archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Пощенски картички

1926

Пощенска карта до Д. Чилингиров

Пощенска карта до Д. Чилингиров, бул. „Дондуков” № 115, София. Подател : Редакция на сп. „Трезвеност” – Русе, 20.06.1925 г. Съдържа три пощенски печата – от 21.06.1925 и 23.06.1925 – 13,5/8,5

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1926

Пощенска карта № 140/ 22.01.1926 до Добромир Чилингиров

Пощенска карта № 140/ 22.01.1926 до Добромир Чилингиров, бул. „Дондуков” № 115, София (за клон „Борба”). Подател: Петър Друмев, сп. „Трезвеност” – Русе. Съдържа три пощенски печата – София, 25.01.1926 -13,5/8,5

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1925

Пощенска карта до Добромир Чилингиров

Пощенска карта до Добромир Чилингиров, бул. „Дондуков” № 115, София, от редакцията на в. „Спиртомразец”, 15.05.1925 г. Подател – Бейко Марков. Съдържа клеймо : гара Бутово, 16.05.1925 и София, 18.05.1925 – 13,5/8,5

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1926

Пощенска карта до г-н Добромир Чилингиров

Пощенска карта до г-н Добромир Чилингиров, бул. „ Дондуков” № 115, София от 8.05.1926 г. Съдържа клеймо : Стара Загора, 6.05.1926 и София, 8.05.1926 – 14/8,5 - ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1904

Пощенска карта до г-ца Стойка Гюдженова

Пощенска карта до г-ца Стойка Гюдженова, учителка, с. Осенец, Разградско. Съдържа клеймо : София – 14, 1.09.1904 и Разград, 3.09.1904 – 14/9, ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1904

Пощенска карта до г-ца Стойка Гюдженова

Пощенска карта до г-ца Стойка Гюдженова (учителка), гр. Разград. Съдържа клеймо: София – 14, 30.08.1904 и Разград, 1.09.1904 – 14/9, ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1936

До г-ца Денница Ст. Чилингирова

До г-ца Денница Ст. Чилингирова, бул. „Карл Шведски”, София (Св. Врач, 4.05.1936) Картичката е подписана и от С. Чилингиров, и още седем души и представя изглед от парка в Св. Врач - ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1941

До г-ца Денница Чилингирова

До г-ца Денница Чилингирова, бул. „Карл Шведски”, София (С клеймо от Охрид - 02.06.1941) Картичката е с лика на Св. Климент Охридски – ръкопис (с послепис от Стаматка Чилингирова)

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа

Пощенски картички

1942

До г-жа Стаматка Чилингирова

До г-жа Стаматка Чилингирова, Педагогически институт, Шумен (С клеймо от Петрич – 08.06.1942 и от Шумен – 11.06.1942) – с. Ширбаново, Петричко (07.06.1942) – ръкопис

колекция

Личен архив на Стилиян Чилингиров

Към Документа