Търсене за: Всичко

Колекция: Архивни документи, снимки, пощенски картички, календари

Тип документи: Всички

Календари

1925

Philips : календар за 1925

Philips : [Календар за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 30,5 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Америка : календар за 1925

Америка : [Календар за] 1925 [на] Международно застрахователно дружество в София. – София, 1925. – 1 л. ; 25 х 35,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Апелсин : календар за 1924

Апелсин : [Календар за] 1924 [на] съд. д-во „Дунав“ – София. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 33 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1923

Балкански папагал

Балкански папагал : [Седмично илюстровано карикатурно издание на сп. „Аз знам всичко“] / Худ. С. С. Злъчкин, Г. VIII, № 1, януарий (1923). – София : Литогр. и печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 63 см

Сава Стоянов Злъчкин е български драматург, карикатурист и фейлетонист.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Блок на труда

Блок на труда : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Братя Маджункови

Братя Маджункови : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Братя Росси, Варна

Братя Росси, Варна : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Бълг. железничарски съюз : календар за 1925

Бълг. железничарски съюз : [Календар за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1922

Българан : календар за 1922 год.

Българан : календар за 1922 год. / Под ред. на Ведбал и Светослав М. – София : сп. Българан, 1922. – 96 с. ; 15 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

България : I-во българско застрахователно д-во в гр. Русе

България : I-во българско застрахователно д-во в гр. Русе. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Българска комунистическа партия : календар за 1923

Българска комунистическа партия : Календар [за] 1923 / Клише „График“. – София : печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 62 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Български земледелски народен съюз : календар за 1923 год.

Български земледелски [земеделски] народен съюз : календар за 1923 год. – София : Цинтогр. и печ. Дневник, Утро, 1922. – 1 л. ; 43,5 х 58,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Български народен морски сговор

Български народен морски сговор : [Календар за] 1924 [година]. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 48 х 64 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Български народен морски сговор

Български народен морски сговор : [Календар за] 1925. – София : Държавна печатница, 1925. – 1 л. ; 33 х 39,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Български Феникс

Български Феникс : Акционерно застрахователно дружество : [Календар за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Вестник за душата

Вестник за душата : Безплатна премия [календар за] 1925 година. – София, 1925. – 1 л. ; 24 х 31,5 см

Вестник за душата : Седмичен лист за литература, обществен живот, мода и домакинство / Гл. ред. Христо Чолчев.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Виктория – Берлин

Виктория – Берлин : Общо застрахователно анонимно д-во : [Календар за] 1925. – София, 1925. – 13 л. ; 21 х29,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Витоша : Бълг. анон. акц. застрах. д-во основано 1914 год.

Витоша : Бълг. анон. акц. застрах. д-во основано 1914 год. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Витоша : Българско застрахователно д-во

Витоша : Българско застрахователно д-во : [Календар за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Витоша : календар за 1924

Витоша : [Календар за] 1924 [на] бълг. акц. застрахов. д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Военен календар 1921

Военен календар [за] 1921 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1921. – 1 л.; 47 х 59 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Военен календар 1922

Военен календар 1922. – [Б. м.]. – 1 л. ; 51 х 59 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Военен календар 1923

Военен календар [за] 1923 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1923. – 1 л. ; 51 х 60 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Военен календар 1924

Военен календар [за] 1924 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1924. – 1 л. ; 44 х 60 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните

Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните : [календар за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 40 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Горски кооперативен календар за 1923 г.

Горски кооперативен календар [за] 1923 г. – София : Горски кооперативен съюз (печ. И. Амбил и Сие), 1923. – 1 л. ; 42 х 57 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Демократически сговор

Демократически сговор : [Календар за] 1925. – София : печ. Витоша, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Демократически сговор : календар за 1924 година

Демократически сговор : Календар [за] 1924 година. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 65 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Детска почивка : календар за 1923

Детска почивка : [календар за] 1923 : Безплатно приложение на сп. Детска почивка. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1923. – 1 л. ; 28 х43 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Доброволна пожарна дружина

Доброволна пожарна дружина : Календар [за] 1924 г. / Клише фотоцинкография А. Прагер. – [София], 1924. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Добруджа – Ориент : Съединени застрахователни дружества в София

Добруджа – Ориент : Съединени застрахователни дружества в София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Добруджа : календар на Акционерно застрахотвателно дружество

Добруджа : [календар на] Акционерно застрахотвателно дружество. – София : Лит. Амбил и сие, 1922. – 1 л.; 33 х 48 см

Йозеф Амбил (1883-1947) - чешки литограф и печатар; съдържател на литография "Амбил"

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Дружество за борба с престъпността

[Календар за] 1925 [на] Дружество за борба с престъпността / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Дунав : Писалищен календар за 1923 година

Дунав : Писалищен календар за 1923 година. – Свищов : Изд. и печ. Д. Т. Дамянов, 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Дунав : Писалищен календар за високосната 1924 година

Дунав : Писалищен календар за високосната 1924 година. – Свищов : Изд. и печ. Д. Т. Дамянов, 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Дупнишко културно просветно и благотворително д-во Рила

Дупнишко културно просветно и благотворително д-во Рила : [Календар за] 1924 [година]. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Европа : календар за 1924

Европа : [Календар за] 1924 [на] франко българско застраховат. д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Европа : Франко-българско застрахователно дружество

Европа: Франко-българско застрахователно дружество. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 30 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Есенции „Лис“

Есенции „Лис“ : [Календар за] 1925. – София : печ. И. Немечек, 1925. – 1 л. ; 33,5 х 40 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Есперанто : календар за 1925

Есперанто : [Календар за] 1925. – Плевен : Зелена звезда (печ. Изгрев), 1925. – 1 л. ; 36 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Занаятчийски календар за 1924

Занаятчийски календар [за] 1924 година / Клише Бакалов. – [София] : Съюз на занаят. и профес. сдружения, 1924. – 1 л. ; 48х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Занаятчийски календар за 1925

Занаятчийски календар [за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 45 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Застраховка „Виктория“

Застраховка „Виктория“ : [Календар за] 1924. – София, 1924. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Звезда : календар за 1923 на Бълг. акц. застрахователно д-во

Звезда : [Календар за] 1923 [на] Бълг. акц. застрахователно д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Звезда : календар за 1925 на Бълг. акц. застрахователно д-во

Звезда : [Календар за] 1925 [на] Бълг. акц. застрахователно д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Звънче : календар на Вестниче за деца и юноши

Звънче : [календар на] Вестниче за деца и юноши. – Русе, 1922. – 1 л.; 29,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Здравец : календар за 1921

Здравец : [календар за] 1921. – Русе : Роглев, 1921. – 1 л.; 31,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Здравец : календар за 1922

Здравец : [календар за] 1922. – Русе : Роглев, 1922. – 1 л. ; 29,5 х 45,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Здравец : календар за 1923

Здравец : [календар за] 1923 [на] сп. Здравец, Русе : Безплатен подарък на абонатите. – Русе : печ. Роглев, 1923. – 1 л. ; 32 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Земледелски народен календар за 1925

Земледелски [земеделски] народен календар [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 34,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Земледелски народен календар за 1925

Ст. Загора

Земледелски [земеделски] народен календар [за] 1925. – Ст. Загора : БЗНС (печ. София : Литогр. И. Амбил), 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Земледелско кооперативно спестовно застрахователно дружество в София

Земледелско [земеделско] кооперативно спестовно застрахователно дружество в София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Илинден : календар за 1923 година

Илинден : календар [за] 1923 година / Клише „График“. – София : Илинденска организация (печ. И. Амбил), 1923. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Илинден : календар за 1925 година

Илинден : Календар [за] 1925 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар „Инвалид“ за 1924

Календар „Инвалид“ : [за] 1924 [на] съюз на двружеството „Инвалид“ в България / Клише Вилхелм Алберт Прагер. – София : Фотоцинкография “Прагер”, 1924. – 1 л. 35,5 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Календар „Св. св. Кирил и Методи“

Календар „Св. св. Кирил и Методи“. – [Б. м.] : Комитет Д. П., 1922. . 76 с. ; 23 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар „Трънски край“

Календар „Трънски край“ : [за] 1924. – София : Литогр. И Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Календар за 1922 г. на Благотворително седмично илюстровано списание „Сираци“

Календар за 1922 г. на Благотворително седмично илюстровано списание „Сираци“. – Пловдив : Модерна пецатница, 1922. – 1 л.; 31 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар за 1923 г. на Фонд Видинско окр. сиропиталище

Календар за 1923 год. на Фонд Видинско окр. сиропиталище. – София : печ. П. Глушков, 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар за 1925

Календар [за] 1925. – София : Литогр. Балкан, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 61 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар за учебната 1925/1926 година

[Календар за учебната] 1925/1926 [година]. – София : Еф. Велинов (литогр. Балкан), 1295. – 1 л. ; 31 х 45 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на бежанците от Западните покрайнини за 1924

Календар на бежанците от Западните покрайнини [за] 1924 / Клише А. Прагер. – София : печ. Политика, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на държавната печатница

Календар на държавната печатница. – 1923. – 1 л. ; 21 х 31 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на младежкия земледелчески съюз

Календар на младежкия земледелчески [земеделчески] съюз [за] 1923 / Клише „График“. – София : Цв. печ. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 31х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на Радикално-демократическата партия за 1923

Календар на Радикално-демократическата партия [за] 1923 / Худ. Хар. К. Тачев. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 42 х 60 см

Харалампи Константинов Тачев е български живописец. Той е първият български художник-декоратор.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар на сп. Земледелска практика за 1925

[Календар на] сп. Земледелска [земеделска] практика [за] 1925 / [Худ.] Д. Хр. Сотиров. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Димо Сотиров (26.09.1880, Калофер – 28.07.1952, София) - художник. Учи от 1898 г. в Държавното рисувално училище в София при П. Клисуров и Ив. Ангелов. Продължава образованието си в Академията за изящни изкуства в Париж при Л. Бона и Л. Мерсон. Учител по рисуване в Калофер и Казанлък, той е оставил безценно съкровище – брилянтни акварели и рисунки. Член на дружеството на независимите художници. Изявява се като портретист. Творбите му се отличават със сигурна рисунка и с реалистична форма.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на списание „Земледелски уроци“ за 1924

Календар на списание „Земледелски уроци“ [за] 1924. – София : Литогр. И Амбил, 1924. – 1 л. ; 32 х 48 см

Притурка на сп. Земледелски [земеделски] уроци.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар на списание „Земледелски уроци“ за 1925

Календар на списание „Земледелски уроци“ [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Притурка на сп. Земледелски [земеделски] уроци.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на читалищния съюз за 1924

Календар на читалищния съюз [за] 1924. – София : печ. Ориент, 1924. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Картинна галерия за юноши

Картинна галерия за юноши : Илюстровано списание за художествено възпитание / Ред. Г. Палашев. – 1906 - . – [София], 1924. – 1 л. ; 23 х 29,5 см

Настоящият календар е извънредно приложение на „Картинна галерия за юноши“, което ще го получат само тия, които се абонират най-късно до 1 февруарий 1924 г.

колекция

Календари

Към Документа

Библиографски указател

1924

Кино-артист : календар за 1924 година

Кино-артист : [Календар за] 1924 [година]. – София : Изд. к-ца „Аполон“ (Цинкогр. и печ. Дневник, Утро), 1924. – 1 л. ; 42 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Коледна елха за сирачетата в[ъв] Варна

Коледна елха за сирачетата в[ъв] Варна : [календар за] 1923 : Негово Високопреосвещенство г.г. Симеон : По случай 50 годишнината му като Варненски и Преславски митрополит 1872-1922. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1922. – 1 л. ; 48 х60 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Континентал : Общо застрахователно дружество в София

Континентал : Общо застрахователно дружество в София. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 31,5 х 44 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Кутловица

Кутловица : Стенен календар [за] 1925. – Фердинанд : печ. Живот, 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Към морето за напредък : календар за 1923

Към морето за напредък : Календар [за] 1923 : Български народен морски сговор. – София : печ. Дневник, Утро, 1923. – 1 л. ; 39 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Ла насионал

Ла насионал : [Календар на] француско застрахователно д-во [за] 1924. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Ла насионал : Французко застрахователно д-во против пожар и за живот

Ла насионал : [Календар на] Французко застрахователно д-во против пожар и за живот [за] 1923. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. . 1 л. ; 34 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Ла патернал (кес патернал) : Френско застрахователно д-во за живот и против пожар

Ла патернал (кес патернал) : Френско застрахователно д-во за живот и против пожар. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 32,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Меркур : календар за 1924 на акционерно търговско и индустриално д-во

Меркур : [Календар за] 1924 [на] акционерно търговско и индустриално д-во. – Русе : печ. Роглев, 1924. – 1 л. 35 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Миньорски календар за 1924

Миньорски календар [за] 1924 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : изд. Държ. мина Бобов дол (печ. и цинкогр. Утро и Дневник), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Мусалла : календар за 1924

Мусалла : [Календар за] 1924 [на] българско акционерно осигурително дружество / [Худ.] П. Тодоров. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 40 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Народна отбрана : календар за 1923

Народна отбрана : [календар за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Народно единство

Народно единство : [Календар за] 1925. – Плевен : изд. и печ. партия „Народно единство“ (печ. Изгрев), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Национал-либерална партия

Национал-либерална партия : [Календар за] 1924 година. – [София], 1924. – 1 л. ; 42 х 58,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Националлиберална партия : календар за 1922

Националлиберална партия : Календар [за] 1922. – [Б. м.]. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1924 / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (печ. Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Негово величество царя на българите Борис III : календар за 1923

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1923 / Скулптура от П. Тошков ; Клише А. Прагер. – Радомир : изд. печ. Зора (печ. И. Амбил и Сие, София), 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Независима Македония : календар за 1924 година

Независима Македония : Календар [за 1924 година] / [Худ.] Георги Цапев. – София : Литогр. И. Амбил, [1924]. – 1 л. ; 46 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Независима Македония : календар за 1925

Независима Македония : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Утро – Дневник, 1925. – 1 л; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година. – Пловдив : Сполука, 1923. – 32 с. ; 12 х 15,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Орел : Българско общо застрахователно д-во в София

Орел : Българско общо застрахователно д-во в София / [Худ.] Т. Железаров. – [София] : Географически институт, 1923. – 1 л., обр. № 648 ; 32,5 х 45 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Орел : календар за 1925

Орел : [Календар на] Българско общо застрахователно д-во [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л., обр. № 735 ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Ориент : календар на Генерално акционерно презастрахователно дружество в София

Ориент : [календар на] Генерално акционерно презастрахователно дружество в София. – София : Лит. Амбил и сие, 1922. – 1 л.; 33 х 48 см

Йозеф Амбил (1883-1947) - чешки литограф и печатар; съдържател на литография "Амбил"

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Партия на труда : календар за 1924

Партия на труда : [Календар за] 1924. – [Б. м.], 1924. – 1 л. ; 35 х 51 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Писалищен календар за 1921

Писалищен календар [за] 1921. – София : Иван К. Божинов, 1921. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Плевенски колоездачен календар за 1925

Плевенски колоездачен календар [за] 1925. – Плевен : печ. Изгрев, 1925. – 1 л. ; 40 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Природа : календар за 1924

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1924 / [Худ.] Алекс. Божинов. – Г. XXIV, 1924. – София : Държавна печатница. – 1 л. ; 35 х 50 см

Александър Николов Божинов (1878-1968) е български художник, публицист и писател, един от авторитетите в областта на карикатурата и илюстрацията. Александър Божинов е смятан за основател на карикатурата като изкуство в България.

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1925

Природа : календар за 1925

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1925 / [Худ.] К. Щъркелов. – Г. XXV, 1925. – София : печ. Художник, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Константин Георгиев Щъркелов (25 март 1889 - 29 април 1961) е български художник-пейзажист, майстор на акварела. През 1915 г. завършва живопис в Държавното художествено-индустриално училище в София при проф. Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Росица : календар за 1921

[Осми] VIII календар „Росица“. – Търново : Печ. „XX век“, 1921. – 1 л.; 41 х 59 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Светулка

Светулка : [Детско списание с картинки] : [календар за] 1923 : Безплатен подарък на абонатите. – София : изд. Ал. Паскалев (печ. Дневник, Утро), 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Сила : Българско осигурит. дружество

Сила : Българско осигурит. дружество. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Сила : календар за 1924

Сила : [Календар за] 1924 [на] българско осигурително дружество. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сила : календар за 1925

Сила : Календар за 1925 на Българско общо осигурително д-во, София. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Скрипча и Магарица

Скрипча и Магарица : [Календар за] 1924. – [Б. м.], 1924. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Слънце : календар на 1925

Слънце : [Календар на] Народно застрахователно дружество в София [за] 1925 г. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Слънце : календар на Народно застрахователно дружество

Слънце : [Календар на] Народно застрахователно дружество в София [за] 1924. – София : печ. И. Немечек, 1924. – 1 л. ; 31 х 47 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Слънце : Народно застрахователно д-ство

Слънце : [календар на] Народно застрахователно д-ство [за] 1923. – София : печ. Балкан, 1923. – 1л. ; 31 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Слънце : Народно застрахователно дружество в София

Слънце : Народно застрахователно дружество в София : [Календар за] 1924. – София : печ. И. Немечек, 1924. – 1 л. ; 31 х 51 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Сокол : Българско общо осигур. д-во – София

„Сокол“ : Българско общо осигур. д-во – София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47, 5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сокол : календар за 1925

Сокол : [календар на] Българско общо осигурително дружество, София [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сокол : календар за 1925 на Ловна организация

Сокол : [Календар за] 1925 [на] Ловна организация / Худ. А. Спасов ; Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

Ангел Спасов – скулптури, живописни платна и рисунки – роден на 11 ноември 1884 г. Учи скулптура при Жеко Спиридонов и живопис при Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Сокол : календар на Бълг. общоосигурително дружество

Сокол : [календар на] Бълг. общоосигурително дружество. – София : Литография България, 1921. - 1 л.; 30 х 46 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Сокол : календар на Българско общо осигурително дружество

Сокол : [Календар на] Българско общо осигурително дружество, София [за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

София : Акционерно презастрахователно дружество в София

София : Акционерно презастрахователно дружество в София : Календар [за] 1925. – София : печ. И. Немечек, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

София : календар на Акционерно презастрахователно дружество

София : Календар [на] Акционерно презастрахователно дружество в София [за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 37 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Социалдемократически календар

Социалдемократически календар. – София : печ. И. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Социалдемократически календар за 1924 година

Социалдемократически календар : [за] 1924 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 51,5 см

Изд. на Обществена мисъл : месечно социалистическо списание за наука, литература и обществен живот ; Народ : ежедневник на Работническата социалдемократическа партия ; Стожер : седмичен орган на Селския работнически съюз.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Социалдемократически календар за 1925

Социалдемократически календар [за] 1925 / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Стоил Петров и синове : календар за 1923

Стоил Петров и синове : [календар за] 1923. – София : печ. Дневник, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Сфинкс : календар на Бълг. акц. застрахователно дружество

Сфинкс : [календар на] Бълг. акц. застрахователно дружество. – София : Право, 1921. – 1 л.; 31,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на зап. подофицери

Съюз на зап. подофицери : [Календар за] 1924 [година] / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 41 х 58 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на зап. подофицери

Съюз на зап. подофицери : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов ; Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Съюз на Запасните подофицери : календар за 1923

Съюз на Запасните подофицери : [календар за] 1923. – София : Цинкограф. и печ. Дневник – Утро, 1922. – 1 л. ; 33,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на македонската младеж в България

Съюз на македонската младеж в България : календар [за] 1924 / [Худ.] Г. Цапев. – София : печ. Художник, 1924. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на професионалните музиканти в България

Съюз на професионалните музиканти в България : [Календар за] 1925 / Худ. А. Василиев. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

Асен Василиев Петров е български изкуствовед и художник, професор, народен деятел на изкуството, почетен гражданин на Кюстендил, член на Съюза на българските художници. Роден е в Кюстендил. Завършва Художествената академия – София (1925) със специалност живопис. През 1917 г. участва в изложбата на младите художници (организирана в училищната трапезария, Кюстендил) заедно с Владимир Димитров – Майстора, Кирил Цонев, Мориц Бенционов и др. Учителства в Берковица, Шумен и София. Като учител в Шумен (1927 – 1930) сътрудничи на читалището, изнася беседи върху изкуството, декоратор е на читалищния театър. Участва в археологически разкопки в Мадара и прави над 400 рисунки на откритите там находки; поставя началото на изкуствоведската си събирателска дейност.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България : [календар за] 1923. – София : Клише „График“ ; Цв. печ. И. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 46,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България : [Календар за] 1924 [година] / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47 х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на санитарния и ветеринарния персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарния персонал в България : [Календар за] 1925 / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Телеграфопощенски и телефонен съюз

Телеграфопощенски и телефонен съюз : [Календар за] 1924 [година]. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Толстоизъм

[Толстоизъм] : [Календар за] 1925. – [София] : Посредник, 1925. – 1 л. ; 32 х 48,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Томасян : календар за 1925

Томасян : Календар [за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Тракийски календар за 1924 високосна г.

Тракийски календар [за] 1924 високосна г. / Клише График. - София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Тракийски календар за 1925

Тракийски календар [за] 1925 / Худ. В. Наумов. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

Владимир Наумов (1897-1949) е български художник, рисува предимно пейзажи, открояващи се с наситеност и колорит..

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Трудови календари за 1923

Трудови календар[и за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 36 х 53,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Търговско стопански календар за 1925

Търговско стопански календар [за] 1925. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 58 х 84 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Християнин : календар за 1923

Християнин : календар [за] 1923 / Худож. бюро С.Б.Х. Русе. – София : Дневник – Утро, 1922. – 1 л. ; 34 х 51 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Цар Борис III : календар за 1925

Цар Борис III : [Календар за] 1925. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Цар Борис III : Стенен календар за 1923

Цар Борис III : Стенен календар [за] 1923. – София : Литогр. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 45 х 62,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Целокупна и независима България

Целокупна и независима България : Национал-либерална партия : календар за 1923 година / Клише „График“. – София : в. Независимост, (печ. И. Амбил и Сие), 1923. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Чиновническо кооперативно спестовно застрахов. дружество

Чиновническо кооперативно спестовно застрахов. дружество. – София : Литогр. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 34 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Юнак : календар за 1925

Юнак : Календар [на] Съюз на българските гимнастически дружества [за] 1925 / [Худ.] Д. Занков. – София : Софийски юнак (литогр. Балкан), 1925. – 1 л. ; 34 х 48 см

Дончо Занков е български художник, живописец. Роден е през 1893 г.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Юнион : календар за 1923 на застрахователно дружество

Юнион : Календар [за] 1923 [на застрахователно дружество]. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Юнион : календар за 1924 на застрахователно дружество

Юнион : [Календар за] 1924 [на застрахователно дружество]. – [София], 1924. – 1 л. ; 27 х 34 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Юнион : календар за 1925

Юнион : Осигурително дружество : [Календар за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 24,5 х 32 см

колекция

Календари

Към Документа