Въведете търсене!

За по-сложно търсене натиснете тук !

Добре дошли в нашия сайт!

Дигитална Библиотека Шумен

Основна функция на всяка библиотека е да опазва писменото наследство и да осигурява достъп до него. Изграждането на дигитален архив като първа стъпка и създаването на виртуална библиотека като краен продукт е съвременният начин за реализирането на тази функция. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" работи в тази насока от 2006 г., когато след спечелването от Община Шумен на проект „Опазване на исторически документи” по програма SPA – подкрепа за малки проекти на Корпуса на мира, финансиран от Американската агенция за международно развитие, се създава отдел "Дигитално студио".
В този сайт ще можете да ползвате свободно дигиталните копия на екземпляри от някои от най-ценните сбирки на нашата библиотека - Възрожденска старопечатна сбирка, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на РБ "Стилиян Чилингиров".

Колекции

 • "Стилиян Чилингиров"

  Към Колекцията

    В колекцията влизат книги с автор, съставител, редактор, преводач и т.н. Стилиян Чилингиров, патрон на нашата библиотека.

 • Архивни документи, снимки, пощенски картички, календари

  Към Колекцията

  Архивите на видни личности са уникални библиотечни единици, чието опазване и популяризиране са наша отговорност. Информацията, която дава тази част от фонда на библиотеката е важна за специалистите и изследователите от различните научни области (световна и българска нова история, краезнание, история на литературата и пр.). Първи стъпки в това направление е представяне на лични архиви на Богдан Тетовски и Стилиян Чилингиров. В колекцията "Aвтографи за Яни Милчаков" представяме книги с автографи, част от личната библиотека на проф. Яни Милчаков.

 • Възрожденски книги и периодични издания

  Към Колекцията

  Както е известно, старопечатните издания и ръкописите заемат специално място във фонда на всяка библиотека. Специфичното при тези документи е, че книжните носители са подложени на стареене поради отдалеченото време, в което са създадени, отдавна са се превърнали в библиографска рядкост, а част от книжните тела са в лошо състояние физическо състояние. В днешно време дигитализирането е единственият съвременен начин за тяхното съхранение и осигуряване на неограничен достъп до тях. Процесите по сканиране и обработка на старопечатните книги в шуменската регионална библиотека са вече приключени, като цялата сбирка от над 580 тома (около 50 000 електронни страници) е преработена в цифров формат. Наред с това в партньорство с фирма PC-TM ООД е създаден нов софтуерен модул „Старопечатни книги” в Автоматизираната библиотека (АБ). Благодарение на него библиографската информация за старопечатния фонд и дигиталните копия са събрани на едно място. Потребителите могат лесно да осъществят своето търсене, а към всяко библиографско описание е добавен линк към сканираното изображение.

 • Издания на библиотеката

  Към Колекцията

  Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" e регистрирана като издател в Националния регистър на издаваните книги в България на 1.12.2006. Тематики: Библиография и библиотекознание, Художествена литература и др.

 • Книги. Редки и ценни издания

  Към Колекцията

  Тези библиотечни колекции са сред най-ценните. В тях обикновено се включват славянските печатни издания, датирани в периода ХV-ХІХ век, старопечатни книги на чужди езици, както и книги библиографска рядкост. Всички те са важна и неизменна част от културно-историческото ни наследство, не просто защото са стари, а поради факта, че са били разпространени на конкретната територия с определена цел (било то образователна, просветителска, естетическа, научна и пр.). Наред с всичко останало тези книги ни дават представа за потребите на читателите от онова време, а различните бележки в техните полета са свидетелство както за тяхната история, така и за различни събития и явления. Всичко това налага те също да се възприемат като част от движимото културно наследство, което една регионална библиотека следва да дигитализира и представи във виртуалния свят. Сбирката на РБ "Стилиян Чилингиров" съдържа над 1 500 библиотечни единици. Най-старото издание, което притежаваме е от 1729 година и вече може да бъде видяно в дигиталната ни колекция. Дигиталните копия са разчетени (OCR). Когато ги отворите, натиснете клавиш F3 или Ctrl+F, за да имате възможност да търсите в текста думи и фрази, които ви интересуват.

 • Краеведски книги

  Към Колекцията

  Книги от шуменски автори и местна история от края на 19. век до средата на 20. век Books by authors from Shumen and local history from the end of the 19th century to the middle of the 20th century Краеведската сбирка на всяка библиотека съдържа и книги, сборници, брошури, служебни публикации, статистически и отчетни издания на различни организации и учреждения, периодични издания, картички, дипляни и други носители на информация, свързани както с локалната, така и с националната история. Голяма част от тези издания са с ограничен тираж и трудно достъпни. По тази причина работата по дигитализирането и представянето на този фонд в дигитална библиотека е сред приоритетите на РБ "Стилиян Чилингиров". Дигиталните копия са разчетени (OCR). Когато ги отворите, натиснете клавиш F3 или Ctrl+F, за да имате възможност да търсите в текста думи и фрази, които ви интересуват.

 • Местна периодика

  Към Колекцията

  Издаването на вестници и списания заема важно място в културния живот на България след Освобождението. Откриването на много печатници, както и новата обществено-икономическа и политическа обстановка в страната дават възможност и обуславят необходимостта от издаване на информационни всекидневници. Зараждат се и първите местни периодични издания. В Шумен за периода 1878-1947 г. излизат 84 вестника с различна тематика и продължителност. Тяхното съдържание е ценно като изворов материал за времето, през което са издавани. Поради тънката хартия и нейното състаряване, големия размер и пр., прекия контакт на читателя с тези периодични издания излага на голям риск физическото състояние на книжното тяло. По тази причина РБ "Стилиян Чилингиров" работи планово по дигитализирането и представянето на наличните 73 заглавия от този период, които са част от фонда ѝ. Дигиталните копия са разчетени (OCR). Когато ги отворите, натиснете клавиш F3 или Ctrl+F, за да имате възможност да търсите в текста думи и фрази, които ви интересуват.

 • Периодика. Редки и ценни издания

  Към Колекцията

  Колекцията включва периодични издания, които са отпечатани в хронологичната рамка 1844-1944 г. Съдържанието им е разнообразно и отразява различни тенденции в българския обществен, културен и политически живот за сто години. В дигиталната библиотека могат да бъдат разгледани: „Български книжици”, „Военноисторически сборник“, „Градинка”, „Ден”, „Периодическо списание на Българското книжовно дружество”, „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“... Дигиталните копия са разчетени (OCR). Когато ги отворите, натиснете клавиш F3 или Ctrl+F, за да имате възможност да търсите в текста думи и фрази, които ви интересуват.

Регионална Библиотека "Стилиян Чилингиров"