archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Книги

1874

Изучение социологии

Спенсер, Герберт

Спенсер, Герберт
Изучение социологии : Т. 1-2 / Герберт Спенсер ; Под ред. И. А. Гольдсмита. - С.-Петербург :
Знание, 1874-1875. - 634 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1939

България в образите на Феликс Каниц

Романски, Стоян Маринов

Романски, Стоян Маринов
България в образите на Феликс Каниц / Стоян Маринов Романов. - София : БАН с иждивението на Жак Каниц, 1939 (София : Държ. печ., 1939). - 195 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 25 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1942

Акционерно българско пивоварно дружество Шумен – Русе

Акционерно българско пивоварно дружество Шумен - Русе
[Шестдесет] 60 години Акционерно българско пивоварно дружество Шумен - Русе : Придворен доставчик : 1882-1942. - София : Г. Крушев, 1942. - 44 с. : с ил. ; 20х29 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1987

25 години ЕСПУ „Антон Иванов“

25 години ЕСПУ "Антон Иванов" с преподаване на руски език гр. Шумен : юбилеен сборник. - Шумен : ЕСПУ "Антон Иванов", 1987. - 34 с. : с фотогр. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Книги

1989

Традиции и настояще

Традиции и настояще : Сборник : Посвещава се на 140-тодишнината от създаването на Шуменското мъжко трикласно училище : 1849-1989. - Шумен : ЕСПУ Панайот Волов, 1989. - 52 с. : с ил. ; 20 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

14 съдбовни дни от историята на Тутракан

Симеонова, Румяна

Симеонова, Румяна. [Четиринадесет] 14 съдбовни дни от историята на Тутракан : (Нов поглед към спомените на участниците в събитията от август - септември 1944 г. в Тутракан) / Румяна Симеонова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 19-25.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Една скулптура на конна фигура…

Аврамова, Светла

Аврамова, Светла. Една скулптура на конна фигура : от паметен знак в центъра на Търговище до крайпътна декорация на 7 километра от града / Светла Аврамова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 173-186.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев…

Хараланова, Бета

Хараланова, Бета. Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев, убит и забравен в годините на социализма / Бета Хараланова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 115-119.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Музей и памет : Домът на Добри Войников в Шумен

Бонева, Вера

Бонева, Вера. Музей и памет : Домът на Добри Войников в Шумен / Вера Бонева. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 145-155.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

„Позабравеното минало“ в Шумен

Славчева, Стела

Славчева, Стела. "Позабравеното минало" в Шумен / Стела Славчева. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 187-191.

колекция

Краеведски книги

Към Документа