Книги

2007

125 години от рождението на Стилиян Чилингиров

Вътова, Татяна

Вътова, Татяна
[Сто двадесет и пет] 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров : Сборник доклади от национална конференция, 15-16 ноември 2006 г., Шумен / Ред. Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2007. - 103 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиография

2015

32 причини да се гордеем, че сме шуменци

Николова, Калина

Николова, Калина
[Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци : Препоръчителна краеведска библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 68 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиография

2007

Велико Дюгмеджиев

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Велико Дюгмеджиев : 5.04.1877 - 27.11.1958 : Библиография / Състав. Росица Добрева ; Ред. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2007. - 35 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2008

Вкусното изкуство

Вкусното изкуство : Кулинарни истории и рецепти на известни артисти / Преразк. Красимир Крумов ; Състав. Дарина Стоянова, Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 55 с. : с цв. ил. ; 23 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2008

Дроги и наркомания

Колева, Ирина

Колева, Ирина
Дроги и наркомания : Предпазване и терапия : Препоръчителна библиография / Състав. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 40 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2013

За книгите, библиотеките и хората в тях

За книгите, библиотеките и хората в тях : Доклади от национална конференция с международно участие 27-28 септември 2012 г., Шумен / Авт. кол. ; Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2013. - 125 с. ; 23 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2014

Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката

Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката : Доклади от Национална конференция с международно участие "Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката" - Шумен, 10-11 октомври 2013 г. / Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2014. - 104 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиография

2009

Княз Борис I

Николова, Калина

Николова, Калина
Княз Борис I : Библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2009. - 180 с. ; 24 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2008

Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов“ – Шумен

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Обединена школа по изкуствата "Анастас Стоянов" - Шумен : Библиографски указател / Състав. Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 44 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Творците на Шумен в диалог с Европа

Петрова, Елена

Петрова, Елена
Творците на Шумен в диалог с Европа = Shumen's artists in communication with Europe / Елена Петрова ; Ред. Марияна Дженева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" ; Сдруж. Мисия Култура, 2016. - 50 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа