Търсене за: Всичко

Колекция: Издания на библиотеката

Тип документи: Всички

Книги

2007

125 години от рождението на Стилиян Чилингиров

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

Вътова, Татяна
[Сто двадесет и пет] 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров : Сборник доклади от национална конференция, 15-16 ноември 2006 г., Шумен / Ред. Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2007. - 103 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2015

32 причини да се гордеем, че сме шуменци

Николова, Калина

Николова, Калина
[Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци : Препоръчителна краеведска библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 68 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2015

Арт-ателие „Магия от хартия“

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

П/745/749/А89

Арт-ателие "Магия от хартия" : 3D оригами, квилинг, декупаж, изонит, фриз. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" ; Сдруж. Мисия Култура, 2015. - 20 с. : с цв. ил. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2010

Баба ме научи

Герчева, Румяна

Кр/95/Г41
Герчева, Румяна
Баба ме научи : Ч. 1 - / Румяна Герчева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2010. - 30 см + 4 прил.
Ч. 1. Шуменска носия, карловска носия, добруджанска носия. - 2010. - 31 с. : с цв. ил.

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Библиотеката на XXI век

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

235772
Библиотеката на XXI век - практики, комуникации, ефективност : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 8-9 септември 2016, Шумен / Красимира Александрова и др. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 219 с. ; 23 см
ISBN 978-954-2936-28-2

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиография

2007

Велико Дюгмеджиев

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Велико Дюгмеджиев : 5.04.1877 - 27.11.1958 : Библиография / Състав. Росица Добрева ; Ред. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2007. - 35 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2008

Вкусното изкуство

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

Вкусното изкуство : Кулинарни истории и рецепти на известни артисти / Преразк. Красимир Крумов ; Състав. Дарина Стоянова, Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 55 с. : с цв. ил. ; 23 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиография

2016

Димо Тотев Димов

Петкова, Марияна Тодорова

Петкова, Марияна Тодорова
Димо Тотев Димов : Биобиблиография / Състав. Марияна Петкова ; Ред. Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 39 с. ; 20 см
ISBN 978-954-2936-22-0

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2008

Дроги и наркомания

Колева, Ирина

Колева, Ирина
Дроги и наркомания : Предпазване и терапия : Препоръчителна библиография / Състав. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 40 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2015

Етеричните масла и опазване на книжните фондове

Добрева, Росица и Галина Цекова

Б/025.6/.7/Д66
Добрева, Росица и др.
Етеричните масла и опазване на книжните фондове : Практическо помагало / Росица Добрева, Галина Цекова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 39 с. : с цв. ил. ; 20 см
ISBN 978-954-2936-19-0

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2013

За книгите, библиотеките и хората в тях

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

За книгите, библиотеките и хората в тях : Доклади от национална конференция с международно участие 27-28 септември 2012 г., Шумен / Авт. кол. ; Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2013. - 125 с. ; 23 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2016

Иван Пейчев

Колева, Ирина и др.

Кр/655.5/К78
Колева, Ирина и др.
Иван Пейчев : Био-библиографски указател / Състав. Ирина Колева, Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 192 с. ; 24 см

ISBN 978-954-2936-26-8

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2014

Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката : Доклади от Национална конференция с международно участие "Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката" - Шумен, 10-11 октомври 2013 г. / Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2014. - 104 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиография

2009

Княз Борис I

Николова, Калина

Николова, Калина
Княз Борис I : Библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2009. - 180 с. ; 24 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2014

Кратки фолклорни жанрове

Георгиев, Данко Георгиев

230052
Георгиев, Данко Георгиев
Кратки фолклорни жанрове / Данко Георгиев Георгиев ; Науч. ред. Веселин Панайотов, Десислава Иванова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2014. - 129 с. ; 23 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2015

Културни политики в обществените библиотеки

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Културни политики в обществените библиотеки : Исторически ретроспекции и модерни трансформации : [Дисертация] / Росица Добрева ; Ред. Марияна Дженева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 264 с. ; 20 см

Библиогр. с. 253-264

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2016

Литература на несъгласието и съвременност

Николова, Калина

Кр/655.5/Н75
Николова, Калина
Литература на несъгласието и съвременност : Препоръчителна библиография / Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 49 с. : с порт. ; 21 см + 8 картички в джоб
ISBN 978-954-2936-27-5

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2012

Любими игри от отминали дни

Състав. Росица Добрева, Мария Станева

Д1/087.5:793/Л95
Кр/574.9/Л95
Любими игри от отминали дни / Състав. Росица Добрева, Мария Станева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2012. - 16 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Места на паметта

Стоянова, Дарина и Татяна Вътова

233910
Стоянова, Дарина и др.
Места на паметта : Истанбул - Мудания - Бурса - Ялова - Одрин : Пътеводител / Дарина Стоянова, Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 69 с. : с цв. ил. ; 21 см
ISBN 978-954-2936-24-4

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2008

Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов“ – Шумен

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Обединена школа по изкуствата "Анастас Стоянов" - Шумен : Библиографски указател / Състав. Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 44 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2009

Обич моя…

Дженева, Марияна

216908
Дженева, Марияна
Обич моя... : 40 стихотворения / Марияна Дженева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2009. - 44 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2009

Предучилищното възпитание в Шумен

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

С/016:372/П86
Предучилищното възпитание в Шумен - история и съвременност : Библиографска справка. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2009. - 26 с. ; 22 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Разкажи ми песен

Вичева, Венета Томова и др.

235443
Вичева, Венета Томова и др.
Разкажи ми песен / Венета Вичева, Светлин Пламенов, Росица Добрева. - 2. доп. и прераб. изд. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 293 с. : с прил. : цв. фотогр. ; 23 см
Био-библиогр.: с 235-286

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2006

Смейте се, смейте, очички!

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев
Смейте се, смейте, очички! : Стихове за деца / Стилиян Хаджидобрев Чилингиров. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2006. - 40 с. : с ил. ; 15х21 см
ISBN 978-954-91993-1-4

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Творците на Шумен в диалог с Европа

Петрова, Елена

Петрова, Елена
Творците на Шумен в диалог с Европа = Shumen's artists in communication with Europe / Елена Петрова ; Ред. Марияна Дженева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" ; Сдруж. Мисия Култура, 2016. - 50 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа