Търсене за: Всичко

Колекция: Архивни документи, снимки, пощенски картички, календари

Тип документи: Всички

Книги

1995

„Двенадцать“ и „Септември“

Александър Блок, Гео Милев

Блок, Александър и др.
"Двенадцать" и "Септември" : Диалогът на две поеми / Александър Блок, Гео Милев. - Фототип. изд. - София : Друж. Гражданин, 1995. - 115 с. : с прил. : 15 с. ; 20 см + Прил.

Съдържа и прил.: "Двенадцать" и "Септември" : в спор с предходните поетически и жанрови системи / Михаил Неделчев Текст на рус. и бълг. ез.


колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1988

„Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време

Кьосев, Александър

"Пролетен вятър" на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време : [Изследване] / Александър Кьосев . - София : Унив. изд. Климент Охридски, 1988 . - 208 с. ; 20 см . - (Библиотека Дебюти : Първи книги на млади български учени. Литературознание)

1 110 тир.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

200 години свети Райко Шуменски

Отг. ред. Тотю Тотев

[Двеста] 200 години свети Райко Шуменски / Отг. ред. Тотю Тотев . - Шумен : ЮниЕкспрес, 2002 . - 188 с. ; 21 см.
ISBN 954-91066-7-5

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

A Concise Atlas of the Republic of Croatia and of the Republic of Bosna and Hercegovina

Ljubomir Antic et al.

A Concise Atlas of the Republic of Croatia and of the Republic of Bosna and Hercegovina / Ljubomir Antic et al. - Zagreb : The MiroslavKrleza Lexicographical Inst., 1993. - 1 атлас (160 с.) : с цв. к. ; 30 см
ISBN 953-6036-00-2

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Bulgaria : Od rzadow komunistycznych do demokracji parlamentarnej

Jackowicz, Jerzy

Jackowicz, Jerzy
Bulgaria : Od rzadow komunistycznych do demokracji parlamentarnej : 1988-1991 / Jerzy Jackowicz. - Warszawa : Inst. Studiow Polit., 1992. - 100 с. ; 23 см
ISBN 83-85479-25-2

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1984

Czy diabel moze byc zbawiony i 27 innych kazan

Kolakowski, Leszek

Kolakowski, Leszek
Czy diabel moze byc zbawiony i 27 innych kazan / Leszek Kolakowski. - London : Aneks, 1984. - 354 с. ; 21 см
ISBN 0-906601-13-4

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1994

Dwaj jezdzcy apokalipsy : Stalin i Hitler

Niekrasz, Lech Z.

Niekrasz, Lech Z.
Dwaj jezdzcy apokalipsy : Stalin i Hitler : biografia porownawcza / Lech Z. Niekrasz. - Zielona Gora : Oficyna Wydawnicza Jozefa Niekrasza, 1994. - 350 с. : с 2 порт. ; 23 см
ISBN 83-902381-0-1

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1989

Gorycz nadziei

Lubart-Krzysica, Jacek

Lubart-Krzysica, Jacek
Gorycz nadziei / Jacek Lubart-Krzysica. - Krakow : Oficyna Konfraterni Poetow, 1989. - 48 с. ; 13 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1997

Homo legens в русской литературе XIX века

Чавдарова, Дечка Дечева

[Хомо] Homo legens в русской литературе XIX века / Дечка Чавдарова ; [Предг.] Николай Георгиев . - Шумен : Аксиос, 1997 . - 142 с. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Hrvatsko-bulgarski uzajamni odnosi kroz stoljeca

Hrvatsko-bulgarski uzajamni odnosi kroz stoljeca. - Sofia : Macedonia Press, 1999 . - 160 с. ; 20 см
ISBN 954-88-23-33-0

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Leszek Balcerowicz : Wytrwac

Gach, Zbigniew

Gach, Zbigniew
Leszek Balcerowicz : Wytrwac / Zbigniew Gach. - Warszawa : Interim, 1993. - 198 с. : с прил. фотогр. ; 20 см
ISBN 83-85083-31-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1989

Literary Galicia : From post-war to post-modern

Michajlow, Adam et all.

Michajlow, Adam et all.
Literary Galicia : From post-war to post-modern : A local guide to the global imagination / Adam Michajlow, Waldemar Paclawski. - Krakow : Oficyna Literacka, 1991. - 191 с. : с порт. ; 21 см
ISBN 83-85158-32-4

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Marcowe gadanie : Komentarze do slow 1966-1971

Glowinski, Michal

Glowinski, Michal
Marcowe gadanie : Komentarze do slow 1966-1971 / Michal Glowinski. - Warszawa : PoMOST, 1991. - 339 с. ; 20 см
ISBN 83-85219-03-X

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Nasze rozmowy

Nowosad, Andrzej

Nowosad, Andrzej
Nasze rozmowy / Andrzej Nowosad. - Krakow : Oficyna Konfraterni Poetow, 1991. - 32 с. ; 14 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Nowomowa po polsku

Glowinski, Michal

Glowinski, Michal
Nowomowa po polsku / Michal Glowinski. - Warszawa : PEN, 1990. - 151 с. ; 20 см
ISBN 83-85254-01-3

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1996

Obraz wielkiej przemiany w poezji bulgarskiej

Sujecka, Jolanta

Sujecka-Zajac, Jolanta
Obraz wielkiej przemiany w poezji bulgarskiej : 1918 - 1925 / Jolanta Sujecka. - Warszawa : Slawistyczny Osrodek Wyd., 1996. - 111 с. ; 22 см. - (Literatura na pograniczach ; 8)
ISBN 83-86619-80-5

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Od sneni k realite : Vzpominky z let 1989-1999

Dienstbier, Jir

Dienstbier, Jiri
Od sneni k realite : Vzpominky z let 1989-1999 / Jiri Dienstbier. - Praha, 1999. - 444 с. : с фотогр. ; 23 см
ISBN 80-7106-325-8

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Oswajanie skorpionow : Szkice o literaturze bulgarskiej

Galazka, Wojciech

Galazka, Wojciech
Oswajanie skorpionow : Szkice o literaturze bulgarskiej / Wojciech Galazka. - Krakow : Secesja, 1992. - 127 с. ; 20 см
ISBN 83-7052-071-5

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2001

Ovo bi mogao biti Vas srecan dan

Prodanovic, Mileta

Prodanovic, Mileta
Ovo bi mogao biti Vas srecan dan / Mileta Prodanovic. - Beograd : Stubovi kulture, 2001. - 188 с. ; 17 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Paranoja : Zapis choroby

Roman, Andrzej

Roman, Andrzej
Paranoja : Zapis choroby / Andrzej Roman. - Warszawa : Ed. Spotkania, 1990. - 200 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Peereliada : Komentarze do slow 1976-1981

Glowinski, Michal

Glowinski, Michal
Peereliada : Komentarze do slow 1976-1981 / Michal Glowinski. - Warszawa : Panstwowy inst. Wydawniczy, 1993. - 390 с. ; 20 см
ISBN 83-06-02291-2

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1973

Penczo Slawejkow : Tradycjonalizm i nowatorstwo

Dabek-Wirgowa, Teresa

Dabek-Wirgowa, Teresa
Penczo Slawejkow : Tradycjonalizm i nowatorstwo / Teresa Dabek-Wirgowa. - Wroclaw : Polska akad. nauk, 1973. - 175 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Philips : календар за 1925

Philips : [Календар за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 30,5 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1988

Poetyka i polityka : Proza serbskiej lewicy miedzywojennej

Dabrowska-Partyka, Maria

Dabrowska-Partyka, Maria
Poetyka i polityka : Proza serbskiej lewicy miedzywojennej / Maria Dabrowska-Partyka. - Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 106 с. ; 24 см. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 855. Prace Historycznoliterackie ; 68)
ISBN 83-01-08794-3

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1994

Pravica, ne mascevanje : Spomini

Wiesenthal, Simon

Wiesenthal, Simon
Pravica, ne mascevanje : Spomini / Simon Wiesenthal ; Прев. Bojan Grobovsek. - Ljubljana : Enotnost, 1994. - 375 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2013

Quintaptich : Стихотворения

Шуликов, Пламен

Quintaptich : Стихотворения / Пламен Шуликов ; Худож. Борислав Кьосев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2009

Rus(оист)кият идеал : Концептът естественост и автопортрет на руснака в руската литература на XIX век

Чавдарова, Дечка Дечева

Rus(оист)кият идеал : Концептът естественост и автопортрет на руснака в руската литература на XIX век / Дечка Дечева Чавдарова . - Велико Търново : Фабер, 2009 . - 228 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Slovenia : Art guide

Sumi, Nace

Sumi, Nace
Slovenia : Art guide / Nace Sumi. - Ljubljana : Marketing, 1991. - 209 с. : с ил., к. ; 31 см + карта

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Smak malin i czeresni

Pastuszewski, Stefan

Pastuszewski, Stefan
Smak malin i czeresni / Stefan Pastuszewski. - Bydgoszcz : Swiadectwo, 1992. - 68 с. ; 15 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Stany Zjednoczone a wspolczesne procesy i koncepcje integracji europejskiej

Jaskiernia, Jerzy

Jaskiernia, Jerzy
Stany Zjednoczone a wspolczesne procesy i koncepcje integracji europejskiej / Jerzy Jaskiernia. - Warszawa : Inst. Studiow Politycznych PAN, 1992. - 290 с. ; 24 см
ISBN 83-85479-09-0

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Towards a common chadic lexicon

Ibriszimow, Dymitr

Ibriszimow, Dymitr
Towards a common chadic lexicon / Dymitr Ibriszimow. - Krakow : Nakl. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1990. - 123 с. : с прил. ; 24 см. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 988. Prace Jezykoznawcze ; 102)
ISBN 83-233-0371-1

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1994

Адам и Ева по време на кризата

Кинов, Васил

Адам и Ева по време на кризата : Роман / Васил Кинов . - София : Данилф прес, [1994] . - 62 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2003

Аз съм

Славчева, Елина

Аз съм : Стихотворения / Елина Славчева ; Ил. Елена Славчева . - Варна : Зограф, 2003 . - 48 с. : с ил. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

Азбуки

Личева, Амелия Веселинова

Азбуки : [Стихове] / Амелия Личева . - София : Златорог, 2002 . - 48 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2011

Александър Солженицин : Класика срещу канон

Донев, Владимир Иванов

Александър Солженицин : Класика срещу канон / Владимир Донев . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 131 с. ; 20 см. Рез. на англ., бълг. ез.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Америка : календар за 1925

Америка : [Календар за] 1925 [на] Международно застрахователно дружество в София. – София, 1925. – 1 л. ; 25 х 35,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Апелсин : календар за 1924

Апелсин : [Календар за] 1924 [на] съд. д-во „Дунав“ – София. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 33 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Архивни документи

2006

Архив на Богдан Тетовски : Св. 1

Тетовски, Богдан
Архив на Богдан Тетовски : Св. 1-3 / Богдан Тетовски. - Шумен, 2006.- 35 см. - (Оригинални документи).
Св. 1. [Стихове]. - 158 с. : 1 л. портр., 71 л. ръкоп., 6 л. печ.

колекция

Личен архив на Богдан Тетовски

Към Документа

Книги

1999

Бай Ганьо : Между Европа и Отечеството

Иванов, Живко

Бай Ганьо : Между Европа и Отечеството / Живко Иванов . - София : ЕТО, 1999 . - 288 с. ; 20 см. Библиогр. с. 262-285.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2015

Бакърена фабрика

Сабоурин, Владимир

Бакърена фабрика : Стихове / Владимир Сабоурин . - София : Фонд. Литературен вестник, 2015 . - 120 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Периодични издания

1923

Балкански папагал

Балкански папагал : [Седмично илюстровано карикатурно издание на сп. „Аз знам всичко“] / Худ. С. С. Злъчкин, Г. VIII, № 1, януарий (1923). – София : Литогр. и печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 63 см

Сава Стоянов Злъчкин е български драматург, карикатурист и фейлетонист.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2012

Бестиарии

Горчев, Антонин

Горчев, Антонин
Бестиарии : Стихотворения / Антонин Горчев ; Худож. Валерий Желязков ; Фотогр. Ивайло Сакелариев. - В. Търново : Фабер, 2012. - 27 с. : 4 л. цв. прил. ; 20 см
ISBN 978-954-400-655-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2011

Библейски откровения

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
Библейски откровения : Поезия / Лина Борджиева. - София : Бълг. книжница, 2011. - 127 с. ; 20 см
ISBN 978-954-380-231-9

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Блок на труда

Блок на труда : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1998

Ботев : Тялото на национализма

Пелева, Инна

Ботев : Тялото на национализма / Инна Пелева . - София : Кралица Маб, 1998 . - 326 с. ; 20 см . - (Нова българистика НБУ)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Братя Маджункови

Братя Маджункови : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Братя Росси, Варна

Братя Росси, Варна : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Бълг. железничарски съюз : календар за 1925

Бълг. железничарски съюз : [Календар за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1922

Българан : календар за 1922 год.

Българан : календар за 1922 год. / Под ред. на Ведбал и Светослав М. – София : сп. Българан, 1922. – 96 с. ; 15 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

България : I-во българско застрахователно д-во в гр. Русе

България : I-во българско застрахователно д-во в гр. Русе. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2011

Българска възрожденска поезия

Подб., ред. и уводна студия Кирил Топалов

Българска възрожденска поезия : Антология / Подб., ред. и уводна студия Кирил Топалов. - София : Акад. за балканска цивилизация, 2012. - 544 с. ; 24 см
ISBN 978-954-9459-08-1

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Българска комунистическа партия : календар за 1923

Българска комунистическа партия : Календар [за] 1923 / Клише „График“. – София : печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 62 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2014

Българска лирика : „Забутаното“ поколение от 80-те години на XX век

Алипиева, Антоанета

Алипиева, Антоанета Петрова
Българска лирика : "Забутаното" поколение от 80-те години на XX век / Антоанета Алипиева. - В. Търново : Слово, 2014. - 152 с. ; 20 см
ISBN 978-954-439-994-8

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2011

Българска литература : Критически етюди

Ангелова-Дамянова, София

Ангелова-Дамянова, София
Българска литература : Критически етюди / София Ангелова-Дамянова. - Бургас : Либра Скорп, 2011. - 176 с. ; 20 см
ISBN 978-954-471-130-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2010

Българската поезия в сръбския периодичен печат

Димков, Николай

Димков, Николай Димитров
Българската поезия в сръбския периодичен печат : До Първата световна война / Николай Димков. - Шумен : Добри Войников, 2010. - 219 с. ; 20 см
ISBN 978-954-92412-5-9

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Български земледелски народен съюз : календар за 1923 год.

Български земледелски [земеделски] народен съюз : календар за 1923 год. – София : Цинтогр. и печ. Дневник, Утро, 1922. – 1 л. ; 43,5 х 58,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Български народен морски сговор

Български народен морски сговор : [Календар за] 1924 [година]. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 48 х 64 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Български народен морски сговор

Български народен морски сговор : [Календар за] 1925. – София : Държавна печатница, 1925. – 1 л. ; 33 х 39,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Български Феникс

Български Феникс : Акционерно застрахователно дружество : [Календар за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1978

Българските вълшебни приказки

Парпулова, Любомира

Българските вълшебни приказки : Въведение в поетиката : Монография / Любомира Парпулова ; Отг. ред. Петър Динеков . - София : БАН, 1978 . - 234 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Българско възраждане : Литературни студии и портрети

Димков, Николай Димитров

Димков, Николай Димитров
Българско възраждане : Литературни студии и портрети : Кн. 1 - / Николай Димитров Димков. - Шумен : Хелион, 1999. - 20 см

Кн. 1. - 1999. - 180 с. - ISBN 954-8741-04-0

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

В антрето на демокрацията

Величков, Георги

Величков, Георги Василев
В антрето на демокрацията : Публицистика / Георги Величков. - София : Перо, 1990. - 64 с. ; 21 см. - (Библиотека Перо : Публицистика ; Х 1)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Вестник за душата

Вестник за душата : Безплатна премия [календар за] 1925 година. – София, 1925. – 1 л. ; 24 х 31,5 см

Вестник за душата : Седмичен лист за литература, обществен живот, мода и домакинство / Гл. ред. Христо Чолчев.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Виктория – Берлин

Виктория – Берлин : Общо застрахователно анонимно д-во : [Календар за] 1925. – София, 1925. – 13 л. ; 21 х29,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2012

Високо, зелено и нежно

Тахир, Мюмюн

Високо, зелено и нежно : Разкази и есета / Мюмюн Тахир . - София : Светулка 44, 2012 . - 288 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Витоша : Бълг. анон. акц. застрах. д-во основано 1914 год.

Витоша : Бълг. анон. акц. застрах. д-во основано 1914 год. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Витоша : Българско застрахователно д-во

Витоша : Българско застрахователно д-во : [Календар за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Витоша : календар за 1924

Витоша : [Календар за] 1924 [на] бълг. акц. застрахов. д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Военен календар 1921

Военен календар [за] 1921 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1921. – 1 л.; 47 х 59 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Военен календар 1922

Военен календар 1922. – [Б. м.]. – 1 л. ; 51 х 59 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Военен календар 1923

Военен календар [за] 1923 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1923. – 1 л. ; 51 х 60 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Военен календар 1924

Военен календар [за] 1924 / Худ. Б. Денев. – София : Изд. и печ. Географически институт, 1924. – 1 л. ; 44 х 60 см

Борис Денев Чоканов е български художник, предимно пейзажист, но и автор на портрети и фигурални композиции. Художник при Министерство на войната (1914 – 1929).

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2000

Воля за свобода

Калчев, Иван Петров

Воля за свобода = Will to Freedom = Volonte de Liberte / Иван Калчев . - София : Сердолик, 2000 . - 156 с. : с ил. ; 20 см. Текст и на англ., фр., рус. ез. Съдържа и За автора.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2014

Времена и културно общуване

Тахиров, Мюмюн

Времена и културно общуване / Мюмюн Тахиров . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 402 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Възраждане : България и българите в преход към новото време

Бонева, Вера

Бонева, Вера Петрова
Възраждане : България и българите в преход към новото време : Академичен обзор / Вера Бонева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005. - 503 с. ; 24 см
ISBN 954-577-300-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2007

Г. П. Стаматов – между същностите и привидностите

Лукова, Калина

Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите : Изследване / Калина Лукова . - София : Янита ЯС, 2007 . - 336 с. ; 22 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Галера

Горчев, Антонин

Горчев, Антонин
Галера : Стихотворения / Антонин Горчев. - София : Бълг. писател, 2005. - 64 с. ; 22 см
ISBN 954-443-483-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1985

Георги П. Стаматов : За някои страни от поетиката на разказа

Йовева, Румяна

Георги П. Стаматов : За някои страни от поетиката на разказа : [Изследване] / Румяна Йовева . - София : Нар. просв., 1985 (Хасково : Ат. Стратиев) . - 136 с. ; 20 см . - (Поредица В света на литературата)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните

Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните : [календар за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 40 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2010

Годините носят празен товар на гърба си

Николов, Николай Кънчев

Годините носят празен товар на гърба си / Николай Кънчев Николов . - Шумен, 2010 . - 44 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Горски кооперативен календар за 1923 г.

Горски кооперативен календар [за] 1923 г. – София : Горски кооперативен съюз (печ. И. Амбил и Сие), 1923. – 1 л. ; 42 х 57 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1989

Градините на Адам и Ева

Петков, Любен

Градините на Адам и Ева : [Разкази] / Любен Петков . - София : Бълг. писател, 1989 (Варна : Ст. Добрев-Странджата) . - 279 с. : с портр. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2012

Двете култури и техните поети

Неделчев, Михаил Димитров

Двете култури и техните поети / Михаил Неделчев . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 144 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Демократически сговор

Демократически сговор : [Календар за] 1925. – София : печ. Витоша, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Демократически сговор : календар за 1924 година

Демократически сговор : Календар [за] 1924 година. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 65 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Детска почивка : календар за 1923

Детска почивка : [календар за] 1923 : Безплатно приложение на сп. Детска почивка. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1923. – 1 л. ; 28 х43 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1996

Детството на Христос

Славянска, Христина Милчева

Детството на Христос : [Роман за деца] / Христина Милчева Славянска . - София : Безсмъртни мисли, 1996 . - 112 с. : 8 л. цв. ил. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Диви круши с мед

Кирай, Золтан - превод

Диви круши с мед : Стихотворения / Золтан Кирай ; Прев. от унг. Нино Николов и др. . - София : Еврика, 1991 . - 64 с. ; 16 см. Без сведение за ориг. загл Други прев.: Н. Кънчев, Г. Крумов, Кр. Станишев, Б. Вулжев, М. Берберов, Н. Гинев, Хр. Фотев Офс. изд 600 тир

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2008

До началото на времето

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
До началото на времето : поезия / Лина Борджиева ; Худож. Иван Господинов. - София : Бълг. писател, 2008. - 72 с. : с ил. ; 20 см
ISBN 978-954-443-698-8

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Доброволна пожарна дружина

Доброволна пожарна дружина : Календар [за] 1924 г. / Клише фотоцинкография А. Прагер. – [София], 1924. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Добруджа – Ориент : Съединени застрахователни дружества в София

Добруджа – Ориент : Съединени застрахователни дружества в София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Добруджа : календар на Акционерно застрахотвателно дружество

Добруджа : [календар на] Акционерно застрахотвателно дружество. – София : Лит. Амбил и сие, 1922. – 1 л.; 33 х 48 см

Йозеф Амбил (1883-1947) - чешки литограф и печатар; съдържател на литография "Амбил"

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2002

Докато Бог не покаже лицето си

Карабелова, Магда

Докато Бог не покаже лицето си : Споменни есета / Магда Карабелова . - София : Карина - Мариана Тодорова, 2002 . - 280 с. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1988

Дон Кихот в българската поезия

Велчев, Петър - съставител

Дон Кихот в българската поезия : Антология / Състав., ред. и предг. Петър Велчев . - София : ОФ, 1988 (В. Търново : Д. Найденов) . - 271 с. ; 21 см. 3 200 тир Библиогр. с. 255-261 ; Азб. показалец Подв.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1994

Другият етнос

Фотев, Георги

Другият етнос : [Теоретичен анализ] / Георги Фотев . - София : Акад. изд. М. Дринов, 1994 . - 224 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Дружество за борба с престъпността

[Календар за] 1925 [на] Дружество за борба с престъпността / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1993

Думи върху други думи

Христов, Борис

Думи върху други думи : [Алегории] = Words on Wordse / Борис Христов ; Ил. Анри Кулев . - София : Петриков, 1993 . - 40 с. : с ил., 27 л. ил. ; 20Х22 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Дунав : Писалищен календар за 1923 година

Дунав : Писалищен календар за 1923 година. – Свищов : Изд. и печ. Д. Т. Дамянов, 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Дунав : Писалищен календар за високосната 1924 година

Дунав : Писалищен календар за високосната 1924 година. – Свищов : Изд. и печ. Д. Т. Дамянов, 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Дупнишко културно просветно и благотворително д-во Рила

Дупнишко културно просветно и благотворително д-во Рила : [Календар за] 1924 [година]. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1924. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1990

Дъх на ягоди, полъх на любов и телеграма

Христосков, Начо

Дъх на ягоди, полъх на любов и телеграма : Новели / Начо Христосков . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 152 с. ; 19 см . - (Дебют проза)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Европа : календар за 1924

Европа : [Календар за] 1924 [на] франко българско застраховат. д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Европа : Франко-българско застрахователно дружество

Европа: Франко-българско застрахователно дружество. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 30 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2012

Европейска литература

Станчева, Румяна Лъчезарова

Европейска литература / Европейски литератури : Европейски ли са балканските литератури? / Румяна Л. Станчева . - София : Балкани, 2012 . - 264 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2008

Емоциите в културата на българското Възраждане

Дамянова, Румяна

Дамянова, Румяна Иванова
Емоциите в културата на българското Възраждане / Румяна Дамянова. - София : Сиела, 2008. - 200 с. ; 20 см
ISBN 978-954-28-0274-7

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2012

Енсо : Стихотворения

Христов, Владислав Минчев

Енсо : Стихотворения / Владислав Христов . - София : Ерго, 2012 . - 87 с. ; 20 см . - (Нова българска лира)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1985

Епоха, земя и хора

Миладинова-Алексиева, Царевна

Епоха, земя и хора : [Спомени, статии, писма] / Царевна Миладинова-Алексиева ; Състав., комент. и бел. Елисавета Миладинова ; Под ред. на Румяна Радкова ; [С предг. от] Румяна Радкова, Елисавета Миладинова . - София : ОФ, 1985 (В. Търново : Д. Найденов) . - 423 с., 4 л. : портр., ил., факс. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Есенции „Лис“

Есенции „Лис“ : [Календар за] 1925. – София : печ. И. Немечек, 1925. – 1 л. ; 33,5 х 40 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Есперанто : календар за 1925

Есперанто : [Календар за] 1925. – Плевен : Зелена звезда (печ. Изгрев), 1925. – 1 л. ; 36 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1990

Етаж

Крумов, Червенко

Етаж : Стихотворения / Червенко Крумов . - София : Нар. младеж, 1990 . - 48 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Етнокултурни взаимодействия

Янкова, Венета

Етнокултурни взаимодействия : [Етнокултурното наследство на българи и турци] / Венета Янкова . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 192 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2001

Жанрова специфика на семантичното моделиране в лириката

Камбуров, Димитър Костадинов

Жанрова специфика на семантичното моделиране в лириката : канонът Яворов : Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен "доктор" / Димитър Костадинов Камбуров . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2001 . - 44 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1984

Животът на летописеца

Ташев, Тодор Лазаров

Животът на летописеца [Захари Стоянов] : Ч. 1 - / Тодор Ташев . - Пловдив : Хр. Г. данов, 1984 . - 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1979

За душата

Аристотел

Аристотел
За душата : [Трактат] / Аристотел ; Авт. на встъп. студия Ради Радев ; Прев. от старогр. Марко Ст. Марков. - София : Наука и изкуство, 1979. - 120 с. ; 20,5 см. - (Философско наследство)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1995

За религиозните кодове на българската литература

Цанов, Страшимир Митков

За религиозните кодове на българската литература / Страшимир Цанов . - Шумен : Антос, 1995 . - 80 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Занаятчийски календар за 1924

Занаятчийски календар [за] 1924 година / Клише Бакалов. – [София] : Съюз на занаят. и профес. сдружения, 1924. – 1 л. ; 48х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Занаятчийски календар за 1925

Занаятчийски календар [за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 45 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2013

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури

Пенев, Боян

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури / Боян Пенев ; Състав. и встъп. студия Калина Бахнева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 296 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1996

Записки по българските реформи

Пейков, Тошо К.

Записки по българските реформи : Анализ на един неуспешен преход / Тошо К. Пейков . - София : Янус, 1996 . - 672 с. : с табл., диагр., факс. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Застраховка „Виктория“

Застраховка „Виктория“ : [Календар за] 1924. – София, 1924. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2014

Затишия

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
Затишия : Поезия / Лина Борджиева. - София : Бълг. книжница, 2014. - 96 с. ; 20 см
ISBN 978-954-380-303-3

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Звезда : календар за 1923 на Бълг. акц. застрахователно д-во

Звезда : [Календар за] 1923 [на] Бълг. акц. застрахователно д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31 х 42 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Звезда : календар за 1925 на Бълг. акц. застрахователно д-во

Звезда : [Календар за] 1925 [на] Бълг. акц. застрахователно д-во. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Звънче : календар на Вестниче за деца и юноши

Звънче : [календар на] Вестниче за деца и юноши. – Русе, 1922. – 1 л.; 29,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Здравец : календар за 1921

Здравец : [календар за] 1921. – Русе : Роглев, 1921. – 1 л.; 31,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Здравец : календар за 1922

Здравец : [календар за] 1922. – Русе : Роглев, 1922. – 1 л. ; 29,5 х 45,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Здравец : календар за 1923

Здравец : [календар за] 1923 [на] сп. Здравец, Русе : Безплатен подарък на абонатите. – Русе : печ. Роглев, 1923. – 1 л. ; 32 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Земледелски народен календар за 1925

Земледелски [земеделски] народен календар [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 34,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Земледелски народен календар за 1925

Ст. Загора

Земледелски [земеделски] народен календар [за] 1925. – Ст. Загора : БЗНС (печ. София : Литогр. И. Амбил), 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Земледелско кооперативно спестовно застрахователно дружество в София

Земледелско [земеделско] кооперативно спестовно застрахователно дружество в София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1994

И пак отначало

Димитрова, Блага

Димитрова, Блага
И пак отначало : Стихове / Блага Димитрова. - София : Нов Златорог, 1994. - 120 с. ; 20 см
ISBN 954-492-046-3

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1988

Иван Хаджийски в българската култура

Василев, Йордан

Василев, Йордан
Иван Хаджийски в българската култура : [Изследване] / Йордан Василев. - София : БАН, 1988. - 209 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1968

Избрани стихове

Мирчев, Иван Мирев

Избрани стихове / Иван Мирчев . - София : Бълг. писател, 1968 . - 224 с., 1 л. : портр. ; 25 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Изкушенията на един плейбой

Кинов, Васил

Кинов, Васил
Изкушенията на един плейбой : Роман / Васил Кинов. - София : П. К. Яворов, 1991. - 79 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Илинден : календар за 1923 година

Илинден : календар [за] 1923 година / Клише „График“. – София : Илинденска организация (печ. И. Амбил), 1923. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Илинден : календар за 1925 година

Илинден : Календар [за] 1925 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1993

Интервю на Илиана Беновска с Георги Марков

Марков, Георги Евдокиев и др.

Интервю на Илиана Беновска с Георги Марков / Георги Марков, Илиана Беновска . - София : Език и култура, 1993 . - 96 с. ; 20 см . - (Съвременни български политици : Кой кой е)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2000

Истински истории : Стихотворения по действителни случаи

Дойнов, Пламен Иванов

Истински истории : Стихотворения по действителни случаи / Пламен Дойнов . - София : Лит. вестник, 2000 . - 79 с. : с ил. ; 19X20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

Истории на гласа

Личева, Амелия Веселинова

Истории на гласа / Амелия Личева . - София : Фигура, 2002 . - 375 с. ; 20 см .

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1996

История на България

История на България : С някои премълчавани досега исторически факти : 681 - 1996 . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Карина М, 1997 . - 352 с. ; 20 см. Библиогр. с. 347 - 349.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1997

История на България

История на България : С някои премълчавани досега исторически факти : 681 - 1996 . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Карина М, 1997 . - 352 с. ; 20 см. Библиогр. с. 347 - 349.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Календар „Инвалид“ за 1924

Календар „Инвалид“ : [за] 1924 [на] съюз на двружеството „Инвалид“ в България / Клише Вилхелм Алберт Прагер. – София : Фотоцинкография “Прагер”, 1924. – 1 л. 35,5 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Календар „Св. св. Кирил и Методи“

Календар „Св. св. Кирил и Методи“. – [Б. м.] : Комитет Д. П., 1922. . 76 с. ; 23 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар „Трънски край“

Календар „Трънски край“ : [за] 1924. – София : Литогр. И Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Календар за 1922 г. на Благотворително седмично илюстровано списание „Сираци“

Календар за 1922 г. на Благотворително седмично илюстровано списание „Сираци“. – Пловдив : Модерна пецатница, 1922. – 1 л.; 31 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар за 1923 г. на Фонд Видинско окр. сиропиталище

Календар за 1923 год. на Фонд Видинско окр. сиропиталище. – София : печ. П. Глушков, 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар за 1925

Календар [за] 1925. – София : Литогр. Балкан, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 61 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар за учебната 1925/1926 година

[Календар за учебната] 1925/1926 [година]. – София : Еф. Велинов (литогр. Балкан), 1295. – 1 л. ; 31 х 45 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на бежанците от Западните покрайнини за 1924

Календар на бежанците от Западните покрайнини [за] 1924 / Клише А. Прагер. – София : печ. Политика, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на държавната печатница

Календар на държавната печатница. – 1923. – 1 л. ; 21 х 31 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на младежкия земледелчески съюз

Календар на младежкия земледелчески [земеделчески] съюз [за] 1923 / Клише „График“. – София : Цв. печ. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 31х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Календар на Радикално-демократическата партия за 1923

Календар на Радикално-демократическата партия [за] 1923 / Худ. Хар. К. Тачев. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 42 х 60 см

Харалампи Константинов Тачев е български живописец. Той е първият български художник-декоратор.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар на сп. Земледелска практика за 1925

[Календар на] сп. Земледелска [земеделска] практика [за] 1925 / [Худ.] Д. Хр. Сотиров. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Димо Сотиров (26.09.1880, Калофер – 28.07.1952, София) - художник. Учи от 1898 г. в Държавното рисувално училище в София при П. Клисуров и Ив. Ангелов. Продължава образованието си в Академията за изящни изкуства в Париж при Л. Бона и Л. Мерсон. Учител по рисуване в Калофер и Казанлък, той е оставил безценно съкровище – брилянтни акварели и рисунки. Член на дружеството на независимите художници. Изявява се като портретист. Творбите му се отличават със сигурна рисунка и с реалистична форма.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на списание „Земледелски уроци“ за 1924

Календар на списание „Земледелски уроци“ [за] 1924. – София : Литогр. И Амбил, 1924. – 1 л. ; 32 х 48 см

Притурка на сп. Земледелски [земеделски] уроци.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Календар на списание „Земледелски уроци“ за 1925

Календар на списание „Земледелски уроци“ [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Притурка на сп. Земледелски [земеделски] уроци.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Календар на читалищния съюз за 1924

Календар на читалищния съюз [за] 1924. – София : печ. Ориент, 1924. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2000

Картаген

Борисов, Георги

Борисов, Георги
Картаген : избрани стихотворения и поеми / Георги Борисов. - Пловдив : Жанет 45, 2000. - 198 с. ; 20 см
ISBN 954-491-070-0

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Картинна галерия за юноши

Картинна галерия за юноши : Илюстровано списание за художествено възпитание / Ред. Г. Палашев. – 1906 - . – [София], 1924. – 1 л. ; 23 х 29,5 см

Настоящият календар е извънредно приложение на „Картинна галерия за юноши“, което ще го получат само тия, които се абонират най-късно до 1 февруарий 1924 г.

колекция

Календари

Към Документа

Библиографски указател

1924

Кино-артист : календар за 1924 година

Кино-артист : [Календар за] 1924 [година]. – София : Изд. к-ца „Аполон“ (Цинкогр. и печ. Дневник, Утро), 1924. – 1 л. ; 42 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1997

Кирил Христов : Нови изследвания

Кирил Христов : Нови изследвания : Сборник материали от конференция ноември 1995, Шумен . - Шумен : Антос, 1997 . - 162 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Ключ

Димитрова, Блага

Димитрова, Блага
Ключ : Поеми / Блага Димитрова. - Варна : Галактика, 1991 (София : Г. Димитров). - 96 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1985

Книга за българските хаджии

Книга за българските хаджии : [Сборник материали] / Състав. Светла Гюрова, Надя Данова . - София : Бълг. писател, 1985 . - 448 с. ; 22 см. 20 109 тир. Съдържа и речник Подв. : 2,64 лв Съдържа разд. : Българският хаджия за себе си ; Хаджийството в оценката на българските писатели и общественици ; Портрети и характеристики на българи хаджии ; Летопис на българското хаджийство ; Материали за връзките на българите с Ерусалим ; Наченки на българската пътеписна литература XIV-XIX

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Коледна елха за сирачетата в[ъв] Варна

Коледна елха за сирачетата в[ъв] Варна : [календар за] 1923 : Негово Високопреосвещенство г.г. Симеон : По случай 50 годишнината му като Варненски и Преславски митрополит 1872-1922. – София : Цинкогр. и печ. Дневник, Утро, 1922. – 1 л. ; 48 х60 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Континентал : Общо застрахователно дружество в София

Континентал : Общо застрахователно дружество в София. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 31,5 х 44 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1996

Кратка енциклопедия на телекомуникациите

Милчев, Асен

Кратка енциклопедия на телекомуникациите : Телеграф, телефон, радиовръзки, космически съобщения / Асен Милчев . - София : Безсмъртни мисли, 1996 . - 224 с. : с ил. ; 29 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1998

Кратката вечност на Алма М.

Коен, Леа

Кратката вечност на Алма М. : Роман / Леа Коен . - 2. изд . - София : ГАЛ-ИКО, 1998 . - 176 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1998

Кратък очерк на въстанията на българите за освобождение

Кисимов, Пандели

Кратък очерк на въстанията на българите за освобождение през последните четири века до Освободителната война на 1877 година / Пандели Кисимов ; Състав. Вера Петрова Бонева, Николай Станев Проданов . - Шумен, 1998 . - 100 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Кутловица

Кутловица : Стенен календар [за] 1925. – Фердинанд : печ. Живот, 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Към морето за напредък : календар за 1923

Към морето за напредък : Календар [за] 1923 : Български народен морски сговор. – София : печ. Дневник, Утро, 1923. – 1 л. ; 39 х 50,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Ла насионал

Ла насионал : [Календар на] француско застрахователно д-во [за] 1924. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Ла насионал : Французко застрахователно д-во против пожар и за живот

Ла насионал : [Календар на] Французко застрахователно д-во против пожар и за живот [за] 1923. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. . 1 л. ; 34 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Ла патернал (кес патернал) : Френско застрахователно д-во за живот и против пожар

Ла патернал (кес патернал) : Френско застрахователно д-во за живот и против пожар. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 32,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2002

Лабиринтът на драмата : Трансформации на Аза в българската драматургия през XX в.

Иванова-Гиргинова, Мариета

Лабиринтът на драмата : Трансформации на Аза в българската драматургия през XX в. / Мариета Иванова-Гиргинова . - София : Сдруж. Словото, 2002 . - 208 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Литература и идентичност : Преображения на другостта

Ковачев, Огнян Борисов

Литература и идентичност : Преображения на другостта / Огнян Борисов Ковачев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 256 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1982

Литература, общество, култура

Леков, Дочо Н.

Литература, общество, култура : Литературно-социологически и литературно-исторически проблеми на Българското възраждане : [Монография] / Дочо Леков . - София : Нар. просв., 1982 (В. Търново : Д. Найденов) . - 368 с. ; 21 см. 3 385 тир. Библиогр. под линия. Именен, геогр. показалец. Подв.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2001

Литературата и нейната съдба

Стефанов, Валери Стоилов

Литературата и нейната съдба : Есе / Валери Стефанов . - София : Анубис, 2001 . - 39 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2006

Литературна археология

Сивриев, Сава Стоянов

Литературна археология / Сава Сивриев . - София : Български писател, 2006 . - 152 с. ; 23 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Литературни игри с деца или Л’ар педагожик

Боянова, Роза

Боянова, Роза и др.
Литературни игри с деца или Л'ар педагожик : [Помагало за преподаватели по литература от I до XII клас, университетски преподаватели, родители] / Роза Боянова, Красимир Кунчев. - Бургас : Либра Скорп, 2005. - 424 с. ; 20 см
ISBN 954-9306-52-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1988

Литературни игри с децата

Боянова, Роза и Красимир Кунчев

Боянова, Роза и др.
Литературни игри с децата : [В помощ на кръжок-ръководители] / Роза Боянова, Красимир Кунчев. - София : Нар. младеж, 1988 (Враца : В. Александров). - 132 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1979

Литературни проблеми

Сапарев, Огнян Стефанов

Литературни проблеми : [Литературно-критически очерци] / Огнян Сапарев . - София : Нар. младеж, 1979 (Ловеч : Хр. Кърпачев) . - 255 с. ; 16,5 см . - (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Белетристика)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1986

Мабиногион

Мабиногион : Келтски легенди / Прев. от англ. Саркис Асланян ; Худож. Симеон Венов . - Варна : Г. Бакалов, 1986 (София : Г. Димитров) . - 312 с. : с ил. ; 22 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Магазинче за убийства

Цуракова, Фани Лазарова

Магазинче за убийства : Повести / Фани Лазарова Цуракова . - София : Воен. изд., 1990 . - 152 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1978

Малки нашествия

Стефанов, Първан

Малки нашествия : [Стихотворения] / Първан Стефанов ; Худож. Иван Богданов . - [София] : Бълг. писател, 1978 . - 72 с. : с ил. ; 17 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Маргиналии : Кн. 1

Веселин Панайотов - съставител

Маргиналии : Кн. 1 - . - Шумен : Глаукс, 1999 - . - 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Между устното и писаното слово

Янкова, Венета

Между устното и писаното слово : Фолклорът и народните жития / Венета Янкова . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 256 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Меркур : календар за 1924 на акционерно търговско и индустриално д-во

Меркур : [Календар за] 1924 [на] акционерно търговско и индустриално д-во. – Русе : печ. Роглев, 1924. – 1 л. 35 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1991

Местожителство

Велчев, Петър

Велчев, Петър В.
Местожителство : Стихотворения / Петър Велчев. - София : Егрегор, 1991. - 32 с. ; 21 см. - (Библиотека Хиперион - 2)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Метафизика на метафизиките : Стихове

Ефтимов, Йордан Стефанов

Метафизика на метафизиките : Стихове / Йордан Ефтимов . - София : Лице, 1993 . - 52 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Милост за нас

Мутафов, Енчо Пенев

Милост за нас : Статии върху културата / Енчо Пенев Мутафов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991 . - 183 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Миньорски календар за 1924

Миньорски календар [за] 1924 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : изд. Държ. мина Бобов дол (печ. и цинкогр. Утро и Дневник), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1999

Мнения и съмнения : По дирите на едно литературоведско чергарство

Георгиев, Никола Георгиев

Георгиев, Никола Георгиев
Мнения и съмнения : По дирите на едно литературоведско чергарство / Никола Георгиев Георгиев ; Състав., [предг.] Амелия Личева. - София : Лит. вестник, 1999. - 464 с. ; 20 см. - (Тълкувания)
ISBN 954-9602-10-9

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1988

Многото имена на страха

Дилов, Любен

Дилов, Любен
Многото имена на страха ; Тежестта на скафандъра : Романи / Любен Дилов. - София : Бълг. писател, 1988. - 367 с. ; 25 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2003

Модернизъм : Литературни анализи за X клас

Ефтимов, Йордан Симеонов

Модернизъм : Литературни анализи за X клас / Йордан Ефтимов . - София : Кръгозор, 2003 . - 231 с. ; 21 см .

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Мозайка от САЩ

Андреев, Величко

Андреев, Величко Великов
Мозайка от САЩ : Как се забогатява, махалото и още нещо : [Пътепис] / Величко Андреев. - Пловдив : Полиграфия, 1993. - 107 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Монолог на дресьора

Атанасов, Йордан

Атанасов, Йордан
Монолог на дресьора : Стихотворения / Йордан Атанасов. - София : Лит. форум, 1993. - 54 с. ; 20 см
ISBN 954-8121-26-3

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Мусалла : календар за 1924

Мусалла : [Календар за] 1924 [на] българско акционерно осигурително дружество / [Худ.] П. Тодоров. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 40 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2004

Над земните неща

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
Над земните неща : поезия / Лина Борджиева. - София : Изд. ателие АБ, 2004. - 51 с. ; 20 см
ISBN 954-737-453-2

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Надеждата срещу безвремието

Йорданов, Александър

Надеждата срещу безвремието : [Автобиографична книга] / Александър Йорданов . - Варна : Зограф, 1993 . - 192 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Народна отбрана : календар за 1923

Народна отбрана : [календар за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Народно единство

Народно единство : [Календар за] 1925. – Плевен : изд. и печ. партия „Народно единство“ (печ. Изгрев), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Национал-либерална партия

Национал-либерална партия : [Календар за] 1924 година. – [София], 1924. – 1 л. ; 42 х 58,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Националлиберална партия : календар за 1922

Националлиберална партия : Календар [за] 1922. – [Б. м.]. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2013

Невидимите кризи

Господинов, Георги

Господинов, Георги
Невидимите кризи : Есета и истории / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 199 с. ; 20 см
Допеч. от 2014 г. - в кн. означено 2. изд.
ISBN 978-954-491-905-4

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1988

Невъзможният път

Папазов, Дончо Ботев

Невъзможният път : [Дневник на околосвестското пътешествие от 1988 г.] / Дончо Папазов ; С предг. от Димитър Борисов Езекиев ; С послесл. от Светослав Велев Колев . - София : Мартилен, 1994 . - 275 с. : с ил., к. табл. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1924

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1924 / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (печ. Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Негово величество царя на българите Борис III : календар за 1923

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1923 / Скулптура от П. Тошков ; Клише А. Прагер. – Радомир : изд. печ. Зора (печ. И. Амбил и Сие, София), 1923. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Независима Македония : календар за 1924 година

Независима Македония : Календар [за 1924 година] / [Худ.] Георги Цапев. – София : Литогр. И. Амбил, [1924]. – 1 л. ; 46 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Независима Македония : календар за 1925

Независима Македония : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Утро – Дневник, 1925. – 1 л; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1990

Нови криминални разкази

Халачев, Марин

Нови криминални разкази / Марин Халачев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 352 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1924

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година. – Пловдив : Сполука, 1923. – 32 с. ; 12 х 15,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2007

Общуващият човек в българската възрожденска литература

Кунчев, Красимир

Общуващият човек в българската възрожденска литература : Етнически стереотипи / Красимир Кунчев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 176 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1994

Опитомяването на скорпионите

Галонзка, Войчех

Галонзка, Войчех
Опитомяването на скорпионите : Поглед на един чужденец към българската литература / Войчех Галонзка ; Прев. [от пол.] Рачо Чавдаров ; Ред. Елка Добрева. - Шумен : Глаукс, 1994. - 147 с. ; 20 см. - (Нова литературна библиотека ; 6)ISBN 954-8164-14-0

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Орел : Българско общо застрахователно д-во в София

Орел : Българско общо застрахователно д-во в София / [Худ.] Т. Железаров. – [София] : Географически институт, 1923. – 1 л., обр. № 648 ; 32,5 х 45 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Орел : календар за 1925

Орел : [Календар на] Българско общо застрахователно д-во [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л., обр. № 735 ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1922

Ориент : календар на Генерално акционерно презастрахователно дружество в София

Ориент : [календар на] Генерално акционерно презастрахователно дружество в София. – София : Лит. Амбил и сие, 1922. – 1 л.; 33 х 48 см

Йозеф Амбил (1883-1947) - чешки литограф и печатар; съдържател на литография "Амбил"

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2004

Отвъд текстовете : Културни механизми на Възраждането

Дамянова, Румяна

Дамянова, Румяна Иванова
Отвъд текстовете : Културни механизми на Възраждането / Румяна Дамянова. - София : Елгатех, 2004. - 336 с. ; 20 см
ISBN 954-0617-07-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2007

Отстрани : Балкански и други молитви

Костова, Марияна

Отстрани : Балкански и други молитви / Марияна Костова . - Велико Търново : Фабер, 2007 . - 48 с. ; 15 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

Пазачите на розите

Кирова, Мариана

Пазачите на розите : [Разкази] / Мариана Кирова . - София : Лик, 2002 . - 108 с. ; 17 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1987

Паисий Хилендарски

Велчев, Велчо

Велчев, Велчо П.
Паисий Хилендарски : Епоха, личност, дело : [Монография] / Велчо Велчев. - 2. изд. - София : ОФ, 1987. - 231 с., 8 л. : ил., портр., факс. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Партия на труда : календар за 1924

Партия на труда : [Календар за] 1924. – [Б. м.], 1924. – 1 л. ; 35 х 51 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1993

Пилигрим

Давидов, Георги

Давидов, Георги
Пилигрим / Георги Давидов. - София : Няголова, 1993. - 48 с. ; 10 х 23 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1921

Писалищен календар за 1921

Писалищен календар [за] 1921. – София : Иван К. Божинов, 1921. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1988

Писател – творба – възприемател през Българското възраждане

Леков, Дочо Николов

Писател - творба - възприемател през Българското възраждане : [Монография] / Дочо Леков . - София : Нар. просв., 1988 (Хасково : Ат. Стратиев) . - 336 с. ; 21 см

3 221 тир. Именен, геогр. показалец ; Рез. на рус., англ. ез. Подв.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

Плагиатството като литературен проблем

Стоичкова, Ноеми

Плагиатството като литературен проблем : Опит за порицаващо оправдание / Ноеми Стоичкова . - София : Факел, 2002 . - 176 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Плевенски колоездачен календар за 1925

Плевенски колоездачен календар [за] 1925. – Плевен : печ. Изгрев, 1925. – 1 л. ; 40 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1981

По течението на земята

Миланов, Димитър

По течението на земята : Стихотворения / Димитър Миланов ; [С предг. от] Иван Давидков . - София : Нар. младеж, 1981 (Ловеч : Хр. Кърпачев) . - 44 с. ; 17 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1996

Подстъпи към приказката : Пепеляшка – Cendrillon и Aschenputtel

Хранова, Албена Владимирова

Подстъпи към приказката : Пепеляшка - Cendrillon и Aschenputtel / Албена Хранова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1996 . - 184 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2000

Последня лубав у Цариграду

Павич, Милорад

Последня лубав у Цариграду : Приручник за гатанье / Милорад Павич . - 19. изд . - Београд : Дерета, 2000 . - 174 с. : с ил., ; 21 см + 8 л. карти

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2009

Похищението на България : Политически памфлети (2002 – 2009)

Илков, Ани

Похищението на България : Политически памфлети (2002 - 2009) / Ани Илков . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 320 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1994

Прекроена действителност

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
Прекроена действителност : [Стихотворения] / Лина Борджиева. - София : Нава, 1994. - 35 с. : с ил. ; 20 см
ISBN 954-8392-02-Х

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Преображение Господне

Петков, Любен

Преображение Господне : Роман / Любен Петков . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 311 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Преселението на художественото слово

Бахнева, Калина

Бахнева, Калина
Преселението на художественото слово : [Изследване] / Калина Бахнева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 264 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1996

Пречупени лъчи

Тонов, Венцеслав

Пречупени лъчи : Разкази / Венцеслав Тонов ; Ил. Камен Тонов . - София : Снежана, 1996 . - 120 с. : с ил. ; 17 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Приписки на священных камнях : Петербургская поэма

Янев, Владимир Атанасов

Приписки по свещени камъни : Петербургска поема = Приписки на священных камнях : Петербургская поэма / Владимир Янев ; Пер. с болг. Наталья Сивенкова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1999 . - 20, 20 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Природа : календар за 1924

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1924 / [Худ.] Алекс. Божинов. – Г. XXIV, 1924. – София : Държавна печатница. – 1 л. ; 35 х 50 см

Александър Николов Божинов (1878-1968) е български художник, публицист и писател, един от авторитетите в областта на карикатурата и илюстрацията. Александър Божинов е смятан за основател на карикатурата като изкуство в България.

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1925

Природа : календар за 1925

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1925 / [Худ.] К. Щъркелов. – Г. XXV, 1925. – София : печ. Художник, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Константин Георгиев Щъркелов (25 март 1889 - 29 април 1961) е български художник-пейзажист, майстор на акварела. През 1915 г. завършва живопис в Държавното художествено-индустриално училище в София при проф. Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1991

Присъда срещу комунизма

Димитров, Георги Михов

Димитров, Георги Михов
Присъда срещу комунизма : Статии, речи, изказвания : 1949-1972 / Г. М. Димитров ; Състав. [с предг.] Тончо Карабулков. - София : Ц. Церковски, 1991. - 288 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Пропасти и мостове на междутекстовостта

Георгиев, Никола

Георгиев, Никола Георгиев
Пропасти и мостове на междутекстовостта : Франц Кафка, Ярослав Хашек, Алеко Константинов, Иван Вазов : [Статии] / Никола Георгиев. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1999. - 152 с. ; 20 см
ISBN 954-423-065-Х

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Прощаване с небесата

Овчаров, Иван П.

Прощаване с небесата : [Стихотворения] / Иван П. Овчаров ; Худож. Росен Лебедов . - Варна : Бряг-принт, 1992 . - 55 с. : с ил., портр. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

Размишления по българските работи

Неделчев, Михаил Димитров

Размишления по българските работи : Културологическа, политическа и литературоведска публицистика / Михаил Неделчев . - София : П. Венедиков, 2002 . - 392 с. ; 23 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1921

Росица : календар за 1921

[Осми] VIII календар „Росица“. – Търново : Печ. „XX век“, 1921. – 1 л.; 41 х 59 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2001

Сбогом, деветнайсти век

Христов, Иван

Сбогом, деветнайсти век : Неосъществена книга / Иван Христов . - София : Акад. център за лит. и култура, 2001 . - 32 с. ; 16Х18 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Светулка

Светулка : [Детско списание с картинки] : [календар за] 1923 : Безплатен подарък на абонатите. – София : изд. Ал. Паскалев (печ. Дневник, Утро), 1923. – 1 л. ; 34 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2001

Светът ми е мълчание

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
Светът ми е мълчание : [Стихове] / Лина Борджиева. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2001. - 40 с. ; 20 см
ISBN 954-715-109-6

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Свирепа арена или цирк

Пейков, Тошо К.

Свирепа арена или цирк : [Политическият живот в България 1898 - 1993 г.] / Тошо К. Пейков . - София : Янус, 1993 . - 654 с. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Своечуждият модернизъм : Литературно-критическо изразяване на Димо Кьорчев, Иван Радославов и Гео Милев

Йорданов, Александър

Своечуждият модернизъм : Литературно-критическо изразяване на Димо Кьорчев, Иван Радославов и Гео Милев / Александър Йорданов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Св. Георги Победоносец, 1993 . - 295 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Сексът в световната култура

Лев-старович, Збигнев

Сексът в световната култура : Справочник / Збигнев Лев-Старович ; Прев. от пол. Иванка Гугуланова . - София : П. Берон, 1993 . - 208 с. : с ил., табл. ; 22 см. Библиогр. с. 207 Речник на термините

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Сила : Българско осигурит. дружество

Сила : Българско осигурит. дружество. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Сила : календар за 1924

Сила : [Календар за] 1924 [на] българско осигурително дружество. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 25 х 35 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сила : календар за 1925

Сила : Календар за 1925 на Българско общо осигурително д-во, София. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1993

Силистра през Възраждането

Бояджиев, Пирин

Бояджиев, Пирин
Силистра през Възраждането : [Исторически преглед] / Пирин Бояджиев. - София : Ив. Вазов, 1993. - 288 с. : с ил. : 11 л. ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Скитски скафандър

Корчева, Добринка

Скитски скафандър : [Стихотворения] / Добринка Корчева ; Ил. Тодор Гешев - Теди . - София : Клуб 39, 1993 . - 47 с. : с ил. ; 20 см . - (Библ. Колекция 39)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Скрипча и Магарица

Скрипча и Магарица : [Календар за] 1924. – [Б. м.], 1924. – 1 л. ; 31,5 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1996

Скрити сетива

Сугарев, Едвин Стефанов

Скрити сетива : Стихове в свободен стил / Едвин Сугарев . - София : Свободно поет. о-во, 1996 . - 48 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2002

Славяните и славянската филология

Куцаров, Иван Костадинов

Славяните и славянската филология : Очерк по история на славистиката и българистиката от втората половина на XIX до началото на XXI век / Иван Куцаров . - Пловдив : Пловдивско унив. изд., 2002 . - 848 с. ; 24 см

Библиогр. след отделни гл.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Слънце : календар на 1925

Слънце : [Календар на] Народно застрахователно дружество в София [за] 1925 г. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Слънце : календар на Народно застрахователно дружество

Слънце : [Календар на] Народно застрахователно дружество в София [за] 1924. – София : печ. И. Немечек, 1924. – 1 л. ; 31 х 47 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Слънце : Народно застрахователно д-ство

Слънце : [календар на] Народно застрахователно д-ство [за] 1923. – София : печ. Балкан, 1923. – 1л. ; 31 х 47,5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Слънце : Народно застрахователно дружество в София

Слънце : Народно застрахователно дружество в София : [Календар за] 1924. – София : печ. И. Немечек, 1924. – 1 л. ; 31 х 51 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1990

Сняг и дъжд : Стихотворения

Кацаров, Христо Иванов

Сняг и дъжд : Стихотворения / Христо Иванов Кацаров . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 55 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Сокол : Българско общо осигур. д-во – София

„Сокол“ : Българско общо осигур. д-во – София. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 31,5 х 47, 5 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сокол : календар за 1925

Сокол : [календар на] Българско общо осигурително дружество, София [за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Сокол : календар за 1925 на Ловна организация

Сокол : [Календар за] 1925 [на] Ловна организация / Худ. А. Спасов ; Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

Ангел Спасов – скулптури, живописни платна и рисунки – роден на 11 ноември 1884 г. Учи скулптура при Жеко Спиридонов и живопис при Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Сокол : календар на Бълг. общоосигурително дружество

Сокол : [календар на] Бълг. общоосигурително дружество. – София : Литография България, 1921. - 1 л.; 30 х 46 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Сокол : календар на Българско общо осигурително дружество

Сокол : [Календар на] Българско общо осигурително дружество, София [за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

София : Акционерно презастрахователно дружество в София

София : Акционерно презастрахователно дружество в София : Календар [за] 1925. – София : печ. И. Немечек, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

София : календар на Акционерно презастрахователно дружество

София : Календар [на] Акционерно презастрахователно дружество в София [за] 1924. – [София], 1924. – 1 л. ; 37 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Социалдемократически календар

Социалдемократически календар. – София : печ. И. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Социалдемократически календар за 1924 година

Социалдемократически календар : [за] 1924 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 35 х 51,5 см

Изд. на Обществена мисъл : месечно социалистическо списание за наука, литература и обществен живот ; Народ : ежедневник на Работническата социалдемократическа партия ; Стожер : седмичен орган на Селския работнически съюз.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Социалдемократически календар за 1925

Социалдемократически календар [за] 1925 / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1987

Социални стилове, критически сюжети

Неделчев, Михаил

Социални стилове, критически сюжети : [Литературно-критически очерци] / Михаил Неделчев . - София : Бълг. писател, 1987 (В. Търново : Д. Найденов) . - 263 с. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1991

Спомени за пространства

Любенов, Любен

Спомени за пространства : Стихове / Любен Любенов . - София : Егрегор, 1991 . - 40 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1993

Средби

Стоjчевска, Вера

Средби : Поврзани со нишка од македонистички и славистички срекаваньа / Вера Стоjчевска . - Прилеп : Народен глас, 1993 . - 135 с. ; 23 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2009

Стеван Стево Пуриh

Матовиh, Льубомир В.

Стеван Стево Пуриh : Председник општине Приjеполье 1993-2004 / Льубомир В. Матовиh . - Приjеполье : Музеj у Приjепольу, 2009 . - 254 с. : с ил., порт. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2009

Стихотворения

Катул, Гай Валерий

Стихотворения / Гай Валерий Катул ; Прев. от лат. Яна Букова . - София : Стигмати, 2009 . - 176 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1987

Стихотворения

Мошков, Ганчо

Стихотворения / Ганчо Мошков ; Худож. Веселин Начев . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 43 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2010

Стихотворения

Стоянов, Рачо

Стихотворения / Рачо Стоянов . - Шумен : Добри Войников, 2010 . - 124 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Сто и двадесет литературни години

Георгиев, Никола

Сто и двадесет литературни години : [Статии] / Никола Георгиев. - София : Век 22, 1992. - 364 с. ; 20 см. - (За и против ; 2)
ISBN 954-416-023-Х

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Стоил Петров и синове : календар за 1923

Стоил Петров и синове : [календар за] 1923. – София : печ. Дневник, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1921

Сфинкс : календар на Бълг. акц. застрахователно дружество

Сфинкс : [календар на] Бълг. акц. застрахователно дружество. – София : Право, 1921. – 1 л.; 31,5 х 47 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2008

Съвременните графити

Савова, Ивелина Костова

Съвременните графити (лингвистичен аспект) : Изследване : [За студенти от ШУ "Епископ Константин Преславски"] / Ивелина Костова Савова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 . - 171 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2001

СърцеВина

Лау-Буковска, Димитрина

СърцеВина : Стихове / Димитрина Лау-Буковска . - София : Зебра 2001, 1993 . - 72 с. : 1 л. портр. ; 21 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Съюз на зап. подофицери

Съюз на зап. подофицери : [Календар за] 1924 [година] / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 41 х 58 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на зап. подофицери

Съюз на зап. подофицери : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов ; Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Съюз на Запасните подофицери : календар за 1923

Съюз на Запасните подофицери : [календар за] 1923. – София : Цинкограф. и печ. Дневник – Утро, 1922. – 1 л. ; 33,5 х 48 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на македонската младеж в България

Съюз на македонската младеж в България : календар [за] 1924 / [Худ.] Г. Цапев. – София : печ. Художник, 1924. – 1 л. ; 31 х 47,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на професионалните музиканти в България

Съюз на професионалните музиканти в България : [Календар за] 1925 / Худ. А. Василиев. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

Асен Василиев Петров е български изкуствовед и художник, професор, народен деятел на изкуството, почетен гражданин на Кюстендил, член на Съюза на българските художници. Роден е в Кюстендил. Завършва Художествената академия – София (1925) със специалност живопис. През 1917 г. участва в изложбата на младите художници (организирана в училищната трапезария, Кюстендил) заедно с Владимир Димитров – Майстора, Кирил Цонев, Мориц Бенционов и др. Учителства в Берковица, Шумен и София. Като учител в Шумен (1927 – 1930) сътрудничи на читалището, изнася беседи върху изкуството, декоратор е на читалищния театър. Участва в археологически разкопки в Мадара и прави над 400 рисунки на откритите там находки; поставя началото на изкуствоведската си събирателска дейност.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България : [календар за] 1923. – София : Клише „График“ ; Цв. печ. И. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 46,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1924

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарен персонал в България : [Календар за] 1924 [година] / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47 х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Съюз на санитарния и ветеринарния персонал в България

Съюз на санитарния и ветеринарния персонал в България : [Календар за] 1925 / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2010

Тайните на Томбул джамия : Въведение в практическата семиотика на културата

Добрев, Добрин Начев

Тайните на Томбул джамия : Въведение в практическата семиотика на културата / Добрин Начев Добрев . - Велико Търново : Фабер ; Национален изследователски институт Св. Йоан, 2010 . - 192 с. : с ил. ; 23 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2007

Текст и време

Савова, Ивелина Костова

Текст и време : [Изследване на времето като категория на езиковия текст] / Ивелина Савова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 384 с. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Телеграфопощенски и телефонен съюз

Телеграфопощенски и телефонен съюз : [Календар за] 1924 [година]. – София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1988

Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука

Добрев, Добрин Н.

Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука : [Монография] / Добрин Добрев, Елка Добрева . - София : Наука и изкуство, 1988 [библиогр. каре 1989] (Хасково : Ат. Стратиев) . - 228 с. : с табл., сх. ; 20 см. 2 106 тир. - Библиогр. с. 217-226 ; Анот. показалец на осн. термини.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Толстоизъм

[Толстоизъм] : [Календар за] 1925. – [София] : Посредник, 1925. – 1 л. ; 32 х 48,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Томасян : календар за 1925

Томасян : Календар [за] 1925. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 35 х 50 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1993

Тоталитаризмът

Аренд, Хана

Аренд, Хана
Тоталитаризмът : [Изследване] / Хана Аренд ; Прев. от англ. Ирина Васева. - София : Панорама, 1993. - 252 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1924

Тракийски календар за 1924 високосна г.

Тракийски календар [за] 1924 високосна г. / Клише График. - София : Литогр. И. Амбил, 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Тракийски календар за 1925

Тракийски календар [за] 1925 / Худ. В. Наумов. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

Владимир Наумов (1897-1949) е български художник, рисува предимно пейзажи, открояващи се с наситеност и колорит..

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Трудови календари за 1923

Трудови календар[и за] 1923. – [Б. м.], 1923. – 1 л. ; 36 х 53,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Търговско стопански календар за 1925

Търговско стопански календар [за] 1925. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 58 х 84 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1992

Урания

Димитрова, Блага

Димитрова, Блага Николова
Урания : Роман / Блага Димитрова. - София : Цвят, 1993. - 464 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1998

Флориада

Коен, Леа

Флориада : Роман / Леа Коен . - София : ГАЛ-ИКО, 1998 . - 228 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1996

Фолклорното и обичайноправното в белетристиката на Любен Каравелов

Кунчев, Красимир

Фолклорното и обичайноправното в белетристиката на Любен Каравелов : [Монография] / Красимир Кунчев . - Бургас : Понтика принт, 1996 . - 141 с. ; 20 см

Библиогр. с. 135 -140.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1976

Фольклор и действительность

Пропп, Владимир Я.

Фольклор и действительность : Избранные статьи / Владимир Я. Пропп . - Москва : Наука, 1976 . - 326 с. ; 22 см . - (Исследования по фольклору и мифологии Востока)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2004

Фоностилистика на дискурса

Попов, Димитър Димитров

Фоностилистика на дискурса : [Монография] / Димитър Попов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004 . - 204 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2010

Формиране на музикално-сценична традиция в Шумен

Кацарова, Радостина

Формиране на музикално-сценична традиция в Шумен : 1813 - 1914 / Радостина Кацарова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 116 с. : с сн. ; 20 см. Библиогр. с. 99-105.

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2006

Химни и монодии

Петков, Николай

Химни и монодии / Николай Петков . - В. Търново : Фабер, 2006 . - 76 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2013

Храм на пламъка

Борджиева, Лина

Борджиева, Лина
Храм на пламъка : Поезия / Лина Борджиева. - София : Бълг. книжница, 2013. - 232 с. ; 20 см
ISBN 978-954-380-289-0

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2010

Храната / трапезата в руската литература

Чавдарова, Дечка Дечева

Храната / трапезата в руската литература : Средата на XVIII - началото на XX век : Метафора и изобразена реалност / Дечка Чавдарова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 156 с. ; 23 см . - (Series Academica ; 1)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Християнин : календар за 1923

Християнин : календар [за] 1923 / Худож. бюро С.Б.Х. Русе. – София : Дневник – Утро, 1922. – 1 л. ; 34 х 51 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Цар Борис III : календар за 1925

Цар Борис III : [Календар за] 1925. – София : печ. Политика, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Цар Борис III : Стенен календар за 1923

Цар Борис III : Стенен календар [за] 1923. – София : Литогр. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 45 х 62,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Целокупна и независима България

Целокупна и независима България : Национал-либерална партия : календар за 1923 година / Клише „График“. – София : в. Независимост, (печ. И. Амбил и Сие), 1923. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2008

Цената на златото и на историята

Василев, Сава Йорданов

Василев, Сава Йорданов
Цената на златото и на историята : Генчо Стоев : "Цената на златото", "Завръщане", "Досиетата" / Сава Йорданов Василев. - Велико Търново : Слово, 2008. - 288 с. ; 20 см
ISBN 978-954-439-902-3

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1992

Цитиращият човек в художествената литература

Георгиев, Никола

Георгиев, Никола Георгиев
Цитиращият човек в художествената литература : [Изследване] / Никола Георгиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. - 117 с. ; 20 см. - (Език и литература ; 2)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1923

Чиновническо кооперативно спестовно застрахов. дружество

Чиновническо кооперативно спестовно застрахов. дружество. – София : Литогр. Амбил и Сие, 1923. – 1 л. ; 34 х 49 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

2001

Чужденците в българската следосвобожденска култура 1879-1900

Вълчев, Георги

Вълчев, Георги
Чужденците в българската следосвобожденска култура 1879-1900 / Георги Вълчев. - Стара Загора : Кота, 2001. - 424 с. ; 20 см
ISBN 954-9584-44-5

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2011

Щастлива, лекомислена и слаба

Петкова, Маргарита

Щастлива, лекомислена и слаба : Стихотворения / Маргарита Петкова . - София : Персей, 2011 . - 176 с. ; 17 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Календари

1925

Юнак : календар за 1925

Юнак : Календар [на] Съюз на българските гимнастически дружества [за] 1925 / [Худ.] Д. Занков. – София : Софийски юнак (литогр. Балкан), 1925. – 1 л. ; 34 х 48 см

Дончо Занков е български художник, живописец. Роден е през 1893 г.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1923

Юнион : календар за 1923 на застрахователно дружество

Юнион : Календар [за] 1923 [на застрахователно дружество]. – София : Литогр. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 35 х 50 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Юнион : календар за 1924 на застрахователно дружество

Юнион : [Календар за] 1924 [на застрахователно дружество]. – [София], 1924. – 1 л. ; 27 х 34 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Юнион : календар за 1925

Юнион : Осигурително дружество : [Календар за] 1925. – [София], 1925. – 1 л. ; 24,5 х 32 см

колекция

Календари

Към Документа