archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Книги

2005

Между устното и писаното слово

Янкова, Венета

Между устното и писаното слово : Фолклорът и народните жития / Венета Янкова . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 256 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2005

Етнокултурни взаимодействия

Янкова, Венета

Етнокултурни взаимодействия : [Етнокултурното наследство на българи и турци] / Венета Янкова . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 192 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1999

Приписки на священных камнях : Петербургская поэма

Янев, Владимир Атанасов

Приписки по свещени камъни : Петербургска поема = Приписки на священных камнях : Петербургская поэма / Владимир Янев ; Пер. с болг. Наталья Сивенкова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1999 . - 20, 20 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2013

Quintaptich : Стихотворения

Шуликов, Пламен

Quintaptich : Стихотворения / Пламен Шуликов ; Худож. Борислав Кьосев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2009

Rus(оист)кият идеал : Концептът естественост и автопортрет на руснака в руската литература на XIX век

Чавдарова, Дечка Дечева

Rus(оист)кият идеал : Концептът естественост и автопортрет на руснака в руската литература на XIX век / Дечка Дечева Чавдарова . - Велико Търново : Фабер, 2009 . - 228 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

2010

Храната / трапезата в руската литература

Чавдарова, Дечка Дечева

Храната / трапезата в руската литература : Средата на XVIII - началото на XX век : Метафора и изобразена реалност / Дечка Чавдарова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 156 с. ; 23 см . - (Series Academica ; 1)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1997

Homo legens в русской литературе XIX века

Чавдарова, Дечка Дечева

[Хомо] Homo legens в русской литературе XIX века / Дечка Чавдарова ; [Предг.] Николай Георгиев . - Шумен : Аксиос, 1997 . - 142 с. ; 24 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Магазинче за убийства

Цуракова, Фани Лазарова

Магазинче за убийства : Повести / Фани Лазарова Цуракова . - София : Воен. изд., 1990 . - 152 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1995

За религиозните кодове на българската литература

Цанов, Страшимир Митков

За религиозните кодове на българската литература / Страшимир Цанов . - Шумен : Антос, 1995 . - 80 с. ; 20 см

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа

Книги

1990

Дъх на ягоди, полъх на любов и телеграма

Христосков, Начо

Дъх на ягоди, полъх на любов и телеграма : Новели / Начо Христосков . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 152 с. ; 19 см . - (Дебют проза)

колекция

Aвтографи за Яни Милчаков

Към Документа