archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Периодични издания

1925

Природа : календар за 1925

Природа : Илюстровано списание : [Календар за] 1925 / [Худ.] К. Щъркелов. – Г. XXV, 1925. – София : печ. Художник, 1925. – 1 л. ; 31,5 х 48 см

Константин Георгиев Щъркелов (25 март 1889 - 29 април 1961) е български художник-пейзажист, майстор на акварела. През 1915 г. завършва живопис в Държавното художествено-индустриално училище в София при проф. Иван Мърквичка.

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1923

Балкански папагал

Балкански папагал : [Седмично илюстровано карикатурно издание на сп. „Аз знам всичко“] / Худ. С. С. Злъчкин, Г. VIII, № 1, януарий (1923). – София : Литогр. и печ. И. Амбил, 1923. – 1 л. ; 45 х 63 см

Сава Стоянов Злъчкин е български драматург, карикатурист и фейлетонист.

колекция

Календари

Към Документа

Периодични издания

1920

Шуменски общински вестник

Орган и издание на Шуменската градска община

(В 1342)
Шуменски общински вестник / Орган и издание на Шуменската градска община, Г. 1, № 1 (1920) - 1921. - Шумен : Печ. Търговски, 1920.

Общински вестник. Отразява дейността на общината и защитава интересите на работническата класа. Съдържа и преводни материали от руски за съветските общини и от френски от Марсел Кашен и Л. Фросар.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1924

Шуменска борба

Гл. уредник В. Арнаудов

Шуменска борба : Окръжен вестник / Гл. уредник В. Арнаудов ; Урежда ред. к-т, Г. 1, № 1 (1924) . - Шумен : Печ. Търговски, 1924

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1940

Философски преглед

Философски преглед : Двумесечно списание / Ред. Димитър Михалчев, Г. 1, № 1 (1929). - София : Печ. Изгрев, 1929. - 24 см.

Спира през 1943 г. и продължава със същото заглавие през 1991 г.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1879

Книжки за прочитание на секиго

Блъсков, Илия Рашков

Книжки за прочитание на секиго / Изд. Ил. Р. Блъсков. - 1879 ([Г. 1], кн. 1) - 1892. - Русчюк, 1879
Съобразна литературна поредица с популярно съдържание и неустановена периодичност, приемник на традициите, положени от сп. Градина (1879-1881), Русе.
Започва да излиза през февруари 1879 г. в Русчюк (Русе) и е прекратена през 1892 г. Излиза и във Варна, Шумен, Пловдив и Видин. Печата се в скоропеч. на Р. И. Блъсков, печ. Л. Нитче.
Първата книжка на изданието е неномерирана: 0. Книжки за прочитание насекиго. Книжка първа. Русчюк. печ. Р. И. Блъсков, 1879, 16 с. С мото:,, Всяка книга трябва да е благодеяние на човечеството" (Револье Паризе).

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

1906

Известия на Българското историческо дружество

Известия на Българското историческо дружество, 1905 - . - София (Придворна печатница на Бр. Прошекови), 25 см

До №19 със загл. Известия на историческото дружество.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1926

Библиотечна мисъл

Ред. Васил Класанов

Библиотечна мисъл / Ред. Васил Класанов, 1926. - София : п-ца "Майска Роза" Цачо П. Консолов.

колекция

Периодика. Редки и ценни издания

Към Документа

Периодични издания

1981

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите

Статистически справочник за социално-икономическото развитие на окръзите : Основни показатели за 1965, 1970, 1975, 1980, 1981. - София : К-т по единна система за соц. информ. при минист. съвет, 1981.

колекция

Местна периодика

Към Документа

Периодични издания

Дунавска зора

Войников, Добри Попов - Редактор

Дунавска зора. Вестник за волните българи. Ред. Добри П. Войников. Браила, 1867, 1870, 1877 - 1879. Излиза всякий понеделник. 26х39 см. 3 кол. Печятница "Съединение". Г. 1. бр. 1-52, 10 ноем. 1867 - 4 ноем. 1868. 198 с. Г. 2. бр. 1-52, 11 ноем. 1868 - 29 март 1870. 208 с. Г. 3. бр. 1-4, 2 юни - 17 юли 1870 Г. 4. бр. 1-2, 1 и 6 ян. 1877

колекция

Възрожденски книги и периодични издания

Към Документа