Въведете търсене!

За по-сложно търсене натиснете тук !

Добре дошли в нашия нов сайт!

Дигитална Библиотека Шумен

Основна функция на всяка библиотека е да опазва писменото наследство и да осигурява достъп до него. Изграждането на дигитален архив като първа стъпка и създаването на виртуална библиотека като краен продукт е съвременният начин за реализирането на тази функция. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" работи в тази насока от 2006 г., когато след спечелването от Община Шумен на проект „Опазване на исторически документи” по програма SPA – подкрепа за малки проекти на Корпуса на мира, финансиран от Американската агенция за международно развитие, се създава отдел "Дигитално студио".
В този сайт ще можете да ползвате свободно дигиталните копия на екземпляри от някои от най-ценните сбирки на нашата библиотека - Възрожденска старопечатна сбирка, Старопечатни книги, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на РБ "Стилиян Чилингиров".

Колекции

 • "Стилиян Чилингиров"


  Библиотечни документи, снимки, портрети, пощенски картички

    Архивите на видни личности са уникални библиотечни единици, чието опазване и популяризиране също е важно. Информацията, която дава тази част от фонда на библиотеката е важна за специалистите и изследователите от различните научни области (световна и българска нова история, краезнание, история на литературата и пр.). Съхраняваните при нас документи от този тип също ще бъдат представени в дигиталната библиотека, като първа стъпка в това направление е създаването на Виртуален архив "Стилиян Чилингиров".

  Към Колекцията
 • Възрожденски книги и периодични издания


    Както е известно, старопечатните издания и ръкописите заемат специално място във фонда на всяка библиотека. Специфичното при тези документи е, че книжните носители са подложени на стареене поради отдалеченото време, в което са създадени, отдавна са се превърнали в библиографска рядкост, а част от книжните тела са в лошо физическо състояние. В днешно време дигитализирането е единственият съвременен начин за тяхното съхранение и осигуряване на неограничен достъп до тях. Процесите по сканиране и обработка на старопечатните книги в шуменската регионална библиотека са вече приключени, като цялата сбирка от над 580 тома (около 50 000 електронни страници) е преработена в цифров формат. Наред с това в партньорство с фирма PC-TM ООД е създаден нов софтуерен модул „Старопечатни книги” в Автоматизираната библиотека (АБ). Благодарение на него библиографската информация за старопечатния фонд и дигиталните копия са събрани на едно място. Потребителите могат лесно да осъществят своето търсене, а към всяко библиографско описание е добавен линк към сканираното изображение.

  Към Колекцията
 • Издания на библиотеката


  Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" e регистрирана в Националния регистър на издаваните книги в България на 01.12.2006. Тематики: Библиография и библиотекознание, Художествена литература.

  Към Колекцията
 • Книги. Редки и ценни издания


  Тези библиотечни колекции също са сред най-ценните. В тях обикновено се включват славянските печатни издания, датирани в периода ХV-ХІХ век, както и старопечатните книги на други езици. Всички те са важна и неизменна част от културно-историческото ни наследство, не просто защото са стари, а поради факта, че са били разпространени на конкретната територия с определена цел (било то образователна, просветителска, естетическа, научна и пр.). Наред с всичко останало тези книги ни дават представа за потребите на читателите от онова време, а различните бележки в техните полета са свидетелство както за тяхната история, така и за различни събития и явления. Всичко това налага те също да се възприемат като част от движимото културно наследство, което една регионална библиотека следва да дигитализира и представи във виртуалния свят. Сбирката на РБ "Стилиян Чилингиров" съдържа над 1500 библиотечни единици.

  Към Колекцията
 • Краеведски книги


    Краеведската сбирка на всяка библиотека съдържа и книги, сборници, брошури, служебни публикации, статистически и отчетни издания на различни организации и учреждения, периодични издания, картички, дипляни и други носители на информация, свързани както с локалната, така и с националната история. Голяма част от тези издания са с ограничен тираж и трудно достъпни. По тази причина работата по дигитализирането и представянето на този фонд в дигитална библиотека също е сред приоритетите на РБ "Стилиян Чилингиров".

  Към Колекцията
 • Местна периодика


    Издаването на вестници и списания заема важно място в културния живот на България след Освобождението. Откриването на много печатници, както и новата обществено-икономическа и политическа обстановка в страната дават възможност и обуславят необходимостта от издаване на информационни всекидневници. Зараждат се и първите местни периодични издания. В Шумен за периода 1878-1947 г. излизат 84 вестника с различна тематика и продължителност. Тяхното съдържание е ценно като изворов материал за времето, през което са издавани. Поради тънката хартия и нейното състаряване, големия размер и пр., прекия контакт на читател с тези периодични издания излага на голям риск физическото състояние на книжното тяло. От друга страна прекия контакт на читател с тези периодични издания (поради тънката хартия, големия размер и пр.) излага на голям риск физическото състояние на книжното тяло. По тази причина РБ "Стилиян Чилингиров" работи планово по дигитализирането и представянето на наличните 73 заглавия от този период, които са част от фонда ѝ.

  Към Колекцията

Регионална Библиотека "Стилиян Чилингиров"

1395

ДОКУМЕНТИ

1035

КНИГИ

20

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ