archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Книги

1875

Разскази за водата и за нейните свойства

Бляк, Ейми

Ст 8762, 75.1710
Бляк, Ейми
Разскази за водата и за нейните свойства. Amy Black. "Детска библиотека" № 4. [Отвън: Издатели Д. В. Хранов и с-ие]. Букурещ. 1875. (В печатн. на Д. В. Хранова и с-ие.) 79,5 с. 16"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1863

Живот на святаго Ивана Предтеча и на святаго Игнатиа Богоносца

Блъсков, Илия Рашков (Райков)

Ст 325, 63.634
Блъсков, Илия Рашков (Райков)
Живот на святаго Ивана Предтеча и на святаго Игнатиа Богоносца. Превел от първообразното Илия Р. Блъсков, учител в Шюменското долнемахленско училище. Болград, в Училищната печатница, 1863. 52, 2 с. 8"

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1864

Въведение във всеобща история с кратко прибавление от старобългарската история

Блъсков, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски

Ст 370, 64.685
Блъсков, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски
Въведение във всеобща история с кратко прибавление от старобългарската история. Наредил Р. Ил. Блъсков по Шлецера. Болград, в Училищната книгопечатница, 1864. 10, 105, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1870

Женското сърце

Душанова, Рахил Г. Барак

Ст 1894, 70.1193
Душанова, Рахил Г. Барак
Женското сърце. Приказка. [Превела] Рахил Душанова. Издава Екатерина А. Стайоглу, 1870 [Цариград]. Печатница Македония. с. 58-64.

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1837

Митос [разказ] Продиков заради Ираклеевата младост

Кръстевич, Гаврил Баев

Митос [разказ] Продиков заради Ираклеевата младост от елинският язик на 2-та книга на Ксенофонтовите воспоминания. [Прев. Г. Кръстевич], 1837. В Будиме граде, Писмени Крал. всеучилища Венгерск., с. 47-64. 16".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1874

По възпитанието на девойките

Шопов, Атанас П.

По възпитанието на девойките [от Фенелон]. Превел А. П. Шопов. Цариград, в печатницата на Д. Арамиана. (С буквите на Ив. Найденова.) 1874. 4, 151 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

История на българския народ

Шишков, Тодор Николов

История на българския народ. Съставил Т. Н. Шишков. Нов учебник в две части, назначен за по-горните класове на народните наши училища. Първо издание от Книгопродавницата Момчилов и сие в Търново и Русе. Цариград, в печатницата на Читалище, 1873. 18, 325 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Не-ще-може! или Глезен Мирчо

Шишков, Тодор Николов

Не-ще-може! или Глезен Мирчо. Нова комедия в три действия от Т. Шишкова. Цариград, в печатницата на "Читалище." 1873. 11, 70, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1873

Велизарий

Шишков, Тодор Николов

Велизарий. Историческа драма в две действия (по Х. К. Х. Траудцена.) Съставил Т. Шишков. Принос на бъдущия наш народен театр. Цариград, в печатницата на А. Минасиана у Джамлъ хан, 1873. 6, 56 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа

Книги

1872

Начална българска граматика

Шишков, Тодор Николов

Начална българска граматика от Т. Шишкова. Издание първо. Книгопродавница Момчилов и сие в Търново, 1872. (Цариград, в книгопечатницата на Phare du Bosphore.) 6, 1, 106, 2 с. 8".

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа