Търсене за: Всичко

Колекция: "Стилиян Чилингиров"

Тип документи: Всички

Книги

1914

Австрия или Русия

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Австрия или Русия / Булгарикус. - София : Печ. Гутенберг, 1914. - 60 с. ; 18 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1901

Блянове и тъги

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Блянове и тъги : Стихотворения / С. Чилингиров. - София : Печ. Ив. К. Божинов ; [С. Симеонов], 1901. - 48 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1930

Български читалища преди Освобождението

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Български читалища преди Освобождението : Принос към историята на Българското възраждане / Стилиян Хаджидобрев Чилингиров ; Скици от Симеон Велков. - София : М-во на нар. просвещение, 1930 (София : Държ. печ.). - 683 с. : с ил. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1923

Васил Левски

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Васил Левски : Живот и революционна дейност (По случай 50 години от смъртта му) / Стилиян Чилингиров. - София : Д-во Куриер, 1923. - 60 с. ; 17 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1922

Владо Булатов

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Владо Булатов : Роман в сонети / Стилиян Чилингиров. - София : [Соф. банка], 1922 (София : С. М. Стайков). - 299 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1939

Всезнайко

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Всезнайко : Разкази за деца и юноши / Стилиян Чилингиров ; Рис. Стоян Венев. - София : Казанлъшка долина, 1939 (София : Култура). - 72 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Нова детска и юношеска библиотека)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

Възхвала на българския език

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Възхвала на българския език / Стилиян Чилингиров. - София : [Фонд. Бълг. дело], [1942] (София : Гр. Ив. Гавазов). - 16 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Народна библиотека ; N 9)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1925

Глумци и смешлювци

Михайлова, С. С.

Михайлова, С. С.
Глумци и смешлювци : Исторически очерк на смеха / С. С. Михайлова ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Елисей Петков, 1925. - 71 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; 28)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1938

Детски дни

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Детски дни : Педагогически разкази / Стилиян Чилингиров. - София : Вестник на жената, [1938]. - 95 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1932

Деца на ада

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Деца на ада : Роман-триптих / Стилиян Чилингиров. - София : Хр. Г. Данов, 1932. - 195, IV с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1938

До коле, о Господи

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
До коле, о Господи : Исторически роман / Стилиян Чилингиров. - София : Древна България, 1938. - 180 с. ; 20 см. - (Български исторически романи ; Год. VIII, № 9)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1910

Документи за Скопската и Нишката Епархия

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Документи за Скопската и Нишката Епархия / Съобщава Ст. Чилингиров. - София, 1910. - 16 с. ; 23 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1921

Дом на човещина

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Дом на човещина : Впечатления от възпитателното заведение Am Urban / С. Чилингиров. - София : Печ. на Армейския воен.-изд. фонд, 1921. - 48 с. ; 15 см. - (Библиотека на Дружеството за борба с детската престъпност и покровителство на затворниците ; № 3)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1907

Еднаж да съмне

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Еднаж да съмне : [Стихотворения] / Ст. Чилингиров. - София : Печ. П. М. Бъзайтов, [1907]. - 68 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1928

Езикът като социално явление

Селишчев, Афанасий Матвеевич

Селишчев, Афанасий Матвеевич
Езикът като социално явление / Афанасий М. Селищев ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Херман Поле, 1928. - 102 с. ; 18,5 см. - (Малка енциклопедична библиотека : Полумесечно издание ; 61 и 62)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1934

Ела, сънчо, от горица

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Ела, сънчо, от горица : Люлчени песни / Стилиян Чилингиров ; Рис. Вадим Лазаркевич. - София : [Добромир Чилингиров], 1934 (София : Книпеграф). - 56 с. : с цв. ил. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1941

Жабок с подкови

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Жабок с подкови : Наши и чужди приказки / Ил. В. Лазаркевич, Стилиян Чилингиров ; Ил. В. Лазаркевич. - София : Добромир Чилингиров, [1941] (София : Книпеграф). - 60 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Много радост за децата с малко пари ; N 1)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1916

За род и чест

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
За род и чест : [Стихотворения] / Ст. Чилингиров. - 2. изд. - София : Печ. Искра, 1916. - 127 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1911

За свободата на братята славяни

Тихомирова, Е. Н.

Тихомирова, Е. Н.
За свободата на братята славяни / Е. Н. Тихомирова ; Прев. С. Чилингиров. - София : печ. Военен журнал, 1911. - 144 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1925

Задачите на читалището

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Задачите на читалището : Реч, произнесена при откриването на I софийска редовна окръжна читалищна сбирка / Ст. Чилингиров. - София : Соф. окр. читалищен съюз, 1925 (София : Б. А. Кожухаров). - 29 с. ; 18,5 см. - (Библиотека Читалищна искра ; N 1)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

И не введи нас во изкушение. Кн. 1.

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
И не введи нас во изкушение : Кн. 1 - 2 / Стилиян Чилингиров. - София : Древна България, 1942. - 25 см. - (Български исторически романи ; № 2)
Кн. 1. - 1942. - 96 с.

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

И не введи нас во изкушение. Кн. 2.

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
И не введи нас во изкушение : Кн. 1 - 2 / Стилиян Чилингиров. - София : Древна България, [1942]. - 25 см. - (Библиотека Български исторически романи ; № 3) ,
Кн. 2. - 1942. - с. 97-186.

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1926

История на литературата. Ч. 1.

Хескин, М.

Хескин, М.
История на литературата : Ч. 1 - 3 / М. Хескин. - София : Печ. на Армейския воен.-изд. фонд, 1923-1926. - 12 см. - (Малка енциклопедическа библиотека ; № 23)
Ч. 1. Литература на Изтока, Гърция и на Рим / Прев. С. Чилингиров. - 1923. - 64 с.

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1926

История на литературата. Ч. 2.

Хескин, М.

Хескин, М.
История на литературата : Ч. 1 - 3 / М. Хескин ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. на Армейския воен.-изд. фонд, 1923-1926. - 12 см. - (Малка енциклопедична библиотека ; № 23)
Ч. 2. Френска литература. - 1924. - 62 с.

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1939

Какво е дал българинът на другите народи

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Какво е дал българинът на другите народи / Стилиян Чилингиров. - 2. изд. - София : Добромир Чилингиров, 1939 (София : Стоп. развитие). - 132 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1941

Какво е дал българинът на другите народи

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Какво е дал българинът на другите народи / Стилиян Чилингиров . - [3. изд.] . - София : Фонд. Бълг. дело, 1941 (София : Гр. Ив. Гавазов) . - 136 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1926

Клеопатра

Ринус, Лео

Ринус, Лео
Клеопатра / Лариса Михайловна Рейснер ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Елисей Петков, 1926. - 48 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; № 45)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1923

Коста Стоянов : 25-годишен юбилей

[Под ред. на] Стилиян Чилингиров

Коста Стоянов : 25-годишен юбилей / [Под ред. на] Стилиян Чилингиров. - София : Печ. Добруджа, [1923]. - 32 с., 1 л. портр. : с ил. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1914

Леонид Андреев и неговите конкретни обвинения

Мишев, Димитър

Мишев, Димитър
Леонид Андреев и неговите конкретни обвинения / Димитър Мишев, Стилиян Чилингиров. - София : [сп. Свободно мнение], 1914 (София : печ. Гутенберг, 1914). - 45 с. ; 25 см
Отпеч. от сп. Свободно мнение. Г. II, 1914, кн. 49. Съдържа: Леонид Андреев и неговите конкретни обвинения / Димитър Мишев. На Леонид Андреев / Стилян Чилингиров

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1924

Литературни дреболии

Пушкин, Александър Сергеевич

Пушкин, Александър Сергеевич
Литературни дреболии / Александър Сергеевич Пушкин ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Типограф, 1924. - 63 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; № 9)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1935

Майчини песни

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Майчини песни : Книга за бебета / Стилиян Чилингиров ; Худож. Вадим Лазаркевич. - София : Хемус, 1935 (София : Придворна печ.). - 45 с. : с ил. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1930

Малкият спестовник

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Малкият спестовник : Разказ / [Ил. от] Георги Атанасов, Стилиян Чилингиров ; [Ил. от] Георги Атанасов. - София : Съюз на попул. банки, 1930 (София : [Доверие]). - 36 с. : с ил., 2 л. цв. ил. ; 12 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

Митхад паша и земеделските каси

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Митхад паша и земеделските каси / С предг. от Ст. Фетваджиев, Стилиян Чилингиров ; С предг. от Ст. Фетваджиев. - София : Д. Чилингиров, 1942 (София : Нар. печат). - 72 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1924

Митът за Прометея

Дейч, Александър

Дейч, Александър
Митът за Прометея / Александър Дейч ; Прев. С. Чилингиров. - София, 1924 (София : печ. Арм. воен.-изд. фонд, 1924). - 70 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; 25)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1911

На ранина

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев и др.

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев и др.
На ранина : Антология за деца / Състав. Иван Арнаудов, Ст. Чилингиров, Иван Арнаудов. - София : Ал. Паскалев, 1911 (София : Придворна печ.). - 110 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1931

Начала, застъпени в нашите читанки за II, III и IV отделения

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев и др.

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев и др.
Начала, застъпени в нашите читанки за II, III и IV отделения : Коренна преработка на 10. издание на читанките от Гъчо Балтаджиев / Никола Монев, Стилиян Чилингиров, Никола Монев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1931. - 15 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

Немирният ученик

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Немирният ученик : [Разказ] / Ил. В. Лазаркевич, Стилиян Чилингиров ; Ил. В. Лазаркевич. - [София] : Лъч. Станчев, 1942 (София : Доверие). - 15 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Герои : За деца и юноши ; Г. 1, кн. 3)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1914

Отговор на Леонид Андреев

Мишев, Димитър

Мишев, Димитър
Отговор на Леонид Андреев / Димитър Мишев, Стилян Чилингиров. - София : [сп. Свободно мнение], 1914 (София : печ. Гутенберг, 1914). - 51 с. ; 25 см
Съдържа: Торгующим во храме / Леонид Андреев. В славянския храм / Димитър Мишев. На Леонид Андреев / Стилян Чилингиров.

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1940

Панайот Волов

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Панайот Волов : Животописен опит / Стилиян Чилингиров. - София : Хр. Г. Данов, 1940. - 168 с. ; 18 см. - (Четиво по българска история ; Год. IX, кн. 2)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1919

Песни на роба

Чех, Сватоплук

Чех, Сватоплук
Песни на роба / Сватоплук Чех ; Прев. от ориг. С. Чилингиров. - София : Д-во Бълг.-чеш. взаимност, 1919 (София : Придворна печ.). - 77 с. : с ил. ; 25 см. - (Чешка библиотека ; N 1)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1922

Помен за Ивана Вазов

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Помен за Ивана Вазов : Сборник за траурните чествувания на народния поет от 22 до 28 септ. 1921 : По поръка на г. Министъра на народното просвещение / Състав. Ст. Чилингиров. - София : [фонд Ив. Вазов], 1922 (София : Държ. печ.). - VII, 716, VII с., 20 л. : фотогр. ; 37 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1917

Поморавия по сръбски свидетелства

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Поморавия по сръбски свидетелства : Исторически издирвания / С. Чилингиров. - София : печ. Военен журнал, 1917. - 4, 256 с., 1 л. : факс., 1 к. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

Поморавия по сръбски свидетелства

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Поморавия по сръбски свидетелства : Исторически издирвания / С. Чилингиров. - 2. доп. изд. - Скопие : [Фонд. Бълг. дело], 1942. - 288 с., 1 л. : факс., 1 к. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

През Македония

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
През Македония / Стилиян Чилингиров. - София : Добромир Чилингиров, [1942]. - 158 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1925

Престъпниците в изкуството

Фери, Енрико

Фери, Енрико
Престъпниците в изкуството / Енрико Фери ; Прев. от рус. С. Чилингиров. - София : Печ. на Армейския воен.-изд. фонд, 1925. - 64 с. ; 18,5 см. - (Малка енциклопедична библиотека ; N 39

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1927

При светлината на съвестта

Виленкин, Николай Максимович

Виленкин, Николай Максимович
При светлината на съвестта : Мисли и мечти за целта на живота / Николай Максимович Виленкин ; Прев. и снабдил с послесл. бележка за авт. Стилиян Чилингиров. - София : Книж. Чолаков, 1927 (София : печ. Франклин, 1927). - 168 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1940

Принос към историята на българската просвета в Добруджа

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Принос към историята на българската просвета в Добруджа / Стилиян Чилингиров. - София, 1940. - 20 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1924

Причини на Сръбско-българската война 1885

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Причини на Сръбско-българската война 1885 / Ст. Чилингиров. - София : [Воен. ист. к-т], 1924 (София : Държ. печ.). - 46 с. ; 37 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1924

Проза и поезия

Овсянико-Куликовски, Дмитрий Николаевич

Овсянико-Куликовски, Дмитрий Николаевич
Проза и поезия / Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовски ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Типограф, 1924. - 64 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; 16)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1921

Прослава на Ивана Вазов

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Прослава на Ивана Вазов : Сборник за тържествата и чествуванията на народния ни поет по случай 50 г. от неговата книжовна дейност / Състав. Ст. Чилингиров. - София : Фонд. Ив. Вазов, 1921 (София : Гутенберг). - III, 430 с. : с ил., 1 л. факс. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1935

Против чуждите училища

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Против чуждите училища / Стилиян Чилингиров. - София : Печ. Художник, 1935. - 100 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1935

Първа жертва

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Първа жертва : Роман / Стилиян Чилингиров. - София : Д. Чилингиров, 1935 (София : Художник). - 196 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1920

Първи стихотворения на Вазов

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Първи стихотворения на Вазов / Ст. Чилингиров. - София, 1920. - 22 с. ; 23,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1939

Първите македонски въстания

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Първите македонски въстания / Ст. Чилингиров. - София : Макед. науч. инст., 1939. - 13 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1929

Пътни бележки и впечатления

Чилингиров, С.

Чилингиров, С.
Пътни бележки и впечатления / С. Чилингиров. - София : М-во на нар. просвещение, 1929 (София : Държ. печ.). - 112 с. ; 25 см. - (Библиотека за юноши ; N 4)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1923

Ранни камбани

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Ранни камбани : Стихове за деца и младежи / Стилиян Чилингиров. - София : Акация, 1923. - 64 с. ; 21 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1912

Реч, произнесена от преславския народен представител Стилиян Хаджидобрев Чилингиров…

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Реч, произнесена от преславския народен представител Стилиян Хаджидобрев Чилингиров при общите дебати по бюджета : Заседание 26 от 26.11.1911 г / С. Чилингиров. - София : Държ. печ., 1912. - 40 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1938

Рибена кост

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Рибена кост : Роман / Стилиян Чилингиров. - София : Библ. Завети, 1938 (София : Полиграфия). - 300 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1927

Рибният буквар

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Рибният буквар / С. Чилингиров. - София : Печ. Франклин, 1927. - 56 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; N 60)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1910

Славянска антология

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Славянска антология / Състав. С. Чилингиров. - София : Печ. С. М. Стайков, 1910. - 128 с. ; 21 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1935

Слънчова мъка

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Слънчова мъка : Стихотворения за деца / Стилиян Чилингиров. - София : К-т Бълг. книга, [1935] (София : Художник). - 48 с. ; 18,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1920

Сонети

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Сонети / Ст. Чилингиров. - София : Печ. Меркур, 1920. - 56 с. ; 18,5 см. - (Библиотека към сп. Тримесечни литературни сборници)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1925

Софокъл

Бендер

Бендер
Софокъл / Бендер ; Прев. С. Чилингиров. - София : печ. Армейски воен. изд. фонд, 1925. - 68 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; № 38)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1918

Сръбско-българските отношения от най-старо време до днес

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Сръбско-българските отношения от най-старо време до днес / С. Чилингиров. - София : Щаб на действующата армия, 1918. - 204 с. ; 18,5 см. - (Походна войнишка библиотека ; № 53)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1918

Стефан Караджа

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Стефан Караджа : Животописни бележки / С. Чилингиров. - София : Дойче Балкан Цайтунг, 1918. - 30 с. : 6 л. ил. ; 22 см. - (Библиотека Добруджа ; 7)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1993

Стилиян Чилингиров : Сборник материали от научна конференция

Стилиян Чилингиров : Сборник материали от научна конференция - Шумен, 28 октомври 1992 / Състав. и ред. Любомир Стаматов, Петранка Лечева. - Шумен : Илия Р. Блъсков, 1993. - 188 с. : с портр., факс. ; 20 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1920

Тарас Шевченко на български

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Тарас Шевченко на български / Ст. Чилингиров. - София, 1920. - 14 с. ; 23,5 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1929

Тилилей свири

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Тилилей свири : Стихотворения за деца / С. Чилингиров. - София : М-во на нар. просвещение, 1929 (София : Държ. печ.). - 48 с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Библиотека за малките ; N 25)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1928

Това, което видях…

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Това, което видях.. : Отпечатък от кн. 8, год. III на сп. "Народна целина" / С. Чилингиров. - София : Хр. Г. Данов, 1928. - 8 с. ; 24 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1929

Тъй ми се стори

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Тъй ми се стори : Разкази / Ст. Чилингиров. - София : Т. Ф. Чипев, 1929 (София : Доверие). - 96 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1923

Умствената дейност на човека

Овсянико-Куликовски, Дмитрий Николаевич

Овсянико-Куликовски, Дмитрий Николаевич
Умствената дейност на човека / Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовски ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Типограф, 1923. - 40 с. - (Малка енциклопедична библиотека ; 1)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1942

Хаджи Минчо

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Хаджи Минчо : Пиеса в пет действия / Стилиян Хаджидобрев Чилингиров. // Българска мисъл, 1942, N 1 , с. 11-19 ; № 2, с. 69-77 ; № 3, с. 139-149 ; № 4, с. 200-208 ; № 5-6, с. 270-278.

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1923

Хамлет и Дон Кихот

Тургенев, Иван Сергеевич

Тургенев, Иван Сергеевич
Хамлет и Дон Кихот / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Типограф, 1923. - 48 с. ; 18.5 см. - (Малка енциклопедична библиотека ; № 3)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1926

Хляб наш насущний

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Хляб наш насущний : Роман / Стилиян Чилингиров. - София : Печ. Франклин, 1926. - 240 с. ; 20 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1940

Христо Д. Максимов

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Христо Д. Максимов : Личност и педагог / Стилиян Чилингиров. - 2. изд. - София : Печ. П. Глушков, 1940. - 84 с., 1 л. : портр. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1941

Царят на дриплювците

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Царят на дриплювците : Приказки и разкази / Стилиян Хаджидобрев Чилингиров. - София : Печ. Рахвира, 1941. - 16 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Златен клас ; Г. 1, кн. 5)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1934

Читалища след Освобождението

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Читалища след Освобождението / Стилиян Чилингиров. - София : Полиграфия, [1934]. - 23 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1928

Шинел без пагони

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Шинел без пагони : Роман / Ст. Чилингиров. - София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1928]. - 286 с. ; 25 см

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа

Книги

1925

Що е хипнотизъм и как може да бъде използван той

Лорие, С. А.

Лорие, С. А.
Що е хипнотизъм и как може да бъде използван той / С. А. Лорие ; Прев. С. Чилингиров. - София : Печ. Елисей Петков, 1925. - 46 с. ; 18,5 см. - (Малка енциклопедична библиотека ; N 36)

колекция

"Стилиян Чилингиров"

Към Документа