archive

Търсене за: (input)

Към АБ - каталог

Статии

2012

14 съдбовни дни от историята на Тутракан

Симеонова, Румяна

Симеонова, Румяна. [Четиринадесет] 14 съдбовни дни от историята на Тутракан : (Нов поглед към спомените на участниците в събитията от август - септември 1944 г. в Тутракан) / Румяна Симеонова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 19-25.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Една скулптура на конна фигура…

Аврамова, Светла

Аврамова, Светла. Една скулптура на конна фигура : от паметен знак в центъра на Търговище до крайпътна декорация на 7 километра от града / Светла Аврамова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 173-186.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев…

Хараланова, Бета

Хараланова, Бета. Злощастната съдба на депутата Марин Тютюнджиев, убит и забравен в годините на социализма / Бета Хараланова. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 115-119.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Музей и памет : Домът на Добри Войников в Шумен

Бонева, Вера

Бонева, Вера. Музей и памет : Домът на Добри Войников в Шумен / Вера Бонева. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 145-155.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

„Позабравеното минало“ в Шумен

Славчева, Стела

Славчева, Стела. "Позабравеното минало" в Шумен / Стела Славчева. // Град и памет : Сборник с доклади от национална научна конференция - Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г. - Пазарджик : Регионален исторически музей - Пазарджик, 2012. - с. 187-191.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

2012

Шуменската църква „Св. Възнесение/Св. Георги“ 1829-1831 г.

Манолова-Николова, Надя

Манолова-Николова, Надя. Шуменската църква „Св. Възнесение/Св. Георги“ 1829-1831 г. // Историческо бъдеще, 2012, кн. 1-2, с. 220-231.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1928

Плиска – първата българска столица

Велков, Ив.

Велков, Ив. Плиска - първата българска столица. // Българска историческа библиотека, 1928, година I, том 2, с. 1 - 26.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1962

Един неиздаден закон за Шумен от XVI в.

Цветкова, Бистра А.

Цветкова, Бистра А. Един неиздаден закон за Шумен от XVI в. / Бистра А. Цветкова. // Шумен - Коларовград : Сборник от статии и материали за миналото на града : Кн. 1-3. - Кн. 2. - Коларовград : Истор. кръжок при Окр. нар. музей, 1960-1962. - с. 167-174.

Закон за шуменските пазарни мита от епохата на Османската империя. Препис от този закон е запазен в ръкописен сборник от турската архивна колекция на Парижката национална библиотека.

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1962

Вакъфнаме от 1671 г. …

Гълъбов, Г. Д.

Гълъбов, Г. Д. Вакъфнаме от 1671 г. на хаджи Мехмед ага, син на Реджеп ага от гр. Шумен, махала "Солак Синан" / Г. Д. Гълъбов. // Шумен - Коларовград : Сборник от статии и материали за миналото на града : Кн. 1-3. - Кн. 2. - Коларовград : Истор. кръжок при Окр. нар. музей, 1960-1962. - с. 175 - 188.

Вакъфнаме или вакфие (съдебен протокол, с който се завещава за дългосрочни благотворителни цели използването на движимо или недвижимо имущество)

колекция

Краеведски книги

Към Документа

Статии

1931

Етнографски материали от с. Смядово (Преславско)

Дечева, Люба

Дечева, Люба. Етнографски материали от с. Смядово (Преславско) / Люба Дечева. // Известия на семинара по славянска филология при Университета в София (София), 1931, N VII , с. 403-446.

Песни, баяния и лекуване, магии и суеверия, обичаи, облекло.

колекция

Краеведски книги

Към Документа