Книги

1859

A Grammar of the Bulgarian Language

Морс, Чарлс

A Grammar of the Bulgarian Language with exercises and English and Bulgarian Vocabularies. Galata. Constantinople. Printed bu D. Zankoff, 1859. 2, 110 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1860

An English and Bulgarian vocabulary

Морс, Чарлс

An English and Bulgarian vocabulary in two parts English and Bulgarian and Bulgarian and English. By rev. C. F. Morse. Aided by Mr. Constantine Vasiliev. Constantinople, Printed by A. Minasian. 1860. 252 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1863

Memoire sur un systeme contre l’incendie approuve a Londres…

Берон, д-р Петър Атанасов

Берон (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов
Memoire sur un systeme contre l'incendie approuve a Londres par la marine et le corps des pompiers... Par Pierre Beron. Paris, Mallet-Bachelier, 1863. 16 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Origine des sciences physiques et naturelles …

Берон, д-р Петър Атанасов

Берон (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов
Origine des sciences physiques et naturelles et des sciences metaphysiques et morales constatee suivant les lois physiques dans l'origine commune des fluides imponderables, de la ponderabilite, de la pesanteur, du mouvement et des trois etats des corps avec plusieures gravures dans le texte oar Pierre Beron. Paris, Mallet-Bachelier, 1864. 168 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1866

Panepisteme ou sciences physique et naturelles…

Берон, д-р Петър Атанасов

Берон (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов
Panepisteme ou sciences physique et naturelles et scienses metaphysiques et morales. Physique simplifiee par la decouverte de l'origine du mouvement... Par Pierre Beron. T. I-VII. Paris, Mallet, 1861-64. 8". Т. V. Physique celeste Tome I contenant le systeme du monde expose d'apres la distribution apparente des corps celestes deduite de la perspective et d'apres la distribution reelle de ces corps deduite de l'astrogonie. Paris, Gauthier, 1866. 21, 864 с. 1 карта.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Philips : календар за 1925

Philips : [Календар за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 30,5 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1858

Texte du grand atlas cosmobiographique…

Берон, д-р Петър Атанасов

Берон (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов
Texte du grand atlas cosmobiographique contenant le mode de la production des corps celestes, de leurs mouvements, de leur forme ovale et de leurs metamorphoses physiologiques, et l'explication de tous les phenomenes celestes et geologiques suivant les lois physiques; par Pierre Beron. Paris. Mallet-Bachelier. 1858. 104 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Аделаида Алпийската пастирка

Пишурка, Кръстьо Стоянов - превод

Аделаида Алпийската пастирка [от Ж. Мормантел], изплетена [= преведена от сръбски в стихове] от Кръста Стоян. Пишурка и посвятена на Ломското читалище, а напечатано с иждивението Ивана П. И. Пишурка. В Белград, в Княжевство-сърбската книгопечатня, 1857. 3, 75, 8 с. 1 обр. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Азаил и неблагодарний селенин

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Азаил и неблагодарний селенин [превел И. Р. Блъсков] с прибавление на една песен Грозданка. Печатано с иждивението на отца Христа от Калепетрово. Издание II, Русчук, 1870. 20 с. 8". (Приказка II)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1866

Акатист или неседално пение на пресвета Богородица

Грънчаров (Гранчаров, Гранчарски), Никола Коюв

Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария. За боголюбивите православни христиени от [превели] поп Никола К. Гранчарова и Стояна П. А. Робовскаго. Еленчани. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1866. 5, 96 с. 1 обр. на Богородица. 8 ".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Америка : календар за 1925

Америка : [Календар за] 1925 [на] Международно застрахователно дружество в София. – София, 1925. – 1 л. ; 25 х 35,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Апелсин : календар за 1924

Апелсин : [Календар за] 1924 [на] съд. д-во „Дунав“ – София. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 33 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1856

Апостол

Павел Божигробски

Апостол или деяния и послания Святих апостола, читаемам повседневно в церквах во все лето, и начинаемам от празника Святия Пасхи и окончаемам до будущей Пасхи с приложением Прокимен и Алилуярии, преписани от най-поправлений текст, рукою всечестнейшаго во иеромонаха Павла, бившаго собрата Славяно-Болгарскаго Зографскаго монастиря, иже во Атон, нине же, по смотрению Божию, протосингела Иерусалимскаго. Издается нине иждивением Александра С. Б. Екзарха, одобрением Святия Великия Христовой церкви Восточния. Цареград, в типографии Александра С. Б. Екзарха. [1856]. 320 с. 4 обр. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Аритметика по начинът на Грубе

Паулсон, Йосиф Ив. - съставител

Аритметика по начинът на Грубе. Методическо ръководство за начални учители и ученици. Съставил И. Паулсон. Книжарница на Д. В. Манчов в Пловдив, Свещов, Солун, 1875. (Печатница на Л. Сомер и др. у Вена.) 15, 1, 319 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1923

Балкански папагал

Балкански папагал : [Седмично илюстровано карикатурно издание на сп. „Аз знам всичко“] / Худ. С. С. Злъчкин, Г. VIII, № 1, януарий (1923). – София : Литогр. и печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 63 см

Сава Стоянов Злъчкин е български драматург, карикатурист и фейлетонист.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1873

Басни

Христович, Илия

Басни. Илия Христович. Книжка I. (Русе.) В печатницата на Дунавската област, 1873. 16 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1852

Басни езопови и о предобучений Афтониа мудреца и Гавриа елина четверостишна

Еманоилович, Йоан - преводач

Басни езопови и о предобучений Афтониа мудреца и Гавриа елина четверостишна. С елинскаго на славенский диалект в ползу и употребление славеноболгарских отроков, преведени от Йоана Еманоиловича, славеноболгарскаго учителя, татарпазарджичанина. Издание перво. В Белграде, в Правителственей книгопечатне, 1852, индикта 10 месеца юний. 43 л. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Бащин език. (Книга за учители)

Манчев, Драган (Димитър) Василев

Бащин език. (Книга за учители.) Съвети на родители и наставници как да предават на малки деца по книга "Бащин язик", пръва и втора година. Набра [по К. Ушински] Д. В. Манчев. Пръво издание. Пловдив. Книжярница Д. В. Манчев, 1871. (Във Вена, у книгопечатница Л. Сомера и др.) 4, 91 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Бащин язик за малки деца. І дял

Манчев, Драган (Димитър) Василев

Бащин язик за малки деца. Третя година. Пръвий дял - граматичъский. Пръвоначална практическа граматика с сборник. Стъкми Драган В. Манчов. Пръво издание. 1874. (Печатано в печатница Л. Сомер и др. у Вена.) Книжарница на Д. В. Манчов в Пловдив, Свищов, Солун. 7, 139 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Бащин язик за малки деца. Кн. III

Манчев, Драган (Димитър) Василев

Бащин язик за малки деца. Трета година. (Книжка III). Вторий дял - третя книга за учение след букваря с изображения. Написа Д. В. Манчов... Първо издание. 1873. Книжарница Д. В. Манчов в Пловдив, Свищов, Солун. (Печатано в печатница Л. Сомер и др. у Вена.) 159 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Беатриче Ченчи (Италианска повест). Свитък I.

Блъсков, Димитър Рашков

Блъсков, Димитър Рашков
Беатриче Ченчи (Италианска повест). Сочинена от Гвераци. Превод от Д. Блъсков. Издава са от книжевното др. в Шюмен. Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област. 8". Свитък I. 1867. 83 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Беатриче Ченчи или невинно заклата мома (Истенска италианска повест). Свит. II.

Блъсков, Димитър Рашков

Блъсков, Димитър Рашков
Беатриче Ченчи или невинно заклата мома (Истенска италианска повест). Сочинена от Гвераци. Превод от Д. Блъсков. 8". Свит. II. 1867. 87-173 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Беатриче Ченчи или невинно заклата мома (Истенска италианска повест). Свит. III.

Блъсков, Димитър Рашков

Блъсков, Димитър Рашков
Беатриче Ченчи или невинно заклата мома (Истенска италианска повест). Сочинена от Гвераци. Превод от Д. Блъсков. 8". Свит. III. 1868. 177-275, 1 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Беседа, изречена при освещението и отварението на българското народно училище в Гюргево

Касабов, Иван Христов

Беседа, изречена при освещението и отварението на българското народно училище в Гюргево (24 септемврия 1864) от И. Касабова, професор на същото училище. Discursu tinutu cu occasiunea inaugurarii si deschiderii scolei nationale bulgare din Giurgiu (24 septembre 1864) de J. Casabov, professoriulu acesctei scole. Tradussu din limba bulgara in romanesce de D. Vellisson. (Браила, в Ром-бълг. типогр. на Хр. Д. Ваклидова) [1864]. 17 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1847

Библическа повест вехтаго завета за юност

Теодорович, Константин

Библическа повест вехтаго завета за юност. Преведена с сербскаго на славеноболгарский язик от Константина Теодоровича и Георгиа М. Владикина. Иждивением же любородних и любоучителних града Свищова юношей напечатана. 1 част от создания света до царей. Bolgarisch biblische Histoire. В Будиме, писмени Кр. всеучилища Пештанскаго, 1847. 194, 3 с. 8". Част 1. От создания света до царей. 1847. 194, 3 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Библия, сиреч Свещеното писание на вехтия и новия завет

Библия, сиреч Свещеното писание на вехтия и новия завет
Библия, сиреч Священото писание на вехтий и новий завет. Вярно и точно преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Х. Бояджияна, 1871. 1, 1054, 2 с. 2 кол. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Библия, сиреч Свещеното писание на вехтия и новия завет

Библия, сиреч Свещеното писание на вехтия и новия завет
Библия, сиреч Священото писание на вехтий и новий завет. Вярно и точно преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Х. Бояджияна. 1874. 2, 1054, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Битие или Священое писание

Фотинов, Константин Георгиев

Битие или Священое писание преведено на простоболгарский язик от первообразията [с помощта на Ел. Ригс.] Цариград. Печатница Ц. вестника, 1857. 159 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Благочестие в колиба

Тошкович, Димитър Стефанов

Благочестие в колиба или овчяр в Сализбурската долина [от Хр. Шмид]. Превод от рускаго язика. В полза Калоферскому училищу. Одеса, в типографии Францова и Нитче, 1853. 32 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Блок на труда

Блок на труда : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1845

Болгарска аритметика

Сичан-Николов, Христодул Костович

Болгарска аритметика. Сочинена от Хр. К. Сичан-Николов. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига, 1845. 6, 143, 12 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Болгарска граматика

Неофит Рилски

Болгарска граматика. Сега перво сочинена от Неофита П. П. сущаго из священия обители Рилския, за употребление на славеноболгарските училища, а на свят издана от любородните предстоятели за болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия, с иждивението на общото новосоставлено в Габрово училище. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографий, 1835. 6, 211, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1845

Болгарский разговорник

Фотинов, Константин Георгиев

Болгарский разговорник за ония, кои обичат да се навикнуват да говорат гречески, сочинен трудом К. Г. Фотинова. Смирна, в печатарница А. Дамианова, 1845. 96 с. 8". 2 колони.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1864

Бранител

Ред. Г. С. Раковски

Бранител. Вестник граждански, любословни и търговски. APERATORIULU. Ред. Г. С. Раковски. Букурещ, 1864. Издава ся редовно дваж в седмицата. 46,5х64,6 см. 6 кол. (3 на български и 3 на румънски). Издавател Стефан Расидеску. Отговорник Таки Василеску. Typografia Nationale St. Rassidescu. Г. 1. бр. 1, 19 юли 1864

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Братя Маджункови

Братя Маджункови : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Братя Росси, Варна

Братя Росси, Варна : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1847

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища

Берон, д-р Петър Атанасов

Ст 251, 24.9
Берон (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов
Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища. Издание третие. Печата ся в типографията на Захария Каркалеки и сина его. В лето 1847 в Букурещ. 143 с. 8 табл. образи.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1850

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища

Берон, д-р Петър Атанасов

Ст 251, 50.179
Берон (Хаджи Берович), Петър Атанасов
Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища. Издание четвертие. Печата ся в типографията на Захария Каркалеки и сина его. В лето 1850 в Букурещ. 143 с. 8 табл. образи.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Буквар за французкий язик

Марков Коларов, Нестор

Буквар за французкий язик от Н. Марков. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук и Велес, 1874. (Виена. Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. Печат А. Каис и Ф. Леб.) 51 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Буквар за французкия язик

Узунова, Анастасия Цвяткова - Желязкова

Буквар за французкия язик. Нарядила А. Ц. Узунова. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев.) 48 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1864

Бъдущност

Главний редактор Г. С. Раковски

Бъдущност. Вестник граждански, любословни и търговски. VIITORULU. Diariu politicu, literariu si commerciale. Главний редактор Г. С. Раковски. Букурещ, 1864. Издава ся редовно всяка неделя. 45х63 см. 6 кол. [3 на български и 3 на румънски]. Издавател С. Расидеску. Отговорник Таки Василеску. Typografia Nationale St. Rassidescu. Г. 1. № 1-10, 8 март - 17 май 1864. 40 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Бълг. железничарски съюз : календар за 1925

Бълг. железничарски съюз : [Календар за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1922

Българан : календар за 1922 год.

Българан : календар за 1922 год. / Под ред. на Ведбал и Светослав М. – София : сп. Българан, 1922. – 96 с. ; 15 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

България : I-во българско застрахователно д-во в гр. Русе

България : I-во българско застрахователно д-во в гр. Русе. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Българска граматика за първоначални ученици

Войников, Добри Попов

Българска граматика за първоначални ученици от Д. П. Войникова. Издава ся от книжярницата на Д. В. Манчева в Пловдив. Трето издание. (Виена, книгопечатница Л. Сомерова), 1869. 103 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Периодични издания

1857

Българска дневница

Ред. Г. С. Раковски

Българска дневница. Ред. Г. С. Раковски. Нови сад, 1857. Излязваще всяка неделя. 28х42 см. 3 кол. 1 бр. 4 с. Издава, урежда и отговаря Дан. Медакович. Книгопечатня Др. Дан. Медакович у Нови сад. 1857, число 1-18, 26 юни - 23 окт.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Българска комунистическа партия : календар за 1923

Българска комунистическа партия : Календар [за] 1923 / Клише „График“. – София : печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 62 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1872

Българската правда и гръцката кривда

Мелетий Зографски

Българската правда и гръцката кривда. От С. М. [= Софийски Мелетий]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана..., 1872. 88 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Български земледелски народен съюз : календар за 1923 год.

Български земледелски [земеделски] народен съюз : календар за 1923 год. – София : Цинтогр. и печ. Дневник, Утро, 1922. – 1 л. ; 43,5 х 58,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1860

Български книжици

Урежда ся от Димитрия Мутьева

Български книжици. Повременно списание на българската книжнина. Урежда ся от Димитрия Мутьева. Цариград-Галата, у книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова. 1858 - 1860. 17х23,5 см.
Г. 1. Ч. 3, кн. 17-24, септ.-дек. 1858
Г. 2. Ч. 1-3, кн. 1-24, ян.-дек. 1859
Г. 3. Ч. 1-3, кн. 1-24, ян.- дек. 1860

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Български народен морски сговор

Български народен морски сговор : [Календар за] 1924 [година]. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 48 х 64 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Български народен морски сговор

Български народен морски сговор : [Календар за] 1925. – София : Държавна печатница, 1925. – 1 л. ; 33 х 39,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1846

Български орел

Издава [редактира] Иванчо Андреов [Богоров]

Български орел. Известник граждански, търговски и книжовен. Издава [редактира] Иванчо Андреов [Богоров]. Липиска [Лайпциг], 1846 - 1847. Излазя два пъти в месецът, 28х40 см. 2 кол. Първогод. бр. 1, 20 април 1846, бр. 2, 20 септември 1846 и бр. 3, 1 януари 1847

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Български Феникс

Български Феникс : Акционерно застрахователно дружество : [Календар за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1864

Българский вероизповеден въпрос с фанариотите

Раковски, Георги (Съби, Сава) Стойков

Българский вероизповеден въпрос с фанариотите и големая мечтайна идея панелинизма от Г. С. Раковскаго. Cestiunea religioasa bulgara cu fanariotii si illusoria mare idea de panellenismu de G. S. Racovscy. Bucoresci. Typographia Stephan Rassidescu, 1864. 111 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Българский народен сборник

Чолаков, Васил (Константин) Д.

Българский народен сборник. Събран, нареден и издаден от Василия Чолакова. Част I. Болград, в печатницата на Централното училище, 1872. 24, 356, 12 с. 1 обр. 8". Част I. 1872. 24, 356, 12 с. 1 обр.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1841

Българските книжици, или на кое словенско племе…

Априлов, Васил Евстатиев

Априлов, Васил Евстатиев
Българските книжици, или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука? Сочини Василий Априлов. Одеса, в градската типография, 1841. 31 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Българските хайдути

Раковски, Георги (Съби, Сава) Стойков

Българските хайдути. Тяхното начало и тяхната постоянна борба с турците от падения Българий до днешните времена от Г. С. Раковскаго. Книжица първа. Букурещ, у народнята книгопечатница К. Н. Радулеску, 1867. 39 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Българско-френски речник

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Българско-френски речник. Той обнема: 1. Всичките речи на българский наш език. 2. Повечето научните речи, които са употребяват в наука, занаят и търговия. 3. Речник на географически и исторически имена вети и нови и кръстителните имена и по-познатите митологически. От д-р И. А. Богорова. Дял втори. Българско-френски дял. Виена, книгопечатница Л. Сомерова и др., 1871. 7, 1, 506 с. 2 колони. 8". Дял втори. Българско-френски дял. 1871. 7, 1, 506 с. 2 колони.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Българското княжество от д-р Константин Иречек

Бенев, Георги

Бенев, Георги
Българското княжество от д-р Константин Иречек. Превел Г. Бенев. Пловдив, книгопечатница на Янко С. Ковачев, 1878. 86 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Варвара Убрихъ калугерица в Краковъ

Кисимов, Пандели (Пантелей) Хаджигеоргиев

Варвара Убрихъ калугерица в Краковъ. Истинска повест, написана на полски от И. К. [= Игнат Крашевски?]. Превел от румънски П. Кисимов. Издава Н. Тодоров. Цариград, в печатницата на "Читалище", 1873. 4, 124 с. 1 образ, 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1847

Введение в истории болгарских славян

Княжески, Захари (Жеко Петров)

Введение в истории болгарских славян. З. Княжеский. Москва, в Университетской типографии, 1847. 52 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Веда словена

Веркович, Стефан

Веда словена. Български народни песни от предисторично и предхристиянско доба. Открил в Тракия и Македония и издал Стефан И. Веркович. Книга I. Le Veda Slave. Chants populaires des Bulgares de Thrace & de Macedoine de l'epoque prehistorique & prechretienne. Decouverts et edites par Etienne J. Verkovitch. Volume I. Београд, Државна штампария, 1874. 18, 1, 545 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Велизарий

Шишков, Тодор Николов

Велизарий. Историческа драма в две действия (по Х. К. Х. Траудцена.) Съставил Т. Шишков. Принос на бъдущия наш народен театр. Цариград, в печатницата на А. Минасиана у Джамлъ хан, 1873. 6, 56 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1863

Венец азбучний

Вълков (Хадживълков), Йордан

Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквето. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Иордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува..., 1863. 264 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Вестник за душата

Вестник за душата : Безплатна премия [календар за] 1925 година. – София, 1925. – 1 л. ; 24 х 31,5 см

Вестник за душата : Седмичен лист за литература, обществен живот, мода и домакинство / Гл. ред. Христо Чолчев.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Виктория – Берлин

Виктория – Берлин : Общо застрахователно анонимно д-во : [Календар за] 1925. – София, 1925. – 13 л. ; 21 х29,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1853

Високи умни хитрости

Василиев, Христо (Хрисант) Протопопович

Високи умни хитрости Бертолдови, които ся показува един селач хитър и остроумен; който подир с различните си страдания и с остроумният си ум стана царски советник. При това остави си завета и достопаметните изречения с пословиците си (за спомен). Тия са весма приятни и лъбопитни за секиго человека. Преведени от гръцки на славяно-българский язик от благоговейнейший отец г. папа Христо Протопапа Василиев от Карлово. А напечатани с иждивението на хаджи Найдена Йованова, татарпазарджичанина. Издание първо. В Белград, в Княжеско-сербската книгопечатня, 1853. 92 с. 13 обр. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Витоша : Бълг. анон. акц. застрах. д-во основано 1914 год.

Витоша : Бълг. анон. акц. застрах. д-во основано 1914 год. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Витоша : Българско застрахователно д-во

Витоша : Българско застрахователно д-во : [Календар за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Витоша : календар за 1924

Витоша : [Календар за] 1924 [на] бълг. акц. застрахов. д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1870

Водачът по пътя на живота

Кръстевич, Алеко Ангелов - превод

Водачът по пътя на живота, нъравствеността в класическити поучения [от Раих?]. Един дар за всяка една възраст и в двата пола. Преведе и издава със свое иждивение Алеко А. Кръстевич, свищовец. Посвящава на българската книжнина. Издание първо. (Виена, книгопеч. Л. Сомеров и др.) [1870.] 16, 222 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1921

Военен календар 1921

Военен календар [за] 1921 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1921. – 1 л.; 47 х 59 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Военен календар 1922

Военен календар 1922. – [Б. м.]. – 1 л. ; 51 х 59 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Военен календар 1923

Военен календар [за] 1923 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1923. – 1 л. ; 51 х 60 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Военен календар 1924

Военен календар [за] 1924 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1924. – 1 л. ; 44 х 60 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1872

Воскресник или черковно въсточно песнопение

Икономов, Тодор Поппетров

Воскресник или черковно въсточно песнопение, содержающе осмогласника, утренните стихири и последованието на литургията. Написан от Т. Икономова. Напечатан же иждивением Андреа Анастасова и сие. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1872. 16, 370 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1847

Воскресник нов

Триандафилов, Николай

Воскресник нов, който содержава воскресните вечени, утренни и утренните стихири, каквото ся пеят днес в Патриархията. Преведен на ново мусикическо составление от учителя Хурмузия Книгохранителя, един от изобретателите на реченото составление, а сега перво преведе ся на славенский язик и издаде ся на свят от Николая Триандафилова, сливненца сос предстоянието на Иоана Стоянова, сищовца. Букурещ, в книгопечатнята на Иосифа Копайнига, 1847. 155 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1843

Всеобща география за децата

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Всеобща география за децата [от В. Бардовски]. Преведе от руский язик Ив. А. Богоев (Ч. 1-3). Белград, в Княжеско-сърбската типография, 1843. 422, 16 с. 1 табл. чертежи. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Въведение във всеобща история с кратко прибавление от старобългарската история

Блъсков, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски

Ст 370, 64.685
Блъсков, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски
Въведение във всеобща история с кратко прибавление от старобългарската история. Наредил Р. Ил. Блъсков по Шлецера. Болград, в Училищната книгопечатница, 1864. 10, 105, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Въздушни явления или що е въздух

Груев Пройчев, Йоаким - преводач

Въздушни явления или що е въздух, вятър, роса, слана, мъгла, облаци, дъжд, сняг, гръмотевица и светкавица, небесна дъга и как може да се прокобява за времято кога ще развали. (Превод от полский [на И. Груев]. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. Във Виена у печатница Л. Сомер и др.), 1870. 4, 56 с. 8". (Книжници за народа, книжка първа)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Въздушни явления или що е въздух

Груев Пройчев, Йоаким

Въздушни явления или що е въздух, вятър, роса, слана, мъгла, облаци, дъжд, сняг, гръмотевица и светкавица, небесна дъга и как може да се прокобява за времято кога ще развали. (Превод от полский [на И. Груев]. Второ издание. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. Във Виена у печатница Л. Сомер и др.), 1874. 59 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1866

Габровското училище и неговите първи попечители

Славейков, Петко Рачов

Габровското училище и неговите първи попечители. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана и съдруж., 1866. 2, 66, 114, 62 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза

Захариев, Стефан

Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица на различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т. пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните

Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните : [календар за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 40 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1848

Гледало ради славяно-болгарската нине новонапечатана псалтика

Триандафилов, Николай

Гледало ради славяно-болгарската нине новонапечатана псалтика за улеснение на псалтиколюбците болгаре, които желаят да ся научат совершено и лесно. Увещават ся почтените помагатели да доброизволят учтиво и да дадат на издателя по 10 гроша за Гледалото, за да ся улесни да изкупи и третата книга от типографията, защото няма друг способ на изкуплението и. В Букурещ, в типографията на Йосифа Копайнига, 1848. 39 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Горски кооперативен календар за 1923 г.

Горски кооперативен календар [за] 1923 г. – София : Горски кооперативен съюз (печ. И. Амбил и Сие), 1923. – 1 л. ; 42 х 57 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1857

Горский пътник

Раковски, Георги (Съби, Сава) Стойков

Горский пътник. Повествителен спев от Г. С. Раковскаго. Списан в лето 1854. Печятан же в лето 1857. У Новий сад, 1857, в книгопечятня др. Дан. Медаковича. 6, 288 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Граматика за старобългарския йезик

Момчилов, Иван Николов

Граматика за старобългарския йезик по сичкото му развитие, съставена от Иван Н. Момчилова. Първо издание. (Издава същий съставител в Горня Оряховица.) Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 247 с., 1 факсимиле от букви из "Йоан екзарх болгарский" от К. Калайдович, Москва, 1824. с. 187. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Две приказки за славните жени и за Аза человекомразеца

Спасо-Еленина, Станка Николица

Две приказки за славните жени и за Аза человекомразеца. Писал на сърбски Доситей Обрадович, а побългарила Станка Николица [отвън: Спасо-Еленина], разградка. В Белград, в Правителствената книгопечатня, 1853. 46, 2 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Две сестри, Добра и Грозданка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Две сестри, Добра и Грозданка. С прибавление на една песен Радичко и Богдан. Побългарил Илия Р. Блъсков, а печатана с иждивението на Иванча Константинова, учител в Ени Пазар, Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област. Издание II, 1870. 32 с. (Приказка I)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Демократически сговор

Демократически сговор : [Календар за] 1925. – София : печ. Витоша, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Демократически сговор : календар за 1924 година

Демократически сговор : Календар [за] 1924 година. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 65 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1841

Денница новоболгарскаго образования

Априлов, Васил Евстатиев

Априлов, Васил Евстатиев
Денница новоболгарскаго образования. Сочинение Василия Априлова, изданное им на своем иждивении в пользу Габровскаго училища. Часть первая. Одесса, в Городской типографии, 1841, 168 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Детска почивка : календар за 1923

Детска почивка : [календар за] 1923 : Безплатно приложение на сп. Детска почивка. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1923. – 1 л. ; 28 х43 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1850

Диплография

Караминков, Христо Димов

Диплография или как ся дръжят търговски книги. От Стояна и Христа Д. Караминкови. Цариград, в книгопечятницата на Цариградский вестник, 1850. 3 163, 16 с. 4" дълга

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Доброволна пожарна дружина

Доброволна пожарна дружина : Календар [за] 1924 г. / Клише фотоцинкография А. Прагер. – [София], 1924. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Добруджа – Ориент : Съединени застрахователни дружества в София

Добруджа – Ориент : Съединени застрахователни дружества в София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Добруджа : календар на Акционерно застрахотвателно дружество

Добруджа : [календар на] Акционерно застрахотвателно дружество. – София : Лит. Амбил и сие, 1922. – 1 л.; 33 х 48 см

Йозеф Амбил (1883-1947) - чешки литограф и печатар; съдържател на литография "Амбил"

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1864

Дойнова сватба

Попов Михайлов, Николай

Дойнова сватба или оженяние на един селянин в Търново. Книжка забавна и за двата пола. Съчинил Николай П. М. Попов. Издание първо. Букурещ, в книгопечятня Стефана Расидеса, 1864. 28 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Драндавела. Позорищна игра в едно действие

Станчев, Тодор Х.

Драндавела. Позорищна игра в едно действие. (Събитие из народния ни домашен живот в най-ново време) от Т. Х. Станчев Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1873. 16 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Дружество за борба с престъпността

[Календар за] 1925 [на] Дружество за борба с престъпността / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Дунав : Писалищен календар за 1923 година

Дунав : Писалищен календар за 1923 година. – Свищов : Изд. и печ. Д. Т. Дамянов, 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Дунав : Писалищен календар за високосната 1924 година

Дунав : Писалищен календар за високосната 1924 година. – Свищов : Изд. и печ. Д. Т. Дамянов, 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Дупнишко културно просветно и благотворително д-во Рила

Дупнишко културно просветно и благотворително д-во Рила : [Календар за] 1924 [година]. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1874

Дяволското блато (от Жорж Санд)

Балабанов, Марко Димитриев

Балабанов, Марко Димитриев
Дяволското блато (от Жорж Санд). Превел от френский Марко Д. Балабанов. Цариград, печатница на Карапетров и друж., 1874, 146 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Евангелие поучително за сичките недели

Софроний Врачански

Евангелие поучително за сичките недели през годината, за господските и богородични празници и за по-големите святии. Събрал от славянски и от гръчески Софроний, епископ врачанский, родом котленец, и съчинил на българский язик в 1806, а сега прегледано и поправено от А. Гранитскаго. А напечатано от Петра Стоянова, търновчянина. [3. изд.] В Букурещ, в книгопечатнята на Стефан Расидескува, 1865. 14, 373 с. 1 образ но Софроний (на цяла страница) и други малки. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Европа : календар за 1924

Европа : [Календар за] 1924 [на] франко българско застраховат. д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Европа : Франко-българско застрахователно дружество

Европа: Франко-българско застрахователно дружество. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 30 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1852

Езопови басни

Славейков, Петко Рачов

Езопови басни. [Отвън: Басненик], превел и наредил Петко Р. Славейков. Букурещ, в книгопечатната у святая Митрополия, 1852. 125 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Елиза

Греков, Михаил Георгиев - преводач

Елиза. Сцени от Октава Фелие. (Превод от французки език.) Лайпциг. В печатницата на О. Рихтера. 1874. 72 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Емилия Галоти

Семерджиев, Панайот Н. - превод

Емилия Галоти. Трагедия в пет действия от Лесинга. Превел П. Семерджиев. Загреб, в печатницата на драгутина Албрехта, 1873. 8, 108 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Есенции „Лис“

Есенции „Лис“ : [Календар за] 1925. – София : печ. И. Немечек, 1925. – 1 л. ; 33,5 х 40 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1854

Есопа фригийскаго баснотворца басни

Попович, Райно - превод

Есопа фригийскаго баснотворца басни или приказки. Списани убо по елински от самаго того Есопа, а от елински преведени на славянобългарский язик от Райна Поповича П. С., елино-греческаго учителя от Карлово, а родом из Жеравна. А напечатани сос иждивение на хаджи Найдена Иовановича, татарпазарджичанина, и на свят издани в полза българскаго юношества. Издание първо. В Белград, в Княжеско-сербската книгопечатня, 1854. 80 с. 14 обр. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Есперанто : календар за 1925

Есперанто : [Календар за] 1925. – Плевен : Зелена звезда (печ. Изгрев), 1925. – 1 л. ; 36 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1870

Естествена история първи път на български изложена…

Берон, Васил х. Стоянов Джелалски

Берон, Васил х. Стоянов Джелалски
Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи. Част първа. Зоология. Клас I. Млекоподающи животни. Разряд I. Человек в сравнение с другите животни. Съчинена от Василия Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Болград, в печатницата при Централното училище, 1870. 8, 455, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Жален спомен за лютите рани на България през година 1876

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Жален спомен за лютите рани на България през година 1876. Кн. I. Наредил Ил. Р. Блъсков. Издава същий задружно с Г. Цончев. Букурещ, печатница на Дор. П. Куку, 1878. 64 с. 8". Кн. І. 64 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Женското сърце

Душанова, Рахил Г. Барак

Ст 1894, 70.1193
Душанова, Рахил Г. Барак
Женското сърце. Приказка. [Превела] Рахил Душанова. Издава Екатерина А. Стайоглу, 1870 [Цариград]. Печатница Македония. с. 58-64.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Жертва или служба Авраамова

Робовски, Андрей Попдойнов

Жертва или служба Авраамова. Превел от турски на български сакеларий поп Андрей п. Дойнов Робовский из Търновска Елена. Константиновград, в печатницата на Тадея Дивитчиана, 1858. 72 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1863

Живот на святаго Ивана Предтеча и на святаго Игнатиа Богоносца

Блъсков, Илия Рашков (Райков)

Ст 325, 63.634
Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Живот на святаго Ивана Предтеча и на святаго Игнатиа Богоносца. Превел от първообразното Илия Р. Блъсков, учител в Шюменското долнемахленско училище. Болград, в Училищната печатница, 1863. 52, 2 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Животат на госпожа де-Севинье

Горанов, Богдан Ив. - преводач

Животат на госпожа де-Севинье от А. де Ламартина. Превел Богдан Ив. Горанов. Русе, в книгопечятницата на Дунавската област, 1871. 148 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1876

Животът и мъченичеството на Иоана Хуса

Флокен, Фредерик В.

Животът и мъченичеството на Иоана Хуса. Преведена от немски язик от Ф. В. Флокен. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1876. 48 с. 1 обр. на Хус. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1851

Жизнеописание на Юрия Венелина

Палаузов, Николай Христофоров

Жизнеописание на Юрия Венелина. Преведено от Н. Х. Палаузова. Одеса, в типографията Францова и Нитче, 1851. 32 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1846

Житие на святаго и славнаго великомученика Димитриа Миротчца… Георгиа… Теодора Тирона и Евстатиа

Йоанович (Йованович), Хаджи Найден

Житие на святаго и славнаго великомученика Димитриа Миротчца и святаго славнаго великомученика и победоносца и чудотворца Георгиа и святаго великомученика Теодора Тирона и святаго великомученика Евстатиа. Преведени от славенский на болгарский язик заради полза и поучение и душеспасение рода християнскаго, преведени и напечатаний трудом и иждивением г. Хаджи Найдена Иоановича, учителя татарпазарчичанина, ревнителя болгарскаго просвещения и книгопродавца по всеа Славеноболгария. В Букурещ. Напечатися в типографията у Йосифа Копайнига, 1846. 58 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Житие преподобнаго отца нашего Йоана Рилскаго

Стоянов, Танас П.

Житие преподобнаго отца нашего Йоана Рилскаго чудотворца. Издадено за вечен спомен на Иванча Попстоянова от Шумен. Цариград, в печатницата на в. "Македония", 1871. 16 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Жития святих за месяц януаря

Блъсков, Рашко Илиев Папукчийски

Блъсков, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски
Жития святих за месяц януаря [от Димитрий Ростовски]. Преведени и натъкмени от Р. И. Блъскова, а напечатани от книжевното Д[обротворно] дружество в Шюмен. [В някои екземпляри: напечатани задружно с Стеф. Богданова-Бойдаш.] Книга първа, Букурещ, у Народната книгопечатница К. Н. Радулеску. 16". Кн. 1. 1867, 12, 424, 1 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

За въздухът и за неговото влияние

Каравелов, Любен Стойчев

Каравелов, Любен Стойчев
За въздухът и за неговото влияние на животните и на растенията. От Личо Стойчев. Издание второ. Букурещ, 1872. (В печатницата "Свобода".) 52, 4 с. 8". Детска библиотека № 2.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1862

За длъжностите на чловека

Тошкович, Димитър Стефанов

За длъжностите на чловека. Сочинено от Силвия Пелико. Преведе от италианский язик Димитрий Тошкович. Под редакцията на Д. Мутева. Болград, в печятницата на Българското централно училище, 1862. 2, 147 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

За славянското произхождение на дунавските българе

Ботев, Христо

Ботев, Христо
За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев]. Букурещ. Издало "Дружество за разпространение на полезни знания", 1875. (В печатницата на "Знание".) 1, 119 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1849

Заветат на Василия Евстатьева, сина Априлова

Априлов, Васил Евстатиев

Априлов, Васил Евстатиев
Заветат на Василия Евстатьева, сина Априлова. Одесса, в типографията А. Браун, 1849. 25 с. 1 обр. 4". 2 кол.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Завещания за учебните заведения в Габрово

Славейков, Петко Рачов

Завещания за учебните заведения в Габрово. Цариград, 1867. 62 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Занаятчийски календар за 1924

Занаятчийски календар [за] 1924 година / Клише Бакалов. – [София] : Съюз на занаят. и профес. сдружения, 1924. – 1 л. ; 48х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Занаятчийски календар за 1925

Занаятчийски календар [за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 45 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1842

Заради возрождение новой болгарской словесности

Кифалов, Михаил Райчев

Заради возрождение новой болгарской словесности или науки. Сочинение или книжица рускаго историописателя Венелина, Москва, 1838. Превел губернский секретар М. Кифалов, тетевенец. С притуряние няколко песней и истории заради полуславяне или румуне (молдо-власи) и некоих достопамятств и мудрих изречении. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига сос букви питаря К. Пенковича, 1842. 8, 6, 2, 190 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Застраховка „Виктория“

Застраховка „Виктория“ : [Календар за] 1924. – София, 1924. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Звезда : календар за 1923 на Бълг. акц. застрахователно д-во

Звезда : [Календар за] 1923 [на] Бълг. акц. застрахователно д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Звезда : календар за 1925 на Бълг. акц. застрахователно д-во

Звезда : [Календар за] 1925 [на] Бълг. акц. застрахователно д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Звънче : календар на Вестниче за деца и юноши

Звънче : [календар на] Вестниче за деца и юноши. – Русе, 1922. – 1 л.; 29,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Здравец : календар за 1921

Здравец : [календар за] 1921. – Русе : Роглев, 1921. – 1 л.; 31,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Здравец : календар за 1922

Здравец : [календар за] 1922. – Русе : Роглев, 1922. – 1 л. ; 29,5 х 45,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Здравец : календар за 1923

Здравец : [календар за] 1923 [на] сп. Здравец, Русе : Безплатен подарък на абонатите. – Русе : печ. Роглев, 1923. – 1 л. ; 32 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Земледелски народен календар за 1925

Земледелски [земеделски] народен календар [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 34,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Земледелски народен календар за 1925

Ст. Загора

Земледелски [земеделски] народен календар [за] 1925. – Ст. Загора : БЗНС (печ. София : Литогр. И. Амбил), 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Земледелско кооперативно спестовно застрахователно дружество в София

Земледелско [земеделско] кооперативно спестовно застрахователно дружество в София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1874

Землеописание

Киркович, Рада

Землеописание. Европа във физическо, етнографическо и политическо отношение. Гимназический курс. От К. Смирнов. Преведе Рада П. Киркович. Първо издание. Издава книжарницата на Д. В. Манчов в Пловдив, Свещов, Солун, 1874. (Книгопечатница Л. Сомер и др. във Вена.) 176 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Землеописание за детца

Груев Пройчев, Йоаким

Землеописание за детца от Й. Груев. Четвърто издание. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчук, Велес, 1872. 62 с. 8". - Малка книжница

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Землеописание за деца

Груев Пройчев, Йоаким

Землеописание за деца. От Й. Груев. Трете издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес. 1870. (Във Вена, у книгопечатницата Л. Сомер и др.) 51 с. 16". - Малка книжница

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Зла жена

Душанов, Димитър Тачев

Зла жена. Смешно представление в три действия. [Отвън: и Женското сърце. Приказка.] Побългарил [от И. Попович-Стерия] Д. Т. Душанов, издава Екатерина Стайоглу. 1870. [Цариград.] Печатница Македония. 64 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Злочеста Кръстинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Злочеста Кръстинка. Повест народно-българска от Ил. Блъсков. Издание първо. Издава се от книжарницата на бр-я Р. Блъскови. Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област, 1870. 228 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Игиена или как да се варди здравието и работната сила между народа

Моллов, д-р Димитър

Игиена или как да се варди здравието и работната сила между народа. Популярна игиена от Карла Реклама, професор на медицината в Лайпциг. Превел д-р Д. Моллов. С 47 картини извътре. Издание на Московското славянско благот. общество. Виена, в Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1878. 4, 327 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Ижица Доситея Обрадовича

Хрулев (Хрулювский), Тодор Тодоров

Ижица Доситея Обрадовича. Преведе от сръбски на български язик Теодор Т. Хрулев, взаимноучител свищовский. А напечата се с иждивението на Петра Стоянова търновиц. Издание третьо. Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1868. 39 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Избавление

Вазов, Иван Минчов

Вазов, Иван Минчов
Избавление. Съвременни стихотворения. От И. Вазова. Издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончов. Букурещ, печатница на Дор. П. Куку, 1878. 91 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Извод от советите на здравий разум

Славейков, Петко Рачов - превод

Извод от советите на здравий разум [от Досит. Обрадович]. [Превел П. Р. Славейков.] Второ издание. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1868. 36 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Изпаднал търговец или смъртна жъртва

Пишурка, Кръстьо Стоянов - превод

Изпаднал търговец или смъртна жъртва. Позорищна игра в три действа. Побългарена от Кръста Ст. Пишурка. Издание първо. 1870. Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомер и с-ие. 78 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Илинден : календар за 1923 година

Илинден : календар [за] 1923 година / Клише „График“. – София : Илинденска организация (печ. И. Амбил), 1923. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Илинден : календар за 1925 година

Илинден : Календар [за] 1925 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Искрици или разни поучителни приговорки

Славейков, Петко Рачов

Искрици или разни поучителни приговорки. Събрал и издава П. Р. Славейков. Свръзка I. Цариград, в печатницата на "Македония", 1869. 28 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Исторически изследвания за Охридската и Ипекска архиепископии

Михайловски, Никола Стоянов

Исторически изследвания за Охридската и Ипекска архиепископии. Превод Н. Михайловскаго. Цариград, в печатницата на "Македония", 1869. 107 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Исторически преглед на българската църква

Дринов, Марин Стоянов

Исторически преглед на българската църква от самото и начало и до днес от Марина Дринова. 1869. (Във Виена у книгопечятн. Л. Сомерова.) 8, 188, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Исторически примери върху нравствеността

Славейков, Петко Рачов - превод

Исторически примери върху нравствеността. Събрани от разни ньравствени книги. Преведени и издадени от П. Р. Славейкова. За употребение в училищата. Свръзка I. Цариград, в печатницата на в. "Македония", 1867. [Отвън: 1868.] 80 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

История блъгарска

Кръстевич, Гаврил Баев

История блъгарска, сочинена от Гавриила Кръстьовича, член от Върховното ц. судилище Диван-и Ахкям-и Адлие. Том първий. [Отвън: Част I.] Цариград, в печатницъ-та на Македония, 1869. [Отвън: 1871.] 21, 616, 4 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

История за Православната християнска черкова

Душанов, Димитър Тачев

История за Православната християнска черкова. Съставена по учебницити на Александровцити, Рудакова и Ласкариса и допълнена за Българската черкова по съчиненията на Гилфердинга, Дринова и Каролева от Д. Т. Душянова. Първо издание. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук и Велес. 1874. (Печатницата на Българското отделение Янко Ковачев и с-ие). [Виена.] 10, 277 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

История на българския народ

Шишков, Тодор Николов

История на българския народ. Съставил Т. Н. Шишков. Нов учебник в две части, назначен за по-горните класове на народните наши училища. Първо издание от Книгопродавницата Момчилов и сие в Търново и Русе. Цариград, в печатницата на Читалище, 1873. 18, 325 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1844

История на великий Александра македонца…

Василиев, Христо (Хрисант) Протопопович

Василиев, Христо (Хрисант) Протопопович
История на великий Александра македонца, която описува неговото рождение, живот, юначество и смърт. Преведе от гръцки карловский славено-българский учител Христо П. Василиев Протопопович от Карлово. Белград, в Княжеско-сърбската типография, 1844. 2, 160, 38 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

История на Ферхада и Ширин

Векилски, Михаил Петров

История на Ферхада и Ширин. Превел от турский на българский язик Михаил П. Векилский. Напечатана с иждивението на Стоенчя Е. ловчанец. Русчюк, в книгопечатницата на Дунавската област, 1870. 67 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1876

История на християнската църква

Флокен, Фредерик В.

История на християнската църква с 33 изображения от И. Гизелер. Преведена от немский язик от Ф. В. Флокен. Виена. Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1876. 2, 351 с. 33 обр. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1844

Историята на славеноболгарският народ

Сапунов, Петър

Историята на славеноболгарският народ из историята на г. Раича и някои исторически книги составлена и на славяносербския язик списана за синовете на отечеството от Атанасия Несковича в Кралевско университетското печатописание в Будим град в 1801 година, а от славяносербския на славяноболгарския язик переведена от канцеляриста Петра Сапунова и в неговото печатописание сега парвен печатана. В 1844 година, Букурещ. 10, 302 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Календар „Инвалид“ за 1924

Календар „Инвалид“ : [за] 1924 [на] съюз на двружеството „Инвалид“ в България / Клише Вилхелм Алберт Прагер. – София : Фотоцинкография “Прагер”, 1924. – 1 л. 35,5 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Календар „Св. св. Кирил и Методи“

Календар „Св. св. Кирил и Методи“. – [Б. м.] : Комитет Д. П., 1922. . 76 с. ; 23 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар „Трънски край“

Календар „Трънски край“ : [за] 1924. – София : Литогр. И Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Календар за 1922 г. на Благотворително седмично илюстровано списание „Сираци“

Календар за 1922 г. на Благотворително седмично илюстровано списание „Сираци“. – Пловдив : Модерна пецатница, 1922. – 1 л.; 31 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар за 1923 г. на Фонд Видинско окр. сиропиталище

Календар за 1923 год. на Фонд Видинско окр. сиропиталище. – София : печ. П. Глушков, 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар за 1925

Календар [за] 1925. – София : Литогр. Балкан, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 61 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар за учебната 1925/1926 година

[Календар за учебната] 1925/1926 [година]. – София : Еф. Велинов (литогр. Балкан), 1295. – 1 л. ; 31 х 45 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на бежанците от Западните покрайнини за 1924

Календар на бежанците от Западните покрайнини [за] 1924 / Клише А. Прагер. – София : печ. Политика, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на държавната печатница

Календар на държавната печатница. – 1923. – 1 л. ; 21 х 31 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на младежкия земледелчески съюз

Календар на младежкия земледелчески [земеделчески] съюз [за] 1923 / Клише „График“. – София : Цв. печ. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 31х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на Радикално-демократическата партия за 1923

Календар на Радикално-демократическата партия [за] 1923 / Худ. Хар. К. Тачев. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 42 х 60 см

Харалампи Константинов Тачев е български живописец. Той е първият български художник-декоратор.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар на сп. Земледелска практика за 1925

[Календар на] сп. Земледелска [земеделска] практика [за] 1925 / [Худ.] Д. Хр. Сотиров. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Димо Сотиров (26.09.1880, Калофер – 28.07.1952, София) - художник. Учи от 1898 г. в Държавното рисувално училище в София при П. Клисуров и Ив. Ангелов. Продължава образованието си в Академията за изящни изкуства в Париж при Л. Бона и Л. Мерсон. Учител по рисуване в Калофер и Казанлък, той е оставил безценно съкровище – брилянтни акварели и рисунки. Член на дружеството на независимите художници. Изявява се като портретист. Творбите му се отличават със сигурна рисунка и с реалистична форма.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на списание „Земледелски уроци“ за 1924

Календар на списание „Земледелски уроци“ [за] 1924. – София : Литогр. И Амбил, 1924. – 1 л. ; 32 х 48 см

Притурка на сп. Земледелски [земеделски] уроци.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар на списание „Земледелски уроци“ за 1925

Календар на списание „Земледелски уроци“ [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Притурка на сп. Земледелски [земеделски] уроци.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на читалищния съюз за 1924

Календар на читалищния съюз [за] 1924. – София : печ. Ориент, 1924. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1875

Капетанската дъщеря

Греков, Михаил Георгиев - преводач

Капетанската дъщеря. Повест от Александра Пушкина. (Превод от руски.) Букурещ, в печатницата на Д. В. Хранов и с-ие, 1875. 144 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Картинна галерия за юноши

Картинна галерия за юноши : Илюстровано списание за художествено възпитание / Ред. Г. Палашев. – 1906 - . – [София], 1924. – 1 л. ; 23 х 29,5 см

Настоящият календар е извънредно приложение на „Картинна галерия за юноши“, което ще го получат само тия, които се абонират най-късно до 1 февруарий 1924 г.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1868

Катихизически поучения

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Катихизически поучения от протоиерея Родиона Путятина. Превод Н. Михайловскаго. Издава книгопродавницата Момчилова и содруж. в Търново. Издание първо. Русчук. В печатницата на Дунавската област. 1868. 116 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Библиографски указател

1924

Кино-артист : календар за 1924 година

Кино-артист : [Календар за] 1924 [година]. – София : Изд. к-ца „Аполон“ (Цинкогр. и печ. Дневник, Утро), 1924. – 1 л. ; 42 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1875

Кирил и Методий, български просветители

Каравелов, Любен Стойчев

Кирил и Методий, български просветители. (Издало "Българското дружество за разпространение полезни знания.") Букурещ, 1875. (В печатницата "Знание".) 64 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера

Бобчев, Стефан Савов

Бобчев, Стефан Савов
Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера. Превод [от френски] Стефана С. Бобчева. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 16, 384 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1843

Книга, нарицаемая митарства

Кърчовски, Йоаким

Книга, нарицаемая митарства. Преведена на болгарски от житието на святаго Василия Новаго, за двадесетте митарства, които е преминала свята Теодора, сказание за Страшен суд, слово святаго пророка Даниила, и други душеполезни притурки. Напечата ся сос иждивението г. хаджи Найден Иоановича, учителя и книгопродавца, жителя татарпазарчичкаго, заради душевно спасение на православните христиани. Букурещ, в типографията на братия Каркалеки, 1843. 104 с. 1 образ. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1843

Книга, нарицаемая святче или календар вечний

Йоанович (Йованович), Хаджи Найден

Книга, нарицаемая святче или календар вечний. Собран от много различни други заради леснота болгарскому народу; украшен сос многу назначения потребни на секому человеку и издан на болгарски за потреба на единородните православни братие. Собран и сочинен и напечатан сос иждивението от г. Хаджи Найдена Йоановича, учителя и книгопродавца на сичката Славеноболгария, жителя татарпазарджичкаго, заради просвещението на православните християни. Издание первое. В Букурещ, в типографията на Братие Каркалеки, 1843. 80 с. 1 табл. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Книжка за благонравието

Ваклидов, Христо Дочев

Ваклидов, Христо Дочев
Книжка за благонравието. Преведена [от френски] от Христа Д. Ваклидова, възпитаника от Бебешкото французко училище. Извадена на свят с иждивението на Димитрия Добровича и Георгия Василева. Продава ся за полза на Блъгарската книжнина. Цариград-Галата, в книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 8, 38 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Ковчегъ цветособрания, содержащее всю церковную единолетную службу

Иванов, Ангел

Ковчегъ цветособрания, содержащее всю церковную единолетную службу: вечерни, утрени, великаго поста, светлоноснаго воскресения, литургии, съ няколко сладкогласни ирмоси въ края. Сочинено на гречески отъ разни изкусни певцы, а преведено по новата метода на музыката внимателно, управено и нареденоотъ приснопамятните учители и изобретатели на речената метода Григория Протопсалта Великия Христови церкви и Хурмузия Книгохранителя. Ныне же преведеся на славянский язикъ, убогатено съ разни приложения и разделено на две части отъ Ангела Иоанова севлиевца, предстоянием и иждивением истаго. Въ Константинополе, въ печятнята Тадеа Дивитчияна, 1857. 8". Том В. Последование божествения литургии преждеосвященых. 421, 27, 13, 1 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Коледна елха за сирачетата в[ъв] Варна

Коледна елха за сирачетата в[ъв] Варна : [календар за] 1923 : Негово Високопреосвещенство г.г. Симеон : По случай 50 годишнината му като Варненски и Преславски митрополит 1872-1922. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1922. – 1 л. ; 48 х60 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1864

Колибарската дъщеря

Лонг, Алберт Л.

Колибарската дъщеря. [Превел А. Лонг] . Цариград. В книгопечатницата на А. Минасова, 1864. 132 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Континентал : Общо застрахователно дружество в София

Континентал : Общо застрахователно дружество в София. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 31,5 х 44 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1842

Кореньа на пианството

Княжески, Захари (Жеко Петров)

Кореньа на пианството и каква полза принося на ония, що пият много. От Захария Княжеский. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1842. 7 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Космография

Енчев, Димитър Поптенев

Космография. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Със 101 фигура. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1873. (Във Виена, у книгопечатница Л. Сомер и сие.) 4, 200, 4 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Кратак катихизис

Хрулев (Хрулювский), Тодор Тодоров

Кратак катихизис. Преведи от сръбски на български Теодор Т. Хрулев, взаимноучител свищовский, и напечата се с иждивението на Петра Стоянова. Издание третю. Букурещ, в книгопечатня Стефана Расидеска, 1864. 29 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Кратка българска граматика с упражнения

Войников, Добри Попов

Кратка българска граматика с упражнения от Д. П. Войникова. Издава ся от книжярницата на Д. В. Манчева в Пловдив, 1864. (Браила, в Ром.-бълг. типогр. на Хр. Д. Ваклидова.) 4, 178 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Кратка българска история

Цанков, Драган (Димитър) Кирияков

Кратка българска история. От Д. Цанкова. Пято издание. Пловдив, книжярница Д. В. Манчев, 1870. 76 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1861

Кратка българска история от Добря П. Войникова

Войников, Добри Попов

Кратка българска история от Добря П. Войникова. Издание първо, 1861. Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера. 10, 196 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Кратка всеобща география

Петков Тачев, Ботьо

Кратка всеобща география от Ботя Петкова. Издава ся от книжярницата Д. В. Манчева в Пловдив, 1868.(Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера.) 4, 264 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Кратка всеобща история от Смарагдова

Груев Пройчев, Йоаким - преводач

Кратка всеобща история от Смарагдова, преведена от Й. Груева. Цариград-Галата, в книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 2, 4, 1, 4, 222 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Кратка география

Манчев, Драган (Димитър) Василев

Кратка география от Д. В. Манчева. Второ издание. Издава ся от книжарницата на Д. В. Манчева в Пловдив. 1864. (Браила, в Рум.-бълг. типогр. на Хр. Д. Ваклидова.) 4, 120 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1851

Кратка география математическа, физическа и политическа от И. Андреева

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Кратка география математическа, физическа и политическа от И. Андреева. Букурещ, в И. Копайнигова книгопечатня, 1851. 3, 320, с 1 карта, ил. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Кратка елементарна геометрия

Гюзелев, Иван Недев

Кратка елементарна геометрия. (Съкратение от елементарната геометрия на А. Давидова.) Превел и скратил И. Н. Гюзелев. С 177 чъртежа в текстът. Прага, в книгопечатница Гинек Милитки и Новак, 1873. Намира ся за продан у издателя и в книжарницата на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес. 165 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1860

Кратка и методическа българска граматика

Миркович, д-р Георги Вълков

Кратка и методическа българска граматика от Д. Г. В. Мирковича. Цариград-Галата. В книгопечатницата на Д. Цанкова, 1860. 3, 68, 1 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1849

Кратка ирмология

Триандафилов, Николай

Кратка ирмология, която содержава потребната нейна презгодищна церковна служба сос величанията от Хурмузиа книгохранителя и сос други някои потребни пения за приз годината. Нине перво сочинена и издадена на печат от Николая Триандафиловича, сливненца. Сос предстоянието на брата му Панаиота Триандафиловича. В Букурещ, 1849. В книгопечатната на Антона Панова. 150 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Кратка митология

Начев, Атанас Г. - превод

Кратка митология, която съдръжява баснословието на гръцити и на римлянити с един погляд връху баснословнити вярвания у индиянити, персити, египтянити, скандинавцити и у галити от Е. Жерузез. Преведена и нададена с един погляд връху словенското баснословие от А. Г. Начев. А издадена от книжярницата на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова и сие.) 159 с. 11 табл. образи. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Кратка священа история

Манчев, Драган (Димитър) Василев

Кратка священа история на вехтий и новий завет. От Д. В. Манчева. Второ издание. 1864. Издава ся от книжарницата на Д. В. Манчева в Пловдив. (В Болград, в училищната книгопечатница.) 72 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1859

Кратка славенска граматика

Партений Зографски

Кратка славенска граматика. Съставена от архимандрита Партения. Цариград, книгопечатницата Ц. вестника, 1859. 3, 184, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1859

Кратка числителница за малки детца

Данов, Христо Груев

Кратка числителница за малки детца. Нарядил Х. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Българската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алойзия Бучянский. 86 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Краткая священая история

Неофит Хилендарски Бозвели

Краткая священая история и священий катихисис. Напечатани с одобрением его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. Первом преведени из елиногреческаго диалекта, сочинени же на славеноболгарскаго и издани в ползу славеноболгарской юности от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца. Чяст первая. В Белграде, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 16, 54, 2, 97, 8 с. 1 образ. 8". Част первая. 1835. 16, 54, 2, 97, 8 с. 1 образ.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Кратки начяла от нравствена философия

Тонджоров, Иван Алексиев

Кратки начяла от нравствена философия [от Фр. Целанд.] Преведени от английски [от Ив. А. Тонджоров]. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869 [Отвън: 1870]. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и Сие.) 6, 160 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Кратко здравословие

Доброплодни, Сава Хаджиилиев

Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието. Събрани и наредени от С. И. Доброплоднаго. Болград, Училищната книгопечатница, 1865. 79, 13 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Кратко тълкование на божествената литургия

Душанов, Димитър Тачев

Кратко тълкование на божествената литургия, съставено от священика Иоана Николский и допълнено с тълкуванието на по-главнити празници, които празнува Православната черква. Превел Д. Т. Душянов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и с-ие.) [Виена.] 56 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Кратко учебно земеописание. Част I.

Благоев, Димитър Н.

Благоев, Димитър Н.
Кратко учебно земеописание. Съставено от К. Смирнов. Превел от 12. издание с малки изменения и допълнения Б. П. [= Д. Благоев и Хр. Павлов], Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и с-ие (Печат от А. Кайс и Ф. Леб), 1874. 8". Част I. Общи познания из земеописанието изчислително, естествено и гражданско. 99 с. 26 обр.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Кратко учебно земеописание. Част II.

Благоев, Димитър Н.

Благоев, Димитър Н.
Кратко учебно земеописание. Съставено от К. Смирнов. Превел от 12. издание с малки изменения и допълнения Б. П. [= Д. Благоев и Хр. Павлов], Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и с-ие (Печат от А. Кайс и Ф. Леб), 1874. 8". Част II. Азия, Африка, Америка и Австралия в естествено, народоописателно и гражданско отношение. С 2 харти в текста и 4 прибавени на края. 148 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Кратко учебно земеописание. Част III.

Благоев, Димитър Н.

Благоев, Димитър Н.
Кратко учебно земеописание. Съставено от К. Смирнов. Превел от 12. издание с малки изменения и допълнения Б. П. [= Д. Благоев и Хр. Павлов], Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и с-ие (Печат от А. Кайс и Ф. Леб), 1874. 8". Част III. Европа в естествено, народоописателно и гражданско отношение. С притурка: Европейска Турция и Руската империя и едно наставление за как да се чъртаят харти. С 4 харти извътре, 1 на края, а 12 за чъртание. Книжарница на Хр. Г. Данов. 176 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Кратко учение за богослужението

Калпазанов Зографски, Стефан

Кратко учение за богослужението на православната църква. Съставено по разни руски учебници от Ст. Калпазанов. с 21 картинки. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. 1875. (Българската печатница на Янко С. Ковачов.) [Виена.] 164 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Краткое и ясное изложение за разделението

Неофит Рилски

Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената и правила за срицанието, просодиата и слогат, и на правото чтение на греческиа язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. В Белиград, в Княжеско-сербской типографии, 1835. 36 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Краткое политическое землеописание

Неофит Хилендарски Бозвели

Краткое политическое землеописание за обучение на болгарското младенчество. Напечатано с одобрением и иждивением его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, на дар учащейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца. Чяст пятая [на "Славеноболгарское детоводство"]. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 91, 3, 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1837

Краткое толкование на божественият храм

Попович, Райно - превод

Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на святите църковни таинства. Собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарваря. Нине же от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят своим иждивением издано от Райна Поповича, жаравнянина, Карловския школи елино-греческаго учителя. Издание первое. Kirchen-Unterricht. В Будиме граде, писмени кралевскаго всеучилища Венгерскаго, 1837. 108, 2 с. 1 обр. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1846

Краткое толкование на божественият храм

Попович, Райно - превод

Краткое толкование на божественият храм и на колкото са в него священи сосуди и одежди и на обикновените последования, на божествената литургия и на святите църковни таинства. Собрано из различни церковни списатели и сочинено на греческаго язика от г. Димитрия Н. Дарваря. Нине же от греческаго на славеноболгарскаго язика преведено и на свят своим иждивением издано от Райна Поповича, жаравнянина, Карловския школи елино-греческаго учителя. И нине же сос позволением г. Р. П. у вторий пут на свят издано заради просвещението на православните християни и чада нихни, сос иждивението от г. хаджи Найдена Иоановича учителя, жителя татарпазардчичанина, ревнителя болгарскаго просвещения и книгопродавца по всея Славеноболгария. В Букурещ. Напечати ся в типографията у Йосифа Копайнига, 1846. 56 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Критически издиряния за историята блъгарска. Част І

Петков Тачев, Ботьо

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От прихождението на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от великий княз руский Святослава. Преведе от руский Ботю Петков. Чяст пръва [и втора.] В Земун, в И. К. Сопроновата бръзописна книгопечатница, 1853. 8". Ч. 1. 2, 176 с. 1 образ на Ю. Венелин, литографиран от Л. Йованович.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Критически издиряния за историята блъгарска. Част ІІ

Петков Тачев, Ботьо

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От прихождението на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от великий княз руский Святослава. Преведе от руский Ботю Петков. Чяст пръва [и втора.] В Земун, в И. К. Сопроновата бръзописна книгопечатница, 1853. 8". Ч. 2. 4, 204, 16 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Кутловица

Кутловица : Стенен календар [за] 1925. – Фердинанд : печ. Живот, 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Към морето за напредък : календар за 1923

Към морето за напредък : Календар [за] 1923 : Български народен морски сговор. – София : печ. Дневник, Утро, 1923. – 1 л. ; 39 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Ла насионал

Ла насионал : [Календар на] француско застрахователно д-во [за] 1924. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Ла насионал : Французко застрахователно д-во против пожар и за живот

Ла насионал : [Календар на] Французко застрахователно д-во против пожар и за живот [за] 1923. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. . 1 л. ; 34 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Ла патернал (кес патернал) : Френско застрахователно д-во за живот и против пожар

Ла патернал (кес патернал) : Френско застрахователно д-во за живот и против пожар. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 32,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1861

Логика, първи път на български изложена…

Берон, Васил х. Стоянов Джелалски

Берон, Васил х. Стоянов Джелалски
Логика, първи път на български изложена от Василя Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Издание първо. Виена, в печатницата на Л. Сомера, 1861. 16, 212 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1849

Любовник

Стоев, Георги Иванов - превод

Любовник или неговите в Цариград от любов приключения. Превел от гречски Г. И. С. В Цариград, в типографии Т. Дивитчиана, 1849. 96 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Малка аритметика от Иван Н. Момчилов

Момчилов, Иван Николов

Малка аритметика от Иван Н. Момчилов. Книгопродавница Момчилова и с-ие в Търново, 1869. (Във Виена у книгопечатн. Л. Сомера и сие.) 40 с. 8". - Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Книжка пета.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Малко землеописание за детца

Груев Пройчев, Йоаким

Малко землеописание за детца от Й. Груева. Книжарница на Хр. Г. Данов и др. в Пловдив, Русчюк, Велес. (Вена, книгопечатн. Л. Сомерова и с-ие.) Второ издание, 1868. 51 с. и 1 карта. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Малко политическо земеописание

Момчилов, Иван Николов

Малко политическо земеописание, съставено от Ив. Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. (Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомерова.) 72 с. 8". - Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Кн. VI

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Меркур : календар за 1924 на акционерно търговско и индустриално д-во

Меркур : [Календар за] 1924 [на] акционерно търговско и индустриално д-во. – Русе : печ. Роглев, 1924. – 1 л. 35 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1872

Меропа

Сребров, Петър Г.

Меропа. Трагедия в пет действия от Волтер. Превел П. Сребров. Цариград, в печатницата на Тадея Дивитчияна, 1872. 80 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Месецослов или календар вечний

Королеев, Велко Радов

Месецослов или календар вечний с рука пасхалная неокончаема. Собран от много други различни зо болгарский наш народ, убогатен с много потребни замечания за всякаго болгарина и най-паче за децата, что ся учат от Велка Радова Королеева, панигюрца. За напечатанието му спомогнаха: г. Костаки Евстатиев, джелеп царигражданин, Кресто Стоянов Червенко, панегюрец, Танчо Пенчов Върляк, панигюрец. Цариград, в типографията Тадея Дивитчияна, 1853. 190 с. 9 табл. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Милкова ревност за първоначалните класове. (Изкустно упражнение на учениците)

Блъсков, Димитър Рашков

Блъсков, Димитър Рашков
Милкова ревност за първоначалните класове. (Изкустно упражнение на учениците) от Д. Р. Блъскова. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1873. 28 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Миньорски календар за 1924

Миньорски календар [за] 1924 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : изд. Държ. мина Бобов дол (печ. и цинкогр. Утро и Дневник), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1837

Митос [разказ] Продиков заради Ираклеевата младост

Кръстевич, Гаврил Баев

Митос [разказ] Продиков заради Ираклеевата младост от елинският язик на 2-та книга на Ксенофонтовите воспоминания. [Прев. Г. Кръстевич], 1837. В Будиме граде, Писмени Крал. всеучилища Венгерск., с. 47-64. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Момина китка или книга за секиго

Пишурка, Кръстьо Стоянов - превод

Момина китка или книга за секиго [от Мари льо Пренс дьо Бомон]. Побългарил от френский Кръсто Ст. Пишурка. Първо издание. Виена, у книгопеятн. Л. Сомер и друж., 1870. 8, 512 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1837

Мудрост добраго Рихарда

Кръстевич, Гаврил Баев - превод

Мудрост добраго Рихарда. От французкиат на славеноболгарският наш язик преведена от Гавриила Крестовича, котлянца, настоянием же и иждивением Райна Поповича Ж. на свет издано. Издание первое. (Richards Geschichte.) В Будиме граде, писмени Крал. всеучилища Венгерск., 1837. [Отвън:] Мудрост добраго Рихарда и Митос Продиков. 64 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Мусалла : календар за 1924

Мусалла : [Календар за] 1924 [на] българско акционерно осигурително дружество / [Худ.] П. Тодоров. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 40 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1865

На Иоана Златоуста заради прочитанието на писанията

Йоан Златоуст

На Иоана Златоуста заради прочитанието на писанията. Цариград. В книгопечатницата на А. Минасова, 1865. 128 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1850

Наполеон Бонапарта или тридесят години из историите французки

Драганович, Христаки - превод

Наполеон Бонапарта или тридесят години из историите французки. Драма в шест действия от А. Дима [Дюма]. От сербски преведе Христаки Драганович, учител Рухчушкий, родом из Търново, а напечата се иждивидением преводителя и шюря его Костаки Мариновича. В Константинград, в печатнята на Ц. вестник, 1850. 180 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Напредък

Цанов, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка четвърта. Причините за успех и несполука. От Андр. С. Цанов. Първо издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие [Виена].) 56 с. 8". Книжка четвърта. Причините за успех и несполука. 1875. 56 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Напредък

Цанов, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка втора. Напредвание чрез прочитание. От Андрей С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1873. (Във Вена, у печятница Л. Сомер и др.) 52 с. 8". Книжка втора. Напредвание чрез прочитание. 1873. 52 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Напредък

Цанов, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка първа. Как да ся учат уроци. От Андр. С. Цанов. Второ издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. Във Виена, у печатн. Л. Сомера и др., 1874. 31, 1 с. 8". Книжка първа. Как да ся учат уроци. 1874. 31, 1 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Напредък

Цанов, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка третя. Времято е наука и богатство. От А. С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. Печат от А. Кайс и Ф. Леб.) 47, 1 с. 8". Книжка трета. Времято е наука и богатство. 1874. 47, 1 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Народна отбрана : календар за 1923

Народна отбрана : [календар за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1860

Народне песме македонски бугара

Веркович, Стефан

Народне песме македонски бугара. Скупио Стефан И. Веркович. Книга първа. Женске песме. У Београду. Правителственом книгопечатньом, 1860. Книга първа. Женске песме. 4, 19, 373, 1 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Народно единство

Народно единство : [Календар за] 1925. – Плевен : изд. и печ. партия „Народно единство“ (печ. Изгрев), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Наръчен учебник за начална математика

Шишков, Тодор Николов

Наръчен учебник за начална математика в три курса: аритметика, алгебра и геометрия за народните ни училища. Първий курс. Теоритическа и практическа аритметика. Съставил Тодор Шишков, директор на българските училища в Търново. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомера.) 236 с. 1 табл. на мерки. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Национал-либерална партия

Национал-либерална партия : [Календар за] 1924 година. – [София], 1924. – 1 л. ; 42 х 58,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Националлиберална партия : календар за 1922

Националлиберална партия : Календар [за] 1922. – [Б. м.]. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1872

Начална българска граматика

Шишков, Тодор Николов

Начална българска граматика от Т. Шишкова. Издание първо. Книгопродавница Момчилов и сие в Търново, 1872. (Цариград, в книгопечатницата на Phare du Bosphore.) 6, 1, 106, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Начална граматика за изучение на българский язик. Кн. І

Радулов, Сава (Стойно) Илиев

Начална граматика за изучение на българский язик по начин практический. Книжка I. Наредил С. Радулов. Второ, изправено издание. Болград, в печятницата на Централното училище, 1873. 119, 4 с. 8". Книжка I. 1873. 119, 4 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Начална граматика за изучение на българский язик. Кн. ІІ

Радулов, Сава (Стойно) Илиев

Начална граматика за изучение на българский язик. По К. Говорова наредил С. Радулов. Книжка II. Словосъчинение. Болград, от печатница на Централното училище, 1871. 86, 2 с. 8". Книжка II. Словосъчинение. 1871. 86, 2 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1861

Начална книга за децата

Василиев (Василев), Константин

Василиев (Василев), Константин
Начална книга за децата. Превел от Французки К. Василиев. Цариград. В книгопечатницата на А. Минасоглу. Второ издание, 1861. 108 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Начална книжка за черковно чтение

Начална книжка за черковно чтение. От книжарницата на П. Р. Славейкова. Цариград, печатница на в. "Македония", 1868. 16 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1859

Начални алгебрически уроци

Ваклидов, Христо Дочев

Ваклидов, Христо Дочев
Начални алгебрически уроци. Преведени [от френски и допълнени] от Х. Д. Ваклидов и печатани с иждивението на П. Кисимова в Търново. Пръво издание. В Цариград-Галата, в книгопечатницата на Д. Цанкова, 1859. 4, 160 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Начално ръководство за длъжностите на человека

Славейков, Петко Рачов - превод

Начално ръководство за длъжностите на человека. Съчинение Франгиска Соабия. Превод П. Р. Славейкова за употребление в първоначалните училища. Издание второ [преработено]. Цариград, в печатницата на на в. "Македония", 1868. 84 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Начяла на българска граматика

Груев Пройчев, Йоаким

Начяла на българска граматика за ученици в предуготвителни училища от Й. Груев. Трете издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. Прага, у книгопечатница Гинек Милитки и Новак, 1873. 79 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Начяла от блъгарска граматика

Груев Пройчев, Йоаким

Начяла от блъгарска граматика за ученици в предуготовителни училища от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и сие.) 75 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Начялна книга за анатомия и физиология

Кътер, К.

Начялна книга за анатомия и физиология с 95 фигури. (Превод от английски.) Второ издание. От книжярницата на Хр. Данова и с-ие в Пловдив. 1872. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомера.) 2, 130, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Наш приятел

Константинов, Никифор Попов

Наш приятел. Книга за ученье в училищата и в къщи. [от Н. Корф]. Превел Никифор П. Константинов. Издание първо. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново и Русе, 1874. (Книгопечатница Л. Сомер и др. във Вена.) 4, 187 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Не-ще-може! или Глезен Мирчо

Шишков, Тодор Николов

Не-ще-може! или Глезен Мирчо. Нова комедия в три действия от Т. Шишкова. Цариград, в печатницата на "Читалище." 1873. 11, 70, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1924

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1924 / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (печ. Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Негово величество царя на българите Борис III : календар за 1923

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1923 / Скулптура от П. Тошков ; Клише А. Прагер. – Радомир : изд. печ. Зора (печ. И. Амбил и Сие, София), 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1866

Неделни апостоли и евангелия

Доброплодни, Сава Хаджиилиев

Неделни апостоли и евангелия или тълкование на апостолските деяния от свят. апост. Лука, на посланията от апостола Павла и на евангелията с нравствено поучение. Съчинени от С. И. Доброплодний, а посвящени на българското духовенство. Издание първо. Болград, в Училищната книгопечатница. 1866. 138 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Неделни и празнични слова и поучения

Данов, Христо Груев

Неделни и празнични слова и поучения, извлечени из творенията на цръковни проповедници. Издадени в две чясти. Книжярница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1868. (В книгопечятницата Л. Сомер у Вена.) 8". Чяст пръва. 4, 256 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Независима Македония : календар за 1924 година

Независима Македония : Календар [за 1924 година] / [Худ.] Георги Цапев. – София : Литогр. И. Амбил, [1924]. – 1 л. ; 46 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Независима Македония : календар за 1925

Независима Македония : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Утро – Дневник, 1925. – 1 л; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1874

Нелсоново безверие и избавление

Цанов, Андрей Стоев

Нелсоново безверие и избавление, или християнството и безверниците. От доктор Д. Нелсона. Превел Андрей С. Цанов. Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие, 1874. (Печат от А. Каис и Л. Феб.) 58 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Нещастна фамилия

Друмев, Васил

Нещастна фамилия. Българска народна повест от В. Друмев. Издава с иждивението си Д. Великов, книговезец от Котел. Издание второ. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1873. 6, 128 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Нещо за безкнижните человеци

Петков Тачев, Ботьо

Нещо за безкнижните человеци. [Превел от руски.] [3. изд.] Цареград, в печатницата Папазиянова, 1858. 24 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1856

Нова мода календар за 1857

Славейков, Петко Рачов

Нова мода календар за 1857. Астрономисан и написан от Петка Р. Славейкова. Година първа. Цариград, у книгопечатнята на Ц. вестник [1856?]. 80 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Новий завет

Новий завет господа нашего Иисуса Христа. Издание верно препечатано по последнему изданию Всероссийскаго синода. Нюйорк, в типографии Американскаго библейскаго общества, [1867]. Slavic 4to Test. 607 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Новий завет

Новий завет на господа нашего Исуса Христа. Вярно и точно преведен от първообразното. [Друго 3. изд.] Цариград, в книгопечатницата на в. "Македония". 1872. 647 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1840

Новий завет господа нашего Исуса Христа

Неофит Рилски

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. В Смирне, в типографии А. Дамианова и содружества, 1840. 2, 516 с. 2 кол. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1850

Новий завет господа нашего Исуса Христа

Неофит Рилски

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание второ. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1850. 2, 516 с. 2 кол. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Новий завет господа нашего Исуса Христа

Неофит Рилски

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание трето. В Букурещ,в типографии Святия Митрополий, 1853. 1, 468 с. 2 кол. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1859

Новий завет господа нашего Исуса Христа

Неофит Рилски

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание трето. В Лондон. Напечата се при В Ватс, сос иждивением на Английското общество, което издава Священото писание за просвещение Божието слово. 1859. 2, 402 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1924

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година. – Пловдив : Сполука, 1923. – 32 с. ; 12 х 15,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1871

Нравоучение за децата

Радулов, Сава (Стойно) Илиев

Нравоучение за децата [Отвън: в четири вечерни разговори... за длъжностити на човека към себе си, към ближний си, към обществото и за съвестта и религията] от С. Радулова. (Превод). Издание III. Болград, в Училищната книгопечатница, 1871. 150, 1 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1860

Няколко речи о Асеню първому

Раковски, Георги (Съби, Сава) Стойков

Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сину му Асеню второму от Г. С. Раковскаго. У Белград, печятано в Кн.-сърп. книгопечятница, 1860. 4, 128 с. 4 образи от Н. Павлович. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1843

Общое землеописание вкратце

Фотинов, Константин Георгиев

Общое землеописание вкратце за сичката земля. Преведено от греческий на славено-болгарский язик умножено же с разпространением и прибавлением многоразних потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С. [= самоковец]. Смирна, в типографии А. Дамианова, 1843. 236 с. 1 карта. 8". Образи в текста.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1850

Огледало за болгарските училища или правила заради возпитанието на децата

Изворски, Стефан Попниколов

Огледало за болгарските училища или правила заради возпитанието на децата, извадени от книга, която се нарича "Наказ ея императорскаго величества Екатерини втория самодержци всероссийския данний Комисии о сочинении проекта новаго уложения в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук 1770", на четири язици росийски, латински, немски и французки. А сега преписани от сущата книга и преведени на наш язик и болгарски от Стефана П. Николов Изворский, котлянец, който и за по-голямо изяснение сочинил и приложил от себе си и доволни стихове да сочат кам состоянието и книжнината и возпитанието на болгарите сос сущото намерение, каквото и вишеречените правила в полза на единородните си. Цариград, в книгопечатницата на Тадеа Дивитчиана, 1850. 40, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Окружно писмо святаго Българскаго синода към самостоятелнити православни церкви

Българска екзархия

Българска екзархия
Окружно писмо святаго Българскаго синода към самостоятелнити православни церкви в отговор на Окружното патриаршеско писмо към същити церкви п. п. ч. Цариград, в печатницата на Съветника, 1871. 27 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Описание на светия град Йерусалим

Момчилов, Иван Николов

Описание на светия град Йерусалим и изобщо на светите места на Изток. Превод Ив. Н. Момчилова (с притурка от няколко карти и картинки в текста). Издава са с иждивението на Бр. Хорозовски, йеромонаха х. Теодосиа, йеродякона х. Кесария, еленчани, управители Капиновскаго мънастиря, пострижени в монашество в Витлеем и преждебивши първослужители при Българската в Цариград народна църква. [Отвън:] (Издава същийт преводител в Горна Оряховица.) Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 79 с. 5 карти. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Опитна физика с 368 хубави чрътежи

Груев Пройчев, Йоаким - преводач

Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставена на французкий язик от А. Гано, а преведена от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчук, Велес, 1869. (Във Виена у книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан), 4, 613, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1850

Опитна численица

Златевич, Христо Михайлов

Опитна численица. За употребление на тях, които ся учат на най-долните чинове на еленските училища. От Х. Вафа. Издание трето, нарастено и поуправено на 1846. А нине же перво преведена на българославянский язик от списателиев ученик Х. Златевич Михаила, учителя на Шумен с истата цена за учениците, които свършват заемното учение и постъпват на най-долний чин на славянското училище. Довърши превода, в Шумен на 10 декемврия 1850. Издание перво [Цариград]. Типографията Ц. вестника, 1852. 160 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Опровержение на възражението на Великата църква

Михайловски, Никола Стоянов

Опровержение на възражението на Великата църква против издадените от правителството проекти за решението на българския въпрос. Превел от първообразното Н. Михайловский. [Цариград.] В печатницата на "Македония", 1869. 47 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Орел : Българско общо застрахователно д-во в София

Орел : Българско общо застрахователно д-во в София / [Худ.] Т. Железаров. – [София] : Географически институт, 1923. – 1 л., обр. № 648 ; 32,5 х 45 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Орел : календар за 1925

Орел : [Календар на] Българско общо застрахователно д-во [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л., обр. № 735 ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Ориент : календар на Генерално акционерно презастрахователно дружество в София

Ориент : [календар на] Генерално акционерно презастрахователно дружество в София. – София : Лит. Амбил и сие, 1922. – 1 л.; 33 х 48 см

Йозеф Амбил (1883-1947) - чешки литограф и печатар; съдържател на литография "Амбил"

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1867

Осем дена царувание или историята на Мазаниела

Славейков, Петко Рачов

Осем дена царувание или историята на Мазаниела [от П. Шевалие]. Преведена от П. Р. Славейкова. Цариград, в печатницата на в. "Македония", 1867. 112 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Основа за българска граматика

Груев Пройчев, Йоаким

Основа за българска граматика от Йоакима Груева. Издали Х. Г. Данов и И. Г. Трувчев. Белград, в Правителствената книгопечатня, 1858. 2, 2, 133, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Основа за българска граматика

Груев Пройчев, Йоаким

Основа за българска граматика от Й. Груева. Четвърто издание [= 5. изд. точно според 4.], 1869. Книжярница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомеров и сие.) 4, 144, с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1851

Отговор на Г. Бореевата книжка

Танталидис, Елиас

Отговор на Г. Бореевата книжка назваема Вопрос на святите места. От Французки язик. Иждивением П. Х. Хр. П. О. Цариград. Печатница Ц. вестника. 1851. 60 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Откритието на Америка, ч. І

Кисимов, Пандели (Пантелей) Хаджигеоргиев

Откритието на Америка. Книга забавителна и полезна за секиго. Из съчиненията на И. Е. Кампе. Преведена на български [от гръцки?] от П. Кисимова. Издава Стефан П. Газиев. 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев.) 8". Част I. 1875. 4, 191 с. 4 обр., 1 карта

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1876

Откритието на Америка, ч. ІІ

Кисимов, Пандели (Пантелей) Хаджигеоргиев

Откритието на Америка. Книга забавителна и полезна за секиго. Из съчиненията на И. Е. Кампе. Преведена на български [от гръцки?] от П. Кисимова. Издава Стефан П. Газиев. 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев.) 8". Част ІІ. 1876. 182 с. 3 обр., 1 карта

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1876

Отоманската конституция

Отоманската конституция, провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 декемврий 1876). В печатницата на вестник "Хакикат", Цариград, 1876. 33 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Очерки из историята и народните сказания

Михайловски, Никола Стоянов

Очерки из историята и народните сказания. (Древня история.) Превод [от руски] Н. Михайловскаго и Ив. Н. Момчилова (с поправка на първия). Издание първо. Във Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 367, 1 с. 18 образа. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1853

Памела уженена

Екзарх, Ирина Попгеоргиева - преводач

Памела уженена. Комедия от Карола Голдонио. Сега перво на болгарски преведена от Девица И. П. Г. Е. (Уроженица Ескизаарская). Цариград, в типографията Ц. вестника, 1853. 4, 126 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Папата и римско-католическата църква

Морс, Чарлс

Папата и римско-католическата църква или наместник Христов ли е папата и каква е римско-католическата църква. Второ издание [променено]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова. 1867. 74 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Партия на труда : календар за 1924

Партия на труда : [Календар за] 1924. – [Б. м.], 1924. – 1 л. ; 35 х 51 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Пасхалия, сиреч песненно последование

Генадиев, Иван

Пасхалия, сиреч песненно последование Светлите седмици с иними пениями вселетнаго последования благостройно обделанная и с изящностю нине перво изданная Иоаном Харм. Охридским собственним его иждивением. Цариград, печатница в. "Македония", 1869. 6, 321 с., 1 образ. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова

Ботев, Христо

Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова. Книжка първа. Букурещ, в печатницата "Знаме", (Издава редакцията "Знаме".) 1875. 69 с. 16"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III. Том І

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III от Евг. Скриба. Превод Н. Михайловскаго. Том първий [и] вторий. Издава Българското печатарско дружество "Промишление". Цариград, печатница Карапетрови друж., 1875. (Позволение на царското министерство на просвещението.) 8". Т. 1. 160 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III. Том ІІ

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III от Евг. Скриба. Превод Н. Михайловскаго. Том първий [и] вторий. Издава Българското печатарско дружество "Промишление". Цариград, печатница Карапетрови друж., 1875. (Позволение на царското министерство на просвещението.) 8". Т. 2. 152 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1921

Писалищен календар за 1921

Писалищен календар [за] 1921. – София : Иван К. Божинов, 1921. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1858

Писма за службата божия в православната църква

Владикин, Иван С.

Писма за службата божия в православната църква [от Андр. Муравьов]. От сръбский на българский язик от И. С. Владикин, търновца, а напечатана с иждивението на Неша Неделкова, коприщенина. В Белград, в Правителствената книгопечатница, 1858. 298, 22 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1847

Писменница на славянскийа язик

Момчилов, Иван Николов

Писменница на славянскийа язик. Състави Ив. Н. Момчилович, еленчанин. Издание първо. Белград, в Правителственната книгопечатня, 1847. 8, 179, 13 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Питания върху Евангелието и Деянията на апостолите

Питания върху Евангелието и Деянията на апостолите. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова. 1865. 60 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Питания и отговори за Святото писание. Кн. ІІ

Питания и отговори за Святото писание. Книжка първа [и втора]. Книжка втора за новий завет. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1874. 131 с. 8". Книжка втора за новий завет. 1874. 131 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Питания и отговори за Святото писание. Кн. ІІ

Питания и отговори за Святото писание. Книжка първа [и втора]. Книжка първа за вехтий завет. Цариград, в печатницата на в. "Македония", 1872. 221 с. 8". Книжка първа за вехтий завет. 1872. 221 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Питиас и Дамон или искрено приятелство

Боршуков, Николай Трифонов

Боршуков, Николай Трифонов
Питиас и Дамон или искрено приятелство. Драма в две действия. Превел от гръцки язик Никола Тр. Боршуков от Казанлък. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1872. 28 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Плевенски колоездачен календар за 1925

Плевенски колоездачен календар [за] 1925. – Плевен : печ. Изгрев, 1925. – 1 л. ; 40 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1874

По възпитанието на девойките

Шопов, Атанас П.

По възпитанието на девойките [от Фенелон]. Превел А. П. Шопов. Цариград, в печатницата на Д. Арамиана. (С буквите на Ив. Найденова.) 1874. 4, 151 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1855

Повест или поучение християнское, собрано от разни духовно поучителни книги

Давидов Карапапазов, Петър

Повест или поучение християнское, собрано от разни духовно поучителни книги. Преведено от славенски на българский язик от Петра Давидова с настоянието и иждивението на Дим. Николаева [отвън: на Стоян Маринов], родом от с. Мердана в Търновското окружие. В Белград, в Княжеско-сербската типография, 1855. 140, 20 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Повести на изгубеното дете и Велисариа

Петров Преображенски, Матей

Повести на изгубеното дете и Велисариа, военачалникът на Юстиниана великаго [от Хр. Шмид], преписал и поправил Матей Петров, монах святопреображенский в Търновско окръжие. Русчук, в печатницата на Дунавската област, 1870. 72 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Поглед върху произхожданьето на българский народ

Дринов, Марин Стоянов

Поглед върху произхожданьето на българский народ и началото на блъгарската история от М. Дринова. Намира ся за продан в книжарницата на Хр. Г. Данова и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова.) 8, 100 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1862

Помощ за прочитание на Священото писание

Помощ за прочитание на Священото писание съкращена. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова. 1862. 54 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Последните дни на Помпея

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Последните дни на Помпея от Е. Л. Булвер. Превел Н. Михайловски. Издава Българското читалище в Цариград. Цариград, в печатницата на вестник Македония, 1870. 8, 424 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1866

Последование обручения и венчания

Грънчаров (Гранчаров, Гранчарски), Никола Коюв

Последование обручения и венчания. От поп Никола К. Гранчарова и от Стояна П. А. Робовскаго, еленчани. Русчук, в печятницата на Дунавската област, 1866. 123, 2, 1 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1854

Поучителни речи на старите философи

Гранитски, Анастас Поппетров

Поучителни речи на старите философи. Превел А. П. Петрович Гранитский, а изданни от братия Димитрия и Христа Х. Иванович Смрикареви, самоковци, които ги посвящават самоковскому и цялому болгарскому юношеству. Цареград, книгопечатня "Ц. вестника", 1854. 1, 140 с. 1 обр. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Правила върху живота на человека

Начев, Атанас Г.

Правила върху живота на человека. Издава книжарницата на П. Р. Славейкова. Цариград, в печатницата на Македония, 1871. 30 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Православний глас против протестанскийт прозелитизъм в България

Чолаков, Васил (Константин) Д.

Православний глас против протестанскийт прозелитизъм в България. (От В. Чолаков, нине же йеромонах Константин.) Издава Рилский монастир. Русчюк, в книгопечятницата на Дунавската област, 1869. [Отвън: 1870.] 12, 176 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1844

Православное учение

Иларион Макариополски

Православное учение или сокращено християнско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано позволением и одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграду в Патриаршеската печатня, 1844. 2, 8, 232, 28 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Практическа алгебра

Тонджоров, Иван Алексиев

Практическа алгебра за ученици в средни училища. Написана на английски от В. Гринлиф, а преведена от Ивана А. Тонджоров. Книжярница на Христя Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1868. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 6, 2, 198 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Практическо изучение французкий язик

Зафиров, Спас (Сотир)

Практическо изучение французкий язик по Олендорфовата метода. Побългарил С. Зафиров. Второ издание. 1875. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. (Във Виена, у българската печатница на Янко С. Ковачев.) 8". Част І. 226 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1862

Практическо изучение французкий язик

Зафиров, Спас (Сотир)

Практическо изучение французкий язик по Олендорфовата метода от С. Зафирова. 1862. Издава ся от книжницата на Хр. Г. Данова и на съдружеството в Пловдив. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомера). 8". Част І. 226 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1841

Превод на преписът на царския саморучний хатишериф

Луков, Калист (Калистрат)

Превод на преписът [отвън: на копията] на царския саморучний хатишериф [отвън: Казнителна кодика-джеза канон-наме]. Преведе се от гречески в Габрово от Калиста Лука, сопотненца, а прегледа се и изправи от учителя его г. Неофита П. П. Рилца. В Букурещ, в типографията на Захария Каркалеки и сина, 1841. 36 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Приказки или нравоучителни примери

Петров Преображенски, Матей

Приказки или нравоучителни примери за прочитание на всекиго, който желае своето поправление. Събрал и наредил монах Матей Петров Преображенский. Издание първо. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1872. 135 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Приключенията на Телемаха

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Приключенията на Телемаха от Фенелона. Превод Н. Михайловскаго. Издание първо. Издава Българското печатарско дружество "Промишление". Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873. 15, 402, 6 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Природа : календар за 1924

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1924 / [Худ.] Алекс. Божинов. – Г. XXIV, 1924. – София : Държавна печатница. – 1 л. ; 35 х 50 см

Александър Николов Божинов (1878-1968) е български художник, публицист и писател, един от авторитетите в областта на карикатурата и илюстрацията. Александър Божинов е смятан за основател на карикатурата като изкуство в България.

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1925

Природа : календар за 1925

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1925 / [Худ.] К. Щъркелов. – Г. XXV, 1925. – София : печ. Художник, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Константин Георгиев Щъркелов (25 март 1889 - 29 април 1961) е български художник-пейзажист, майстор на акварела. През 1915 г. завършва живопис в Държавното художествено-индустриално училище в София при проф. Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1872

Притчи Соломонови

Притчи Соломонови. Цариград, в печатницата на Македония, 1872, 103 с. 16"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Програми на габровските училища

Гюзелев, Иван Недев

Програми на габровските училища. Цариград, в печатницата на Д. Арамияна с буквите на в. "Право", 1873. 35 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Пространна българска читанка

Икономов, Тодор Поппетров

Пространна българска читанка за приготвяне към българската граматика. От Тодора Икономова. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1868. 119 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1863

Пространний християнский катихизис

Данов, Христо Груев

Пространний християнский катихизис за православната съборна восточна черква [от Филарет Московски митрополит]. Превел Хр. Г. Данов. 1863. Издава ся от книжярницата на Хр. Г. Данова и на съдружеството в Пловдив. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомера.), 152 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1859

Пространно священо битоописание на цръквата

Данов, Христо Груев

Пространно священо битоописание на цръквата от вехтий и новий завет със 101 изображения. Нарядил Х. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алойзиа Бучянский, 1859. 120 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Протестантите са стари православни

Морс, Чарлс

Протестантите са стари православни, или кои са протестантити? Разговори. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1868. 42, 1 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1824

Псалтир

Псалтир. И ныне перво издадеся точно по московскому переводу, поправлением, иждивением и трудом Анастаса хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоана Бакалоглу и Стефана Поповича. В лето от сотворения мира (7312). В Букурешкой типографии. (1824). 447 с., текст с рисунки, 20 см.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1850

Псалтир во употребление святия православния церкве

Йоанович (Йованович), Хаджи Найден

...Псалтир во употребление святия православния церкве восточнаго вероизповедания. Напечата ся сос иждивение и трудом от Хаджи Найден Иоанович, татарпазарджичанина ради болгарскою юност. Белград, у книгопечатня княжества Сербии, 1850. 79 л. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Псалтир или книга псаломска

Фотинов, Константин Георгиев

Псалтир или книга псаломска. От первообразието на простоболгарский язик преведена [с помощта на Ел. Ригс]. [3. изд.] Цариград. Печатница Ц. вестника, 1857. 299 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Псалтир или книга псаломска

Фотинов, Константин Георгиев

Псалтир или книга псаломска. От первообразието на простоболгарский язик преведена [с помощта на Ел. Ригс]. [2. изд.] В Лондон. Напечата се при В. Ватс, сос иждивението на Английското общество, което издава Священото писание за просвещение на Божието слово. 1857. 201 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Психология или душесловие за децата

Петков Тачев, Ботьо

Психология или душесловие за децата. Разговори между майка и син. Издание трето [с променен език и правопис.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1861. 137 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Пълно събрание на държавните закони, устави… на Османската империя… Т. 1.

Арнаудов, Христо Станчов

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя с приложение на сключените с чуждите държави трактати и протоколи; на издадените императорски фирмани за подвластните на империята княжества; на потребните разяснения и на азбучен указател. Преведени от турски, издават са от Христа С. Арнаудова. Цариград, 8". Т. 1. 1871. 13, 466 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Пълно събрание на държавните закони, устави… на Османската империя… Т. 2.

Арнаудов, Христо Станчов

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя с приложение на сключените с чуждите държави трактати и протоколи; на издадените императорски фирмани за подвластните на империята княжества; на потребните разяснения и на азбучен указател. Преведени от турски, издават са от Христа С. Арнаудова. Цариград, 8". Т. 2. 1872. [Отвън:] Imprimerie du "Phare du Bosphore". 474 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1859

Първа българско-френска граматика…

Берон, Васил х. Стоянов Джелалски

Берон, Васил х. Стоянов Джелалски
Първа българско-френска граматика с едно изложение за българското правописание. Съчинена от Василя х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Букурещ, в печатницата на Йосиф И. Романова и съдруж., 1859. 16, 176 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1860

Първа храна на здравият чолешкий ум

Шишков, Тодор Николов

Първа храна на здравият чолешкий ум, школска и домашна книга за децата [от К. Тр. Тим]. Първен преведена на гръцки от немский език, а сега от гръцки на български превел и издал Тодор Н. Шишков. Цариград, в печатницата Ц-го вестника и содружие, 1860. 4, 15, 109, 8 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Първа читанка (след букварът)

Славейков, Петко Рачов

Първа читанка (след букварът) от П. Р. Славейкова. Цариград, в печатницата на в. "Македония", 1868. 80, 16 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Първа читанка от Иван Н. Момчилова

Момчилов, Иван Николов

Първа читанка от Иван Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и с-ие в Търново и Русе, 1874. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова и сие.) 48 с. 8". - Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Книжка II.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Първата книга Моисеева, Битие

Фотинов, Константин Георгиев

Първата книга Моисеева, Битие. Цариград, в печатницата на "Македония", 1871, 188 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1848

Първичка българска словница

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Първичка българска словница. Написа И. Андреов. Изважданьо второ [променено]. Стамбол. В тискарницата на Т. Дивитчиан, 1848. 23, 121 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Първото окружно писмо на първий българский екзарх г. г. Антима

Антим Български екзарх

Първото окружно писмо на първий българский екзарх г. г. Антима. Цариград, 1872, 8, 8 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1866

Пътешественикът от тойзи свят до онзи…

Бънян, Джон

Бънян, Джон
Пътешественикът от тойзи свят до онзи или Христяновото пътешествие от градът Погибелово до Небеснийт град; казано в подобие на съновидение от Иоана Бъняна. Превод от английски [на Алберт Лонг]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасияна, 1866. 20, 215 с. 13 обр. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Пътуване около света

Бобчев, Стефан Савов

Бобчев, Стефан Савов
Пътуване около света. Преведе от френски С. С. Бобчев. Издава са от бъл. печ. друж. "Промишление". Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873. 2, 320 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Рада Клюкарката или хлевоуста жена с Една песен народна в края

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Рада Клюкарката или хлевоуста жена с Една песен народна в края. (Мото.) Наредил и издал И. Р. Блъсков. Русчук, в печатницата на Дунавската област, 1873. 32 с. 8". (Приказка III)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Разбойници

Бончев, Нешо Б.

Бончев, Нешо Б.
Разбойници. Драма в 5 действия от Шилера. Преведе Н. Бончев. Браила, печатница Триъгълник, 1870. 128 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Разговорник греко-болгарский

Павлович, Христаки (Хрисант) Георгиев

Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се. Собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в славено-елинското в Свищов училище, който сега перво на свят издава го. Предстоявал и изправял шура негов Яков Илиевич С. В Белграде, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 6, 2, 106, 4 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Разкази за старовременните хора I

Каравелов, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. I. За старите индийци и египтяне (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и с-ие в Пловдив, Русчук и във Велес, 1873. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 12, 76 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Разкази за старовременните хора. II

Каравелов, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. II. За старите финикияне, асирияне и перси. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и с-ие в Пловдив, Русчук и във Велес. 1873. (В печатницата на Д. Иванеска В Букурещ.) 54 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Разкази за старовременните хора. III

Каравелов, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. III. За старите гърци. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и с-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес. 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 114 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Разкази за старовременните хора. IV

Каравелов, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. IV. За старите римляне. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и с-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес. 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 82 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Разкази за старовременните хора. V

Каравелов, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. V. За старите евреи и китайци. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и с-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес. 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 72 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1819

Различна поучителна наставления

Кърчовски, Йоаким

Различна поучителна наставления, сочиненная иеромонахом Иоакимом хаджи, настоянием же почтенороднаго господара Неши Марковича, родом от Кратова. В Будине граде, печатано при Кралевском университете писмени Славено-сербския печатни, 1819. 8, 310 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Разскази за водата и за нейните свойства

Бляк, Ейми

Ст 8762, 75.1710
Бляк, Ейми
Разскази за водата и за нейните свойства. Amy Black. "Детска библиотека" № 4. [Отвън: Издатели Д. В. Хранов и с-ие]. Букурещ. 1875. (В печатн. на Д. В. Хранова и с-ие.) 79,5 с. 16"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Райна княгиня

Войников, Добри Попов

Райна княгиня. Драма в пет действия от Д. П. Войникова. Издание второ, с прибавки от 6 картинки. Издава Манол Мартинов. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1875. 104 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1852

Райна, блъгарска царкиня

Мутева, Елена - превод

Райна, блъгарска царкиня. Приказ на А. Т. Вельтмана. Преведе от руски Елена Мутева. Санктпетербург. Издание на Калоферското училище, 1852. 90 с. 12".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1921

Росица : календар за 1921

[Осми] VIII календар „Росица“. – Търново : Печ. „XX век“, 1921. – 1 л.; 41 х 59 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1870

Ружица от Елограда

Станчев (Хаджистанчев), Тодор

Ружица от Елограда. Древно събитие. Огледало за родители и деца [от Хр. Шмид]. Превел Т. Х. Станчев. Русчюк, в книгопечятницата на Дунав. област, 1870. 66, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Ръководство за словесност с примери

Войников, Добри Попов

Ръководство за словесност с примери за упражнение в разни видове съчинения на ученици в народните ни мъжки и женски училища. От. Д. П. Войникова. Виена, 1874. Книжарница на Хр. Г. Данов, Пловдив, Русчук, Велес. (Във Виена у книгопечатн. Л. Сомер и сие). 8, 332 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Ръководство за словосъчинение на българский язик

Икономов, Тодор Поппетров

Ръководство за словосъчинение на българский язик. Наредил Т. Икономов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Българската печатница на Янко С. Ковачев) [Виена]. 58, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Ръководство към всеобщата история

Михайловски, Никола Стоянов

Ръководство към всеобщата история. Съставил Д. Иловайски. Превел Н. Михайловски. Част първа. Древний мир. Издание първо. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново и Русе, 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомер и друж.). 3, 338, 1 с., 2 карти. 8". Част първа. Древний мир. 3, 338, 1 с., 2 карти.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Ръководство към физиката

Гюзелев, Иван Недев

Ръководство към физиката. Съставено от И. Н. Гюзелев. С 292 чертежа в текстът. Намира ся за продан у издателя и в книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (В Прага, у книгопечатн. Гинек Милитки и Новак.) 8, 458, 3 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Сборник от разни списания за прочитане

Каравелов, Любен Стойчев

Сборник от разни списания за прочитане. (За учебните заведения). [Съставил] Сокол. Книга първа. Букурещ, 1875. Издала книжарницата на Д. Манчова и с-ие в Свищов, в Пловдив и в Битоля. (В печатницата на "Знание".) 5, 192 с. 8". Книга първа. 1875. 5, 192 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1860

Сборник от разни съчинения

Войников, Добри Попов

Сборник от разни съчинения. Изчерпени из французката литература и преведени с прибавления на няколко български съчинения за пример на младити, что ся занимават с писменост от Добрия В. Попова и издаден от Р. И. Блъскова. Издание първо. Цариград-Галата, в книгопечантицата на Д. Цанкова, 1860. 6, 238 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Светото дело на българското освобождаванье

Кърджиев, Георги Антонов

Светото дело на българското освобождаванье. Разкази из историята на Руско-турската война (1877-1878). (Извод из повр. списанье "Илустрована ратна кроника".) Книжка I. (С 8 картини в текста.) Превежда Г. А. Кърджиев. Издава А. Наследников. Русе, в книгопечатницата на Сп. Попова, 1878. 36 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Светулка

Светулка : [Детско списание с картинки] : [календар за] 1923 : Безплатен подарък на абонатите. – София : изд. Ал. Паскалев (печ. Дневник, Утро), 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Свещен православен катихизис

Момчилов, Иван Николов

Свещен православен катихизис за народните ни училища. Превод от гръцки Иван. Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 56 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Свобода

Свобода. Вестник политически и книжевни. Ред. Л. Каравелов. Букурещ, 1869 - 1873. Излиза един път през неделята - във вторник (от бр. 4 - в сряда). 28х38 см. 2 кол. Издател Н. Г. Попович. Народна печатница К. Н. Радулеску. От 23 февруари 1873 (г. III, бр. 23) вестникът се нарича "Независимост". Г. 1. бр. 1-52, 7 ноем. 1869 - 10 дек. 1870. 416 с. Г. 2. бр. 1-52, 2 ян. 1871 - 10 юни 1872. 421 с. Г. 3. бр. 1-22, 2 юли - 25 ноем. 1872. 176 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1865

Священа история за децата

Радулов, Сава (Стойно) Илиев

Священа история за децата, избрана из книгите на вехтий и новий завет от Анна Зонтаг. Превел и издал С. Радулов. Част I и II. Болград, в Училищната книгопечатница, 1865. 10, 378, 1, 4 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1854

Священа история. Част първа вехтаго завета, част втора новий завет

Златевич, Христо Михайлов

Священа история. Част първа вехтаго завета, част втора новий завет. Написа ся от Христя Михаил Златева, а издава ся с пристоянието на Иована Стоянова, свищовчанина (книгопродавца и жителя свищовскаго), родом от с. Мердана в Търновското окружие. В Белград, в Правителствената типография, 1854. 8". Ч. I. 10, 152 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1854

Священа история. Част първа вехтаго завета, част втора новий завет.

Златевич, Христо Михайлов

Священа история. Част първа вехтаго завета, част втора новий завет. Написа ся от Христя Михаил Златева, а издава ся с пристоянието на Иована Стоянова, свищовчанина (книгопродавца и жителя свищовскаго), родом от с. Мердана в Търновското окружие. В Белград, в Правителствената типография, 1854. 8". Ч. II. 53, 8 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1846

Священая история церковна

Ненович, Василий Н.

Священая история церковна от вехтиет и новиет завет. Собрана и сочинена от славенский на славено-българскиет язик със питания и ответи, осмий пут на свет издана в Будим граде. Нине же преведена деветий пут за болгарските деца и за секиму человеку ревнителя сос иждивението от учителя г. хаджи Найдена Иоановича, татарпазарджичанина, книгопродавца по всея Болгария. [2. изд.] В Букурещ, напечяти ся в типографията на Питаря Захария Каркалеки, типографа Княжескаго в лето 1846. 32 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Священна история за децата

Радулов, Сава (Стойно) Илиев

Священна история за децата, избрана из книгите на Св. Писание на вехтий и новий завет от Анна Зонтаг. Превел и издал С. Радулов. Издание второ. Болград, в печатницата на Централното училище, 1875. 8, 376 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1860

Священое писание вехтаго завета

Священое писание вехтаго завета. Преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1860. 16". Част първа, която съдържава петте Моисеови книги, 1, 558 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1862

Священое писание вехтаго завета

Священое писание вехтаго завета. Преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1862. 8". Част втора, която съдържа от Исуса Навина до Йова. 1862. 812 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Священое писание вехтаго завета

Священое писание вехтаго завета. Преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1864. 8". Част трета, която съдържава от Псалтирът до Малахия. 1864. 993 с., 2, 1 л.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1825

Священое цветообрание, ч. І

Кипиловски, Анастас Стоянович

Священое цветообрание или сто и четире священи истории, избрани из вехтиат и новиат завет в полза на юношеството от г. Иоана Гибнера, присовокупени сас благочестивите размишленията, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина, и посвящени на г. Антониа Иоановича. Издание первое. Част первая. Bidische Geschichte in 2 Teile. В Будин, в Кралевската университетска типография, [1825] года. 16, 228, 9 с. 8". Част первая. 16, 228, 9 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1825

Священое цветообрание, ч. ІІ

Кипиловски, Анастас Стоянович

Священое цветообрание или сто и четире священи истории, избрани из вехтиат и новиат завет в полза на юношеството от г. Иоана Гибнера, присовокупени сас благочестивите размишленията, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина, и посвящени на г. Антониа Иоановича. Издание первое. В Будин, в Кралевската университетска типография, [1825] года. 8". Част вторая. 178, 4 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Село Златарица

Ненов Йорданов, Йордан

Село Златарица. Полезна и истинска приказка за добрите селски училища и разумните селяни [от Х. Чоке, побългарена от Ю. Ненов.] Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1871 [Отвън: 1870.] Във Виена, у печятница Л. Сомер и др. 118 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Селскиат лекар

Богоров, Иван Андреов

Селскиат лекар. Той показва: 1. Как да си вардим здравето. 2. Как да познаваме болестите... 3. Как да си гледаме добитакат и кога заболее, как да го лекуваме и др. т. от д-р И. А. Богоров. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1875. 8, 264 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Сила : Българско осигурит. дружество

Сила : Българско осигурит. дружество. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Сила : календар за 1924

Сила : [Календар за] 1924 [на] българско осигурително дружество. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сила : календар за 1925

Сила : Календар за 1925 на Българско общо осигурително д-во, София. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1863

Скороучящий французин или сигурен и лесен учител

Чорапчиев, Иван Петров

Скороучящий французин или сигурен и лесен учител, чрез когото един чловек да може за малко время да са научи да говори, да пише и да чете французки. Съставен от една голяма сбирка от нови разговори с свойствени съобращения, образци за разни писма и един речник с най-нужните речи в общежитието. Наряден от Ив. П. Чорапчиев и В. Д. Марков. Букурещ, в книгопечатницата на Стефана Расидеско, улица Германска - 27, 1863. 7, 308 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Скратена всеобща история

Манчев, Драган (Димитър) Василев - превод

Скратена всеобща история за средни училища от Д. Иловайский. Преведе Д. В. Манчев. С историческа харта. Издава книжярницата на Д. В. Манчев и Хр. Г. Данов и сие. [2 изд.] 1870. [Виена]. 12, 280, 7 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Скратение на свещената история

Михайловски, Никола Стоянов

Скратение на свещената история, съставена от книгите на ветийа и новийа завет от Г. Генадия. Превод Н. Михайловскаго. Издание второ. Книгопродавница Момчилова и с-ие в Търново. 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова.) 143, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Скратение на турската история

Славейков, Петко Рачов

Скратение на турската история от основанието на империята до наште дни. Списана на францушки от Н. Малуфа. Преведена и попълнена с някои приложения от П. Р. Славейкова. Издава се с позволението на министерството просвещения за употребение в българските училища. Цариград-Галата, у книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1857. 2, 76 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Скрипча и Магарица

Скрипча и Магарица : [Календар за] 1924. – [Б. м.], 1924. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1864

Славейче

Славейков, Петко Рачов

Славейче или събрание на различни песни български и турски за растуха на младите. Цариград, в типограф. на Т. Дивитчиян, 1864. 128 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Славеноболгарский предручний послателник за наставление

Неофит Хилендарски Бозвели

Славеноболгарский предручний послателник за наставление на болгарските юноши. Напечатан с одобрением и иждивением его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, на дар учащайся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. Собран от различни списатели елиногреческаго диалекта, первом преведен и сочинен на славеноболгарскаго и издан от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца. Чяст шестая [на "Славеноболгарское детоводство"] содержащая наставителнаго устава и порядъчно подобателнаго примера, послателнаго поучения, как всякий според причините, лицата и обязятелства прилично да писува. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 66, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1835

Славеноболгарское детоводство за малките деца

Неофит Хилендарски Бозвели

Славеноболгарское детоводство за малките деца. Напечатано с одобрением и иждивением его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учащейся болгарской юности, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. Собрано от различни списатели и сочинено на шест части, на шест ученичнии чини, первом преведено от елиногреческаго диалекта на славеноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца и Емануила Васкидовича, елиногреческаго Свищовскаго училища учителя. Част третая содержащая и обучающая известия славеноболгарской граматики, кратко художнословие и кратко баснословие на древниите елини. В Крагуевце. У Княжеско-Сербской типографии, 1835. 14, 68 с. 8". Част трета. 1835. 14, 68 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1856

Славяно-българский народний календар

Рашич, Милан Давид

Славяно-българский народний календар за високосното годище 1856 с твърде любопитни исторически предмети от Милан Д. Рашич, некогдашний върховний учител и управител на Шумненската гимназиа. (Украсен с 4 ксилографии.) Във Виена. Типосан на мехитариската типография. 80 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Слова, произнесени при първото българско изложение в Цариград

Слова, произнесени при първото българско изложение в Цариград на 29 юния 1873. Напечатаха са с иждивението родолюбиваго г. Ст. Илича в чест на женските дружества из отечеството ни. (Извлечени от в. "Право"). Цариград, в печатницата на Д. Арамиана..., 1874. 35 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1845

Служебник малий с прибавлением и некоторых молитв

Димитриевич, Иван (Йоаникий)

Служебник малий с прибавлением и некоторых молитв глаголемых в некия дни и обстоятелствах. Трудом же и иждивением Иоана Димитриевича, охридтянина. В Белграде, в книгопечатни княжества Сербскаго, в лето от сотворения мира [6853] от рождества же по плоти Бога слова [1845] индикта 7, месеца априлиа. 176 л. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Слънце : календар на 1925

Слънце : [Календар на] Народно застрахователно дружество в София [за] 1925 г. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Слънце : календар на Народно застрахователно дружество

Слънце : [Календар на] Народно застрахователно дружество в София [за] 1924. – София : печ. И. Немечек, 1924. – 1 л. ; 31 х 47 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Слънце : Народно застрахователно д-ство

Слънце : [календар на] Народно застрахователно д-ство [за] 1923. – София : печ. Балкан, 1923. – 1л. ; 31 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Слънце : Народно застрахователно дружество в София

Слънце : Народно застрахователно дружество в София : [Календар за] 1924. – София : печ. И. Немечек, 1924. – 1 л. ; 31 х 51 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1867

Сметка на душеприкащиките В. Е. Априлова

Славейков, Петко Рачов

Сметка на душеприкащиките В. Е. Априлова, подадена Н. Н. Априлову. Цариград. Печатница на "Македония" в метохът на българската черква, 1867. 144 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Сокол : Българско общо осигур. д-во – София

„Сокол“ : Българско общо осигур. д-во – София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47, 5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сокол : календар за 1925

Сокол : [календар на] Българско общо осигурително дружество, София [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сокол : календар за 1925 на Ловна организация

Сокол : [Календар за] 1925 [на] Ловна организация / Худ. А. Спасов ; Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

Ангел Спасов – скулптури, живописни платна и рисунки – роден на 11 ноември 1884 г. Учи скулптура при Жеко Спиридонов и живопис при Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Сокол : календар на Бълг. общоосигурително дружество

Сокол : [календар на] Бълг. общоосигурително дружество. – София : Литография България, 1921. - 1 л.; 30 х 46 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Сокол : календар на Българско общо осигурително дружество

Сокол : [Календар на] Българско общо осигурително дружество, София [за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

София : Акционерно презастрахователно дружество в София

София : Акционерно презастрахователно дружество в София : Календар [за] 1925. – София : печ. И. Немечек, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

София : календар на Акционерно презастрахователно дружество

София : Календар [на] Акционерно презастрахователно дружество в София [за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 37 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Социалдемократически календар

Социалдемократически календар. – София : печ. И. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Социалдемократически календар за 1924 година

Социалдемократически календар : [за] 1924 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 51,5 см

Изд. на Обществена мисъл : месечно социалистическо списание за наука, литература и обществен живот ; Народ : ежедневник на Работническата социалдемократическа партия ; Стожер : седмичен орган на Селския работнически съюз.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Социалдемократически календар за 1925

Социалдемократически календар [за] 1925 / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1872

Средство за лекуванието на болните животни

Чорапчиев, Иван Петров

Средство за лекуванието на болните животни от каймакаминът Ахмед бея, доктор за животните в царското военно училище. Превод от турски Ив. П. Чорапчиев. Русе, в печятницата на Дунавската област, 1872. 35 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1855

Старопланинче. Календар за 1856 високосна година

Данов, Христо Груев

Старопланинче. Календар за 1856 високосна година, която има 366 дни. С прибавление правила за холера. Нарядил Х. Г. Данов. В Белградска книгопечатня [1855]. 32 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Стоил Петров и синове : календар за 1923

Стоил Петров и синове : [календар за] 1923. – София : печ. Дневник, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1867

Стълп православия

Жеков, Недьо (Недялко) Николов

Стълп православия или кратки чърти от животописания святаго преподобнаго богоноснаго отца нашего Теодосия Търновскаго. (Издава Калчо Пасков.) Белград. 1867. (Книгопечатня А. Андричя). 12, 15 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1921

Сфинкс : календар на Бълг. акц. застрахователно дружество

Сфинкс : [календар на] Бълг. акц. застрахователно дружество. – София : Право, 1921. – 1 л.; 31,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Събрание от черковни молитви и песни

Шиваров, Илия Д.

Събрание от черковни молитви и песни за различни случаи от Илия Д. Шиварова. Второ издание, поправено [от Ив. Н. Момчилов]. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. (Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера и сие.) 102, 1 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1852

Съкратена свещена история

Грънчаров (Гранчаров, Гранчарски), Никола Коюв

Съкратена свещена история или примери от старите свети мъже, които са поживели във ветия и новия завет. Изведени и списани за полза на младораслите юноши от Никола К. Гранчарскаго, еленчанина. Издание второ. Прибавено с кратък катихизис на въпроси. С предстоянието на г. Рали П. Разисидес. Букурещ, на книгопечатницата у светая Митрополия, 1852. 48 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Съюз на зап. подофицери

Съюз на зап. подофицери : [Календар за] 1924 [година] / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 41 х 58 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на зап. подофицери

Съюз на зап. подофицери : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов ; Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Съюз на Запасните подофицери : календар за 1923

Съюз на Запасните подофицери : [календар за] 1923. – София : Цинкограф. и печ. Дневник – Утро, 1922. – 1 л. ; 33,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на македонската младеж в България

Съюз на македонската младеж в България : календар [за] 1924 / [Худ.] Г. Цапев. – София : печ. Художник, 1924. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на професионалните музиканти в България

Съюз на професионалните музиканти в България : [Календар за] 1925 / Худ. А. Василиев. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

Асен Василиев Петров е български изкуствовед и художник, професор, народен деятел на изкуството, почетен гражданин на Кюстендил, член на Съюза на българските художници. Роден е в Кюстендил. Завършва Художествената академия – София (1925) със специалност живопис. През 1917 г. участва в изложбата на младите художници (организирана в училищната трапезария, Кюстендил) заедно с Владимир Димитров – Майстора, Кирил Цонев, Мориц Бенционов и др. Учителства в Берковица, Шумен и София. Като учител в Шумен (1927 – 1930) сътрудничи на читалището, изнася беседи върху изкуството, декоратор е на читалищния театър. Участва в археологически разкопки в Мадара и прави над 400 рисунки на откритите там находки; поставя началото на изкуствоведската си събирателска дейност.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България : [календар за] 1923. – София : Клише „График“ ; Цв. печ. И. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 46,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България : [Календар за] 1924 [година] / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47 х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на санитарния и ветеринарния персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарния персонал в България : [Календар за] 1925 / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1875

Тайните на инквизицията. Част І

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Тайните на инквизицията. От В. Д. Фереаля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част първа [и] втора. Цариград, печатница на О. Кавафиян, 1875. 8". Ч. 1. 230 с. ил.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1877

Тайните на инквизицията. Част ІІ

Михайловски, Никола Стоянов - превод

Тайните на инквизицията. От В. Д. Фереаля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част първа [и] втора. Цариград, печатница на О. Кавафиян, 8". Ч. 2. 1877. 233 с. ил.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Тарас Булба

Бончев, Нешо Б.

Бончев, Нешо Б.
Тарас Булба. Повест от Н. Гоголя, преведе Н. Бончев. Браила, в книгопечатницата българо-румънска, 1872. 105 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1924

Телеграфопощенски и телефонен съюз

Телеграфопощенски и телефонен съюз : [Календар за] 1924 [година]. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1868

Теоретическа и практическа числителница

Данов, Христо Груев

Теоретическа и практическа числителница. Съставил Хр. Г. Данов. Второ издание, съвсем преработено и допълнено. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1868. Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомерова. 6, 363 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1868

Теоретическа и практическа числителница

Данов, Христо Груев

Теоретическа и практическа числителница. Съставил Хр. Г. Данов. 3. издание с 20 фигури. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк и Велес, [1868?]. Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомерова. 6, 335 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Толстоизъм

[Толстоизъм] : [Календар за] 1925. – [София] : Посредник, 1925. – 1 л. ; 32 х 48,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Томасян : календар за 1925

Томасян : Календар [за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Тракийски календар за 1924 високосна г.

Тракийски календар [за] 1924 високосна г. / Клише График. - София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Тракийски календар за 1925

Тракийски календар [за] 1925 / Худ. В. Наумов. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

Владимир Наумов (1897-1949) е български художник, рисува предимно пейзажи, открояващи се с наситеност и колорит..

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1860

Три повести за децата християнски, нравствени и поучителни

Блъсков, Рашко Илиев Папукчийски

Блъсков, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски
Три повести за децата християнски, нравствени и поучителни [от Хр. Шмид], побългарени [от гръцки] от Р. И. Блъскова. Цариград-Галата. В печатницата на Д. Цанкова, 1860. 7, 128 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Три приказки за децата

Славейков, Петко Рачов - превод

Три приказки за децата, назначени за подарък на Нова година. [Отвън: в някои случаи.] Превел и издава [П. Р. Славейков]. Цариград, в печатницата на в. "Македония", (1870). 76 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Трудови календари за 1923

Трудови календар[и за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 36 х 53,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1873

Трудът е чловеку длъжност и благодат

Груев Пройчев, Йоаким

Трудът е чловеку длъжност и благодат или чловек изпърво бил неук и празнорък, чловеку е писано да ся труди и ради, чловеку от труд подобряло, чловек си поделил работата, всякой ся труди и работи по нещо, всякой почтен труд си врядва, кои хора не поносят на обществото и кои пак му ся за пакости вред, работа с работа ся отплаща, чловеку ничто ся не опира стига да иска и да заляга с все сърце, пестение, наука, сдружявание, пари, какво добро има у труда? Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена у книгопечатн. Л. Сомер и с-ие.) 4, 92 с. 8". (Книжница за народа, книжка третя)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Тъмниците ми

Цанков, Драган (Димитър) Кирияков

Тъмниците ми. От Силвио Пелико. Превел от францушки Д. Цанков. Издава Българското печатарско дружество "Промишление". Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 8, 236 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Търговско стопански календар за 1925

Търговско стопански календар [за] 1925. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 58 х 84 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Упътване за българский язик

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Упътване за българский язик. Написал д-р И. А. Богоров. Виена, печатница Л. Сомерова, 1869. 15 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1871

Уроци от естествено, гражданско и исчислително землеописание

Груев Пройчев, Йоаким

Уроци от естествено, гражданско и исчислително землеописание от Й. Груев. Трето издание, преработено и допълнено. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1871. 276 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Уроци по българската черковна история

Каролев, Рачо (Райчо) Михов

Уроци по българската черковна история. Преподавана в главното Габровско мъжко училище от учителя Р. Каролев. Първо издание. Цариград, в печатницата при Асма-Алтъ у Джамлъхан - 8, 1873. 5, 188 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Устав за управлението на българската екзархия

Българска екзархия

Българска екзархия
Устав за управлението на българската екзархия. Цариград, в печатницата на А. Минасиана, 1870. 44, 1 с. 4".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Учебна книга за великия божи мир

Козлев, Никола Димов

Учебна книга за великия божи мир. Превел от руски Н. Д. Козлев. Напечатал с помощта на г-да Дима Петровича, благовейнаго отца Георгия С. Козлева и Петка Лазарова Челегирева. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1873. 96 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Учител Добре

Груев Пройчев, Йоаким

Учител Добре. Ново училище и пръв учител у Диваково. Добрево тегло. Добрево училище. Който не пести, не побива връх. Кражба. Любов кам отечеството и пакост. Пропаднъл чловек. Кръчмареви сплетни. Годишно изпитание. Поп Богдан. С обща помощ всичко връви напред. Пожяр. Добревица. Земеделческо училище. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена у книгопечятн. Л. Сомер и с-ие.) 2, 92 с. 8". (Книжница за народа, четвърта книжка)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Физика за главни народни училища

Груев Пройчев, Йоаким

Физика за главни народни училища от Д. Шуберт, преведена от Й. Груев. Със 76 фигури. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и с-ие.) 4, 192 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Физическа география

Енчев, Димитър Поптенев

Физическа география. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. (С 25 чъртежи.) От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново (и Русе). 1873. 144, 4 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Французка граматика

Търновски, Костаки Иванов - превод

Французка граматика за класическите граждански училища от Д-р Ф. Ан. Превод от К. Ив. Търновский. Първо издание. Виена, 1869. (У книгопечатн. Л. Сомера и сие.) 279, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Францушко-български разговорник

Найденов, Иван

Францушко-български разговорник. С приложение - азбуквата францушка и кратки правила за четението и произношението и. Издава И. Найденов с иждивението на г. Добря Г. Кехаев. Цариград-Галата, в книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. (Отвън: 1859.) 4, 1, 118, 24, 7 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Френско-български и българско-френски речник

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Френско-български и българско-френски речник. Той съдържава: 1. Всичките речи с всичките им значения... 2. По-голямата част на техническите изречения от науки и занаят и всичките новоизмислени речи... 3. Същето изговаряние на френските речи, когато те ся отбиват от общето правило на правописанието. 4. Речник на географически и исторически имена... 5. Азбучен лист на употребливите във френский язик скъсени речи. 6. Сравнение на френските мерки и теглилки с турските от д-р И. А. Богоров. Част първа. Френско-българска част. Виена, книгопечатница Л. Соммрова. 8". Част първа. Френско-българска част. 1869. 8, 516 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Френско-български и българско-френски речник

Богоров, Иван Андреов

Богоров, Иван Андреов
Френско-български и българско-френски речник. Той съдържава: 1. Всичките речи с всичките им значения... 2. По-голямата част на техническите изречения от науки и занаят и всичките новоизмислени речи... 3. Същето изговаряние на френските речи, когато те ся отбиват от общето правило на правописанието. 4. Речник на географически и исторически имена... 5. Азбучен лист на употребливите във френский язик скъсени речи. 6. Сравнение на френските мерки и теглилки с турските от д-р И. А. Богоров. Част първа. Френско-българска част. Второ издание оправено. Виена, книгопечатница Л. Соммрова, 1873. 8, 512 с. 8". Част първа. Френско-българска част. 1873. 8, 512 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Храната споряд здравието и хубостта

Груев Пройчев, Йоаким

Храната споряд здравието и хубостта. Пищеварителни оръдия. Двояка храна. Ястия, които ся протурят лесно. Уста. Зъби. Прах за зъби. Язик. Кога и по колко да ся яде. Правила за пиение. Хубостта гляда на здравието. (Преработка по д-р Дежман от И. Груев.) Издава книжарницата на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечатници Л. Сомер и сие.) 32 с. 8". (Книжница за народа, книжка пята.)

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1862

Христианското учение за бога и за человеческите длъжности

Морс, Чарлс

Христианското учение за бога и за человеческите длъжности. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова. 1862. 5, 256 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Християнин : календар за 1923

Християнин : календар [за] 1923 / Худож. бюро С.Б.Х. Русе. – София : Дневник – Утро, 1922. – 1 л. ; 34 х 51 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1837

Христоития или благонравие

Попович, Райно

Христоития или благонравие присовокупена с историите, на които се помянуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество и секиму, който люби да са ползова, от елинският на славено-болгарският наш язик, преведена от Райна Поповича из Жеравна, Карловскаго елино-греческаго учителя, а посвящена на господина г. Малки Волка Чорбаджи К. Чаликоглу. Издание первое. Chrestoethia. В Будиме, писмени Крал. типограф. Унгарск., 1837. 321, 5 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1852

Христоматиа славянскаго языка

Неофит Рилски

Христоматиа славянскаго языка. Съдържание: с. 1-22: Предговор на гръцки и църковнославянски език; с. 1-84: Избраниа из свещенаго писания вехтаго и новаго завета; с. 85-269: Поучителная слова святих Отцев; с. 269-323: Из житии св. Методия и Константина..., княза Киевскаго Владимира; с. 323-4: Клеада умн Зевесу (с елинскаго верно приложен от Неофита П. П...); с. 325-6: Надгробная, юже преосвященний Стефан по погребении св. Димитриа написа; с. 327-330: Из трагедии и падении Сербскаго царства; с. 330-350: Некатория из от Лукиана Мушицкаго сербина; с. 1-357: Църковно-славянско-гръцки речник. 1852. 3, 22, 7, 350, 7, 357, 6 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Цар Борис III : календар за 1925

Цар Борис III : [Календар за] 1925. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Цар Борис III : Стенен календар за 1923

Цар Борис III : Стенен календар [за] 1923. – София : Литогр. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 45 х 62,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1848

Цариградски вестник

Цариградски вестник. Изважда [редактира] И. Андреов [Богоров], Ал. Екзарх, Т. С. Бурмов. Цариград, 1848 - 1862. Излезва всяка събота. 27х39, 5 см. 3 кол. 1 бр. 4 с. В тискарницата на Тадея Дивитчиан. Г. 1. А, число 1-50, 18 септ. 1850 - 1 септ. 1851 Г. 2. В, число 51-96, 8 септ. 1851 - 16 авг. 1852 Г. 3. № 97-144, 23 авг. 1852 - 24 окт. 1853 Г. 4. № 145-204, 31 окт. 1853 - 18 дек. 1854 Г. 5. № 205-257, 25 дек. 1854 - 31 дек. 1855 Г. 6. № 258-302, 7 ян. - 10 ноем. 1856 Г. 7. № 303-344, 17 ноем. 1856 - 31 авг. 1857 Г. 8. № 345-397, 7 септ. 1857 - 20 септ. 1858 Г. 9. № 398-446, 27 септ. 1858 - 29 авг. 1859 Г. 10. № 447-484, 5 септ. 1859 - 25 юни 1860 Г. 11. № 1-35, 1 ян. - 26 авг. 1861 Г. 12. № 36-52, 1-35, 2 септ. 1861 - 25 авг. 1862 Г. 13. № 36-52, 1 септ. 1862 - 22 дек. 1862

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Царски търговски законник

Попов, Стоил Димитров

Царски търговски законник. Преведен от турски и издаден от Ст. Д. Попова. Русчук, в книгопечятницата на Дунавската област, 1866. [Отвън:] 1867. 174, 1 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Царский наказателний законник

Чорапчиев, Иван Петров

Царский наказателний законник. Преведен от турски от Ив. П. Чорапчиева. Русчюк, в книгопечятницата на Дунавската област, 1867. 72, 69, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1844

Царственик или История болгарская

Павлович, Христаки (Хрисант) Георгиев

Царственик или История болгарская, която учи от где са болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго подпаднали, из Мавробива Латинскаго, Барония, Иоана Зонаря, Буефира Французкаго, Теофана Греческаго, Светаго Евтимия Терновскаго, Светаго Димитрия Ростовскаго и других летописцев собрана. Издание первое. Bolgarische Geschichte. У Будиму, писмени Кр. свеучилища Пещанског, 1844. 80 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Цветоносното панерче

Пашов, хаджи Мина Янков

Цветоносното панерче. Нравствена повест [от Хр. Шмид], побългарена и издадена от Х. М. Пашова и Ат. Е. Ситова. Цариград-Галата. В книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 135, 6, 3, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1858

Цветособрание църковнославянскаго

Константинов, Никифор Попов

Цветособрание църковнославянскаго или старобългарскаго язика. Издадено от Никифора П. Константинова. Част I. Цариград-Галата, в книгопечатница на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 2, 4, 112, 2 с. 8". Част І. 2, 4, 112, 2 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Целокупна и независима България

Целокупна и независима България : Национал-либерална партия : календар за 1923 година / Клише „График“. – София : в. Независимост, (печ. И. Амбил и Сие), 1923. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1869

Църковен цветник

Момчилов, Иван Николов

Църковен цветник, който съдържава: 1. Последование за първите три дни в светата и велика неделя на Пасха... 2. Водосвет за през Светлата седмица. 3. Опеяло над усопший за през същата седмица... 4. Вечернята на съшествие на св. духа. 5. Последование на великия водосвет на светое Богоявление. Издава Н. Момчилов в Търново, книгопродавница Момчилова и сие, 1869. 103 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Часослов

Данов, Христо Груев

Часослов во употребление святия православния церкве восточнаго вероизповедания. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. Виена, 1875. 108 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Часослов

Часослов во употребление святия православния церкве восточнаго вероизповедания. 1867. От книжярницата на Хр. Г. Данова и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 104 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1875

Черковно пение за в неделните и празнични дни

Висарион Хилендарец

Черковно пение за в неделните и празнични дни през цяла година. Нарядил свещенноинок Висарион Хилендарец. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875 (Българската печатница на Янко С. Ковачев).100 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1867

Черковно пение за неделнити и празнични дни

Висарион Хилендарец

Черковно пение за неделнити и празнични дни през цялата година. Нарядил свещеноинок Висарион Хилендарец. От Книжярницата на Хр. Данова и др-на в Пловдив, 1867. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 98 с. 16 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1857

Черноносящая госпожя

Ненов Йорданов, Йордан - превод

Черноносящая госпожя или повест [от Хр. Шмид]. Преведе Юрдан Ненов, а напечята с иждивението си Т. Ил. Бенчев, сопотнянец. Цареград, в печатницата Ц. вестника, 1857. 52 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1923

Чиновническо кооперативно спестовно застрахов. дружество

Чиновническо кооперативно спестовно застрахов. дружество. – София : Литогр. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 34 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1875

Числителница

Павлов, Христо Димитров - превод

Числителница, съставена от А. Малинин и К. Бурянин. (от девятото издание) превел Хр. Д. Павлов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, българската печатница на Янко С. Ковачев.) 8". Част втора. 157 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1869

Читанка

Кесаров (Сахатчиолу), Кънчо

Читанка от Кънча Кесарова за народните училища. Цариград, в печатницата на Македония, 1869. 68 с. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

Читанка за приготвяне към граматиката

Икономов, Тодор Поппетров

Читанка за приготвяне към граматиката. Събрана от Т. Икономова. [2. изд.] Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие, 1874. 133 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Календари

1925

Юнак : календар за 1925

Юнак : Календар [на] Съюз на българските гимнастически дружества [за] 1925 / [Худ.] Д. Занков. – София : Софийски юнак (литогр. Балкан), 1925. – 1 л. ; 34 х 48 см

Дончо Занков е български художник, живописец. Роден е през 1893 г.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Юнион : календар за 1923 на застрахователно дружество

Юнион : Календар [за] 1923 [на застрахователно дружество]. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Юнион : календар за 1924 на застрахователно дружество

Юнион : [Календар за] 1924 [на застрахователно дружество]. – [София], 1924. – 1 л. ; 27 х 34 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Юнион : календар за 1925

Юнион : Осигурително дружество : [Календар за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 24,5 х 32 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1874

Яков Княжески или окаянството на едно домочадие

Цанова, Мария А., род. Генчова

Яков Княжески или окаянството на едно домочадие. Превела Мария А. С. Цанов. Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и Сие, 1874. (Печат от А. Кайс и Ф. Леб.) 4, 24 с., 1 обр. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Ясен I. Приказка из българската история

Данов, Христо Груев

Ясен I. Приказка из българската история [от Сигиз. Милковски]. (От полски) превел Б. Димитров. Болград, в училищната книгопечатница, 1864. 154 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа