Търсене за: Всичко

Колекция: Възрожденски книги и периодични издания

Тип документи: Всички

Книги

1878

Българското княжество от д-р Константин Иречек

Бенев, Георги

Бенев, Георги
Българското княжество от д-р Константин Иречек. Превел Г. Бенев. Пловдив, книгопечатница на Янко С. Ковачев, 1878. 86 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Жален спомен за лютите рани на България през година 1876

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Жален спомен за лютите рани на България през година 1876. Кн. I. Наредил Ил. Р. Блъсков. Издава същий задружно с Г. Цончев. Букурещ, печатница на Дор. П. Куку, 1878. 64 с. 8". Кн. І. 64 с.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Игиена или как да се варди здравието и работната сила между народа

Моллов, д-р Димитър

Игиена или как да се варди здравието и работната сила между народа. Популярна игиена от Карла Реклама, професор на медицината в Лайпциг. Превел д-р Д. Моллов. С 47 картини извътре. Издание на Московското славянско благот. общество. Виена, в Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1878. 4, 327 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Избавление

Вазов, Иван Минчов

Вазов, Иван Минчов
Избавление. Съвременни стихотворения. От И. Вазова. Издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончов. Букурещ, печатница на Дор. П. Куку, 1878. 91 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1878

Светото дело на българското освобождаванье

Кърджиев, Георги Антонов

Светото дело на българското освобождаванье. Разкази из историята на Руско-турската война (1877-1878). (Извод из повр. списанье "Илустрована ратна кроника".) Книжка I. (С 8 картини в текста.) Превежда Г. А. Кърджиев. Издава А. Наследников. Русе, в книгопечатницата на Сп. Попова, 1878. 36 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа