; 25 см + прил. (1 л.). - (Библиотека Разни изкуства ; N 4)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1885

Капитулациите

Людсканов, А. К.

Людсканов, А. К.
Капитулациите / А. К. Людсканов. - Средец : Държ. печ., 1885. - 51 с. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1880

Ключ българскаго языка

Раковски, Георги Стойков

Раковски, Георги Стойков
Ключ българскаго языка : Написан в Букурещ 1865. Започнат же в Одеса 1858 / Г. С. Раковски. - Одесса : Типогр. Г. Улрих, 1880. - 179, XII с. ; 21 см

Издава Киро Стоянов - племенник на Раковски

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1899

Княжество България

Иречек, Константин Йосиф

Иречек, Константин Йосиф
Княжество България : Негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история : В 2 ч. / Конст. Иречек. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1899. - 22 см

Ч. 2. Пътувания по България. / Прев. от чеш. Стоян Аргиров. - 1899. - 943 с. : с 23 картини и 1 карта.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1896

Княжество България в историческо, географическо и етнографическо отношение. Ч. 2.

Димитров, Георги Г.

Димитров, Георги Г.
Княжество България в историческо, географическо и етнографическо отношение : В три части / Г. Димитров. - Пловдив : Търговска печ., 1895 - . - 23 см

Ч. 2. - 1896. - 539 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1893

Конституция на Българското княжество

България. Конституция
Конституция на Българското княжество : Търново, 1893 г. май 15 ден. - София : Янко С. Ковачев, 1893. - 47 с. ; 18,5 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1928

Кораб на безсмъртните

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Кораб на безсмъртните / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, 1928 (София : С. М. Стайков). - 152 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1889

Кратка всеобща история за долните класове

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Кратка всеобща история за долните класове : С три исторически харти / Т. П. Икономов. - 2. изд. - Търново : Н. Д. Неделкович, 1889. - 227 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1887

Кратка всеобща история за долните класове

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Кратка всеобща история за долните класове : С три исторически харти / Т. Икономов. - В. Търново : Н. П. Неделкович, 1887. - 231 с. ; 19 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1789

Краткое собрание имен

Краткое собрание имен : По главизнам, расположенное двомя диалектами в ползу хотящими учитыя рускаго и молдавскаго язика. Печатано в Йесах, протопопом молдавским, волоским и бессарабским, Михаилом Стрилбецким в собственной своей типографии. - Йесах : Типогр. М. Стрилбецкий, 1789. - 40 с. ; 16 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1892

Критика на философските предразсъдъци против общинното владение на земята

Чернишевски, Николай Г.

Чернишевски, Николай Г.
Критика на философските предразсъдъци против общинното владение на земята / Н. Г. Чернишевски ;Прев. от рус. Д. Бойкинов. - София : Печ. Ив. П. Даскалов и с-ие, 1892. - 50 с. ; 20 см. -
(Българска социалистическа библиотека ; кн. II)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1897

Към историята на Висшето училище

Към историята на Висшето училище. - София : Печ. Напредък, 1897. - 75 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1911

Към проблемата на производителния и непроизводителния труд

Тодоров, Димо

Тодоров, Димо
Към проблемата на производителния и непроизводителния труд : Политико-икономически студии / Димо Тодоров. - Шумен : Книж. Ив. Лесичков, 1911 (Шумен : Д. Иванов). - 175 с. ; 25 см + С едно приложение, писмо от Ото Бауер. - (Библиотека Съвременна наука и художествена литература ; Г. III, кн. 1)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1789

Лекционе

Лекционе : Адек кувяитаре, скоаче, дела парте а граматичий, 1789. - 66 ; 16 см

Кн. е на молдавски ез ; Подв. с: Краткое собрание имен по главизнам... 1789

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1923

Любовен писмовник

Любовен писмовник. - Пловдив : Сполука, 1923. - 32 с. ; 17 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1921

Любовен писмовник

Любовен писмовник, който съдържа само любовни писма. - София : Хр. Д. Бираджиев, 1921. - 16 с. ; 18,5 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1910

Майката като възпитателка

Шулц, Хайнрих

Шулц, Хайнрих
Майката като възпитателка : Малки приноси за практиката на пролетарското домашно възпитание / Хайнрих Шулц ; Прев. от нем. Д. Николов. - Плевен, 1910 (Плевен : Караиванов и Влахов). - 75 с. ; 25 см. - (Обществено-педагогическа библиотека В защита на детето ; 5)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1897

Минало, настояще и бъдеще на възпитанието

Летурно, Шарл

Минало, настояще и бъдеще на възпитанието : Курс по социологията / Шарл Летурно ; Прев. от фр. Н. Стойнов. - Добрич : Печ. Добруджа, 1897. - 39 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1948

Мисията на библиотекаря

Хозе Ортега и Гасет

Ортега и Гасет, Хосе
Мисията на библиотекаря / Хозе Ортега и Гасет ; Прев. на Николай Николаев ; Под ред. на Живка Драгнева. - София : Бълг. библиогр. инст., 1948. - 24 с. ; 25 см. - (Поредица Библиографска просвета ; 3)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1909

Мисли за бъдещето училище

Тиандер, Карл Фьодорович

Тиандер, Карл Фьодорович
Мисли за бъдещето училище / Карл Фьодорович Тиандер ; Прев. Ел. Романова. - Плевен, 1909 (Плевен : печ. К. Т. Мотавчиев, 1909). - 68 с. ; 25 см. - (Обществено-педагогическа библиотека В защита на детето ; 4)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1925

Мистицизъм и безверие

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Мистицизъм и безверие / Николай Иванов Райнов. - София, 1925 (София : кооп. печ. Франклин). - 30 с. ; 18,5 см. - (Библиотека Орфей ; N 1)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1894

Нагледна метода за забавачниците

Делон, Ф. Ш. и др.

Делон, Ф. Ш. и др.
Нагледна метода за забавачниците : Упражнения и работа за децата : По методата и начините на Песталоци и Фребел : Ч. 1 - / Ф. Ш. Делон, Ш. Делон ; Прев. Н. Лазаров, Д. В. Хранов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1894. - 22 см

Ч. 1. - 164 с. : с 24 таблици.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1889

Начална граматика

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Начална граматика : За основните училища / Тодор Поппетров Икономов. - 3. прераб. изд. - Търново : Н. П. Недялкович, 1889 (Търново : П. х. Панайотов). - 92 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1896

Нашите обществени софизми

Райнов, Божил

Райнов, Божил
Нашите обществени софизми / Б. Р. Божилов. - Шумен : Печ. Д. Кънчев, 1896. - 64 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1891

Новата етика или Религията на социализма

Бакс, Ернест Белфорт

Бакс, Ернест Белфорт
Новата етика или Религията на социализма : (из "The Ethics of Socialism") / Ернест Б. Бакс ; Прев. от англ. П. Самин. - София : Печ. Ив. П. Даскалов и с-ие, 1891. - 29 с. ; 20 см. - (Българска социалистическа библиотека ; 1)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1909

Новото училище

Елсландер, Ж.

Елсландер, Ж.
Новото училище / Ж. Елсландер ; Прев. от рус. В. Чалъков. - Плевен, 1909 (Плевен : печ. Д. Караиванов и А. Ив. Влахов, 1909). - 71 с. ; 25 см. - (Обща педагогическа библиотека В защита на детето ; 3)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1910

Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София : Св. 1

Цонев, Беню Стефанов

Цонев, Беню Стефанов
Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София : Св. 1 - 2 / Състав. Беньо Стефанов Цонев. - София : Библиотеката, 1910-1923 (София : Държ. печ.).- 37 см
Св. 1. - 1910. - 555 с., 18 л. : факс.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1923

Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София : Св. 2

Цонев, Беньо Стефанов

Цонев, Беньо Стефанов
Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София : Св. 1-2 / Състав. Беньо Стефанов Цонев. - София : Библиотеката, 1910-1923 (София : Държ. печ.).- 37 см
Св. 2. - 1923. - 553 с., 52 л. : факс.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1920

Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна библиотека

Цонев, Беньо Стефанов

Цонев, Беньо Стефанов
Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна библиотека / Състав. Беньо Стефанов Цонев. - София : Пловдивска нар. библ., 1920 (София : Държ. печ.). - XVI, 292 с. : XL л.: факс. ; 37 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1914

Опис на старините по течението на река Русенски Лом

Шкорпил, Карел Вацлав

Шкорпил, Карел Вацлав
Опис на старините по течението на река Русенски Лом / Карл Шкорпил. - София : Комисия за старините при Нар. археол. музей, 1914 (София : Придворна печ.). - VI, 200 с. : с ил., 4 л. : к. ; 25 см. - (Материали за археологическа карта на България ; Кн. 1)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1855

Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки : Отдел 1

Горский, Александр В. и др.

Горский, Александр В. и др.
Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки : Отделы 1 - 3 / Състав. Александр В. Горский, Капитон Невоструев. – Москва : Синод. типогр., 1855 - 1969. - 23 см

Отдел 1. Священное писание. - 1855. - [2], XIV, 339, [3] с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1862

Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки : Отдел 2

Горский, Александр В. и др.

Горский, Александр В. и др.
Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки : Отделы 1 - 3 / Състав. Александр В. Горский, Капитон Невоструев. - Москва : Синод. типогр., 1855 - 1869. - 23 см

Отдел 2. Писания святых отцев : Ч. 1. Толкование Священнаго писания. - 1862. - [861] с. азд. паг

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1876

Определитель минералов

Герд, А.

Герд, А.
Определитель минералов : Для практических работ и самостоятельных занятий учащихся / А. Герд. - 2. перераб. изд. - С.-Петербург : Типогр. Общественная польза, 1876. - 147 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1888

Паметници из Българско : Ч. 1. Тракия

Херменегилд Вацлав Шкорпил, Карел Вацлав Шкорпил

Шкорпил, Х. В., Шкорпил К. В. (Братя Шкорпилови)
Паметници из Българско : Ч. 1. Тракия. / Херменегилд Вацлав Шкорпил, Карел Вацлав Шкорпил. - София : Придворна печ. Б. Прошек, 1888. - 90 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1887

Партиите в България

Цанов, Андрей Стоев

Цанов, Андрей Стоев
Партиите в България : Напомняне на някои уроци из народната ни история и посочване на няколко вредителни пороци / А. С. Цанов. - София : Бълг. нар. печ., 1887. - 32 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1883

Писма за Сърбия

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Писма за Сърбия / Т. П. Икономов. - Русе : Скоро-печ. в. Славянин, 1883. - 151 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1894

Практически пчелар

Дател, Жан

Дател, Жан
Практически пчелар : Кратко ръководство за развъждане на пчелите в Джиерзоновите тръвни / Написал Jan Datel ; Прев. А. Ив. Явашев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1894. - 8 л., 172 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1899

Преговорите отнасящи се до Берлинския трактат

Д'арвил, Адолф

Д'арвил, Адолф
Преговорите отнасящи се до Берлинския трактат : 1875 - 1886 / Адолф Д'Арвил ; Прев. В. Карамихалов. - Варна : Печ. Н. Петров, 1899. - 416 ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1931

Приказки на добрата фея

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Приказки на добрата фея / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, [1931] (София : С. М. Стайков). - 112 с. ; 25 см. - (Библиотека Приказки от цял свят ; N 2)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1936

Прокълнати поети

прев. Георги Михайлов

Прокълнати поети : Избрани стихотворения / От ориг. Г. Михайлов. - София : Коюмджиев, 1936 (София : Нов живот). - 104 с. : с ил. ; 18,5 см
Пълното име на прев. Георги Михайлов. - Включени поети: Франсоа Вийон, Жерар дьо Нервал, Едгар По, Шарл Бодлер, Морис Ролина, Иван Жилкен, Артюр Рембо, Пол Верлен.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1885

Протоколите на Берлинский конгрес

Прев. и изд. Тодор Икономов

Протоколите на Берлинский конгрес / Прев. и изд. Тодор Икономов. - София : Книгопеч. Я. С. Ковачев, 1885. - 246 с. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1940

Психология на нашето иманярство

Хаджийски, Иван Минков

Хаджийски, Иван Минков
Психология на нашето иманярство / Иван Хаджийски. - София, 1940 (Печ. Христо Г. Данов). - 24 с. ; 25 см

Отпеч. от сп. Философски преглед. Год. XII, кн. 4.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1911

Пълен общоупотребителен писмовник

Петров, Григор

Пълен общоупотребителен писмовник с най-нужни писмени образци за съставяне на разни видове писма като търговски, полици, записи, поръчителства, пълномощни, прошения, любовни писма, поканителни, поздравителни, разни покани, домашни, писма ... / Стъкмил Григор Петров. - 2. изд. - София : Книж. Гр. Петров, 1911 (Русе : печ. Победа, 1911). - 48 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1881

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя. Т. 3.

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя : Т. 1 - / Прев. от тур. и изд. Христо С. Арнаудов . - Русе, 1881 - . - 22 см
Т. 3. Гражданските османски закони. - 1881. - 496 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1896

Първата година от царствуванието на Николая II

Първата година от царствуванието на Николая II / Прев. от рус. и изд. А. Х. - Добрич : Печ. Добруджа, 1896. - 34 с. ; 20 см. - (Русската емиграция в Швейцария)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1930

Разград

Явашов, Анани Иванов

Явашов, Анани Иванов
Разград : Неговото археол. и ист. минало : Ч. 1 - / Анани Ив. Явашов. - [Разград] : Ч-ще Развитие, 1930 (София : Придворна печ.). - 25 см + факс. (1 л.) ; пл. (1 л.) ; к. (1 л.)
Ч. 1. - 292 с. : с ил.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1930

Разградска прослава

Икономов, Николай Илиев

Икономов, Николай Илиев
Разградска прослава : Хуморист. история на града / Николай Илиев Икономов. - София : Разградска дружба, 1930. - 16 с. : с ил. ; 25 см
Кн. е налична само като дигитално копие.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1882

Речник, който съдържа 4 000 чужди думи…

Коджов, Тодор К.

Коджов, Тодор К.
Речник, който съдържа 4 000 чужди думи, които се употребяват в българския език : Ч. 1 - / Състав. и изд. Тодор К. Коджов. - София : Държ. печ., 1882. - 15 см
Ч. 2. - 1882. - 203 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1889

Россия и Европа

Данилевский, Николай Яковлевич

Данилевский, Николай Яковлевич
Россия и Европа : Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский. - 4. изд. - С.-Петербург : Типогр. Пантелеевых, 1889. - 610 с. ; 24 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1889

Ръководство по словесността

Мишев, Димитър Димитров и др.

Мишев, Димитър Димитров и др.
Ръководство по словесността : Назначено за горните класове на гимназиите, педагогическите и духовните училища / Д. Мишев, Стефан Костов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1889. - 224 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1931

С детьми эмиграцiи

Дехтерев, Александр

Дехтерев, Александр П.
С детьми эмиграцiи : 1920-1930 годы : [Статии] / Александр П. Дехтерев. - Шумен : Библ. педагога, 1931 (Шумен : печ. Любомир Търговски). - 127 с. ; 18,5 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1888

Самохвалствата на патриотите и истинското положение на България

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Самохвалствата на патриотите и истинското положение на България / Т. Икономов. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1888. - 64 с. ; 19 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1921

Свети Иван, велики рилски чудотворец и неговия монастир

Левкийски епископ Варлаам

Свети Иван, велики рилски чудотворец и неговия монастир / Под ред. на Левкийски епископ Варлаам. - София : Печ. Бял кръст, [1921 ; Деп. 1928]. - 413 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1892

Сербско-болгарская война 1885 года

Бендерев, Анастасий Федорович

Бендерев, Анастасий Федорович
Сербско-болгарская война 1885 года / Состав. Бендерев. - С.-Петербург : Типогр. В. В. Комаров, 1892. - 494 с. разд. паг., 8 л. карт. : табл. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1884

Сиромашки клетви

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Сиромашки клетви : Разказ из българский живот за едного от бясните селски чорбаджии и негова изрод. (год. 1850-1860) / Р. Блъсков. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1884. - 70 с. ; 23 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1918

Слънчеви приказки

Райнов, Николай Иванов

Райнов, Николай Иванов
Слънчеви приказки / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, 1918 (София : Придворна печ.). - 147 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1932

Сръбско-българската разпра

Тошев, Андрей Славов

Тошев, Андрей Славов
Сръбско-българската разпра / Андрей Тошев Славов. - София : Придворна печ., 1932. - 100 с. : с к. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1883

Старобългарска граматика

Попов, Никола П.

Попов, Никола П.
Старобългарска граматика : Със сборник от образци за четене, разбор и превод : Учебник за средни училища / Състав. Никола П. Попов. - Прага : Печ. Едуард Грегр, 1883. - 76 с. ; 21 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1897

Статистически сборник на княжество България

Атанасов, Илия

Атанасов, Илия
Статистически сборник на княжество България : Държавно устройство, географическо положение, етнография, земледелческо производство и скотовъдство / Състав. И. Атанасов. - София : печ. Военен журнал, 1897. - 471 с. ; 23 см + 6 л. карти

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1914

Стремежите на руската дипломация…

Божинов, Иван

Божинов, Иван Кузманов
Стремежите на руската дипломация, борбата и против обединението на българския народ 1773-1913 : Отворено писмо до г-да Ст. Данев и Ив. Ев. Гешов / Иван Кузманов Божинов. - София, 1914 (София : Ив. К. Божинов). - 27 с. ; 37 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1886

Тридневно пребивание в Рилский мънастир

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Тридневно пребивание в Рилский мънастир / Т. П. Икономов. - Русе : Скоро-печ. Ст. Ив. Роглев, 1886. - 50 с. ; 18 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1910

Турските документи на Рилския монастир

Ихчиев, Диаманди Андреев

Ихчиев, Диаманди Андреев
Турските документи на Рилския монастир / Прев. и наредил Диаманди Андреев Ихчиев. - София : Рилски манастир, 1910 (София : Време). - IV, 819 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1896

У болгар и заграницей 1881-1893

Верещагин, Александр

Верещагин, Александр
У болгар и заграницей 1881-1893 : Воспоминания и рассказы (Продолжение очерков "Дома и на войне") / А. Верещагин. - 2. изд. - Санкт Петербург : Типогр. А. С. Суворин, 1896. - 328 ; 23 см + с портретами

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1887

Уроци по българската граматика

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Уроци по българската граматика : За основните училища / Тодор Поппетров Икономов. - 2. изд. - Търново : Книж. Н. П. Недялкович, 1887 (Търново : Пано Иванов). - 56 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1886

Учебник по аритметиката

Кърджиев, Къньо Т.

Кърджиев, Къньо Т.
Учебник по аритметиката : За главните училища и гимназиите. I част за I клас / К. Т. Кърджиев. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1886. - 112 с. ; 23 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1922

Учението за кармата

Е. П. [Екатерина Фьодоровна Писарева]

Учението за кармата / Е. П. [Екатерина Фьодоровна Писарева] ; Прев. от рус. Теодор Попов. - 2. изд. - София : Книгоизд. Братство, 1922 (София : Гутенберг, 1922). - 32 с. ; 18,5 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1892

Христофор Колумб

Абрамов, Я. В.

Абрамов, Я. В.
Христофор Колумб : Живота и пътешествията му : Биографически очерк / Я. В. Абрамов. - Шумен : Печ. Основа, 1892. - 122 с. : 1 л. портр. ; 18 см. - (Живота на забележителните хора : Биографическа библиотека)

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1899

Цариградски сонети

Величков, Константин Петков

Величков, Константин Петков
Цариградски сонети : I. Цариградски сонети. II. Италиански сонети. III. Сонети от Петрарка / К. Величков. - София : Печ. Ив. Г. Говедаров и с-ие, 1899. - 141 с. ; 17 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1885

Читанка

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Читанка : За приготвяние към уроците в класовете / Т. П. Икономов. - Ново попр. изд. - Русе : Скоро-печ. в. Славянин, 1885. - 280 с. ; 18 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1888

Читанка за обучение в прочит. Ч. 1.

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Читанка за обучение в прочит / Състав. Т. Икономов. - 2. изд. - Солун : К. Самарджиев, 1888. - 20 см

Ч. 1. Първо отделение. - 1888. - 72 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1888

Читанка за обучение в прочит. Ч. 2.

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Читанка за обучение в прочит / Състав. Т. Икономов. - 2. изд. - Солун : К. Самарджиев, 1888. - 20 см

Ч. 2. Второ отделение. - 1888. - 86 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1888

Читанка за обучение в прочит. Ч. 3.

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Читанка за обучение в прочит / Състав. Т. Икономов. - 2. изд. - Солун : К. Самарджиев, 1888. - 20 см

Ч. 3. Трето отделение. - 1888. - 123 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1887

Читанка за приготвяне към граматиката

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Читанка за приготвяне към граматиката : За основните училища / Тодор Поппетров Икономов. - 2. изд. – Търново : Книж. Н. П. Недялкович, 1887 (Търново : скоропеч. Пано Иванов). - 112 с. ; 25 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа