archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Книги

1925

Нашето просветно дело през време на войните (1913-1919)

Йорданов, Велико

Материали за изучаване на учебното дело в България : Кн. I - . - София : М-во на нар. просвещение, 1925 (София : Държ. печ.). - 163 с.- 25 см. - (Материали за изучаване на учебното дело в България ; Кн. 4)

Кн. IV. Нашето просветно дело през време на войните (1913-1919) / Велико Йорданов. - 163 с.

Кн. е продълж. на Развитие на нашето просветно дело от Освобождението до войните (1878-1913) от същия авт.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1925

Развитие на нашето просветно дело от Освобождението до войните

Йорданов, Велико

Материали за изучаване на учебното дело в България : Кн. I. - София : М-во на нар. просвещение, 1925 (София : Държ. печ.).- 25 см

Кн. II. Развитие на нашето просветно дело от Освобождението до войните : 1878-1913 / Велико Йорданов. - 1925. - 198 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1843

Часослов

Часослов : Благословением же Святейшаго правительствующаго Синода, напечата ся книга сия, в царствующем великом граде Москве. - Москва : Синод. типогр., 1843. - 165 с. ; 16 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1766

Канонник

Канонник : Благословением же Светейшаго правителствующаго Синода, напечата ся книга сия во святой Киевопечерской лавре, в ставропигии тогожде святейшаго синода, при архимандрите тояжде святыя лавры. - Киев : Киево-Печерская лавра, 1766. - 321 с. ; 14 см + рисунки

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1793

Акатист святый великомученицы Варваре

Акатист святый великомученицы Варваре : Благословением же Светейшаго правительствуюшаго синода и преосвешеннаго Самуила митрополита Киевскаго и Галицкаго и архимандрита Киевопечерския лавре. - Киев, 1793. - 81 с. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1895

Екзархийски устав приспособен в Княжеството

Екзархийски устав приспособен в Княжеството : Вотиран и приет от VIII ОНС и утвърден с височайший указ от 1895 г. под № 1. - София : Държ. печ., 1895. - 41 с. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1879

Руско-турска война 1877-1878 г.

Бобчев, Стефан С.

Бобчев, Стефан С.
Руско-турска война 1877-1878 г : Очерки и раскази / Ст. С. Бобчев. - В. Търново : Книгопр. Н. Тодоров и др., 1879. - 192 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

 

Часослов

Часослов : Благословением же Светейшаго правительствующаго Синода... - Москва : Синод. типогр., б.г. ; 16 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1873

Сочинения : Т. 3.

Михайлов, А.

Михайлов, А.
Сочинения : Т. 1 - / А. Михайлов. - С.-Петербург : А. И. Бортневски, 1873.- 23 см

Т. 3. Господа Обносковы. Засоренныя дороги. Подъ гнетом окружающаго. - 1873. - 270, 150, 118 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1803

Псалтир

Псалтир : Благословением же Светейшаго правительствуюшаго синода, напечатася книга сия в царствуюшем великом граде Москве, в лето от сотворения мира 7311, от Рождества же по плоти Бога слова 1803 година, месеца юниа. - Москва : Синод. типогр., 1803. - 82, 38 с. ; 20 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа