Търсене за: Всичко

Колекция: Краеведски книги

Тип документи: Всички

Статии

2012

„Позабравеното минало“ в Шумен

Славчева, Стела

Славчева, Стела. "Позабравеното минало" в Шумен / Стела Славчева. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 187-191.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

14 съдбовни дни от историята на Тутракан

Симеонова, Румяна

Симеонова, Румяна. [Четиринадесет] 14 съдбовни дни от историята на Тутракан : (Нов поглед към спомените на участниците в събитията от август - септември 1944 г. в Тутракан) / Румяна Симеонова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 19-25.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1987

25 години ЕСПУ „Антон Иванов“

25 години ЕСПУ "Антон Иванов" с преподаване на руски език гр. Шумен : юбилеен сборник. - Шумен : ЕСПУ "Антон Иванов", 1987. - 34 с. : с фотогр. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Автобиография

Блъсков, Райчо Илиев

Блъсков, Райчо Илиев
Автобиография : Животоописанието ми, което захванах да пиша у Болград, Бесарабско, на 1868 год. / Райчо Илиев Блъсков. - София, 1901. - 60 с. ; 32 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Акционерно българско пивоварно дружество Шумен – Русе

Акционерно българско пивоварно дружество Шумен - Русе
[Шестдесет] 60 години Акционерно българско пивоварно дружество Шумен - Русе : Придворен доставчик : 1882-1942. - София : Г. Крушев, 1942. - 44 с. : с ил. ; 20х29 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Акционерно дружество Бъдеще гара Шайтанджик

Устав на Акционерно дружество Бъдеще гара Шайтанджик. - Варна : Печ. Кънчо Николов, 1932. - 13 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Акционерно дружество Театър Одеон

Устав на Акционерното дружество Театър Одеон. - Шумен : Печ. С. Попов, 1921. - 14 с. ; 18 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Археологическо сдружение Българска старина

Устав на Археологическо сдружение Българска старина. Шумен ; Наредба-закон за отстъпване държавните приходи на Археологическото сдружение Българска старина ; Правилник за използване имотите и приходите от държавните земи в Плиска, Мадара и Преслав. - Шумен, 1938 . - 16 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Благотворително дружество Милосърдие в гр. Шумен

Устав на Благотворително дружество Милосърдие в гр. Шумен. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1941. - 8 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Богдан : Разказ из живота на днешните луди млади

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Богдан : Разказ из живота на днешните луди млади / И. Р. Блъсков. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1887. - 20 с. ; 21 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; Кн. 16. Китка VI)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Бойна прослава на 5-ти артилерийски полк

Състав. Ил. Мусаков

Бойна прослава на 5-ти артилерийски полк / Състав. Ил. Мусаков. - София : Воениздат, 1941. - 239 с. : с ил., к. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1914

Бъдещето на Шумен

Соларов, Т.

Соларов, Т.
Бъдещето на Шумен : Бегли мисли за неговото преуспяване / Т. Соларов. - Шумен : печ. Л. и Пр. Търговски, 1914. - 16 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

България в образите на Феликс Каниц

Романски, Стоян Маринов

Романски, Стоян Маринов
България в образите на Феликс Каниц / Стоян Маринов Романов. - София : БАН с иждивението на Жак Каниц, 1939 (София : Държ. печ., 1939). - 195 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Българският женски съюз

Иванова, Димитрана Дончова

Българският женски съюз и неговият 23 конгрес : Реч, произнесена на конгреса от председателя на съюза Димитрана Дончова Иванова. - София, 1929 (София : Пряпорец). - 8 с. ; 25 см
Надт. загл. - Отпеч. от сп. Жената, 1929, кн. 6-7. - 1 000 тир.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Българско народно читалище Нов живот с. Мокреш, Преславско

Българско народно читалище Нов живот с. Мокреш, Преславско
Устав гласуван и приет в общото читалищно събрание на 1 декември 1937 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1939. - 19 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Бюджет за прихода и разхода на Шуменската градска община за 1906 година

Бюджет за прихода и разхода на Шуменската градска община за 1906 година. - Шумен : Печ. Сп. Попов, 1906. - 38 с. ; 38 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

В памят покойному, усердному … искриному българско родолюбцу Добри

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
В памят покойному, усердному, трудолюбивому, ученолюбимову, искриному българско родолюбцу Добри / Илия Блъсков. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1885. - 10 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

В чест на големия шуменски гражданин Васил Друмев, митрополит Климент Търновски

В чест на големия шуменски гражданин Васил Друмев, митрополит Климент Търновски : По случай 65 годишнината от появата на "Иванко". - Шумен : Общограждански к-т "Васил Друмев", 1937. - 20 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1962

Вакъфнаме от 1671 г. …

Гълъбов, Г. Д.

Гълъбов, Г. Д. Вакъфнаме от 1671 г. на хаджи Мехмед ага, син на Реджеп ага от гр. Шумен, махала "Солак Синан" / Г. Д. Гълъбов. // Шумен - Коларовград : Сборник от статии и материали за миналото на града : Кн. 1-3. - Кн. 2. - Коларовград : Истор. кръжок при Окр. нар. музей, 1960-1962. - с. 175 - 188.

Вакъфнаме или вакфие (съдебен протокол, с който се завещава за дългосрочни благотворителни цели използването на движимо или недвижимо имущество)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Васил Друмев – Климент Браницки и Търновски

Трифонов, Йордан
Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски : Живот, дейност и характер / Юрдан Трифонов. - София : БАН, 1926 (Печ. П. Глушков). - 208 с. : с ил., 1 л. прил. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Велики Преслав

Миятев, Кръстю Иванов

Миятев, Кръстю Иванов
Велики Преслав - столицата на Симеона : Водач за старините / Кр. Миятев. - Шумен : Бълг. старина, 1930. - 36 с. : с ил., 1 к. ; 16,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Водоснабдяването на Делиорман

Водоснабдяването на Делиорман : Изложение на Санитарно-техническия съвет при Шуменската окръжна постоянна комисия. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1924. - 14 с. ; 25 см + цв. к. (1)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Време и живот на св. Борис-Михаила, господар и просветител български

Начов, Начо Атанасов

Начов, Начо Атанасов
Време и живот на св. Борис-Михаила, господар и просветител български / Начо Атанасов Начов. - Варна : Свещен. д-во Св. цар Борис, 1901 (Варна : печ. К. Николов, 1901). - VIII, 98 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Върбина цвете

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Върбина цвете / Илия Рашков Блъсков. - Шумен, 1888 (Шумен : печ. Спас Попов). - 36 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 7 ; кн. 20)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1900

Годишен отчет на Общинска „Нанчова“ девическа гимназия в Шумен за учебната 1899-1900 година

Годишен отчет на Общинска "Нанчова" девическа гимназия в Шумен за учебната 1899-1900 година : IX-та последна година VI-клас гимназия. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1900. - 76 с. : с табл. ; 22 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 4)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1899

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1897-98 учебна година

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1897-98 учебна година. - Шумен : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1899. - 61 с. : с табл. ; 23 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 2)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1899

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1898/99 учебна година

Годишен отчет на Шуменската общинска Нанчова девическа гимназия за 1898/99 учебна година. - Варна : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1899. - 64 с. ; 20 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 3)
372.894.972 + К633.2(914)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1937 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1937 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1938. - 30 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1938 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1938 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1939. - 30 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1939 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1939 година. - Шумен : Печ. Л. Търговски, 1940. - 31 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1940 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1940 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1941. - 29 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1941 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1941 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1942. - 31 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1943

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1942 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1942 година. - Шумен : Печ. Прес. Търговски и синове, [1943]. - 19 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1945

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1944 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1944 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, [1945]. - 17 с. : с ил. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1946

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за 1945 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за 1945 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, [1946]. - 15 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1947

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Архангел Михаил“ – Шумен за юбилейната 1946 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Архангел Михаил" - Шумен за юбилейната 1946 година. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1947. - 16 с. : с ил

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1948

Годишен отчет от настоятелството на читалище „Добри Войников“ – Шумен за 1947 година

Годишен отчет от настоятелството на читалище "Добри Войников" - Шумен за 1947 година. -Шумен : Читалище Добри Войников, 1948. - 15 с. : с табл.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Годишен отчет от настоятелството на Читалище „Напредък“ – Шумен за 1939 година

Годишен отчет от настоятелството на Читалище "Напредък" - Шумен за 1939 година. - Шумен : Печ. Зора, 1940. - 15 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Градинарско производително дружество „Камчия“ с. Салманово, околия Преславска

Устав на Градинарското производително дружество "Камчия" с. Салманово, околия Преславска. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1936. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Градска книга [на Шумен]

Градска книга : Изложение за състоянието на градът [Шумен] 1 септ. 1905 - 1 септ. 1906 : Бюджета на Шуменската гр. община за 1907 : Неофиц. отдел - Наставления за отглеждане на детето. - Шумен : Общин. съвет, 1907 (печ. Сп. Попов). - 4, 227 с. : с портр. ; 37 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Двама братя

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Двама братя : Повест основана на верни и точни събития в нашенско, придружени със схващане и излагане на някои стари обичаи и обряди през годините 1850-1870. Разделена в 3 книжки / Илия Рашков Блъсков. - Шумен : Сп. Попов, 1888 - 1889. - 22 см
Кн. 1. - 1888. - 100 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1915

Действията на 4-та пехотна Преславска дивизия в освободителната война : Ч. 1.

Христов, Атанас

Христов, Атанас
Действията на 4-та пехотна Преславска дивизия в освободителната война 1912-1913 : Ч. 1 - 2 / Атанас Христов. - София : Воен. книгоизд. Гужгулов и Котев, 1915-1922 (София : Искра). - 25 см. - (Военна библиотека)

Ч. 1. От началото на войната до първото примирие. - 1915. - 214, II с. : с к. 5 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1922

Действията на 4-та пехотна Преславска дивизия в освободителната война : Ч. 2.

Христов, Атанас

Христов, Атанас
Действията на 4-та п. Преславска дивизия в освободителната война 1912-1913 : Ч. 1 - 2 / Атанас Христов. - София : Воен. книгоизд. Гужгулов и Котев, 1915-1922 (София : Искра). - 25 см. - (Военна библиотека)

Ч. 2. От първото примирие през ноември до Лондонския мир - (София : Арм. воен. -изд. фонд, 1922). - 135, II с., с к. - (N 7)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1931

Дели-Ормана в картини

Илиев, Г.

Илиев, Г. и др.
Дели-Ормана в картини : Фотографски снимки : [Албум] / Г. Илиев, Ил. Йорданов. - Кеманлар : Книж. Ил. Йорданов, 1931. - 76 с. : с ил. ; 23,5 х 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1889

Димитровска ружа

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Димитровска ружа / Написал Илия Р. Блъсков. - Видин : Т. Х. Тошев, 1889 (Видин : печ. Т. Х. Тошев). - 28 с. ; 25 см. - (Ред книжки за прочитание на секиго ; кн. 24. Китка 9)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Домостроително кооперативно сдружение на действащите офицери от Шуменския гарнизон

Устав на домостроителното кооперативно сдружение на действащите офицери от Шуменския гарнизон Надежда. - Шумен : Печ. Търговски, 1926. - 28 с. ; 10 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Донка хубавица

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Донка хубавица : Разказ из живота на днешните луди-млади / Написал Ил. Р. Блъсков. - Русе, 1886 (Русе : скоропеч. Ст. Ив. Роглев). - 52 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 14. Китка 5 ; стрък 2)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Дружество на собствениците на недвижими имоти в Шумен

Устав на Дружеството на собствениците на недвижими имоти в Шумен. - Шумен : Печ. С. Попов, 1936. - 24 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Еврейско дамско благотворително дружество Ерманас Ауанадас в град Шумен

Устав на Еврейското дамско благотворително дружество Ерманас Ауанадас в град Шумен. - Шумен : Печ. Търговски, 1921. - 12 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Еврейско кредитно кооперативно дружество „Кадима“ в гр. Шумен

Устав на Еврейското кредитно кооперативно дружество "Кадима" в гр. Шумен. - Шумен : Печ. И. Аргоети, 1929. - 20 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1933

Един незавършен педагогически опит у нас

Чакъров, Найден Георгиев

Чакъров, Найден Георгиев
Един незавършен педагогически опит у нас : Опитното педагогическо училище край гр. Шумен / Найден Чакъров. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1933. - 24 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1962

Един неиздаден закон за Шумен от XVI в.

Цветкова, Бистра А.

Цветкова, Бистра А. Един неиздаден закон за Шумен от XVI в. / Бистра А. Цветкова. // Шумен - Коларовград : Сборник от статии и материали за миналото на града : Кн. 1-3. - Кн. 2. - Коларовград : Истор. кръжок при Окр. нар. музей, 1960-1962. - с. 167-174.

Закон за шуменските пазарни мита от епохата на Османската империя. Препис от този закон е запазен в ръкописен сборник от турската архивна колекция на Парижката национална библиотека.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Една скулптура на конна фигура…

Аврамова, Светла

Аврамова, Светла. Една скулптура на конна фигура : от паметен знак в центъра на Търговище до крайпътна декорация на 7 километра от града / Светла Аврамова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 173-186.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Елха

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Елха / Илия Рашков Блъсков. - Шумен : Изд. авт., 1887. - 80 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго : Китка 5, стрък 3 ; Кн. 15)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Епоха, земя и хора

Миладинова-Алексиева, Царевна Димитрова

Миладинова-Алексиева, Царевна Димитрова
Епоха, земя и хора : Из българското минало / Царевна Димитрова Миладинова-Алексиева ; Посмъртно изд. под ред. на Владислав Алексиев. - София : Печ. Художник, 1939. - 236 с. : с ил.; 2 л. портр. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1931

Етнографски материали от с. Смядово (Преславско)

Дечева, Люба

Дечева, Люба. Етнографски материали от с. Смядово (Преславско) / Люба Дечева. // Известия на семинара по славянска филология при Университета в София (София), 1931, N VII , с. 403-446.

Песни, баяния и лекуване, магии и суеверия, обичаи, облекло.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1904

Жалба и доклад от шуменските граждани …

Жалба и доклад от шуменските граждани до господа народните представители на ХIII обикновено народно събрание и до господа министрите и водителите на народа. - Шумен, 1904 (Шумен : типогр. Сп. Попов, 1904). - 27 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

За делиорманските турци и за казълбашите

Бобчев, Стефан Савов

Бобчев, Стефан Савов
За делиорманските турци и за казълбашите : Принос към държавно-правната и културна история на България / С. С. Бобчев. - София : Печ. П. Глушков, 1929. - 16 с. ; 26,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Задълженията на съдържатели на публичните домове и на проститутките в гр. Шумен

Задълженията на съдържатели на публичните домове и на проститутките в гр. Шумен ; Правилник за домашните слуги и слугини в г. Шумен ; Правилник за публичните файтони в гр. Шумен ; Наставление и мерки за предпазване от епидемически болести ; Наставления за предпазване от холерата и за мерките, които трябва да се вземат в случай на заболявания ; Упътване как да се постъпва с холерата ; Правилник за хлебарите в г. Шумен ; Правилник за съдържателите на ханищата и гостилниците в г. Шумен ; Правилник за съдържателите на питейните заведения и кафенетата в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Искра, 1892. - 72, 8, 12, 14, 8, 14, 6, 3, 3 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1891

Закон Божий

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Закон Божий (с нравоучения после всеки урок) и славянский прочит за III отделение / Илия Блъсков. - В. Търново : Книгопр. Е. П. Христов, 1891. – 64 с. ; 19 см

Кн. съдържа и Закон Божий за IV отделение

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Занаятчийско сдружение в гр. Шумен

Устав на занаятчийско сдружение в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1921. - 31 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

Здравец

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Здравец / Издава Ил. Р. Блъсков. - Варна : Печ. Л. Нитче, 1885. - 44 с. ; 22 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 8)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев…

Хараланова, Бета

Хараланова, Бета. Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев, убит и забравен в годините на социализма / Бета Хараланова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 115-119.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1910

Иванко

Друмев, Васил Николов

Друмев, Васил Николов
Иванко : Драма в 5 д. / Васил Друмев. - 4. изд. - София : Вичо Друмев, 1910 (София : печ. Св. София, 1910). - 116 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

Из дневникът на един стар учител

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Из дневникът на един стар учител (или какво е било учителството у нашенско преди трийсет четиресет години) / Илия Блъсков. - Русе : Старо-печ. на в. Славянин, 1885. - 63 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Избрани произведения : Т. 1.

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Избрани произведения : Т. 1 - / Илия Рашков Блъсков. - София : Хемус, 1940 (София : П. Глушков).- 18,5 см

Т. 1. / С увод, бележки и под уредбата на Иван Богданов. - 231 с., 1 л. : портр.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Избрани произведения : Т. 2.

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Избрани произведения : Т. 1 - / Илия Рашков Блъсков. - София : Хемус, 1940 (София : П. Глушков).- 18,5 см

Т. 2. / Бележки, библиография и уредба от Иван Богданов. - 226 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Избрани страници

Войников, Добри Попов

Войников, Добри Попов
Избрани страници / Добри Попов Войников ; Уредба, предг. и бел. Г. Константинов. - София : Хемус, [1940] (София : [печ. Изгрев], 1940). - ХХVI, 160 с., 1 л. : портр. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1948

Избрани съчинения

Войников, Добри Попов

Войников, Добри Попов
Избрани съчинения : Диалози ; Райна Княгиня / Добри Войников ; Предг. и ред. Симеон Русакиев. - София : Бълг. писател, 1948. - 108 с. ; 18 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Изгубена Станка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Изгубена Станка : Повест / Илия Рашков Блъсков. - София : Държ. печ., 1928. - 90 с. ; 16 см. - (Библиотека Българска книжнина ; 17)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Изгубена Станка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Изгубена Станка : Българска народна повест / Илия Рашков Блъсков. - В. Търново : х. Станчо Петков, 1929 (В. Търново : печ. Ст. Фъртунов и син). - 80 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Изгубена Станка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Изгубена Станка / Илия Рашков Блъсков ; Под уредбата на Иван Богданов. - София : Хемус, 1940 (София : печ. П. Глушков). - 90 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Изложение за състоянието на Шуменски окръг през 1924-1925 година

Търкаланов, Н. С.
Изложение за състоянието на Шуменски окръг през 1924 - 1925 година : Представено на Шуменския окръжен съвет при откриване на редовната му сесия на 1. февруари 1926 година от Шуменския окръжен управител Н. С. Търкаланов. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1926. - 140 с. : с табл. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие : Четено от окръжния управител, на Шуменский окръжен съвет, в първата му редовна септемврийска сесия, 1891 г. / В. Попов. - Шумен : Печ. Д. Кънчев, 1891. - 32 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1900-1901 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1900 - 1901 година / В. Попов. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1901. - 48 с. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1902

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1901-1902 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1901 - 1902 година : От Шуменския окръжен управител / В. Попов. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1902. - 176 с. : 2 прил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1903

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1902-1903 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1902 - 1903 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1903. - 199 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1904

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1903-1904 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1903 - 1904 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов. - Шумен : Печ. Петър Глушков, 1904. - 136 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1905

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1904/1905 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1904/1905 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов / В. Попов. - Шумен : Типогр. С. Попов, 1905. - 82 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1905/1906 година

Попов, В

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1905/1906 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов / В. Попов. - Шумен : Печ. Сп. Попов, 1906. - 74 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1906/1907 година

Попов, В.

Попов, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1906/1907 година : От Шуменския окръжен управител В. Попов / В. Попов. - Варна : Печ. Взаимност, 1907. - 112 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1908

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1907/1908 година

Стоев, В.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1907/1908 година : От Шуменския окръжен управител В. Стоев. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1908. - 158 с. : с табл. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1909

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1908/1909 година

Думанов, Т.

Думанов, Т.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1908/1909 година : От Шуменския окръжен управител Т. Думанов / Т. Думанов. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1909. - 88 с. : с табл. ; 23,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1910

Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1909/1910 година

Димитров, Ив.

Димитров, Ив.
Изложение за състоянието на Шуменското окръжие през 1909/1910 година : От Шуменския окръжен управител Ив. Димитров. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1910. - 113 с. : с табл. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1896

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1895-1896 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1895-1896 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия през 1896 година / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1896. - 101 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1896-1897 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1896 - 1897 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1897. - 83 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1898

Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1897-1898 година

Бакалов, Н. П.

Бакалов, Н. П.
Изложение за състоянието на Шумненското окръжие през 1897-1898 година : Представено на Шумненский окръжен съвет през редовната му септемврийска сесия през 1898 година / Н. П. Бакалов. - Шумен : Печ. Искра, 1898. - 70 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1874

Изучение социологии

Спенсер, Герберт

Спенсер, Герберт
Изучение социологии : Т. 1-2 / Герберт Спенсер ; Под ред. И. А. Гольдсмита. - С.-Петербург :
Знание, 1874-1875. - 634 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1943

Именник на българските царе

Донев, Стефан

Донев, Стефан
Именник на българските царе : [Стихотворения] : Ч. 1- / Стефан Донев. - [Нова Загора], [1943] ([Н. Загора : печ. Б. Кунев и синове], [1943]). - 25 см

Ч. 1. - [1943]. - 39 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Исперих

Златинчев, Христо Николов

Златинчев, Христо Николов
Исперих : Разкази из живота на старите българи / Хр. Н. Златинчев. - 5. изд. - София : Хемус, 1939 (София : Доверие). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Нашето минало ; № 3)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

История на 7-и пехотен Преславски полк

История на 7-и пехотен Преславски полк : 1885 - 1912/1913 - 1915/1918. - София, 1934. - 571 с. ; 30 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

История на Шуменската крепост

Джумалиев, Георги С.

Джумалиев, Георги С.
История на Шуменската крепост : Принос към историята на град Шумен / Г. С. Джумалиев. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1927. - 223 с. ; 24 см + 5 л. прил.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Калинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Калинка / Издава Ил. Р. Блъсков. - Русе : Изд. авт., 1886 (Русе : [скоропеч. Ст. Ив. Роглев]). - 32 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 11. Китка 4 ; стрък 2)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1918

Карагач – Чонгора

Янакиев, Никола Димитров

Янакиев, Никола Димитров
Карагач - Чонгора : Действията на 4-а пехотна Преславска дивизия от 15-20 окт. 1912 / Никола Димитров Янакиев. - София : С. М. Стайков, 1914. - 168 с., 10 л. : ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Каталог на книгите, находящи се в библиотеката на Шуменското общо офицерско събрание

Каталог (систематично описание) на книгите, находящи се в библиотеката на Шуменското общо офицерско събрание : Съставен към 1 януари 1892 година. - Шумен : Скоро-печ. Д. Кънчев, 1892. - [130 с.]. ; 21 см
Съдържа Първо допълнение към каталога на книгите, находящи се в библиотеката на Шуменското общо офицерско събрание съставено към 1 януари 1895 г

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Киноизкуство

Д-во на кинолюбителите в гр. Шумен

Киноизкуство. - Шумен : Д-во на кинолюбителите в гр. Шумен, 1927 (Шумен : П. Пенев). - 48 с. : с ил. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Кир Тръпку

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Кир Тръпку : Разказ, побългарен от сръбски / Издава Ил. Р. Блъсков. - Варна : Изд. авт., 1887 (Варна : печ. Л. Нитче). - 134 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 18. Китка 6)

Кн. съд. : Куцото учителче или нашето огледалце : Разказ ; М. Милеевич. Зюлийка - покръстено турско девойче : Случка от Сръбско-Турската война 1876/77 г. : Прев. от сръб. Ил. Р. Блъсков ; Пенчю : Един наш мировий съдия

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Кооперативно бездомно домостроително дружество „Семейно огнище“ в гр. Шумен

Устав на кооперативното бездомно домостроително дружество "Семейно огнище" в гр. Шумен. - Шумен : Печ. И. Аргоети, 1921. - 28 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1915

Кооперативното потребително дружество Напредък в гр. Шумен

Устав на кооперативното потребително дружество Напредък в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1915. - 16 с. ; 14,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Кратка история на библиотеките

Класанов, Васил

Класанов, Васил
Кратка история на библиотеките : С уводни думи от Ст. Аргиров и предговор от автора / Васил Класанов. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1937. - 80 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Кредитна кооперация Надежда в с. Дивдядово, околия Шуменска

Устав на Кредитната кооперация Надежда в с. Дивдядово, околия Шуменска. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1927. - 32 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Крум Страшни и възцаряването му на българския престол

Войников, Добри Попов

Войников, Добри Попов
Крум Страшни и възцаряването му на българския престол : Историческа драма в 3 действия / Д. П. В. - София : Светлина, 1938 (София : [печ. Венера], 1938). - 48 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Куцото учителче или Нашето огледалце

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Куцото учителче или Нашето огледалце : През год. 1883/5. : Разказ / Написал Илия Р. Блъсков. - Видин : Т. Х. Тошев, 1888. - 69 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Лале

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Лале. - 2 изд. - Варна : Печ. Ил. Р. Блъсков, 1887. - 32 с. ; 22 см. - (Ред съвременни книжки [за прочитание на секиго] ; кн. 5)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

Латинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Латинка / Издава Ил. Р. Блъсков. - Варна, 1885 (Варна : печ. Л. Нитче). - 32, 10 с. ; 25 см + Прил. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; Кн. 9)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Лекции по дидактика

Панайотов, Д.

Панайотов, Д.
Лекции по дидактика : За I курс 1936-1937 учебна година гр. Шумен / Д. Панайотов. - Шумен, 1937 (Шумен : печ. П. Пенев, 1937). - 232 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1884

Лиляка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Лиляка / Издава Илия Р. Блъсков. - Варна : Л. Нитче, 1884 . - 44 с. ; 21 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; Кн. 7)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

Мадара : Разкопки и проучвания : Кн. 1

Мадара : Разкопки и проучвания : Кн. 1 - 2 = Madara : Fouilles et recherches archeologiques : T. 1 - 2. - София : Нар. археол. музей, 1934-1936 (София : Държ. печ., 1934-1936). - 37 см. - (Изд. на археол. музей ; 27 и 33)

Кн. 1. - 1934. - 447 с. : с ил. : 4 л. : цв. ил. + 1 пл.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Мадара и Плиска : Тяхното значение за българската история

Кацаров, Гаврил Илиев

Кацаров, Гаврил Илиев
Мадара и Плиска : Тяхното значение за българската история : Реч, произнесена пред народния събор в Мадара на 15 май 1927 / Гаврил Илиев Кацаров. - София : Сдружение Бълг. старина, 1927 (София : Придворна печ.). - 19 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1925

Мадарският конник

изд. Нар. музей

Мадарският конник : Популярно изложение. - София : Нар. музей, 1925 (София : Придворна печ.). - 40 с. : с ил. ; 37 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Македонско благотворително културно-просветно братство Поручик Мутафов в град Шумен

Устав на Македонското благотворително културно-просветно братство Поручик Мутафов в град Шумен. - Шумен : Печ. Търговски, 1926. - 13 с. ; 13,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Материал по историята на нашето възраждане : Гр. Шумен

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Материал по историята на нашето възраждане : Гр. Шумен / Илия Рашков Блъсков. - Шумен : Гр. общин. управл., 1907 (Шумен : Сп. Попов). - 255 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Минзухар

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Минзухар / Набрал Ил. Р. Блъсков. - 2. изд. - Шумен : Спас Попов, 1886. - 40 с. ; 25 см ([Книжки за прочетание от секиго]. Китка 1)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Мир

изд. Сп. Попов

Мир : Книжка за спомен при посрещането на нашите войски от бойното поле на Българо-Сръбската война г. 1885/6. - Шумен : Сп. Попов, 1886. - 34 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1885

Мир

Мир : Книжка за спомен при посрещането на нашите войски от бойното поле на Българо-Сръбската война г. 1885/6. - Шумен : Сп. Попов, 1886. - 34 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Моминска сълза

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Моминска сълза : С прибавление на една много хубава историйка : Две едномлечни сестри / Урежда Илия Р. Блъсков. - Пловдив : Печ. Д. В. Манчов, 1883. - 67 с. ; 22 см. - (Съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 4)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Музей и памет : Домът на Добри Войников в Шумен

Бонева, Вера

Бонева, Вера. Музей и памет : Домът на Добри Войников в Шумен / Вера Бонева. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 145-155.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Мюслюманско благотворително дружество Джемиет-Хайрие в гр. Шумен

Устав на Мюслюманското благотворително дружество Джемиет-Хайрие в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1936. - 23 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

На война с шуменци

Чилингиров, Коста

Чилингиров, Коста
На война с шуменци : Разкази / Коста Чилингиров. - София : печ. Радикал, 1937. - 96 с. ; 18 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

На пир при цар Симеона

Попов, Стоян Михайлов

Попов, Стоян Михайлов
На пир при цар Симеона : Исторически разказ / Стоян Михайлов Попов. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 154)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Надгробните плочи от римско време в Северна България

Димитров, Димитър Петров

Димитров, Димитър Петров
Надгробните плочи от римско време в Северна България / Димитър Димитров. - София : Държ. печ., 1942. - VIII, 119 с. ; 37 см + табл. (ХХХII) ; к. (1). - (Отдел редица трудове на Българският археолог. институт ; - 1)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Надписът на Мадарския конник

Фехер, Геза

Фехер, Геза
Надписът на Мадарския конник / Геза Фехер. - София : Нар. музей, 1928 (София : Държ. печ.). - 144 с. : с ил. ; 37 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Най-нова народна песнопойка „Моминска сълза“

Събрал и наредил Ангел Г. Петров

Най-нова народна песнопойка "Моминска сълза" : С най-нови, стари народни, смешни, любовни и тъжовни песни / Събрал и наредил Ангел Г. Петров. - Варна : печ. Войников, [Деп. 1927]. - 32 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Народна песнопойка

Абаджиев, Янко С.

Абаджиев, Янко С.
Народна песнопойка / Янко С. Абаджиев. - Др. изд. - Ямбол, 1927 (Ямбол : Светлина). - 32 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1947

Народна песнопойка

Състав. Янко С. Абаджиев

Народна песнопойка / Състав. Янко С. Абаджиев. - Шумен : Печ. П. Пенев, [Деп. 1947]. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Народна песнопойка

Състав. Янко С. Абаджиев

Народна песнопойка / Състав. Янко С. Абаджиев. - Ст. Загора : Печ. Секретар-бирник, 1928. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Народна песнопойка

Състав. Янко С. Абаджиев

Народна песнопойка / Състав. Янко С. Абаджиев. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, [Деп. 1932]. - 12 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Народна песнопойка със старонародни, любовни и смешни песни

Състав. Стоян Танев

Народна песнопойка със старонародни, любовни и смешни песни / Състав. Стоян Танев. - [Б. м.], [Б. г.]. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Начало и разцвет на българската литература

Генов, Минко

Генов, Минко
Начало и разцвет на българската литература : Първо българско царство / Минко Генов. - София : Хр. Г. Данов, 1937 (Пловдив : печ. Хр. Г. Данов, 1937). - 200 с. ; 18,5 см. - (Четиво по българска история ; Г. VI, кн. (53)3)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Начало на българското възраждане

Пенев, Боян

Пенев, Боян
Начало на българското възраждане / Боян Пенев. - 3. изд. - София : Т. Ф. Чипев, 1929 (София : печ. Гладстон, 1929). - 74 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Несломимият

Попова-Мутафова, Фани Добрева

Попова-Мутафова, Фани Добрева
Несломимият : [Исторически разказ за цар Симеон] / Фани Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Илия Петров. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 63 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 149-150)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Нещастна Калинка

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Нещастна Калинка : Разказ за голямото нехайство, с което се отнасят някои от нашите хора към здравието си / Илия Р. Блъсков. - [Варна], 1892. - 24 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 25. Китка 10)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1884

Нещастна фамилия

Друмев, Васил

Друмев, Васил
Нещастна фамилия : Драма в пет действия / Васил Друмев ; Състав. и наредил Д. Ив. Зидарев, И. Д. Негенцов ; Изд. Г. Н. Промков. - Русе : Печ. на в. Славянин, 1884. - 87 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Нови Пазар : Културно-исторически очерк

Асенов, Боян

Асенов, Боян
Нови Пазар : Културно-исторически очерк / Боян Асенов. - София, 1929 (София : Божинови). - 99 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Новият княз

Марчевски, Денчо Станчев

Марчевски, Денчо Станчев
Новият княз : [Исторически разказ] / Денчо Марчевски. - София : Древна България, [1935] (София : печ. Древна България, [1935]). - 31 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 138)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1919

Обединена потребителна кооперация „Напред“ в гр. Шумен

Устав на Обединена потребителна кооперация "Напред" в гр. Шумен. - [Шумен : Обединена потребит. кооп. Напред, [б. г.]. - 23. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Опълченците в предвечерието на 50-годишнината от Шипченската епопея

Блъсков, Андрей Райков

Блъсков, Андрей Райков
Опълченците в предвечерието на 50-годишнината от Шипченската епопея / Андрей Райков Блъсков. - София : печ. Армейски воен. изд. фонд, 1924. - 15 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Отчет … за 1924 година

Шуменска популярна банка

Шуменска популярна банка
Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1924 година. - Шумен : Спас Попов, 1924. - 29 с. ; 27 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Отчет … за 1925 година

Шуменска популярна банка

Шуменска популярна банка
Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1925 година. - Шумен : Спас Попов, 1926. - 31 с. ; 27 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Отчет … за 1931 година

Шуменска популярна банка

Шуменска популярна банка
Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1931 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1932. - 26 с. ; 27 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

Отчет … за 1933 година

Шуменска популярна банка

Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1933 година. - Шумен : Спас Попов, 1934. - 26 с. ; 28 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Отчет … за 1938 година

Шуменска популярна банка

Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1938 година. - Шумен : Спас Попов, 1939. - 24 с. ; 28 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Отчет … за 1939 година

Шуменска популярна банка

Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1939 година. - Шумен : Спас Попов, 1940. - 25 с. ; 27 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1941

Отчет … за 1940 година

Шуменска популярна банка

Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1940 година. - Шумен : Спас Попов, 1941. - 24 с. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1947

Отчет … за 1946 година

Шуменска популярна банка

Шуменска популярна банка
Отчет на Шуменска популярна банка (кредитно кооперативно сдружение) за 1946 година. - Шумен : Спас Попов, 1947. - 8 с. ; 27 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Отчет за 1905 година

Шуменско Акционерно спестително дружество Бъдъщност

Шуменско Акционерно спестително дружество Бъдъщност
Отчет за 1905 година към редовното годишно събрание на акционерите за 26 февруари 1906 година. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1906. - 29 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Отчет за дейността на Земеделската камара гр. Шумен за времето от 1 декември 1938 г. до 1 декември 1939 г.

Земеделската камара гр. Шумен
Отчет за дейността на Земеделската камара гр. Шумен за времето от 1 декември 1938 г. до 1 декември 1939 г. - Шумен : Печ. Прес. Търговски и синове, 1939. - 37 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Отчет за дейността на Просветното благотворително дружество „Добруджа“ Шумен

Отчет за дейността на Просветното благотворително дружество "Добруджа" Шумен : За време от 28 февруари 1937 г. до 13 март 1938 г. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1938. - 8 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1902

Отчет на „Нанчовата“ общинска девическа гимназия в Шумен за учебната 1901-1902 година

Отчет на "Нанчовата" общинска девическа гимназия в Шумен за учебната 1901-1902 година. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1902. - 56 с. ; 22 см. - (Общинска "Нанчова" девическа гимназия ; Година 6)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Отчет на Преславската популярна банка за 1929 година

Отчет на Преславската популярна банка за 1929 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1930. - 16 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1931

Отчет на Преславската популярна банка за 1930 година

Отчет на Преславската популярна банка за 1930 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1931. - 15 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1935

Отчет на Преславската популярна банка за 1934 година

Отчет на Преславската популярна банка за 1934 година. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1935. - 12 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ от 7 май 1920 г. до 31 март 1921 г.

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ от 7 май 1920 г. до 31 март 1921 г. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1921. - 30 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ през 1926, 1927 и 1928 год.

Отчет на Шуменската окръжна постоянна комисия за дейността ѝ през 1926, 1927 и 1928 год. : Представен от Постоянната комисия на Шуменския окръжен съвет в редовната му сесия през месец февруари 1929 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1929. - 320 с. : с табл., сн. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1896-97 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1896-97 година. - Шумен : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1897. - 292 с. : с табл. ; 21,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1898

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1897-98 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1897-98 година. - Шумен : Печ. Вл. Р. Блъсков, 1898. - 129 с. : с табл. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1899

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1898-99 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1898-99 година. - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1899. - 87 с. : с табл. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1899-1900 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1899-1900 година . - Шумен : Типогр. Спас Попов, 1901. - 40 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1901

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1900-1901 година

Отчет на Шуменското държавно педагогическо и трикласно училище за учебната 1900-1901 година. - Варна : Печ. Взаимност, 1901. - 72 с. : с табл. ; 23,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и на първото редовно общо събрание на Камарата 1938

Земеделска камара. Шумен
Отчет, изложения, протоколи и решения на учредителното и на първото редовно общо събрание на Камарата 1938. - Шумен : Печ. Прес. Търговски и синове, 1939. - 491, 40 с. ; 24 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Панайот Волов : Апостол-революционер в 1876

Андреев, М.

Андреев, М.
Панайот Волов : Апостол-революционер в 1876 / М. Андреев. - Шумен : К-т за въздигане паметник на П. Волов в гр. Шумен, 1927 (София : И. Аргоети). - 70 с. : с портр. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1937

Педагогика

Кушев, М. С.

Кушев, М. С.
Педагогика : Лекции, четени през 1936-1937 учебна година при Опитния педагогически институт, Шумен / М. С. Кушев. - Шумен, [1937] (Шумен : П. Пенев). - 222 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Пенчю

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Пенчю : Един наш мировий съдия / Написал Р. Блъсков. - Видин : Т. Х. Тошев, 1888. - 32 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1922

Пионерите в борбите за обединението на България

Ганев, Антон

Ганев, Антон
Пионерите в борбите за обединението на България : Действията и бойната слава на 4. пионерна дружина. - Шумен : печ. И. Аргоети, 1922. - 300 с. : с ил. 1 л. портр. 1 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1879

Пиян баща, убиец на децата си. Ч. 1.

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Пиян баща, убиец на децата си : Повест чисто българска из народния ни живот, разделена в 3 книги / Р. Блъсков. - Варна : Р. И. Блъсков, 1879 - 1880. - 18 см
Ч. 1. - 1879. - 126 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1879

Пиян баща, убиец на децата си. Ч. 2.

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Пиян баща, убиец на децата си : Повест чисто българска из народния ни живот, разделена в 3 книги / Р. Блъсков. - Варна : Р. И. Блъсков, 1879 - 1880. - 18 см
Ч. 2. - 1879. - 104 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1928

Плиска – първата българска столица

Велков, Ив.

Велков, Ив. Плиска - първата българска столица. // Българска историческа библиотека, 1928, година I, том 2, с. 1 - 26.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1909

Поведението на Шуменски окръжен ветеринарен лекар спрямо Градската санитарно-ветеринарна служба

Поведението на Шуменски окръжен ветеринарен лекар спрямо Градската санитарно-ветеринарна служба. - Шумен : Печ. Победа на Д. Иванов, 1909. - 64 с. ; 19,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Положението на Шуменския окръг в стопанско отношение през 1928/29 година

Положението на Шуменския окръг в стопанско отношение през 1928/29 година : Изложение на директора на Шуменската земеделска катедра П. Ю. Петров пред редовната сесия на Шуменския окръжен съвет през месец февруари 1929 год. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1929. - 88 с. : с табл. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Поп Марко

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Поп Марко : Едновремешен свещенник : Разказ от дяда Йовча из с. Черковна (Правад.) / Написал Ил. Р. Блъсков. - Варна : Типо-литогр. Нитче, 1883. - 16 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1923

Популярна банка (Кредитна кооперация) в гр. Нови Пазар

Устав на Популярната банка (Кредитна кооперация) в гр. Нови Пазар. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1923. - 29 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1922

Популярна банка (Кредитна кооперация) в гр. Шумен

Устав на Популярната банка (Кредитна кооперация) в гр. Шумен. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1922. - 31 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Правилник за вътрешния ред в шуменската градска общинска кланица

Правилник за вътрешния ред в шуменската градска общинска кланица. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1930. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1927

Правилник за електрическите инсталации

Шуменска популярна банка

Правилник за електрическите инсталации. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1927. - 15 с. ; 14,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Правилник за Шуменската градска пожарна команда

Правилник за Шуменската градска пожарна команда. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1924. - 12 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1918

През Добруджа

През Добруджа : 14 рота от 7-и Преславски полк 1916-1917 г. - София : Печ. Гутенберг, 1918. - 95 с. : с ил. ; 25 см
Екз. е непълен: л-ват с. 85-92.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Преслав – минало, старини

Господинов, Йордан Симеонов

Господинов, Йордан Симеонов
Преслав - минало, старини : Кратък общодостъпен очерк / Йордан Симеонов Господинов. - Шумен : Печ. Л. и Пр. Търговски, 1928. - 36 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1934

Приложения към Историята на 7-и пехотен Преславски полк

Приложения към Историята на 7-и пехотен Преславски полк : Войната със Сърбия 1885, Войната през 1912-1913, Войната през 1916-1918. - София, 1934. - 75 л. цв. ил. ; 28 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1947

Производително кооперативно сдружение „Гигант“ гара Каспичан

Гигант. Производително кооперативно сдружение
Устав на производителното кооперативно сдружение "Гигант" гара Каспичан. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1947. - 24 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Професионално сдружение в гр. Шумен

Устав на професионално сдружение в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1921. - 24 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Пръв годишен отчет на Общинската и „Нанчова“ девическа гимназия в гр. Шумен

Пръв годишен отчет на Общинската и "Нанчова" девическа гимназия в гр. Шумен за учебната 1896/97 година. - Шумен : Печ. Искра, 1897. - 225 с. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1945

Пътеводител на Шумен и околностите

Пътеводител на Шумен и околностите. - Шумен: [Изд. Околийско управл. на нар. милиция] ; Печ. Прес. Търговски и синове, [1945]. - 51 с. ; 13 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1917

Разкази

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Разкази / Илия Рашков Блъсков. - София : Щаб на действующата армия, 1917 (София : [печ. Воен. известия]). - 177 с. ; 18,5 см. - (Походна войнишка библиотека ; № 21)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Разкази

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Разкази / Илия Рашков Блъсков ; Под уредбата на Иван Богданов. - София : Хемус, 1940 (София : печ.П. Глушков). - 85 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1915

Разкопки в Патлейна

Господинов, Йордан С.

Господинов, Йордан С.
Разкопки в Патлейна / Йордан С. Господинов. - София, 1915. - 16 с. ; 30 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Разкопки и проучвания : [Ч.] I.

Разкопки и проучвания : [Ч.] I - IV = Fouilles et recherches. - София : Нар. археол. музей, 1948-1950. - (Нова серия ; № 1-4)

[Ч.] I. Предисторически и старовековен отдел. - 1948. - 150 с. : с ил. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1948

Разкопки и проучвания : [Ч.] II.

Разкопки и проучвания : [Ч.] I - IV = Fouilles et recherches. - София : Нар. археол. музей, 1948-1950. - (Нова серия ; 1-4)

[Ч.] II. Аполония на Черно море. - 1948. - 69 с. : с ил., 1 пл. ; 30 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1948

Разкопки и проучвания : [Ч.] III.

Разкопки и проучвания : [Ч.] I - IV = Fouilles et recherches. - София : Нар. археол. музей, 1948-1950 (София : Държ. печ.). - (Нова серия ; № 3)

[Ч.] III. Средновековен отдел = Travaux de la section du moyen age. - 1948. - 248 с. : с ил., 4 цв. прил. ; 23 см
Съдържа резултатите от разкопките и проучванията на двете стари бълг. столици Плиска и Преслав.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1949

Разкопки и проучвания : [Ч.] IV.

Разкопки и проучвания : [Ч.] I - IV = Fouilles et recherches. - София : Нар. археол. музей, 1948-1950 (София : Държ. печ.)

[Ч.] IV. : БАН, 1949 [На корицата год. изд. 1950]. - 256 с. : с фотогр. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1933

Райна Княгиня и диалози

Войников, Добри Попов

Войников, Добри Попов
Райна Княгиня и диалози / Добри Войников. - София : Т. Ф. Чипев, [1933] (София : печ. Гладстон, 1933). - 104 с. ; 16 см. - (Българска книга ; VII)

Кор. Избрани съчинения : Райна княгиня : Диалози.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1892

Расправа за ходът на работите в Шуменското окръжие

Расправа за ходът на работите в Шуменското окръжие през 1891-1892 година : Представена на Шуменския окръжен съвет през септемврийската му сесия в 1892 год. от шуменския окръжен управител. - Шумен : Печ. Искра, 1892. - 49 с. : с табл. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1904

Резултати от преброяване на населението в Княжество България

Резултати от преброяване на населението в Княжество България на 31 декември 1900 год. : Кн. 1 - . - София : Държ. печ., 1904. - 28 см

Кн. 12. Окръг Шумен. - 1904. - 187 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1888

Резултати от преброяване на населението в Северна и Южна България

Резултати от преброяване на населението в Северна и Южна България на 1 януарий 1888 година. - София : Типо-литогр. Б. Зилбер, 1888. - 29 см

Кн. XXIII. Шуменский окръг. - 1888. - 171 с. : с табл.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1911

Резултати от преброяване на населението в Царство България

Резултати от преброяване на населението в Царство България : На 31 декември 1905 г. : Кн. 1 - = Resultats du recensement de la population dans le Royaume de Bulgarie : au 31 decembre 1905. - София : Държ. печ., 1911. - 30,5 см

Кн. 12. Окръг Шумен. - 1911. - 112 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1922

Сборник в чест на Варненский и Преславский митрополит Симеон

Сборник в чест на Варненский и Преславский митрополит Симеон : По случай петдесетгодишното му архиерейско служение / П. Ников и др. - София : Св. Синод, 1922. - 396 : с фотоил. ; 23 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Сборник в чест на Роза Попова и Маня Икономова

Сборник в чест на Роза Попова и Маня Икономова. - София : К-т за чествуане ден на Роза Попова и Маня Икономова, 1926 (София : печ. Типограф). - 160 с

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Свети княз Борис български

Начов, Никола Енев

Начов, Никола Енев
Свети княз Борис български / Никола Начов. - София : Държ. печ., 1907. - 32 с. ; 20 см
949.72.031 + К912.1

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Симеон Велики

Златинчев, Христо Николов

Златинчев, Христо Николов
Симеон Велики : Четива / Хр. Н. Златинчев. - 5. изд. - София : Хемус, 1936 (София : П. К. Овчаров). - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Библиотека Нашето минало ; N 7)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1884

Сиромашки клетви

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Сиромашки клетви : Разказ из българский живот за едного от бясните селски чорбаджии и негова изрод. (год. 1850-1860) / Р. Блъсков. - Варна : Л. Нитче, 1884. - 70 с. ; 22 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Скалите в Шуменско и Новопазарско

Бончев, Георги

Бончев, Георги
Скалите в Шуменско и Новопазарско / Георги Бончев. - София : печ. Глушков, 1929. - 139 с. : с ил., сх. ; 23,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1915

Списък на населените места в Шуменски окръг

Списък на населените места в Шуменски окръг. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1915. - 14 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1925

Списък на населените места в Шуменски окръг

Списък на населените места в Шуменски окръг. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1925. - 20 с. : с табл. ; 22 см
Изд. Шуменската окр. постоянна комисия

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1902

Списък на общините в Шуменски административен окръг

Списък на общините в Шуменски административен окръг според най-новото териториално деление на Княжеството. - Шумен : Печ. Гутенберг, 1902. - 10 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1912

Спомени из народния живот

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Спомени из народния живот : Нрави, обичаи, обряди, добродетели на нашите селяни от североизточната част на отечеството ни (до 1876 год.) / Илия Рашков Блъсков. - София : Печ. Ден, 1912. - (Библиотека Приложение на Църковен вестник; Кн. 22)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1907

Спомени из ученическия, учителския и писателския ми живот

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Спомени из ученическия, учителския и писателския ми живот / Илия Рашков Блъсков. - София : Св. Синод на Бълг. църква, 1907 (София : печ. Ст. Атанасов). - 180 с. ; 18,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1886

Стананик или коладник

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Стананик или коладник : Сбирка от коладни старонародни обичаи, стананувания, коладни песни по разни страни от нашенско / Събрал Илия Р. Блъсков. - Варна, 1887 (Варна : печ. Л. Нитче). - 32 с. ; 18,5 см

Отлъчен из Съвр. книжки за прочитание на секиго. Кн. 8. Здравец

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Стари наши народни обичаи. Историята на с. Риш

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Стари наши народни обичаи : Сбирка от коледни старонародни обичаи, стананувания, коледни песни по разни страни от нашенско ; Историята на с. Риж (Чал-кавак) / Илия Р. Блъсков. - [Шумен], [1887]. - 28 с. ; 20 см

Липсва загл. стр. Подв. екз. към: Ил. Р. Блъсков. Съчинения и сбирки.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1908

Стихотворна сбирка

Блъсков, Никола Илиев

Блъсков, Никола Илиев
Стихотворна сбирка : Кн. 1 - / Никола Илиев Блъсков. - Шумен, 1908 (Шумен : печ. Л. и Пр. Търговски). - 25 см

Кн. 1. - 1908. - 32 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Страшно отмъщение

Гогол, Николай Василиевич

Гогол, Николай Василиевич
Страшно отмъщение : Из съчиненията на Н. В. Гоголя / Прев. от рус. Илия Р. Блъсков. - Шумен, 1887 (Шумен : скоропеч. Д. Кънчев, 1887). - 53 с. ; 25 см. - (Редакция съвременни книжки за прочитане от секиго : Китка ; VII, кн. 19)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1897

Съчинения : Т. 4. Мемоари

Икономов, Тодор Поппетров

Икономов, Тодор Поппетров
Съчинения : Т. 1 - / Тодор Икономов ; Изд. К. Икономов. - Шумен : Печ. Искра, [1897]. - 22 см
Т. 4. Мемоари. - 1897. - 365 с.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1926

Съчинения : Т. 1.

Друмев, Васил Николов

Друмев, Васил Николов
Съчинения : Т. 1 - / Васил Друмев ; Под ред. на Г. Ст. Пашев. - София : БАН, 1926 - (Печ. С. М. Стайков). - 22 см

Т. 1. Повести, разкази и драми. - 7, 757 с. : 4 л. портр. и факс.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1883

Съчинения и сбирки

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Съчинения и сбирки / Набрал Илия Р. Блъсков. - [Шумен], 1883-1892 ; 20 см
Съд: Минзухар; Моминска сълза; Лале; Лиляка; Здравец; Латинка; Димитровска ружа; Калинка; Донка хубавица; Елха; Богда ; Мир; Трендафил; Кир Тръпку; Страшно отмъщение; Върбина-цвете; Пенчо; Куцото учителче; Сиромашки клетви; Стананик или коладник; Нещастна Калинка; Стари наши народни обичаи; Поп Марко

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Такси, които Шуменското градско общинско управление събира

Такси, които Шуменското градско общинско управление събира за издаване свидетелства, удостоверения, преписи и др. за време от 1 април 1930 год. до 31 март 1931 година. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1930. - 32 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Тодор Иванов Джебаров : 1850-1930

Берберов, Тодор Йончев

Берберов, Тодор Йончев
Тодор Иванов Джебаров : 1850-1930 : [Юбилейно издание по случай 80 годишнината му] / Тодор Йончев Берберов. - София, 1930 (София : печ. Бр. Миладинови). - 12 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Тодор Икономов и дейността му в служене на българския народ

Тодоров, Иван
Тодор Икономов и дейността му в служене на българския народ : Възраждането ; Черковният въпрос ; Унията ; Началото на българската екзархия ; Една стъпка напред ; Тулча и народното свестяване ; Освобождението ; Учредителното събрание ; Политическа дейност / Иван Тодоров. - София : Ал. Паскалев, 1921 (София : Придворна печ). - 2, 120 с. : с портр.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1989

Традиции и настояще

Традиции и настояще : Сборник : Посвещава се на 140-тодишнината от създаването на Шуменското мъжко трикласно училище : 1849-1989. - Шумен : ЕСПУ Панайот Волов, 1989. - 52 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1894

Трима народни учители

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Трима народни учители - Сава В. Филаретов, Сава И. Доброплодний и Д. П. Войников : Год. 1846-1870 / Илия Рашков Блъсков ; Изд. Илия Р. Блъсков. - Шумен : Типогр. Сп. Попов, 1895. - 24 с. ; 30х22 см. - (Книжки за народа)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1887

Тръндафил

Блъсков, Илия Рашков

Блъсков, Илия Рашков
Тръндафил. - Шумен, 1887 (Шумен : печ. Д. Кънчев). - 32 с. ; 25 см. - (Ред съвременни книжки за прочитание на секиго ; кн. 17. Китка 6)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1933

Устав на дружеството за подпомагане на крайно бедните ученици в Руската гимназия на град Шумен

Устав на дружеството за подпомагане на крайно бедните ученици в Руската гимназия на град Шумен. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, 1933. - 14 с. ; 14,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1938

Устав на мелница Съгласие

Съгласие. Мелница - Шумен
Устав на мелница Съгласие акционерно дружество в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1938. - 13 с. ; 16 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Ученически сборник

Ученически сборник по случай първия випуск на Мъжкото опитно педагогическо училище Шумен. - Шумен : МОП у-ще, 1929 (Шумен : И. Аргоети, 1929). - 48 с. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Фонд Електрическо осветление гр. Шумен

Устав на фонда Електрическо осветление на гр. Шумен : Дарение от Българското пивоварно дружество в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1921. - 8 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1906

Художествено-инструменталната музика и операта в XIX век

Дюгмеджиев, Величко Д.

Дюгмеджиев, Величко Д.
Художествено-инструменталната музика и операта в XIX век / Величко Дюгмеджиев. - Шумен : печ. Опит, 1906. - 34 с. ; 21 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1905

Читалище Братство с. Смядово, Шуменско

Устав на читалището Братство в с. Смядово околия Преславска, окръг Шуменски. - Шумен : Печ. Опит, 1905. - 13 с. ; 14,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1928

Читалище Генерал Тошев – Шумен

Устав на читалището Генерал Тошев при Шуменското общо официално събрание. - Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1928. - 8 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1923

Читалище Напредък с. Ендже, Шуменско

Устав на читалището Напредък в с. Ендже, Шуменска околия. - Шумен : Без изд., 1923. - 8 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1925

Читалище Св. Климент с. Писарево, Шуменско

Устав на читалището Св. Климент в село Писарево. - Шумен : Печ. Търговски, 1925. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1924

Читалище Христо Ботев с. Кара Михал, Шуменско

Устав и правилник на читалище Хр. Ботев село Кара Михал, Шуменско. - Шумен : Печ. И. Аргоети, 1924. - 18 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1930

Шуменска банка Бъдащност

Устав на Шуменска банка Бъдащност в гр. Шумен. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, [1930]. - 16 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1940

Шуменска популярна банка

Устав на Шуменска популярна банка гр. Шумен. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1940. - 48 с. ; 14,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Шуменската църква „Св. Възнесение/Св. Георги“ 1829-1831 г.

Манолова-Николова, Надя

Манолова-Николова, Надя. Шуменската църква „Св. Възнесение/Св. Георги“ 1829-1831 г. // Историческо бъдеще, 2012, кн. 1-2, с. 220-231.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1909

Шуменско Акционерно спестително дружество Бъдъщност

Шуменско Акционерно спестително дружество Бъдъщност
Отчет за 1908 година към редовното годишно събрание на акционерите за 15 февруари 1909 г. - Шумен : Печ. С. Попов, 1909. - 23 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1903

Шуменско Археологическо дружество

Устав на Шуменското Археологическо дружество. - Шумен : Печ. Опит, 1903. - 8 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1932

Шуменско благотворително културно-просветно дружество Панайот Волов

Устав на Шуменското благотворително културно-просветно дружество Панайот Волов. - София : Без изд., 1932. - 13 с. ; 11,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Шуменско гимнастическо дружество Юнак-Крум

Устав на Шуменското гимнастическо дружество Юнак-Крум. - Шумен : Печ. Спас Попов, 1921. - 16 с. ; 15,5 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1933

Шуменско музикално дружество „Родни звуци“

Шуменско музикално дружество "Родни звуци" : 15.VIII.1898 г. Шумен - 28.VIII.1938 : [Юбилеен сборник]. Шумен : печ. Прес. Търговски и синове, 1939. - 114 с. : с ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1921

Шуменско офицерско кооперативно потребително сдружаване Опит

Устав на Шуменското офицерско кооперативно потребително сдружаване Опит - гр. Шумен. - Шумен : Печ. Любомир Търговски, [1921]. - 24 с. ; 15 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1908

Шуменско офицерско кооперативно потребително сдружаване Опит

Устав на Шуменското офицерско кооперативно потребително сдружаване Опит. - Шумен : Печ. Победа на Д. Иванов, 1908. - 16 с. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1936

Юбилеен отчет за двадесетпетгодишната дейност

Шуменска популярна банка

Юбилеен отчет за двадесетпетгодишната дейност на Шуменска популярна банка : 1911-1935. - Шумен : Печ. Сп. Попов, 1936. - 67 : с табл., фотоил., 6 л. диагр. ; 29 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Юбилеен сборник Плиска-Преслав. Ч. 1.

Аврамов, Васил

Аврамов, Васил
Юбилеен сборник Плиска-Преслав : Ч. 1-3 / Васил Аврамов. - София, 1929 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 25 см
Ч. 1. - 1929. - 253 с. : 1 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Юбилеен сборник Плиска-Преслав. Ч. 2.

Аврамов, Васил

Аврамов, Васил
Юбилеен сборник Плиска-Преслав : Ч. 1-3 / Васил Аврамов. - София, 1929 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 25 см
Ч. 2. - 1929. - 176, III с. : 1 к.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1929

Юбилеен сборник Плиска-Преслав. Ч. 3.

Аврамов, Васил

Аврамов, Васил
Юбилеен сборник Плиска-Преслав : Ч. 1-3 / Васил Аврамов. - София, 1929 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 25 см
Ч. 3. - 1929. - 204 с. : 4 прил.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1923

Юношеско туристическо дружество Плиска гр. Шумен

Устав на Юношеско туристическо дружество Плиска гр. Шумен. - Шумен : Печ. И. Аргоети, 1923. - 23 с. ; 13 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа