archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Библиографски указател

1924

Кино-артист : календар за 1924 година

Кино-артист : [Календар за] 1924 [година]. – София : Изд. к-ца „Аполон“ (Цинкогр. и печ. Дневник, Утро), 1924. – 1 л. ; 42 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Библиографски указател

2016

Иван Пейчев

Колева, Ирина и др.

Кр/655.5/К78
Колева, Ирина и др.
Иван Пейчев : Био-библиографски указател / Състав. Ирина Колева, Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 192 с. ; 24 см

ISBN 978-954-2936-26-8

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2016

Литература на несъгласието и съвременност

Николова, Калина

Кр/655.5/Н75
Николова, Калина
Литература на несъгласието и съвременност : Препоръчителна библиография / Калина Николова. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2016. - 49 с. : с порт. ; 21 см + 8 картички в джоб
ISBN 978-954-2936-27-5

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2009

Предучилищното възпитание в Шумен

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"

С/016:372/П86
Предучилищното възпитание в Шумен - история и съвременност : Библиографска справка. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2009. - 26 с. ; 22 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2015

32 причини да се гордеем, че сме шуменци

Николова, Калина

Николова, Калина
[Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци : Препоръчителна краеведска библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2015. - 68 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2008

Дроги и наркомания

Колева, Ирина

Колева, Ирина
Дроги и наркомания : Предпазване и терапия : Препоръчителна библиография / Състав. Ирина Колева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 40 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа

Библиографски указател

2008

Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов“ – Шумен

Добрева, Росица

Добрева, Росица
Обединена школа по изкуствата "Анастас Стоянов" - Шумен : Библиографски указател / Състав. Росица Добрева. - Шумен : Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", 2008. - 44 с. ; 20 см

колекция

Издания на библиотеката

Към Документа