archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Книги

1924

Негово величество царя на българите Борис III

Негово величество царя на българите [Борис III] : [Календар за] 1924 / Скулптура от П. Тошков. – Радомир : Зора (печ. Литогр. И. Амбил), 1924. – 1 л. ; 48 х 63 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Юнион : календар за 1924 на застрахователно дружество

Юнион : [Календар за] 1924 [на застрахователно дружество]. – [София], 1924. – 1 л. ; 27 х 34 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1924

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година

Ново календарче Хитър Петър и Настрадин ходжа за високосната 1924 година. – Пловдив : Сполука, 1923. – 32 с. ; 12 х 15,5 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1922

Българан : календар за 1922 год.

Българан : календар за 1922 год. / Под ред. на Ведбал и Светослав М. – София : сп. Българан, 1922. – 96 с. ; 15 см

колекция

Календари

Към Документа

Книги

1925

Нашето просветно дело през време на войните (1913-1919)

Йорданов, Велико

Материали за изучаване на учебното дело в България : Кн. I - . - София : М-во на нар. просвещение, 1925 (София : Държ. печ.). - 163 с.- 25 см. - (Материали за изучаване на учебното дело в България ; Кн. 4)

Кн. IV. Нашето просветно дело през време на войните (1913-1919) / Велико Йорданов. - 163 с.

Кн. е продълж. на Развитие на нашето просветно дело от Освобождението до войните (1878-1913) от същия авт.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1925

Развитие на нашето просветно дело от Освобождението до войните

Йорданов, Велико

Материали за изучаване на учебното дело в България : Кн. I. - София : М-во на нар. просвещение, 1925 (София : Държ. печ.).- 25 см

Кн. II. Развитие на нашето просветно дело от Освобождението до войните : 1878-1913 / Велико Йорданов. - 1925. - 198 с.

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1843

Часослов

Часослов : Благословением же Святейшаго правительствующаго Синода, напечата ся книга сия, в царствующем великом граде Москве. - Москва : Синод. типогр., 1843. - 165 с. ; 16 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1766

Канонник

Канонник : Благословением же Светейшаго правителствующаго Синода, напечата ся книга сия во святой Киевопечерской лавре, в ставропигии тогожде святейшаго синода, при архимандрите тояжде святыя лавры. - Киев : Киево-Печерская лавра, 1766. - 321 с. ; 14 см + рисунки

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1793

Акатист святый великомученицы Варваре

Акатист святый великомученицы Варваре : Благословением же Светейшаго правительствуюшаго синода и преосвешеннаго Самуила митрополита Киевскаго и Галицкаго и архимандрита Киевопечерския лавре. - Киев, 1793. - 81 с. ; 22 см

колекция

Книги. Редки и ценни издания

Към Документа

Книги

1874

Изучение социологии

Спенсер, Герберт

Спенсер, Герберт
Изучение социологии : Т. 1-2 / Герберт Спенсер ; Под ред. И. А. Гольдсмита. - С.-Петербург :
Знание, 1874-1875. - 634 с. ; 17 см

колекция

Краеведски книги

Към Документа