archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Книги

2019

Библиотеките в контекста на европейското културно наследство

Библиотеките в контекста на европейското културно наследство : сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 7-8 октомври 2019, Шумен / Ред. кол. Росица Добрева и др. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2019. - 170 с. : с табл. ; 23 см. - ISBN 978-954-2936-54-1
Съдържа докл. от: Оля Харизанова, Александра Куманова, Никола Казански, Евгения Русинова, Елизабета Георгиев, Албена Милев, Силвия Станчева, Данко Георгиев, Геолги Петров, Милена Георгиева, Лъчезар Георгиев, Надежда Томова, Надица Костич, Юлия Савова, Бояна Митич

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2020

Шуменският край

Татяна Вътова, състав.

Шуменският край : културно-историческо наследство = The Shumen Region : Cultural and Historical Heritage. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2020
Двуезично изд.
ISBN 978-954-2936-57-2

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2015

Културни политики в обществените библиотеки

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Културни политики в обществените библиотеки : Исторически ретроспекции и модерни трансформации : [Дисертация] / Росица Добрева ; Ред. Марияна Дженева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 264 с. ; 20 см

Библиогр. с. 253-264

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2017

Кратък наръчник в помощ на читалищния библиотекар

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

Б/021/К89
Кратък наръчник в помощ на читалищния библиотекар / Росица Добрева, Росица Куцарова, Марияна Дженева, Богомила Атанасова, Красимира Големанова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2017. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2936-30-5

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2016

Иван Пейчев

Колева, Ирина и др.

Кр/655.5/К78
Колева, Ирина и др.
Иван Пейчев : Био-библиографски указател / Състав. Ирина Колева, Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 192 с. ; 24 см

ISBN 978-954-2936-26-8

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Разкажи ми песен

Вичева, Венета Томова и др.

235443
Вичева, Венета Томова и др.
Разкажи ми песен / Венета Вичева, Светлин Пламенов, Росица Добрева. - 2. доп. и прераб. изд. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 293 с. : с прил. : цв. фотогр. ; 23 см
Био-библиогр.: с 235-286

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2012

Любими игри от отминали дни

Състав. Росица Добрева, Мария Станева

Д1/087.5:793/Л95
Кр/574.9/Л95
Любими игри от отминали дни / Състав. Росица Добрева, Мария Станева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2012. - 16 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2016

Места на паметта

Стоянова, Дарина и Татяна Вътова

233910
Стоянова, Дарина и др.
Места на паметта : Истанбул - Мудания - Бурса - Ялова - Одрин : Пътеводител / Дарина Стоянова, Татяна Вътова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 69 с. : с цв. ил. ; 21 см
ISBN 978-954-2936-24-4

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2016

Литература на несъгласието и съвременност

Николова, Калина

Кр/655.5/Н75
Николова, Калина
Литература на несъгласието и съвременност : Препоръчителна библиография / Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 49 с. : с порт. ; 21 см + 8 картички в джоб
ISBN 978-954-2936-27-5

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Книги

2015

Етеричните масла и опазване на книжните фондове

Добрева, Росица и Галина Цекова

Б/025.6/.7/Д66
Добрева, Росица и др.
Етеричните масла и опазване на книжните фондове : Практическо помагало / Росица Добрева, Галина Цекова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 39 с. : с цв. ил. ; 20 см
ISBN 978-954-2936-19-0

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа