Периодични издания

1938

Библиотекар

Ред. Васил Класанов

(Б 02)
Библиотекар : Списание за библиотечна теория и практика / Ред. Васил Класанов, Г. 1, № 1 (1938) - . - Шумен : печ. Прес. Търговски, 1938. - 23,5 см

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1906

Годишник на … Нанчова девическа гимназия

(Б 2602)
Годишник на Шуменската държавна Нанчова девическа гимназия за учебн. 1905/1906. - Г. 1 (?) - Шумен : Печ. Опит, 1906.
Г. 9, 1906

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1891

Ден

Ред. Янко Сакъзов

Ден : Месечно списание / Ред. Янко Сакъзов, 1891 (Г. 1.) - 1896. - Шумен (Печ. Спиро Гулабчев - Русе)

Год. I-IV; 1891-1896; излезли от печат 48 кн. Социалистическо списание. Публикува статии по обществено-политиески въпроси, стихове и разкази (оригинални и преводни), рубрики за общество, наука и книжнина.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1895

Памятник

Владимир Р. Блъсков

(Б 157)
Памятник / Урежда : Илия Р. Блъсков ; Изд. : Владимир Р. Блъсков, Г. 1, № 1 (1895) - . - Шумен : Печ. Спас Попов.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1981

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите : Основни показатели за 1965, 1970, 1975, 1980, 1981. - София : К-т по единна система за соц. информ. при минист. съвет, 1981.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1919

Шуменски вести

Глав. ред. Д. Ранчев

(В 7)
Шуменски вести : Седмичен независим орган за култура и обществен живот / Глав. ред. Д. Ранчев, Г. 1, № 1 (1919) - . - Шумен : Печ. Търговски, Г. 3, № 12 (1921) - Г. 16, № 49 (1934)

Местен вестник, отразява културния и обществен живот на Шумен. Ратува за подобрението на културните и битови условия на града и околията му. Отначало опозиционен на правителството на БЗНС. След 9 юни 1923 - независим, с много съдебни обявления и реклами.
Г. 2, № 43-50, Г. 3, № 1-8, 49-50 и Г. 4, № 1-2 ненамерени. Г. 2, № 43-44 загл. Нови шуменски вести.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1927

Шуменско слово

Ред. М. Пенков

(В 2312)
Шуменско слово : Независим седмичен вестник / Ред. М. Пенков, Г. 1, № 1 (1927) - . - Шумен : Печ. Спас Попов, Г. 1, № 1-22 (1927)

Местен просветен и стопански вестник с много съдебни обявления и реклами. Пише и против терора и насилието на правителството на Демократическия сговор.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1937

Шуменско слово

Ред. Б. Търговски

(В 1284)
Шуменско слово : Независим вестник за култура и обществен живот / Ред. Б. Търговски, Г. 1, № 1 (1937) - 1944. - Шумен : Печ. Прес. Търговски, 1937

Местен културно-просветен и стопански вестник. Отначало е независим, а от 1940 - националистически и прогермански. Помества и разкази от А. Чехов, М. Зощенко, В. Катаев и др., научно-популярни четива, обявления и реклами

колекция

Местна периодика

Към Документа