Книги

1887

Богдан : Разказ из живота на днешните луди млади

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Богдан : Разказ из живота на днешните луди млади / И. Р. Блъсков. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1887. - 20 с. ; 21 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; Кн. 16. Китка VI)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Бойна прослава на 5-ти артилерийски полк

Състав. Ил. Мусаков

Бойна прослава на 5-ти артилерийски полк / Състав. Ил. Мусаков. - София : Воениздат, 1941. - 239 с. : с ил., к. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Бюджет за прихода и разхода на Шуменската градска община за 1906 година

Бюджет за прихода и разхода на Шуменската градска община за 1906 година. - Шумен : Печ. Сп. Попов, 1906. - 38 с. ; 38 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

В памят покойному, усердному … искриному българско родолюбцу Добри

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
В памят покойному, усердному, трудолюбивому, ученолюбимову, искриному българско родолюбцу Добри / Илия Блъсков. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1885. - 10 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

В чест на големия шуменски гражданин Васил Друмев, митрополит Климент Търновски

В чест на големия шуменски гражданин Васил Друмев, митрополит Климент Търновски : По случай 65 годишнината от появата на "Иванко". - Шумен : Общограждански к-т "Васил Друмев", 1937. - 20 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Васил Друмев

Константинов, Георги

Константинов, Георги
Васил Друмев : Живот и творчество / Г. Константинов. - София : Казанлъшка долина, 1937. - 88 с. ; 17 см. - (Бележити българи ; 2)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Васил Друмев

Минков, Цветан Николов

Минков, Цветан Николов
Васил Друмев / Цветан Минков. - София : Ново училище, 1936 (София : печ. Право, 1936). - 32 с., 1 л. : портр. ; 18,5 см. - (Библиотека Велики българи : Животописни разкази ; 23)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Велики Преслав

Миятев, Кръстю Иванов

Миятев, Кръстю Иванов
Велики Преслав - столицата на Симеона : Водач за старините / Кр. Миятев. - Шумен : Бълг. старина, 1930. - 36 с. : с ил., 1 к. ; 16,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Водоснабдяването на Делиорман

Водоснабдяването на Делиорман : Изложение на Санитарно-техническия съвет при Шуменската окръжна постоянна комисия. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1924. - 14 с. ; 25 см + цв. к. (1)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Време и живот на св. Борис-Михаила, господар и просветител български

Начов, Начо Атанасов

Начов, Начо Атанасов
Време и живот на св. Борис-Михаила, господар и просветител български / Начо Атанасов Начов. - Варна : Свещен. д-во Св. цар Борис, 1901 (Варна : печ. К. Николов, 1901). - VIII, 98 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1946

Възгледите на Търновския митрополит Климент

Пашев, Ганчо Ст.

Пашев, Ганчо Ст.
Възгледите на Търновския митрополит Климент (В. Друмев) за личността, обществото и държавата, отразени в неговите художествени произведения = Les vues de Clement (V. Droumev) metropolite de Tirnovo sur l'individu, la societe et l'etat, refletees dans ses oeuvres literaires / Ганчо Пашев. - [София] : СУ, 1946 (София : Университетска печатница). - 82 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Върбина цвете

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Върбина цвете / Илия Рашков Блъсков. - Шумен, 1888 (Шумен : печ. Спас Попов). - 36 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 7 ; кн. 20)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Генерал Андрей Блъсков

Каранешев, Недялко К.

Каранешев, Недялко К.
Генерал Андрей Блъсков / Недялко К. Каранешев. - [София], 1939 ([София : Стоп. развитие]). - 15 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1900

Годишен отчет на Общинска „Нанчова“ девическа гимназия в Шумен за учебната 1899-1900 година

Годишен отчет на Общинска "Нанчова" девическа гимназия в Шумен за учебната 1899-1900 година : IX-та последна година VI-клас гимназия. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1900. - 76 с. : с табл. ; 22 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 4)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1899

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1897-98 учебна година

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1897-98 учебна година. - Шумен : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1899. - 61 с. : с табл. ; 23 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 2)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1899

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1898/99 учебна година

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1898/99 учебна година. - Варна : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1899. - 64 с. ; 20 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 3)
372.894.972 + К633.2(914)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1937 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1937 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1938. - 30 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1938 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1938 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1939. - 30 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1939 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1939 година. - Шумен : Печ. Л. Търговски, 1940. - 31 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1940 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1940 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1941. - 29 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1941 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1941 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1942. - 31 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1943

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1942 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1942 година. - Шумен : Печ. Прес. Търговски и синове, [1943]. - 19 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1945

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1944 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1944 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, [1945]. - 17 с. : с ил. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1946

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1945 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1945 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, [1946]. - 15 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Годишен отчет от настоятелството на Читалище „Напредък“ – Шумен за 1939 година

Годишен отчет от настоятелството на Читалище "Напредък" - Шумен за 1939 година. - Шумен : Печ. Зора, 1940. - 15 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Градска книга [на Шумен]

Градска книга : Изложение за състоянието на градът [Шумен] 1 септ. 1905 - 1 септ. 1906 : Бюджета на Шуменската гр. община за 1907 : Неофиц. отдел - Наставления за отглеждане на детето. - Шумен : Общин. съвет, 1907 (печ. Сп. Попов). - 4, 227 с. : с портр. ; 37 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Двама братя

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Двама братя : Повест основана на верни и точни събития в нашенско, придружени със схващане и излагане на някои стари обичаи и обряди през годините 1850-1870. Разделена в 3 книжки / Илия Рашков Блъсков. - Шумен : Сп. Попов, 1888 - 1889. - 22 см
Кн. 1. - 1888. - 100 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Дели-Орман

Маринов, Васил Александров

Маринов, Васил Александров
Дели-Орман : Южна част : Областно географско изучаване = Das Deli-Orman : Sudteil : Landschaftsuntersuchungen / Васил Маринов. - София : Печ. С. М. Стайков, 1941. - 224 с. : с ил.; 10 л. ил. ;2 л. к. ; 25 см. - (Библиотека География на България ; 4)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1931

Дели-Ормана в картини

Илиев, Г.

Илиев, Г. и др.
Дели-Ормана в картини : Фотографски снимки : [Албум] / Г. Илиев, Ил. Йорданов. - Кеманлар : Книж. Ил. Йорданов, 1931. - 76 с. : с ил. ; 23,5 х 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1889

Димитровска ружа

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Димитровска ружа / Илия Рашков Блъсков. - Видин : Т. Х. Тошев, 1889 (Видин : печ. Т. Х. Тошев). - 28 с. ; 25 см. - (Ред книжки за прочитание на секиго : Китка 9 ; кн. 24)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Донка хубавица

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Донка хубавица : Разказ из живота на днешните луди-млади / Илия Рашков Блъсков. - Русе, 1886 (Русе : печ. Ст. Ив. Роглев). - 52 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 9 ; стрък 2, кн. 14)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Елха

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Елха / Илия Рашков Блъсков. - Шумен : Изд. авт., 1887. - 80 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 5, стрък 3 ; Кн. 15)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Епоха, земя и хора

Миладинова-Алексиева, Царевна Димитрова

Миладинова-Алексиева, Царевна Димитрова
Епоха, земя и хора : Из българското минало / Царевна Димитрова Миладинова-Алексиева ; Посмъртно изд. под ред. на Владислав Алексиев. - София : Печ. Художник, 1939. - 236 с. : с ил.; 2 л. портр. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1904

Жалба и доклад от шуменските граждани …

Жалба и доклад от шуменските граждани до господа народните представители на ХIII обикновено народно събрание и до господа министрите и водителите на народа. - Шумен, 1904 (Шумен : типогр. Сп. Попов, 1904). - 27 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

За делиорманските турци и за казълбашите

Бобчев, Стефан Савов

Бобчев, Стефан Савов
За делиорманските турци и за казълбашите : Принос към държавно-правната и културна история на България / С. С. Бобчев. - София : Печ. П. Глушков, 1929. - 16 с. ; 26,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Задълженията на съдържатели на публичните домове и на проститутките в гр. Шумен

Задълженията на съдържатели на публичните домове и на проститутките в гр. Шумен ; Правилник за домашните слуги и слугини в г. Шумен ; Правилник за публичните файтони в гр. Шумен ; Наставление и мерки за предпазване от епидемически болести ; Наставления за предпазване от холерата и за мерките, които трябва да се вземат в случай на заболявания ; Упътване как да се постъпва с холерата ; Правилник за хлебарите в г. Шумен ; Правилник за съдържателите на ханищата и гостилниците в г. Шумен ; Правилник за съдържателите на питейните заведения и кафенетата в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Искра, 1892. - 72, 8, 12, 14, 8, 14, 6, 3, 3 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

Здравец

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Здравец / Р. Блъсков. - Варна : Л. Нитче, 1885. - 44 с. ; 22 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; VIII)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1931

Из недалечното минало на Шумен и на Шуменско

Попиванов, Георги

Попиванов, Георги
Из недалечното минало на Шумен и на Шуменско / Георги Попиванов. - Шумен : И. Аргоети, 1931 (Шумен : печ. И. Аргоети, 1931). - 32 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Изгубена Станка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Изгубена Станка : Повест / Илия Рашков Блъсков. - София : Държ. печ., 1928. - 90 с. ; 16 см. - (Библиотека Българска книжнина ; 17)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Изгубена Станка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Изгубена Станка : Българска народна повест / Илия Рашков Блъсков. - В. Търново : х. Станчо Петков, 1929 (В. Търново : печ. Ст. Фъртунов и син). - 80 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие : Четено от окръжния управител, на Шуменский окръжен съвет, в първата му редовна септемврийска сесия, 1891 г. / В. Попов. - Шумен : Печ. Д. Кънчев, 1891. - 32 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1900-1901 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1900 - 1901 година / В. Попов. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1901. - 48 с. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1902

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1901-1902 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1901 - 1902 година : От Шуменския окръжен управител / В. Попов. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1902. - 176 с. : 2 прил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1903

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1902-1903 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1902 - 1903 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1903. - 199 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1904

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1903-1904 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1903 - 1904 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов. - Шумен : Печ. Петър Глушков, 1904. - 136 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1905

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1904/1905 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1904/1905 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов / В. Попов. - Шумен : Типогр. С. Попов, 1905. - 82 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1905/1906 година

Попов, В

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1905/1906 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов / В. Попов. - Шумен : Печ. Сп. Попов, 1906. - 74 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1906/1907 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1906/1907 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов / В. Попов. - Варна : Печ. Взаимност, 1907. - 112 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1909

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1908/1909 година

Думанов, Т.

Думанов, Т.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1908/1909 година : От Шуменския окръжен управител Т. Думанов / Т. Думанов. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1909. - 88 с. : с табл. ; 23,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1910

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1909/1910 година

Димитров, Ив.

Димитров, Ив.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1909/1910 година : От Шуменския окръжен управител Ив. Димитров. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1910. - 113 с. : с табл. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1896

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1895-1896 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1895-1896 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия през 1896 година / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1896. - 101 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1896

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1895-1896 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1895-1896 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия през 1896 година / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1896. - 101 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1896-1897 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1896 - 1897 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1897. - 83 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1898

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1897-1898 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1897-1898 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия през 1898 година / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1898. - 70 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Илия Р. Блъсков

Булев, Илия Николов

Булев, Илия Николов
Илия Р. Блъсков / Илия Николов Булев. - София : Ново у-ще, 1938 (София : [печ. Право], 1938). - 32 с. : с портр. ; 18,5 см. - (Библиотека Велики българи : Животописни разкази ; № 46)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1943

Именник на българските царе

Донев, Стефан

Донев, Стефан
Именник на българските царе : [Стихотворения] : Ч. 1- / Стефан Донев. - [Нова Загора], [1943] ([Н. Загора : печ. Б. Кунев и синове], [1943]). - 25 см

Ч. 1. - [1943]. - 39 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Исперих

Златинчев, Христо Николов

Златинчев, Христо Николов
Исперих : Разкази из живота на старите българи / Хр. Н. Златинчев. - 5. изд. - София : Хемус, 1939 (София : Доверие). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Нашето минало ; № 3)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Исперих. Ч. 1.

Карапетров, Петър Константинов

Карапетров, Петър Константинов
Исперих : Ч. 1 - 3 / Петър Карапетров. - София : Древна България, 1942. - 20 см. - (Български исторически романи ; 4. Борба на боговете)
Ч. 1. Изпитание. - 1942. - 96 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Исперих. Ч. 2.

Карапетров, Петър Константинов

Карапетров, Петър Константинов
Исперих : Ч. 1 - 3 / Петър Карапетров. - София : Древна България, 1942. - 20 см. - (Български исторически романи ; 5. Борба на боговете)
Ч. 2. - 1942. - 97-192 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Исперих. Ч. 3.

Карапетров, Петър Константинов

Карапетров, Петър Константинов
Исперих : Ч. 1 - 3 / Петър Карапетров. - Шумен : Древна България, 1942. - 20 см. - (Български исторически романи ; 6. Борба на боговете)
Ч. 3. - 1942. - 193-276 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

История на 7-и пехотен Преславски полк

История на 7-и пехотен Преславски полк : 1885 - 1912/1913 - 1915/1918. - София, 1934. - 571 с. ; 30 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

История на Шуменската крепост

Джумалиев, Георги С.

Джумалиев, Георги С.
История на Шуменската крепост : Принос към историята на град Шумен / Г. С. Джумалиев. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1927. - 223 с. ; 24 см + 5 л. прил.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Калинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Калинка / Илия Рашков Блъсков. - Русе : Изд. авт., 1886 (Русе : [скоропеч. Ст. Ив. Роглев]). - 32 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 4, стрък 2 ; кн. 11)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Каталог на книгите, находящи се в библиотеката на Шуменското общо офицерско събрание

Каталог (систематично описание) на книгите, находящи се в библиотеката на Шуменското общо офицерско събрание : Съставен към 1 януари 1892 година. - Шумен : Скоро-печ. Д. Кънчев, 1892. - [130 с.]. ; 21 см
Съдържа Първо допълнение към каталога на книгите, находящи се в библиотеката на Шуменското общо офицерско събрание съставено към 1 януари 1895 г

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Киноизкуство

Д-во на кинолюбителите в гр. Шумен

Киноизкуство. - Шумен : Д-во на кинолюбителите в гр. Шумен, 1927 (Шумен : П. Пенев). - 48 с. : с ил. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Кир Тръпку

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Кир Тръпку : Разказ / Илия Рашков Блъсков. - Варна : Изд. авт., 1887-1988 (Варна : печ. Л. Нитче). - 134 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 6 ; кн. 18)
Кн. съд. : Куцото учителче или нашето огледалце : Разказ ; М. Милеевич. Зюлийка - покръстено турско девойче : Случка от Сръбско-Турската война 1876/77 г. : Прев. от сръб. Ил. Р. Блъсков ; Пенчю : Един наш мировий съдия

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Кратка история на библиотеките

Класанов, Васил

Класанов, Васил
Кратка история на библиотеките : С уводни думи от Ст. Аргиров и предговор от автора / Васил Класанов. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1937. - 80 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Кръглата църква в Преслав

Митяев, Кръстю Иванов

Митяев, Кръстю Иванов
Кръглата църква в Преслав = L'eglise ronde de Preslav / Кр. Миятев. - София : Държ. печ., 1932. - ХII, 281 с. : с ил., 2 л. : ил. ; 37 см. - (Издание на Народния археологически музей ; 25)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Към Плиска

Минков, Цветан Николов

Минков, Цветан Николов
Към Плиска : [Исторически разказ] / Цветан Минков. - София : Древна България, [1932] (София : печ. Древна България, [1932]). - 31 с. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. V, № 104)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Лале

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Лале / Р. Блъсков. - Варна : Печ. Ил. Р. Блъсков, 1883. - 32 с. ; 22 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. V)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

Латинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Латинка / Илия Рашков Блъсков. - Варна, 1885 (Варна : печ. Л. Нитче). - 32, 10 с. ; 25 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; Кн. 9)
(Цена в кумул.) : 0.50 лв

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Лекции по дидактика

Панайотов, Д.

Панайотов, Д.
Лекции по дидактика : За I курс 1936-1937 учебна година гр. Шумен / Д. Панайотов. - Шумен, 1937 (Шумен : печ. П. Пенев, 1937). - 232 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1884

Лиляка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Лиляка / Илия Р. Блъсков. - Варна : Л. Нитче, 1884. - 44 с. ; 21 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; Кн. 7)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

Мадара : Разкопки и проучвания : Кн. 1

Мадара : Разкопки и проучвания : Кн. 1 - 2 = Madara : Fouilles et recherches archeologiques : T. 1 - 2. - София : Нар. археол. музей, 1934-1936 (София : Държ. печ., 1934-1936). - 37 см. - (Изд. на археол. музей ; 27 и 33)

Кн. 1. - 1934. - 447 с. : с ил. : 4 л. : цв. ил. + 1 пл.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Мадара и Плиска : Тяхното значение за българската история

Кацаров, Гаврил Илиев

Кацаров, Гаврил Илиев
Мадара и Плиска : Тяхното значение за българската история : Реч, произнесена пред народния събор в Мадара на 15 май 1927 / Гаврил Илиев Кацаров. - София : Сдружение Бълг. старина, 1927 (София : Придворна печ.). - 19 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1925

Мадарският конник

изд. Нар. музей

Мадарският конник : Популярно изложение. - София : Нар. музей, 1925 (София : Придворна печ.). - 40 с. : с ил. ; 37 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Материал по историята на нашето възраждане : Гр. Шумен

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Материал по историята на нашето възраждане : Гр. Шумен / Илия Рашков Блъсков. - Шумен : Гр. общин. управл., 1907 (Шумен : Сп. Попов). - 255 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Минзухар

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Минзухар / Набрал Илия Рашков Блъсков. - 2. изд. - Шумен : Спас Попов, 1886. - 40 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Мир

изд. Сп. Попов

Мир : Книжка за спомен при посрещането на нашите войски от бойното поле на Българо-Сръбската война г. 1885/6. - Шумен : Сп. Попов, 1886. - 34 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Моминска сълза

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Моминска сълза : С прибавление на една много хубава историйка : Две едномлечни сестри / Р. Блъсков. - Пловдив : Печ. Д. В. Манчов, 1883. - 67 с. ; 22 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; IV)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

Морфология на Шуменските височини

Маринов, Васил Александров

Маринов, Васил Александров
Морфология на Шуменските височини / Васил Александров Маринов. - Русе : Изд. авт., 1934 (Русе : печ. Славейко Петров, 1934). - 32 с. : с ил., 5 л. ил., 2 л. к. ; 25 см. - (Библиотека География на България ; 1)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

На пир при цар Симеона

Попов, Стоян Михайлов

Попов, Стоян Михайлов
На пир при цар Симеона : Исторически разказ / Стоян Михайлов Попов. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 154)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Най-нова народна песнопойка „Моминска сълза“

Събрал и наредил Ангел Г. Петров

Най-нова народна песнопойка "Моминска сълза" : С най-нови, стари народни, смешни, любовни и тъжовни песни / Събрал и наредил Ангел Г. Петров. - Варна : печ. Войников, [Деп. 1927]. - 32 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Народна песнопойка

Абаджиев, Янко С.

Абаджиев, Янко С.
Народна песнопойка / Янко С. Абаджиев. - Др. изд. - Ямбол, 1927 (Ямбол : Светлина). - 32 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1947

Народна песнопойка

Състав. Янко С. Абаджиев

Народна песнопойка / Състав. Янко С. Абаджиев. - Шумен : Печ. П. Пенев, [Деп. 1947]. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Народна песнопойка

Състав. Янко С. Абаджиев

Народна песнопойка / Състав. Янко С. Абаджиев. - Ст. Загора : Печ. Секретар-бирник, 1928. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Народна песнопойка

Състав. Янко С. Абаджиев

Народна песнопойка / Състав. Янко С. Абаджиев. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, [Деп. 1932]. - 12 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Народна песнопойка със старонародни, любовни и смешни песни

Състав. Стоян Танев

Народна песнопойка със старонародни, любовни и смешни песни / Състав. Стоян Танев. - [Б. м.], [Б. г.]. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Народни песни от Шуменско

Иванов, Георги П.

Иванов, Георги П.
Народни песни от Шуменско / Георги П. Иванов. - София : Придворна печ., 1936. - 327 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1945

Населението на Разградско, Шуменско и Търговищко през XVII в.

Грозданова, Елена

Грозданова, Елена
Населението на Разградско, Шуменско и Търговищко през XVII в. / Елена Грозданова. - София : Без изд., б.г. - с. 62-82 ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Начало и разцвет на българската литература

Генов, Минко

Генов, Минко
Начало и разцвет на българската литература : Първо българско царство / Минко Генов. - София : Хр. Г. Данов, 1937 (Пловдив : печ. Хр. Г. Данов, 1937). - 200 с. ; 18,5 см. - (Четиво по българска история ; Г. VI, кн. (53)3)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Несломимият

Попова-Мутафова, Фани Добрева

Попова-Мутафова, Фани Добрева
Несломимият : [Исторически разказ за цар Симеон] / Фани Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Илия Петров. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 63 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 149-150)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Нещастна Калинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Нещастна Калинка : Разказ за голямото нехайство, с което се отнасят някои от нашите хора към здравето си / Илия Рашков Блъсков. - [Варна], 1892. - 24 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 10, кн. 25)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Нови Пазар : Културно-исторически очерк

Асенов, Боян

Асенов, Боян
Нови Пазар : Културно-исторически очерк / Боян Асенов. - София, 1929 (София : Божинови). - 99 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Новият княз

Марчевски, Денчо Станчев

Марчевски, Денчо Станчев
Новият княз : [Исторически разказ] / Денчо Марчевски. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 31 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 138)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Опълченците в предвечерието на 50-годишнината от Шипченската епопея

Блъсков, Андрей Райков

Блъсков, Андрей Райков
Опълченците в предвечерието на 50-годишнината от Шипченската епопея / Андрей Райков Блъсков. - София : печ. Армейски воен. изд. фонд, 1924. - 15 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Особености на шуменския говор

Попиванов, Георги

Попиванов, Георги
Особености на шуменския говор : Допълнение към описанието му в Das Ostbulgarische на проф. Л. Милетич : Сборник на БАН, кн. XXXIV / Георги Попиванов. - София : Държ. печ., 1940. - 468 с. ; 28 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Отмъщението на Симеона

Минков, Цветан Николов

Минков, Цветан Николов
Отмъщението на Симеона : [Исторически разказ] / Цветан Минков. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 30 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 140)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Отчет за дейността на Земеделската камара гр. Шумен за времето от 1 декември 1938 г. до 1 декември 1939 г.

Земеделската камара гр. Шумен
Отчет за дейността на Земеделската камара гр. Шумен за времето от 1 декември 1938 г. до 1 декември 1939 г. - Шумен : Печ. Прес. Търговски и синове, 1939. - 37 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Отчет за дейността на Просветното благотворително дружество „Добруджа“ Шумен

Отчет за дейността на Просветното благотворително дружество "Добруджа" Шумен : За време от 28 февруари 1937 г. до 13 март 1938 г. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1938. - 8 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1902

Отчет на „Нанчовата“ общинска девическа гимназия в Шумен за учебната 1901-1902 година

Отчет на "Нанчовата" общинска девическа гимназия в Шумен за учебната 1901-1902 година. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1902. - 56 с. ; 22 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 6)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Отчет на Преславската популярна банка за 1929 година

Отчет на Преславската популярна банка за 1929 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1930. - 16 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1931

Отчет на Преславската популярна банка за 1930 година

Отчет на Преславската популярна банка за 1930 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1931. - 15 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Отчет на Преславската популярна банка за 1934 година

Отчет на Преславската популярна банка за 1934 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1935. - 12 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ от 7 май 1920 г. до 31 март 1921 г.

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ от 7 май 1920 г. до 31 март 1921 г. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1921. - 30 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ през 1926, 1927 и 1928 год.

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ през 1926, 1927 и 1928 год. : Представен от Постоянната комисия на Шуменския окръжен съвет в редовната му сесия през месец февруари 1929 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1929. - 320 с. : с табл., сн. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1896-97 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1896-97 година. - Шумен : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1897. - 292 с. : с табл. ; 21,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1898

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1897-98 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1897-98 година. - Шумен : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1898. - 129 с. : с табл. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1899

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1898-99 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1898-99 година. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1899. - 87 с. : с табл. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1899-1900 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1899-1900 година . - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1901. - 40 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1900-1901 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1900-1901 година. - Варна : Печ. Взаимност, 1901. - 72 с. : с табл. ; 23,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и на първото редовно общо събрание на Камарата 1938

Земеделска камара. Шумен
Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и на първото редовно общо събрание на Камарата 1938. - Шумен : Печ. Прес. Търговски и синове, 1939. - 491, 40 с. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Панайот Волов : Апостол-революционер в 1876

Андреев, М.

Андреев, М.
Панайот Волов : Апостол-революционер в 1876 / М. Андреев. - Шумен : К-т за въздигане паметник на П. Волов в гр. Шумен, 1927 (София : И. Аргоети). - 70 с. : с портр. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Педагогика

Кушев, М. С.

Кушев, М. С.
Педагогика : Лекции, четени през 1936-1937 учебна година при Опитния педагогически институт, Шумен / М. С. Кушев. - Шумен, [1937] (Шумен : П. Пенев). - 222 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Пенчю

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Пенчю : Един наш мировий съдия / Р. Блъсков. - Видин : Т. Х. Тошев, 1888. - 32 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1931

Песни и приказки от Шуменско

Попиванов, Георги

Попиванов, Георги
Песни и приказки от Шуменско : Записал.. / Георги Попиванов. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1931. - 64 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1922

Пионерите в борбите за обединението на България

Ганев, Антон

Ганев, Антон
Пионерите в борбите за обединението на България : Действията и бойната слава на 4. пионерна дружина. - Шумен : печ. И. Аргоети, 1922. - 300 с. : с ил. 1 л. портр. 1 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1879

Пиян баща, убиец на децата си. Ч. 1.

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Пиян баща, убиец на децата си : Повест чисто българска из народния ни живот, разделена в 3 книги / Р. Блъсков. - Варна : Р. И. Блъсков, 1879 - 1880. - 18 см
Ч. 1. - 1879. - 126 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1879

Пиян баща, убиец на децата си. Ч. 2.

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Пиян баща, убиец на децата си : Повест чисто българска из народния ни живот, разделена в 3 книги / Р. Блъсков. - Варна : Р. И. Блъсков, 1879 - 1880. - 18 см
Ч. 2. - 1879. - 104 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1943

Плисковско Абобско поле

Маринов, Васил Александров

Маринов, Васил Александров
Плисковско Абобско поле : Поселищно-географско проучване = Das becken von Pliskov (Aboba) : Nordostbulgarien : Siedlungsgeographische untersuchungen / Васил Александров Маринов. - София : Печ. С. М. Стайков, 1943. - 184 с. с к. : 5 л. к.; 1 л. к. ; 25 см. - (Библиотека География на България ; 5)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1909

Поведението на Шуменски окръжен ветеринарен лекар спрямо Градската санитарно-ветеринарна служба

Поведението на Шуменски окръжен ветеринарен лекар спрямо Градската санитарно-ветеринарна служба. - Шумен : Печ. Победа на Д. Иванов, 1909. - 64 с. ; 19,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Положението на Шуменския окръг в стопанско отношение през 1928/29 година

Положението на Шуменския окръг в стопанско отношение през 1928/29 година : Изложение на директора на Шуменската земеделска катедра П. Ю. Петров пред редовната сесия на Шуменския окръжен съвет през месец февруари 1929 год. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1929. - 88 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Поп Марко

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Поп Марко : Едновремешен свещенник. Разказ от дяда Йовча из с. Черковна / Р. Блъсков. - Варна : Типо-литогр. Нитче, 1883. - 16 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Правилник за вътрешния ред в шуменската градска общинска кланица

Правилник за вътрешния ред в шуменската градска общинска кланица. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1930. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Правилник за Шуменската градска пожарна команда

Правилник за Шуменската градска пожарна команда. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1924. - 12 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1918

През Добруджа

През Добруджа : 14 рота от 7-и Преславски полк 1916-1917 г. - София : Печ. Гутенберг, 1918. - 95 с. : с ил. ; 25 см
Екз. е непълен: л-ват с. 85-92.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Преслав

Минков, Цветан Николов

Минков, Цветан Николов
Преслав : [Исторически разказ] / Цветан Минков ; Илюстр. Илия Петров. - [2. изд]. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г.VII, № 153)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Преслав – минало, старини

Господинов, Йордан Симеонов

Господинов, Йордан Симеонов
Преслав - минало, старини : Кратък общодостъпен очерк / Йордан Симеонов Господинов. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1928. - 36 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

При светлината на съвестта

Мински, Н. М.

Мински, Н. М.
При светлината на съвестта : Мисли и мечти за целта на живота / Николай Максимович Виленкин ; Прев. и снабдил с послесл. бележка за авт. Стилиян Чилингиров. - София : Книж. Чолаков, 1927 (София : печ. Франклин, 1927). - 168 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

Приложения към Историята на 7-и пехотен Преславски полк

Приложения към Историята на 7-и пехотен Преславски полк : Войната със Сърбия 1885, Войната през 1912-1913, Войната през 1916-1918. - София, 1934. - 75 л. цв. ил. ; 28 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1915

Разкопки в Патлейна

Господинов, Йордан С.

Господинов, Йордан С.
Разкопки в Патлейна / Йордан С. Господинов. - София, 1915. - 16 с. ; 30 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Свети княз Борис български

Начов, Никола Енев

Начов, Никола Енев
Свети княз Борис български / Никола Начов. - София : Държ. печ., 1907. - 32 с. ; 20 см
949.72.031 + К912.1

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Симеон Велики

Златинчев, Христо Николов

Златинчев, Христо Николов
Симеон Велики : Четива / Хр. Н. Златинчев. - 5. изд. - София : Хемус, 1936 (София : П. К. Овчаров). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Нашето минало ; N 7)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1884

Сиромашки клетви

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Сиромашки клетви : Разказ из българский живот за едного от бясните селски чорбаджии и негова изрод. (год. 1850-1860) / Р. Блъсков. - Варна : Л. Нитче, 1884. - 70 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Скалите в Шуменско и Новопазарско

Бончев, Георги

Бончев, Георги
Скалите в Шуменско и Новопазарско / Георги Бончев. - София : печ. Глушков, 1929. - 139 с. : с ил., сх. ; 23,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1933

Скулптурата на Жеко Спиридонов

Мавродинов, Никола Петров

Мавродинов, Никола Петров
Скулптурата на Жеко Спиридонов / Н. Мавродинов. - София : Държ. печ., 1933. - 71 с. : 39 л. репрод. ; 25 см. - (Изд. на Нар. археол. музей ; 28)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Смъртта на цар Симеона

Карапетров, Петър Константинов

Карапетров, Петър Константинов
Смъртта на цар Симеона / Петър Карапетров. - София : Древна България, [1936]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, N 156)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Спомени из ученическия, учителския и писателския ми живот

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Спомени из ученическия, учителския и писателския ми живот / Илия Рашков Блъсков. - София : Св. Синод на Бълг. църква, 1907 (София : печ. Ст. Атанасов). - 180 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Стананик или коладник

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Стананик или коладник : Сбирка от коладни старонародни обичаи, станувания, коладни песни по разни страни от нашенско / Илия Рашков Блъсков. - Варна, 1886 (Варна : печ. Л. Нитче). - 32 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Стилиян Чилингиров

Илчев, Стефан

Илчев, Стефан
Стилиян Чилингиров : Живот и творчество / Стефан Илчев. - София : Печ. Херман Поле, 1932. - 64 с. ; 12 см. - (Малка енциклопедическа библиотека ; 71)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Страшно отмъщение

Гогол, Николай Василиевич

Гогол, Николай Василиевич
Страшно отмъщение : Из съчиненията на Н. В. Гоголя / Прев. от рус. Илия Р. Блъсков. - Шумен, 1887 (Шумен : скоропеч. Д. Кънчев, 1887). - 53 с. ; 25 см. - (Редакция съвременни книжки за прочитане от секиго : Китка ; VII, кн. 19)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Съчинения

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Съчинения : Т. 1 - / Тодор Икономов ; Изд. К. Икономов. - Шумен : Печ. Искра, [1897]. - 22 см
Т. 4. Мемоари. - 1897. - 365 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Съчинения и сбирки

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Съчинения и сбирки / Набрал Илия Р. Блъсков. - [Шумен], 1883-1892 ; 20 см
Съд: Минзухар; Моминска сълза; Лале; Лиляка; Здравец; Латинка; Димитровска ружа; Калинка; Донка хубавица; Елха; Богда ; Мир; Трендафил; Кир Тръпку; Страшно отмъщение; Върбина-цвете; Пенчо; Куцото учителче; Сиромашки клетви; Стананик или коладник; Нещастна Калинка; Стари наши народни обичаи; Поп Марко

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Тодор Иванов Джебаров : 1850-1930

Берберов, Тодор Йончев

Берберов, Тодор Йончев
Тодор Иванов Джебаров : 1850-1930 : [Юбилейно издание по случай 80 годишнината му] / Тодор Йончев Берберов. - София, 1930 (София : печ. Бр. Миладинови). - 12 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Тръндафил

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Тръндафил / Илия Рашков Блъсков. - Шумен, 1887 (Шумен : печ. Д. Кънчев). - 32 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 6 ; кн. 17)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Устав гласуван и приет в общото читалищно събрание на 1 декември 1937 година

Българско народно читалище Нов живот с. Мокреш, Преславско
Устав гласуван и приет в общото читалищно събрание на 1 декември 1937 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1939. - 19 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Устав на Акционерното дружество Театър Одеон

Устав на Акционерното дружество Театър Одеон. - Шумен : Печ. С. Попов, 1921. - 14 с. ; 18 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Устав на Археологическо сдружение Българска старина

Устав на Археологическо сдружение Българска старина. Шумен ; Наредба-закон за отстъпване държавните приходи на Археологическото сдружение Българска старина ; Правилник за използване имотите и приходите от държавните земи в Плиска, Мадара и Преслав. - Шумен, 1938 . - 16 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Устав на Благотворително дружество Милосърдие в гр. Шумен

Устав на Благотворително дружество Милосърдие в гр. Шумен. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1941. - 8 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Устав на Градинарското производително дружество „Камчия“ с. Салманово, околия Преславска

Устав на Градинарското производително дружество "Камчия" с. Салманово, околия Преславска. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1936. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Устав на домостроителното кооперативно сдружение на действащите офицери от Шуменския гарнизон

Устав на домостроителното кооперативно сдружение на действащите офицери от Шуменския гарнизон Надежда. - Шумен : Печ. Търговски, 1926. - 28 с. ; 10 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Устав на кооперативното бездомно домостроително дружество „Семейно огнище“ в гр. Шумен

Устав на кооперативното бездомно домостроително дружество "Семейно огнище" в гр. Шумен. - Шумен : Печ. И. Аргоети, 1921. - 28 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1915

Устав на кооперативното потребително дружество Напредък в гр. Шумен

Устав на кооперативното потребително дружество Напредък в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1915. - 16 с. ; 14,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Устав на Кредитната кооперация Надежда в с. Дивдядово, околия Шуменска

Устав на Кредитната кооперация Надежда в с. Дивдядово, околия Шуменска. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1927. - 32 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Устав на Македонското благотворително културно-просветно братство Поручик Мутафов в град Шумен

Устав на Македонското благотворително културно-просветно братство Поручик Мутафов в град Шумен. - Шумен : Печ. Търговски, 1926. - 13 с. ; 13,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Устав на Мюслюманското благотворително дружество Джемиет-Хайрие в гр. Шумен

Устав на Мюслюманското благотворително дружество Джемиет-Хайрие в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1936. - 23 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Художествено-инструменталната музика и операта в XIX век

Дюгмеджиев, Величко Д.

Дюгмеджиев, Величко Д.
Художествено-инструменталната музика и операта в XIX век / Величко Дюгмеджиев. - Шумен : печ. Опит, 1906. - 34 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Цар Симеон

Карапетров, Петър Константинов

Карапетров, Петър Константинов
Цар Симеон / Петър Карапетров. - София : Древна България, [1935]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, N 148)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Юбилеен сборник Плиска-Преслав. Ч. 1.

Аврамов, Васил

Аврамов, Васил
Юбилеен сборник Плиска-Преслав : Ч. 1-3 / Васил Аврамов. - София, 1929 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 25 см
Ч. 1. - 1929. - 253 с. : 1 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Юбилеен сборник Плиска-Преслав. Ч. 2.

Аврамов, Васил

Аврамов, Васил
Юбилеен сборник Плиска-Преслав : Ч. 1-3 / Васил Аврамов. - София, 1929 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 25 см
Ч. 2. - 1929. - 176, III с. : 1 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Юбилеен сборник Плиска-Преслав. Ч. 3.

Аврамов, Васил

Аврамов, Васил
Юбилеен сборник Плиска-Преслав : Ч. 1-3 / Васил Аврамов. - София, 1929 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 25 см
Ч. 3. - 1929. - 204 с. : 4 прил.

колекция

Краеведски книги

Към Документа