archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Календари

1925

Кутловица

Кутловица : Стенен календар [за] 1925. – Фердинанд : печ. Живот, 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Блок на труда

Блок на труда : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Народно единство

Народно единство : [Календар за] 1925. – Плевен : изд. и печ. партия „Народно единство“ (печ. Изгрев), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Тракийски календар за 1925

Тракийски календар [за] 1925 / Худ. В. Наумов. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

Владимир Наумов (1897-1949) е български художник, рисува предимно пейзажи, открояващи се с наситеност и колорит..

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Илинден : календар за 1925 година

Илинден : Календар [за] 1925 година / Клише График. – София : Литогр. И. Амбил, 1925. – 1 л. ; 47 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Демократически сговор

Демократически сговор : [Календар за] 1925. – София : печ. Витоша, 1925. – 1 л. ; 47,5 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Занаятчийски календар за 1925

Занаятчийски календар [за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 45 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Независима Македония : календар за 1925

Независима Македония : [Календар за] 1925 / [Худ.] Ст. Баджов. – София : печ. Утро – Дневник, 1925. – 1 л; 47 х 63 см

Стефан Николов Баджов (31 май 1881 - 25 юни 1953) е български художник, който получава висше образование по изобразително изкуство в Прага. Твори основно в областта на малоформатното приложно изкуство, илюстрацията, художествено-пространственото оформление и черковната живопис. Проектира вензели, ордени, униформи, адреси, дипломи, грамоти, банкноти, акции, емблеми (на пощите, телеграфите и телефоните, на БДЖ), пощенски и юбилейни марки и др.

колекция

Календари

Към Документа

Календари

1925

Братя Маджункови

Братя Маджункови : [Календар за] 1925. – [Б. м.], 1925. – 1 л. ; 48 х 63 см + Гербова марка

Гербовата марка (известна и като държавна таксова марка) е марка, на която е изобразен държавният герб и е отбелязана стойност. Залепена на документ, тя означава, че е заплатена такса (а именно гербов налог) в полза на държавата и че този документ може да се предяви пред официална власт и държавно учреждение.

колекция

Календари

Към Документа