Търсене за: Всичко

Колекция: Местна периодика

Тип документи: Всички

Периодични издания

1938

Библиотекар

Ред. Васил Класанов

(Б 02)
Библиотекар : Списание за библиотечна теория и практика / Ред. Васил Класанов, Г. 1, № 1 (1938) - . - Шумен : печ. Прес. Търговски, 1938. - 23,5 см

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1906

Годишник на … Нанчова девическа гимназия

(Б 2602)
Годишник на Шуменската държавна Нанчова девическа гимназия за учебн. 1905/1906. - Г. 1 (?) - Шумен : Печ. Опит, 1906.
Г. 9, 1906

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1879

Градина

Блъсков, Илия Р.

Градина : Книжки за домашно прочитание на секиго / Изд.-стопанин Илия Р. Блъсков. - 1879 (Г. 1, кн. 1) - 1881. - Русчюк : Печ. на Р. И. Блъсков, 1879

Продължение на Градинка (1, 1-5, 1874-1875).

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1891

Ден

Ред. Янко Сакъзов

Ден : Месечно списание / Ред. Янко Сакъзов, 1891 (Г. 1.) - 1896. - Шумен (Печ. Спиро Гулабчев - Русе)

Год. I-IV; 1891-1896; излезли от печат 48 кн. Социалистическо списание. Публикува статии по обществено-политиески въпроси, стихове и разкази (оригинални и преводни), рубрики за общество, наука и книжнина.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1879

Книжки за прочитание на секиго

Блъсков, Илия Рашков

Книжки за прочитание на секиго / Изд. Ил. Р. Блъсков. - 1879 ([Г. 1], кн. 1) - 1892. - Русчюк, 1879
Съобразна литературна поредица с популярно съдържание и неустановена периодичност, приемник на традициите, положени от сп. Градина (1879-1881), Русе.
Започва да излиза през февруари 1879 г. в Русчюк (Русе) и е прекратена през 1892 г. Излиза и във Варна, Шумен, Пловдив и Видин. Печата се в скоропеч. на Р. И. Блъсков, печ. Л. Нитче.
Първата книжка на изданието е неномерирана: 0. Книжки за прочитание насекиго. Книжка първа. Русчюк. печ. Р. И. Блъсков, 1879, 16 с. С мото:,, Всяка книга трябва да е благодеяние на човечеството" (Револье Паризе).

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1907

Обществен глас

Обществен глас : Седмичен политически лист / Ред. Жeчо Павлев. - 1907 (Г. 1) - 1915. - Шумен, 1907

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1895

Памятник

Владимир Р. Блъсков

(Б 157)
Памятник / Урежда : Илия Р. Блъсков ; Изд. : Владимир Р. Блъсков, Г. 1, № 1 (1895) - . - Шумен : Печ. Спас Попов.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1927

Плиска

Плиска : Независим всекидневник / Дир. Н. Добрев, Ред. Н. Пенчев, Г. 1, № 1 (1930). - Шумен : Печ. И. Аргоети, 1930.

Местен вестник на правителствени, сговористки позиции
От № 16-63 вж. Шуменска поща. Независим всекидневник. Печата се и в печ. Спас Попов

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1981

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите : Основни показатели за 1965, 1970, 1975, 1980, 1981. - София : К-т по единна система за соц. информ. при минист. съвет, 1981.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1924

Шуменска борба

Гл. уредник В. Арнаудов

Шуменска борба : Окръжен вестник / Гл. уредник В. Арнаудов ; Урежда ред. к-т, Г. 1, № 1 (1924) . - Шумен : Печ. Търговски, 1924

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1929

Шуменска дума

Ред. и печ. П. Пенев

Шуменска дума : Независим вестник за култура и обществен живот / Урежда ред. к-т, Г. 1, № 1 (1929) - 1932. - Шумен : Печ. П. Пенев, 1929.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1919

Шуменски вести

Глав. ред. Д. Ранчев

(В 7)
Шуменски вести : Седмичен независим орган за култура и обществен живот / Глав. ред. Д. Ранчев, Г. 1, № 1 (1919) - . - Шумен : Печ. Търговски, Г. 3, № 12 (1921) - Г. 16, № 49 (1934)

Местен вестник, отразява културния и обществен живот на Шумен. Ратува за подобрението на културните и битови условия на града и околията му. Отначало опозиционен на правителството на БЗНС. След 9 юни 1923 - независим, с много съдебни обявления и реклами.
Г. 2, № 43-50, Г. 3, № 1-8, 49-50 и Г. 4, № 1-2 ненамерени. Г. 2, № 43-44 загл. Нови шуменски вести.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1940

Шуменски общински вести

Уредник В. Петров

(В 8)
Шуменски общински вести : Вестник на общината / Ред. комитет ; Уредник В. Петров. - Г. 1, № 1 (1940) - Г. 5, № 181 (1944). - Шумен: Печ. Спас Попов, 1940 – 1944.

Бр. 113 посветен на шуменски читалищни и културни дейци. Областен обществено-политически, стопански и културен вестник. Отразява историческото минало на града и окръга. Националшовинистически и германофилски. При създаване на Дирекцията на националната пропаганда става неин негласен орган.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1920

Шуменски общински вестник

Орган и издание на Шуменската градска община

(В 1342)
Шуменски общински вестник / Орган и издание на Шуменската градска община, Г. 1, № 1 (1920) - 1921. - Шумен : Печ. Търговски, 1920.

Общински вестник. Отразява дейността на общината и защитава интересите на работническата класа. Съдържа и преводни материали от руски за съветските общини и от френски от Марсел Кашен и Л. Фросар.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1924

Шуменски общински вестник

Издание на Общинския съвет

(В 1343)
Шуменски общински вестник / Издание на Общинския съвет, Г. 1, № 1 (1924) - 1925. - Шумен : Печ. Търговски, 1924.

Издание на Шуменската градска община. Отразява дейността на общината и ратува за стопанското издигане на града.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1927

Шуменско слово

Ред. М. Пенков

(В 2312)
Шуменско слово : Независим седмичен вестник / Ред. М. Пенков, Г. 1, № 1 (1927) - . - Шумен : Печ. Спас Попов, Г. 1, № 1-22 (1927)

Местен просветен и стопански вестник с много съдебни обявления и реклами. Пише и против терора и насилието на правителството на Демократическия сговор.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1937

Шуменско слово

Ред. Б. Търговски

(В 1284)
Шуменско слово : Независим вестник за култура и обществен живот / Ред. Б. Търговски, Г. 1, № 1 (1937) - 1944. - Шумен : Печ. Прес. Търговски, 1937

Местен културно-просветен и стопански вестник. Отначало е независим, а от 1940 - националистически и прогермански. Помества и разкази от А. Чехов, М. Зощенко, В. Катаев и др., научно-популярни четива, обявления и реклами

колекция

Местна периодика

Към Документа